Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Élő Norbert

Budapest Főváros Önkormányzata -

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 16 hozzászólás
Találatok
16 db
0 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2024.02.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2.Javaslat a „Fővárosi stratégia a családon belüli erőszak megelőzéséről és az áldozatok védelméről” tárgyú stratégia elfogadására

21.Javaslat a BKM Budapest Közművek Nonprofit Zrt.-t érintő egyes döntések meghozatalára

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2024.01.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Javaslat a Budapest-bérlettel kapcsolatos megállapodásról

3.Javaslat a teherforgalmi behajtási díj eltörlésére vonatkozó kormányhivatali felhívás elutasításáról

6.Javaslat a BKM Nonprofit Zrt.-t érintő egyes döntések meghozatalára

3.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.10.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3.Javaslat egyes városüzemeltetéssel kapcsolatos döntések megho

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.09.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

14.Javaslat a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.-vel kapcsolato

20.Javaslat a BKM Budapesti Közmuvek Nonprofit Zrt. 2022. évi

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.06.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

9.Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami felada

6.
Budapest Főváros Közgyűlése 2023.04.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2.Javaslat a 2023. évi költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükséges döntések meghozatalára

10.Javaslat a BGYH Zrt-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

7.
Budapest Főváros Közgyűlése 2023.03.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BKK Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai 2022. évi elszámolásának elfogadására, a BKK Zrt. 2023. évi üzleti tervének és a BKV Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a BKK Zrt. 2023. évi Éves Szerződésének éves megkötésére

Javaslat a kulturális és sportágazathoz kapcsolódó megállapodások jóváhagyására

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.02.22.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

2.Javaslat a TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjjal összefüggő döntések meghozatalára

7.Javaslat az FTSZV Kft. 2023. évi éves közszolgáltatási szerződésének elfogadására

14.Javaslat névtelen fővárosi közterület elnevezésére, valamint elnevezés megváltoztatására

18.Javaslat a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat 2023. évi állami támogatására irányuló szerződés megkötésére

20.Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel megkötendő 2023. évi bérleti és használati díjról szóló megállapodás elfogadásra

23.Javaslat a BFVK Zrt. 2023. évi Éves Közfeladat-ellátási Szerződésének jóváhagyására

9.
Budapest Főváros Közgyűlése 2023.01.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, valamint a 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

7.Javaslat „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek” tárgyú pályázati kiírás jóváhagyására

12.Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Alapszabályának és Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására

14.Javaslat a BKV Zrt. 2022. II. félévi likviditási hiányának áthidalásához szükséges, a BKV Zrt. által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 2022. novemberben és decemberben benyújtott fizetési halasztás biztosítékára

10.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.12.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetésére

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.11.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

4.Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényeinek visszavásárlására

Javaslat a fogaskerekű vasút közlekedésével kapcsolatos döntésekre

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.10.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

3.Javaslat a Parkolási rendelet módosítására és a Kelenföldi

6.Javaslat a ?Budapesti villamos és trolibusz jármufejlesztés I

25.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a II.

13.
Budapest Főváros Közgyűlése 2022.09.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

25.Javaslat egyes budapesti ingatlanok Magyar Állam tulajdonába és Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata vagyonkezelésébe kerülésével kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló megállapodás megkötésére

27.Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a Széchenyi Pihenőkártya használatának kiterjesztéséről

32.Javaslat a BKV Zrt. 2022. II. félévi likviditási hiányának áthidalásához szükséges Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé benyújtott fizetési halasztás biztosítékára

33.Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereinek 2023-2037 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására

40.Javaslat a Budapest XI., Rimaszombati út 2. szám (Koszorúslány utca 2.) alatti, 2818/23 hrsz-ú ingatlan közös tulajdoni állapotának telekalakítással történő megszüntetésére, a telekalakítási és csere megállapodás jóváhagyására

14.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2022.08.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Első Energiacsomagjának elfogadására

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által, a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe történő tagdelegálással kapcsolatos döntések meghozatalára

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.06.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

44.Javaslat a BGYH Zrt.-vel kötött kölcsön megállapodás módosítására

48.Javaslat BKK díjtermékek módosítására

16.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2022.06.08.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye, költségtérítése és egyéb juttatásai megállapítására

Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére, valamint javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének módosítására

Javaslat egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Javaslat a BVH Zrt. BKM Nonprofit Zrt-be történő beolvadásához szükséges, valamint a Társaságokat érintő egyéb tulajdonosi döntések meghozatalára