Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Székely Károly

Dunaújváros - Képviselő , Rajta Újváros! Egyesület

Korábbi tisztségek
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság
-

Bemutatkozás

06/20 226 6451

Felszólalások

Összesen 31 hozzászólás
Találatok
31 db
0 db
1.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére 2024.07.18.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

03 Javaslat a közétkeztetési nyersanyagnorma és rezsiköltség meghatározására, valamint a köznevelési intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására

04 Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet módosítására

24 Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai alapító okiratának és szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítására

26 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros engedélyezett férőhelyszámának, valamint a Napraforgó Bölcsőde és a Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde működési engedélyének módosítására

27 Javaslat a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a rezsi kiadásokhoz történő hozzájárulásra

28 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 112/2024. (III.21.) határozata hatályon kívül helyezésére

30 Javaslat az Anyák a Hordozásért Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés 2. számú módosítására

2.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.06.20.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

10 Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok és közalapítványok 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóinak tudomásulvételére

13 Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

14 Javaslat az iskola-egészségügyi védőnői ellátás körzeteinek módosítására

15 Javaslat a 3. számú fogászati körzetet ellátó Dr. Garai Gréta egyéni vállalkozóval fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

3.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.05.16.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

11 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására

12 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

13 Javaslat az 5. számú gyermek háziorvosi körzetet ellátó „REND-ELEK” Egészségügyi Szolgáltató Kft. üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra

33 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

4.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2024.05.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló 94/2012. (III.08.) határozatának módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2024. (I.25.) határozata hatályon kívül helyezésére

5.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.04.18.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

22 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosításáról szóló 103/2024. (III.21.) határozata módosítására

23 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására

24 Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

25 Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

26 Javaslat a Baptista Szeretet Tevékeny Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

6.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.03.21.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 43/2023. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosítására

04 Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények által nyújtott ellátások szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjának megállapítására, az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet módosítására

06 Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosítására

07 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosítására

08 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési előirányzatának módosítására

09 Javaslat az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának módosítására

15 Javaslat a 29. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó ÁFIUM-KB Egészségmegőrző és Betegellátó Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

16 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról szóló 477/2023. (IX.21.) határozata módosítására

47 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése szándéknyilatkozata elfogadására

7.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.02.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

21 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés 1. sz. módosítására

22 Javaslat a Fejér Vármegyei Kormányhivatallal kötendő hatósági szerződés jóváhagyására

23 Javaslat az 1. számú gyermek háziorvosi körzetet ellátó CSIKI-AMBRUS Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

8.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.01.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

25 Javaslat a 24. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Táborosi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

26 Javaslat a dunaújvárosi Petőfi S. u. 1. szám alatti orvosi rendelőben működő 7. számú fogászati körzetet ellátó fogorvos részére a rezsi kiadásokhoz történő hozzájárulásra

27 Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2024. évi szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására

29 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

9.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.11.16.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

09 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési feladatainak ellátása tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

15 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési előirányzatának módosítására

16 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2024. évi nyári nyitvatartási rendjének meghatározására

21 Javaslat a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a rezsi kiadásokhoz történő hozzájárulásra

30 Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására

10.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.09.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

04 Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

11 Javaslat „Az emberek egészségéért” alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosítására

12 Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásra

13 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat engedélyezett szakmai létszámának, valamint a Családok Átmeneti Otthona szakmai egysége működési engedélyének módosítására

14 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálattal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyására

37 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

11.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.07.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodásról szóló 18/2016. (VI.17.) rendeletének hatályon kívül helyezésére

04 Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

06 Javaslat a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezésére

19 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda részére önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

23 Javaslat a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályairól szóló, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal kötendő megállapodás jóváhagyására

24 Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó EX JUVANTIBUS Egészségügyi Betéti Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

12.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.06.15.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

05 Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

09 Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok és közalapítványok 2022. évi beszámolóinak tudomásulvételére

10 Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

15 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény Alapító Okiratának módosítására

16 Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai alapító okiratának módosítására

17 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának módosítására

18 Javaslat a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosítására

19 Javaslat a védőnői ellátás átadás-átvételével összefüggő döntés meghozatalára

41 Javaslat a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

13.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.05.18.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

06 Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

27 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására

28 Javaslat a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására Dr. Szulik Éva egyéni vállalkozóval kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

29 Javaslat a 12. és 17. számú fogászati alapellátási körzetekbe fogászati eszközök beszerzéséhez a nyertes ajánlattevő kiválasztására

32 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosítására

43 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzésekre irányuló szerződés megkötésére

44 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelező nyilvánosság biztosítása tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

45 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés módosítására

46 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátására irányuló szerződés módosítására

48 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros részére önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

14.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.04.20.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

13 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására

15 Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

18 Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 2021. és 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

19 Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó PATRONUS-MEDICAL Kft.-vel fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

20 Javaslat a 12. és 17. számú fogászati alapellátási körzetekbe fogászati eszköz beszerzéséhez az ajánlattevők körének kiválasztására

40 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt megvalósításához kapcsolódó, műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

15.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.03.16.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

16 Javaslat a CSÁO2022-3009 számú, CSÁO2022- Egy lépéssel közelebb c. projekt beruházási, felújítási feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

19 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

20 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ által működtetett fogorvosi ügyeleti ellátásra kötendő feladat-ellátási megállapodás, valamint Dunaföldvár Város Önkormányzatával új feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására

21 Javaslat a 16. számú fogászati körzetet ellátó Gemini Dent Kft.-vel fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

22 Javaslat az alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.-vel fennálló feladat-átadási szerződés megszüntetésére és az Emergency Service Kft.-vel feladat-átadási szerződés megkötésére

29 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 332/2020. (IX.17.) határozatának módosítására

30 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött megállapodása módosítására

31 Javaslat Barta Endre képviselő úr képviselői indítványának megtárgyalására

32 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő „Üres és rossz műszaki állapotú lakások piaci elven történő bérbeadása 2023.” pályázat kiírására

45 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására

46 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

16.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.02.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

09 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

23 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

17.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.01.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelete módosítására

10 Javaslat a TOP-6.2.1-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

21 Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosítására

22 Javaslat „Az emberek egészségéért” alapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására

18.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.12.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete módosítására

11 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 429/2022. (IX.15.) határozata módosítására

12 Javaslat a helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatás formájában történő biztosítása érdekében a szolgáltatókkal történő megállapodás megkötésére

13 Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2023. évi szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására

14 Javaslat az alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.-vel feladat-átadási szerződés megkötésére

15 Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 6. számú módosítására

16 Javaslat a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a megemelkedett távhődíjak kompenzálásra

53 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására

19.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.10.20.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

08 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

09 Javaslat energiatakarékossági intézkedések meghozatalára

24 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosítására

27 Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására

29 Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközséggel haszonkölcsön-szerződés megkötésére

20.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.09.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01 Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

06 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

23 Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására

24 Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásra

28 Javaslat a Zalagast Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés 3. sz. módosítására

29 Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására

21.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.06.16.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 11/2022. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

11 Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2021. évi beszámolóinak tudomásulvételére

12 Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

14 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosítására

15 Javaslat „a családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2022” című pályázaton való indulásra

16 Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosítására

18 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 980/2021. (XI.18.) határozata módosítására

19 Javaslat az 1. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati eszköz beszerzéséhez a nyertes ajánlattevő kiválasztására

42 Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására

22.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.03.17.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

12 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2021. évi tevékenységének értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására

13 Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai Intézmény költségvetési előirányzata módosítására

14 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 332/2020. (IX.17.) határozatának módosítására

20 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosítására

23.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.02.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

32 Javaslat a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátására Dr. Szulik Éva egyéni vállalkozóval feladat-ellátási előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésére

33 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 906/2021. (X.21.) határozata, valamint 28/2022. (I.20.) határozata módosítására

24.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.01.20.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

10 Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálat 2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

11 Javaslat a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Mika Ilona egyéni vállalkozóval fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

12 Javaslat a 26. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Szuhai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

13 Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátására dr. Ódor István orvossal feladat-ellátási előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésére

14 Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2022. évi szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására

25.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.12.16.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

10 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai létszámának emelésére

12 Javaslat Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ által kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására

13 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározására

15 Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

16 Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

17 Javaslat a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására

18 Javaslat a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás István fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

20 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosított bérlőkijelölési jogról szóló szerződés módosítására

41 Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Református Szeretetszolgálat részére

26.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.09.16.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

32 Javaslat a Baptista Tevékeny Szeret Misszióval kötendő ellátási szerződések jóváhagyására

33 Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásra

34 Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési Központ gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyására

35 Javaslat az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó egészségügyi szolgáltatókkal haszonkölcsön szerződés megkötésére

36 Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására (2021. Karácsony ünnepe)

27.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 1. 2021.08.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

02 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyuléfi10

28.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2. 2021.08.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

21 Javaslat az Egészségmegorzési Központ foglalkoztatottak továb??10

22 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévo Útkeresés Segíto??10

29.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.07.15.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé

18 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé

19 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltat

21 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére i

22 Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozás

23 Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellá

24 Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellá

25 Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ell

32 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratán

30.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2021.07.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat az Egészségmegőrzési Központ vezetője jogviszonyának

02 Javaslat az egészségügyi szolgáltató vezető munkakör betöltésà

31.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 2021.06.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé

16 Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2020. évi tevéken

17 Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális

20 Javaslat a 9. számú fogászati körzet ellátására dr. Szőcs Deb˜

21 Javaslat a SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés módosítására

51 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal bérleti szerz˜