Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Farkasné dr. Kéri Katalin

Budapest, XI. kerületi Önkormányzat - Képviselő 2011-2014

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 24 hozzászólás
Találatok
24 db
0 db
1.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.09.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A 2014. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása

Hadik Kft. tagi kölcsön szerződés módosítása

Fehérló utca térségének megközelítését szolgáló 3 hónapos próbaidejű buszjárat indítása

2.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.08.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

3.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.05.22.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

9. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

21. Napirendi pont

4.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.02.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

5.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.02.13.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Költségvetéssel kapcsolatos döntések

Kelenvölgyi Óvoda vezetői pályázatának kiírása

Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Terve

Javaslat a 143/2013. (IV. 25.) XI.ÖK határozat módosítására

A partnervárosi tanácsnok beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról

A városüzemeltetési tanácsnok beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról

6.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.01.23.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

16. Napirendi pont

7.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.12.19.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

16. Napirendi pont

19. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

25. Napirendi pont

8.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.11.21.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

A reklámok és hirdetőberendezések elhelyezésének, valamint használatának szabályairól szóló rendelet újraalkotása

A 2013. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása

Beszámoló a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról

Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI., Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida u. – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt terület (Madárhegy) kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása

Költségvetést érintő döntések

Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadása Budapest Főváros Önkormányzatának

15. napirendi pont

Tájékoztató a 279/2013 számú önkormányzati határozat végrehajtásáról

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

9.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.10.24.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Borza Teréz: Mag című szobrának felállítása

Az Állami Számvevőszék jelentésére készített Intézkedési Terv jóváhagyása

Előzetes kötelezettségvállalások a 2014. évi költségvetés terhére

Javaslat közterületek kijelölésére

A JSM alapítvánnyal kötött startégiai megállapodás módosítása

10.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.A 2013. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

4. Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

5. Az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

11. Az épített örökség helyi értékeinek védelméről szóló rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

18. A Norvég Alap által kiírt pályázaton történő részvétel és a pályázathoz szükséges önerő biztosítása Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

20. Előzetes kötelezettségvállalás energia-megtakarítást segítő épületvezérlő szoftver adott épület egyedi feltételeire történő programozása, telepítése érdekében Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

11.
Budapest XI. kerület önkormányzatának rendkívüli testületi ülése 2013.08.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Állami fenntartású közoktatási intézmény ingó- és ingatlan vagyonának vagyonkezelésbe adása

Újbuda Önkormányzatának részvétele a "Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel" elnevezésű mintaprojektben

A „Gomba” kivitelezés vállalkozási szerződésének módosítása

12.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.06.20.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

A közétkeztetési térítési díjakkal kapcsolatos döntés

Óvodai ellátással kapcsolatos feladatok

Az óvodákban a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazotti álláshelyek létszámkeretével kapcsolatos döntések

Alapító okiratokkal kapcsolatos döntések

A Budavári, az Újbudai és a Hegyvidéki Önkormányzat Intézményfenntartó Társulásának megszüntetése

Javaslat a Képviselő-testület 2013. II. félévi üléstervére

Javaslat a Polgármester 2013. I. félévi céljutalmára

16. Napirendi pont

Támogatási kérelmek elbírálása

Folyószámla hitelkeret-szerződés megkötése

2013. évi költségvetést érintő döntések

Fővárosi város-rehabilitációs pályázat benyújtása

13.
Budapest XI. kerület önkormányzatának rendkívüli testületi ülése 2013.05.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Pályázatok elbírálása

A Polgármesteri Hivatalt érintő változásokkal kapcsolatos ügyek

Javaslat az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívásán történő részvételre, illetve önrész biztosítására

14.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.05.16.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

A 2013. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosítása. Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Az épített örökség helyi értékeinek védelméről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Budapest XI. kerület, Irinyi József u. - Bogdánfy u. - vasútvonal - Rákóczi hídi lehajtó - Duna folyam által határolt terület (Egyetemi negyed) keretövezet¬módosítási hatástanulmánya. Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Nyugdíjazását kérő intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése, intézményvezetői pályázat kiírása. Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Köztéri szobor állítása Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

Pályázat és támogatási kérelmek elbírálása

Az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása. Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

A Nyéki Imre Uszoda vagyonkezelési szerződésének módosítása. Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

15.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.10.18.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

a) MLSZ labdarúgó pályaépítési program ütemtervének módosításaElőterjesztő: dr. Hofímann Tamás polgármesterb) A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Hofmann Tamás polgármester

Megállapodás megkötése Budapest Főváros Kormányhivatalával a kerületi hivatallétrehozásával kapcsolatban Előterjesztő: dr. Horti István jegyző

„A magyar nyelvért emlékdíj alapításaElőterjesztő: Sass Szilárd képviselő

Közösségi kertek létrehozásaElőterjesztő: Csernus László, Endrődi József és Junghausz Rajmund képviselők

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.09.20.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

A 2012. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításai Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválasztásával, vagyonrendezésével kapcsolatos döntések Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatok Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

MŰPA együttműködési megállapodás közintézmények részére Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

Budapest XI., Etele út 3533/58 hrsz.-ú ingatlant érintő, a Szent Adalbert Plé-bániatemplommal kötött használati szerződés módosítása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

17.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.06.21.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12. Napirendi pont

23. Napirendi pont

18.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.05.31.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

20. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

25. Napirendi pont

19.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.02.23.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Rendeletalkotás a 2012. évi költségvetést megalapozó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Előterjesztő: dr. Horti István jegyző

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

TAMOP-os pályázatok keretében megvalósuló feladatokkal kapcsolatosegyüttműködés civil szervezetekkel Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejűhatározatok végrehajtásárólElőterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

20.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.01.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

15. Napirendi pont

21.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.12.15.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

10. Napirendi pont

18. Napirendi pont

22.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.11.17.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

23.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.10.20.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

24.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.09.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának átvétele Budafok - Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatától