Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

dr. Szalay Kornél Géza

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Képviselő , Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Jogi Bizottság
-

Bemutatkozás

+36 70 778 8544

Felszólalások

Összesen 39 hozzászólás
Találatok
39 db
0 db
1.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

2. Előterjesztés női egészségügyi csomag bevezetéséről, valamint a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.Eloterjesztés a 2024/2025-ös nevelési év elokészítéséről.

9.Előterjesztés a Palota Parkváros településrendezési szerződés módosításáról

10.Eloterjesztés önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény (Budai II László Stadion) fejlesztéséről

2.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.02.29.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba

2.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat

3.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes

4.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület településkép védelméro

5.Eloterjesztés a kerületi sportolói ösztöndíjról és egyes spor

6.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat ál

7.Eloterjesztés igazgatási szünet elrendelésérol.

8.Eloterjesztés az Önkormányzat, a Csokonai Nonprofit Kft. és a

9.Eloterjesztés a Siemens Zrt.-vel kötött rendelkezési jog átr

15.Eloterjesztés a Palota gyógyszerkártya kialakításáról szóló

16.Eloterjesztés a polgármestert megilleto szabadság 2024. évi

17.Eloterjesztés a ?Fedett, zárható kerékpártárolók létesítésér

19.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. kerület Rákospalota, Pe

3.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.02.08.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8. Előterjesztés a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról

11.Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Zrt. „A”, „B” és „C” sorozatú névre szóló törzsrészvényeinek egy részvénysorozatba történő összevonásáról és az Alapszabály ennek megfelelő módosításáról

4.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.01.11.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

5.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

3.Eloterjesztés az energiamegtakarítást célzó 2023. évi intézkea

5.Eloterjesztés Ungvári Lajos Indián címu alkotásának felújítása

6.Eloterjesztés a Meixner Alapítvány támogatásáról.

7.Eloterjesztés a Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó

10.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Drégelyvár utca 6. szá

17.Eloterjesztés személyes érintettség utólagos megállapításáró

17.Eloterjesztés személyes érintettség utólagos megállapításáró

6.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) önkormányzati rendelet és az Egyesített Bölcsődék Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról „R”

2.Előterjesztés béren kívüli juttatásnak minősülő rekreációs keretösszegen felül adható egyszeri juttattatásról

3.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Göncz Árpád Szociális Intézménye és a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. közötti bérleti szerződés meghosszabbításáról

4.Előterjesztés sportszervezetekkel kapcsolatos bérleti szerződések jóváhagyásáról

6.Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt.-vel történő bérleti szerződéskötésről

9.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos döntések meghozataláról

11.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Őrjárat utca 2/B. 2. em. 7. szám, az Őrjárat utca 2/B 2. em. 9. szám, valamint Bethlen Gábor utca 140-144. fsz. 5. szám alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

13.Előterjesztés energetikai beruházási lehetőségekről

14.Előterjesztés bizottsági tagcseréről és a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervének módosításáról

15.Előterjesztés az óvodai intézményhálózat átszervezését követő egyes fenntartói és tulajdonosi döntések meghozataláról

17.Előterjesztés a közrendvédelmi tanácsnok tevékenységéről

19.Előterjesztés a Fő téri pavilonok és környezetük rendezéséről

7.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.06.29.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

2.Eloterjesztés a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lév

3.Eloterjesztés a Képviselo-testület szervezeti és muködési sza

4.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerület Önkormányzat Képv nt

6.Eloterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendo közigaz

7.Eloterjesztés igazgatási szünet elrendelésérol.

10.Eloterjesztés átláthatósági megbízott 2023. I. félévi tevéke

15.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Énekes utca 10/B szám

Eloterjesztés a védonoi ellátás átalakításáról.

Eloterjesztés a Hosök útja 1-3. szám alatti rendeloépületek 2020

8.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 2022ˆ

2.Eloterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8

5.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerület klímastratégiájána

6.Eloterjesztés az Egyesített Bölcsodék Szervezeti és Muködési

12.Eloterjesztés a Fo út ? Széchenyi tér közötti terület fejlesˆ

9.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapesti Rendor-fokapitányság XV. kerületi

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérb

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérb

10.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

18.Eloterjesztés az Országos Kórházi Foigazgatóság részére adot

11.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

2.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes

4.Eloterjesztés az Önkormányzat muködésének és gazdálkodásának

5.Eloterjesztés a Palota-Holding Zrt.-vel kötött vagyonkezelésil

6.Eloterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelo Zrt

7.Eloterjesztés az ,,A lakhatás esélyének megteremtése a XV. ke

9.Eloterjesztés határozat határidejének módosításáról.

10.Eloterjesztés a polgármestert megilleto szabadság 2023. évi

11.Eloterjesztés Egyesített Bölcsodék Szervezeti és Muködési Sz

12.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.02.09.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Eloterjesztés a Palota Tehetségfejleszto Egyesület közmuvelod

4.Eloterjesztés sportszervezetekkel kapcsolatos bérleti szerzod

5.Eloterjesztés civil szervezetek bérleti szerzodésének módosít

8.Eloterjesztés parkfenntartási feladatok ellátásáról szóló dön

9.Eloterjesztés a polgármester és alpolgármester illetményének

11.Eloterjesztés ?Politikai nyilatkozat a Fót határában terveze

13.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és azt megalapozó egyéb rendeletek megalkotásáról

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és azt megalapozó egyéb rendeletek megalkotásáról

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

9.Előterjesztés átláthatósági megbízott 2022. évi tevékenységének beszámolójáról

11.Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által kötendő egyes bérleti szerződések jóváhagyásáról

12.Előterjesztés Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány támogatásáról

14.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

2. Előterjesztés a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

4. Előterjesztés az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 21/2018. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény névváltozásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról

8. Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezető tisztségviselőjének megválasztásáról

15.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés az energia-veszélyhelyzetre figyelemmel szükség

2.Eloterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény névhasználatá´

3.Eloterjesztés a Palota Tehetségfejleszto Egyesület közmuvelod

5.Eloterjesztés az óvodai intézményhálózat tervezett átszervezé

6.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

9.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Bezsilla Nándor utca 36

10.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Széchenyi út 36. fszt.

11.Eloterjesztés az Etikai Kódex, valamint az átláthatósági ren

12.Eloterjesztés a 367/2021. (XII. 16.) ök. számú határozat vis

13 Eloterjesztés a közrendvédelmi tanácsnok tevékenységérol

14.Eloterjesztés a Pestújhelyi út 31. szám alatti posta bezárás

15.Eloterjesztés Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségé

16.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Eloterjesztés a Kórház és Menzaétkeztetés Zrt.-vel és a Panno

3.Eloterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekrol szóló

4.Eloterjesztés a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában

6.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

8.Eloterjesztés az Egyesített Bölcsodék Szervezeti és Muködési

9.Eloterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és

12.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodásiés Foglalkozta

15.Eloterjesztés a Kolozsvár utcai piac területén történo hossz

16.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Kolozsvár utca 53. 1. em

19.Eloterjesztés a védett természeti területen található kerüle

20.Eloterjesztés a kerületek közötti egyeztetésért felelos taná

21.Eloterjesztés a közrendvédelmi tanácsnok tevékenységérol

17.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2022.06.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes¤§?20. Napirendi pont

2.Eloterjesztés a helyi önkormányzat szociális, valamint gyerme¤§?20. Napirendi pont

3.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkozta¤§?20. Napirendi pont

3.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkozta¤§?18. Napirendi pont

4.Eloterjesztés az önkormányzati szociális feladatok ellátásána¤§?20. Napirendi pont

5.Eloterjesztés a 78/2022. (II. 24.), valamint a 79/2022. (II. ¤§?20. Napirendi pont

18.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. kerület Önkormányzat

4.Eloterjesztés az Országos Szociális Intézményfenntartó Közpon

5.Eloterjesztés a Kulturális Bizottság tisztségviseloirol.

6.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerületi Polgármesteri Hiv

12.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 14. szü

13.Eloterjesztés az ?Indián? szobor rekonstrukciójáról.

14.Eloterjesztés a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációsü

19.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés építési tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének önkormányzati beszámolójáról

Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési-oktatási év előkészítéséről

20.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2022.03.10.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6.Előterjesztés a Nagycsaládosok Újpalota Egyesületének 2022. évi támogatásáról

21.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”

7.Előterjesztés a 17/2020. (II. 4.) ök. számú határozat határidejének módosításáról (Ikt.sz. 2/25-24/2022. sz. anyag)

9.Előterjesztés a XV. kerület Deák utcai új összevont háziorvosi és gyermek háziorvosi rendelő tervezési programjának jóváhagyásáról

18.Eloterjesztés a Kulturális Bizottság tisztségviseloirol.

22.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.03.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet módosításáról

4.Előterjesztés a polgármester és alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapításáról, valamint az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 33/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.Előterjesztés sportszervezetekkel kapcsolatos bérleti szerződések jóváhagyásáról

10.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Kolozsvár u. 4/A fszt. 4. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

11. Előterjesztés a Csokonai Nonprofit Kft. feladatellátáshoz szükséges ingó vagyontárgyak biztosításáról

14.Előterjesztés a Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű és belső felújítása, a közöttük lévő tér rendezése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntésekről

23.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2021.12.16.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12-163_Költségvetés_IV_sz_módosítás ;12-163a_Kiegészítő_előterjesztés ;12-163_2_sz_melléklet

12-168_14-2020_ökr_módosítás

12-169_KÉSZ_M3_metró_meghosszabbítása

12-159_Kt_II_féléves_munkaterv

12-157_PH_2022_juttatások

12-161_Parkőrszolgálat_beszámoló

12-171_Bérleti_szerződések_jóváhagyása

12-174_Elővásárlási_jogról_lemondás

12-162_Előkészítő_program_indítása

12-178_Átláthatósági_megbízott_beszámoló

24.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Palota Liget területére vonatkozó településrendezési szerződésről és a fejlesztéshez kapcsolódóan Budapest XV kerület Kerületi Építési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapesti Vállakozásfejlesztési Közalapítvánnyal a Budapest XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat vállalkozásfejlesztési pontjának kialakításáról

Előterjesztés a 2022. évi folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséről

Előterjesztés a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról

25.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

2.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.). önkormányzati rendelet módosításáról

3.Előterjesztés a Magyar Díszkertészetek Szakmaközi Szervezetével kötendő együttműködési megállapodásról

5.Előterjesztés a közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról

7. Előterjesztés a XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület és a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület közművelődési megállapodásáról

9.Előterjesztés a Bábelék Kft -vel történő hosszútávú bérleti szerződéskötésről

26.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülésE 2021.09.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés Budapest, XV. kerület Eötvös u. 45-47. szám ala

2.Eloterjesztés Budapest, XV. kerület Nyírpalota út 14. II. eme˜

27.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.09.09.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés parkolási kötelezettség közterületen történő biztosításáról szóló 25/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról „R”

2.Előterjesztés a Fő út – Széchenyi tér – Bácska utca – Deák utca által határolt telektömbre vonatkozó Budapest XV. kerület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) módosításának elfogadásáról

3.Előterjesztés helyi közművelődési feladatok ellátásának átszervezéséről

4.Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

5.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítéséről és munkarendjéről

6.Előterjesztés a 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

10.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Bezsilla Nándor 36. szám I. emeleti helyiség ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

11.Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterület elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi döntésről

28.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.06.24.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pes

2.Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet módosí

3.Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivˆ

4.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata Kéˆ

5.Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény módosított Szˆ

6.Előterjesztés a Csokonai Kulturális Központ működésével kapcsˆ

7.Előterjesztés a 17/2020. (II.4.) ök. számú határozat határide

29.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.11.03.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szó

1Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szó

2.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 20x

3 szerv.

30.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.10.06.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes

2 Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei szervezeti és m

5Előterjesztés a Hartyán köz 3. szám alatti ingatlanban 125,38 m

77.Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház 11. számú épületének

9. 9.Előterjesztés a Szilas patak menti erdőrész tulajdonjogáró

31.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.09.08.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.Előterjesztés a Palota Liget telepítési tanulmánytervéről.

5.Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról

32.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2020.08.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a XV. kerületben élő vagy tanuló fiatalok önkor

3.Előterjesztés XV. kerületi helyi önkormányzati képviselők meg

4.Előterjesztés a Szilas-patak menti főgyűjtőcsatorna építése s

33.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.06.30.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet módosí

2.Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló

3.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifize

5.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Ké

6.Előterjesztés alapító okiratok módosításáról.

7.Előterjesztés helyi önkormányzati képviselő megbízásáról.

8.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi nemzetiségi önk

9.Előterjesztés ellátási szerződés módosításáról.

16.Előterjesztés az önkormányzatokat érintő elvonásokkal kapcso

34.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2020.03.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

35.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.03.03.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Építési Szabályza

2.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes

5.Előterjesztés az „Egészséges Budapest Program” keretében beny

36.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.02.25.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzol

2.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba

3.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes

4.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pest

11.Előterjesztés a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elren

12.Előterjesztés a polgármestert megillető szabadság 2020. évi

37.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.02.04.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1 Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támo

3 Előterjesztés nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapod

5.Előterjesztés a VEKOP városrehabilitációs projekttel kapcsola

38.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2019.12.17.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pesޓ21. Napirendi pont

2.Előterjesztés a Képviselő-testület bizottsági struktúrájának ޓ21. Napirendi pont

3.Előterjesztés ösztöndíjak és önkormányzati elismerések adománޓ21. Napirendi pont

4.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi építészeti-műszޓ21. Napirendi pont

5.Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervéޓ21. Napirendi pont

7.Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalásokról. Napirendi pont

8.Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által ޓ21. Napirendi pont

9.Előterjesztés a Palota gyógyszerkártya webes rendszerének kiaޓ20. Napirendi pont

14.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi nemzetiségi önkoޓ21. Napirendi pont

15.Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota „Környezetvéޓ21. Napirendi pont

39.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2019.11.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tárÈUÎ21. Napirendi pont

15.Előterjesztés a „Szabad Önkormányzatokért!” nyilatkozatról. Napirendi pont