Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Sziráki András

Törökbálint - Külsős bizottsági tag

Korábbi tisztségek
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
-

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 15 hozzászólás
Találatok
15 db
0 db
1.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2024.06.20.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

3 Alsóerdősor utcai sportpálya üzemeltetés és használat

4 Sportegyesületek pénzbeli támogatása

5 II. félévi munkaterv

2.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2024.04.11.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2 Rendőrség beszámolója

3 Alsóerdősor utcával kapcsolatos forgalomkorlátozás, közterületfelügyelet 0-24

3.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2024.02.08.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4 Sport Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására

7 Elhagyott hulladék felszámolásáról szóló rendelet

10 HÉSZ módosítás elfogadása (általános eljárás)

4.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2023.12.07.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

14 3301/3 hrsz felajánlása

20 Javaslat elhagyott hulladék felszámolásáról szóló rendelet megalkotására

21 Alsóerdősor utcai sportpálya bérleti díj struktúrájára

29 2024. I. félévi munkaterv

38 ÁSZ megkeresése

5.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2023.10.19.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

6 Városközpont területére vonatkozó HÉSZ módosítás előkészítése

8 Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről és a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatára - 1. olvasat

9 A köztemető rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata

16 Tiszteletdíjas rendelet módosítása (képviselői indítvány)

17 Költségvetés háromnegyedéves állása

6.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2023.09.14.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

7 Javaslat az iskolabusz járat szerződés módosítására

11 Több részterületre vonatkozó HÉSZ módosítással kapcsolatos államigazgatási és partnerségi véleményezés ismertetése

16 Javaslat az Alsóerdősor utcai sportpálya tervezett bérletidíj struktúrájára

23 A volt Téglagyár és környezetére vonatkozó változtatási tilalom elrendelése

29 Testvértelepülési megállapodás Negyed községgel

30 A 88-as busz útvonalának módosítása

32 Javaslat a 23/2021. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

34 Nádasdy-Bornemissza csapadékvíz elvezető csatorna megépítése

7.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2023.06.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

9 Javaslat sportegyesületek kiegészített pénzbeli támogatására

13 Új közművelődési rendelet elfogadása, Könyvtár alapító okiratának módosítása

20 A Városházát a Kálvária dombbal összekötő lépcső bővítése

23 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

8.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2023.05.11.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

10 Adórendelet módosítása

13 Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok ingyenes tulajdonba igénylése

15 Pedagógus ösztöndíj rendelet

20 Településképi rendelet módosítása

26 Tájékoztató a Zimándy Ignác Általános Iskola udvarának rehabilitációjáról

28 Beszámoló a jogi tanácsnok 2022. évi tevékenységéről

32 Kultúra-043 Közalapítvány beszámolója

9.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

4 Városközpont közösségi tervezés

5 Adórendelet módosítási javaslat

8 Törökbálinti óvodák beiskolázási tervében meghatározott továbbképzésekre forrás biztosítása

9 Partnerségi rendelet módosítása

12 Városszépítő Egyesület kérelme szobor elhelyezésére

13 Zimándy iskola játszóudvar vízelvezetési problémájának kezelése

15 Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése

21 Beszámoló a FAÖT 2022. évi tevékenységéről

24 Tájékoztatás a PVKH Törvényességi Főosztályának véleményéről

10.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2023.02.09.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Civil és sportrendelet felülvizsgálata

Közösségi költségvetés eljárásrendjének elfogadása

Pedagógus-ösztöndíj rendszer felülvizsgálata

Elővásárlási joggal érintett ingatlanok helyzetének felülvizsgálata

Helyi értékeinket bemutató táblák kezdeményezése

11.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2022.12.08.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Alsóerdősor utcában történő várakozás rendjéről szóló 8/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a helyi közösségi közlekedés biztosítása érdekében az OMI Kft-vel kötött szerződés hosszabbításra

Az Univers’Art Művészeti Egyesület közszolgáltatási szerződésének meghosszabbítása

Civil koncepció

Javaslat a középiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 5/2021. (IV.08.) önkormányzati rendelet módosítására

Tájékoztató a Törökbálinti Sportközpont továbbfejlesztéséről (196/2021.(X.20.) ÖK 2. pontja alapján)

Nőgyógyászati szakrendelésre kiírt pályázattal kapcsolatos tájékoztatás

A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása

Javaslat az étkezésért fizetendő intézményi és személyi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2022. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Részvétel az „Európai városfejlesztési kezdeményezés – innovatív tevékenységek” című kezdeményezésben

A 78-79/2022. polgármesteri döntésekkel kapcsolatos vizsgálati jegyzőkönyv bemutatása

LED-csereprogram

Javaslat közvilágítás korszerűsítésére

Elővásárlási jog bejegyzése

12.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2022.10.20.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

2 Az önkormányzati intézményeket érintő energiabeszerzés 2023. évre

4 Belső tó építésével kapcsolatos kérelem bemutatása

5 Alsóerdősor utcai forgalmi rend tapasztalatai

6 Köztársaság tér forgalmi rendjének felülvizsgálata

7 Törökbálinti tanárok támogatása

8 Ki fog holnap tanítani

18 Önkormányzati intézmények energiafüggetlenítése

25 Horgásztóval kapcsolatos szakvélemény bemutatása

13.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése 2022.09.26.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

7 Bursa Hungarica

9 Lakásrendelet elfogadása

13 Sportkoncepció

17 Szervesanyaggazdálkodási koncepció

19 FH Gasztro indexálási szabályok

21 Lejárt határidejű határozatok végrehajtás

24 Egyebek

14.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságának rendkívüli ülése 2022.07.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2 Költségvetési rendelet módosítása

15.
Törökbálint Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságának ülése 2022.07.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

4 Csupaszív