Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Fejér Andor

Szolnok MJV Önkormányzata - Alpolgármester, Fidesz

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

36/56/503-413

Felszólalások

Összesen 80 hozzászólás
Találatok
80 db
0 db
1.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2024.06.20.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7 Eloterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévo lakások bérletü?i13. Napirendi pont

15 Beszámoló a Szolnok város részére ellátást nyújtó, a Szolnokiü?i13. Napirendi pont

19 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcü?i12. Napirendi pont

20 Eloterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. -vel kapcsolatoü?i13. Napirendi pont

24 Eloterjesztés Bölcsodei nevelés fejlesztése tárgyú projekt ü?i11. Napirendi pont

27 Eloterjesztés a Közgyulés 2024. II. félévi munkatervének jóváü?i11. Napirendi pont

28 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végrü?i11. Napirendi pont

2.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2024.04.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

4. Előterjesztés Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Előterjesztés Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

6. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

9. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

17. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás és a kapcsolódó szakmai tájékoztatások elfogadására

18. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítására

3.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.03.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés az Interreg Duna Program keretében az EVISAS elnevezésű nemzetközi projektben történő részvételre

9. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

13. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

14. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének és 2024. évi önkormányzati támogatási szerződésének módosítására (pótlólagos)

19. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és egyes városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos intézkedésekre (pótlólagos)

4.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.02.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024

5.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.01.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 parkolási rendelet módosítás.

2 költségvetési rendelet módosítása.

6.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.12.07.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023.

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi;

8 Eloterjesztés a ?Tanulás és közösségfejlesztés ? komplex humáni;`15. Napirendi pont

33 Eloterjesztés a 32-es foút fejlesztésével kapcsolatos intézke

7.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
45 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023.

3 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023.

4 Eloterjesztés egyes adóügyi tárgyú rendeletek módosítására.

5 Eloterjesztés a köztemetokrol szóló rendelettel kapcsolatos te

6 Eloterjesztés egyes köznevelési és közmuvelodési intézményi fex

7 Eloterjesztés egyes önkormányzati rendeletek jogtechnikai jell

8 Eloterjesztés Szolnok város helyi parkolási rendjérol szóló 17

9 Eloterjesztés az NHSZ Zounok Zrt.-vel kapcsolatos intézkedések

10 Eloterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 20

11 Eloterjesztés a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közmuvelodési Int

12 Eloterjesztés a Szolnok Városi Óvodák alapító okiratának módo

13 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyul

14 Eloterjesztés a labdarúgás, a vízilabda és a kosárlabda sport

15 Eloterjesztés alapítvány támogatására.

16 Eloterjesztés gyermekétkeztetési feladatok ellátásával kapcso

17 Eloterjesztés a Szolnoki Szakképzési Centrum feladatainak ell

18 Tájékoztató a támogatásból megvalósuló fejlesztések elorehala

19 Eloterjesztés a Szandaszolosi Tanoda feladatellátására vonatk

22 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

23 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol,

8.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Eloterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos dönt

9 Eloterjesztés a szolnoki Kaán Károly út külterületi szakaszán

9.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.06.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

10.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Sürgosségi önálló indítvány nyilatkozat megtételére.

10 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapc

11.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetérol, a közbizton|

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. év

13 Eloterjesztés a városüzemeltetéssel kapcsolatos intézkedésekr

30 Tájékoztató a városmarketing és turisztikai feladatok végreha

12.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12 Eloterjesztés az Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. között fennál

15 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol

13.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságo

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023

14 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

14.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2023.02.02.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1 Sürgosségi Önálló Indítvány nyilatkozat megtételére.

2 Eloterjesztés a VCSM ZRt. Szolnok társasággal kapcsolatos dön

15.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

16.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Klímastratégiájának ¤?D15. Napirendi pont

12 Eloterjesztés a ?Szolnok VÁR! ? Szolnoki Várkerület turisztik¤?D15. Napirendi pont

17.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.10.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2 Eloterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. ügyvezetojének

3 Eloterjesztés a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus vezetojének

4 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. év

18.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12.)Előterjesztés energiagazdálkodással kapcsolatos szükséges intézkedésekre

19.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2022.08.01.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

20.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

21.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13 Eloterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-vel kapcsolat

22.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadására

6. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének módosítására

7. Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének módosítására

16. Előterjesztés a "Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése" tárgyú projekt Támogatói Okiratától történő elállásra vonatkozó döntés meghozatalára

21. Tájékoztató a városmarketing és turisztikai feladatok végrehajtásáról

23.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák intézményvezetőjének megbízására (pótlólagos)

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete igazgatójának megbízására (pótlólagos)

Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására (pótlólagos)

24.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

4 Előterjesztés a Szolnoki Értéktár Bizottsággal kapcsolatos döntések meghozatalára

5 Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tagdíjának emelésére

6 Eloterjesztés az alpolgármesterek illetményének és költségtéről

15 Eloterjesztés közérdeku célra történo kötelezettségvállalásokról

25 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol

25.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Damjanich János Múzeum igazgatójának kinevezésére

5 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére

26.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülés és Közmeghallgatás 2021.11.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

27.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására (meghívóban nem szereplő napirendi pont)

28.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendkívüli Testületi ülése 2021.08.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény magasabb vezetői megbízására

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosítására

29.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendkívüli Testületi ülése 2021.07.15.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021.

12 Előterjesztés „Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékony

13 Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mélyé

30.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2020.10.29.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

23. Napirendi pont

31.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendkívüli Testületi ülése 2020.10.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Kezdeményezés a Szolnoki Szigligeti Színházzal kapcsolatos döntés ismételt tárgyalására Előadó: Szalay Ferenc polgármester

32.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.09.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

7.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelmével kapcsolatos döntésekre

33.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.08.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város területén közművek épít

34.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.07.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

5Előterjesztés a COVID-19 járvány hatásai Szolnok Megyei Jogú

6Előterjesztés a vis maior helyzet megoldására, támogatási igé

25Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési e

35.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.06.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Ónkormányzata 2019. évi költségvetésénekvégrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a "Szolnok város helyi klímastratégiájának kidolgozása" című projekt indítására

36.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

21. Napirendi pont

37.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2020.01.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi Megállapodásban lefektetett célok eléréséhez történő hozzájárulásra

Előterjesztés a Rozmaring u. forgalmi rendjének módosítására

38.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2019.12.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

31. Napirendi pont

39.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Közmeghallgatás 2019.11.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

40.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

7. Napirendi pont

14. Napirendi pont

41.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának alakuló ülése 2019.11.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

42.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

43.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.06.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés közterület elnevezésére

44.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.05.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

30. Napirendi pont

45.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.04.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

11.Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

14.Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozatalára

46.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.03.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

13.Előterjesztés területrendezés hatósági eljárás megindítására

47.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.02.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

26. Napirendi pont

48.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.01.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

„Városüzemeltetés Szolnokon” című tájékoztató

Előterjesztés a Szolgáltató Önkormányzati Díj pályázat benyújtására, a szolgáltatói önkormányzati kultúra fejlesztésére

Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megbízására

49.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018.12.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésre

50.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018.11.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (pótlólagos)

20. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról (pótlólagos)

51.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018.10.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

52.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.09.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

53.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.06.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés az Energia Kiskincstár 2017. évi működésének értékelésére

54.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.05.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, tárgyalásokról

55.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.04.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

47.Előterjesztés a városmarketing és turisztikai feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

56.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyûlése 2018.02.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

3. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervének és a levegőminőség javítására vonatkozó hosszú távú intézkedési terv elfogadására

11. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokkal és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

57.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2018.01.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

8. Előterjesztés összefogás a betelepítést szervező irodákkal szemben

58.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.11.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

12. Előterjesztés „Szélesebb utakon – a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése” című pályázat benyújtására

20. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kapcsolatos döntésekre

59.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.09.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés egyes városüzemeltetési tárgyú döntésekre

60.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.06.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

61.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.05.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesülethez való csatlakozásának elfogadására

62.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.04.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

63.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.03.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

14. Napirendi pont

27. Napirendi pont

64.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2017.01.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Tájékoztató a Bognár és Társa Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéről

65.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2016.12.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

66.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2016.11.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Napirendi pont

12. Napirendi pont

67.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2016.06.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

34. Napirendi pont

68.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2016.05.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

69.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2016.03.31.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

70.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2016.02.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

71.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2016.01.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

72.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2015.12.10.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

73.
Szolnok MJV Közmeghallgatás 2015.11.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Napirendi pont

74.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2015.10.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

75.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2015.09.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Napirendi pont

27. Napirendi pont

76.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2015.07.23.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

77.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2015.06.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

78.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2015.04.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

79.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2015.03.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

80.
Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2014.11.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont