Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Fekete Miklós

Tatabánya Önkormányzata - Képviselő , Generációk Tatabányáért

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

1955-ben születem, közgazdász a végzetségem. Tősgyökeres tatabányai vagyok, akinek szorgalmas ősei, felmenői a bányamélyítés hírére érkeztek az 1890-es években a településre, és valamennyien a Tatabányai Bányák alkalmazottai, kétkezi munkásai voltak. Matematika – fizika szakos tanári diplomám megszerzése után újból az iskolapadba ültem, közgazdász lettem, ami egy életre szóló hivatást jelentet számomra. Munkám az ország sok pontjára szólított, de a csábítások ellenére sem akartam elhagyni szülővárosom. 1994 óta veszek részt a politikában. Az ötödik ciklusomban dolgozom helyi képviselőként. Az ezredforduló előtt és közvetlenül utána részese voltam a várost növekedési pályára állító, szocialista többségű testületeknek. Tíz éve vezetem a Nagy Imre Társaság helyi csoportját. 2006 óta az MSZP különböző szervezeteinek vezetője vagyok, jelenleg megyei elnök. Két felnőtt gyermekem van, akik követettek a pályán és ők is közgazdászok lettek. Fiam három unokával örvendeztet meg. Leányom most teszi meg a családalapítás első lépéseit, és a napokban lett édesanya. Sok éves szakmai tapasztalataimat, a becsülettel, tisztességgel elvégzett következetes munkát, a szülőváros szeretetét tekintem fő erényeimnek, melyeknek mindig alárendeltem az életem.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 34 hozzászólás
Találatok
33 db
1 db
1.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.04.18.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya, Csákányospuszta, 0612/4 hrsz-ú ingatlan, régészeti lelőhelyen Árpád-kori templomrom megőrzési munkáival és bemutatásával kapcsolatos döntés

02. A Sporttanács tagjainak megválasztása

05. Döntés a Tábita Alapszolgáltatási Központtal, házi segítségnyújtás támogatás biztosítása tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról

14. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

15. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

17. Kérdések

2.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.03.14.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

03. Döntés véleményezési szakasz lezárásáról és végső véleményezési szakasz megindításáról a volt Bánhidai Erőmű területét érintő településrendezési eszközök módosítása ügyében

14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

17. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

S1 Sürgősségi indítvány: Döntés a Gyémánt Fürdő területén lévő sportuszoda víztartásával kapcsolatos meghibásodás javítási feladatairól

S3 Sürgősségi indítvány: Önkormányzati véleménynyilvánítás intézmény átszervezéséről

S1 Sürgősségi indítvány: Döntés a Gyémánt Fürdő területén lévő sportuszoda víztartásával kapcsolatos meghibásodás javítási feladatairól

3.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése - hálózat szolgáltatási hiba miatt az első 28 perc nem rögzült 2024.02.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Az EUCF (European City Facility) – Városokkal a városokért – programra pályázat benyújtása, energetikai beruházási koncepció kidolgozása

04. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

23. Interpelláció

25. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

4.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.01.18.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

S1. Sürgősségi indítvány: Pilot program keretében élelmiszer- és biohulladék gyűjtési rendszer bevezetése Tatabányán

03. Döntés a hrsz.: 01000/16 ingatlanon a Magyar Telekom Nyrt. bázisállomásának építésérő

06. Tatabánya Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) 2023-2030 elfogadása

07. Döntés a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága P.B. 2/2024.(I.8.) sz. felfüggesztett döntéséről

12. Döntés a fogorvosi ügyeleti ellátás díjának módosításáról

5.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.12.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

03. Önkormányzati intézmények köztisztviselőinek, közalkalmazottjainak és munkavállalóinak 2024. évi díjazása

16. Döntés városfejlesztési megállapodás kötéséről a Motor-Classic Zrt.-vel.

6.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.11.23.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

04. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

05. A tatabányai jégpálya fejlesztéséhez szükséges döntések

09. Tatabánya Megyei Jogú Város közterületi zöldterületeinek fenntartására és közterületeinek tisztántartására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

S2 Sürgősségi indítvány: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás elnökségének megválasztása

15. 2024. évi városi rendezvények megszervezésével kapcsolatos döntések

18. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20. A Csákányospusztai turistaház tulajdonjogi rendezése

23. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

7.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.10.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

06. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

10. A T-Szol Zrt. és az Önkormányzat között létrejött távhőrendszer vagyonkezelésbe adásáról szóló megállapodás alapján történő vagyoni elszámolásról és kidolgozott szerződés bemutatásáról

S01. Sürgősségi indítvány: Által-ér völgyi kerékpárút meglévő, balesetveszélyes szakaszának felújítására költségvetési forrás biztosítása

8.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.09.21.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Z03. A Tulipános Ház műszaki ellenőrével szemben indítandó jogi eljárásról szóló 1008/2021. (IX.23.) határozat végrehajtásáról

03. A közterületek tisztán tartásáról szóló 30/2013. (X.02.) önkormányzati rendelet módosítása

05. Döntés az Önkormányzat által üzemeltetett jelzőlámpás csomópontok felújításáról

13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

08. Trafibox készülék kihelyezése Tatabánya közigazgatási területén

09. Alapítványi támogatások

9.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.08.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 22/2022. (X.25.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

10. Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása

12. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. Kérdések

10.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.06.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

01. A Tatabányai Rendőrkapitányság beszámolója Tatabánya Megyei Jogú Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2022. évet illetően

04. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2015. (III.2.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése

22. Önálló képviselői indítvány: TSC Labdarúgó Kft. támogatása

27. Kérdések

11.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.05.18.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

15. Mandátumadás a TSC Labdarúgó Kft. 2023. május 22-i taggyűlésére

17. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

12.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.04.20.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

07. A T-Szol Zrt. és az önkormányzat közötti vagyoni elszámolásokkal kapcsolatos döntések

24. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

27. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya, Újváros Sárberek 11620/22 és 1620/32 hrsz közösségi célú hasznosítása, Tatabánya város rendezési tervének módosítása a Vt-9-ből vegyes övezetből Z jelű zöldövezeti közparkká

29. Kérdések

30. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

13.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.03.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

11. Éves ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről

13. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

S2 Sürgősségi indítvány: Döntés a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezendő 2023. évi Tűzoltó Nap rendezéséhez kapcsolódóan

14.
Tatabánya Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2023.03.13.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

04. Városi nagyrendezvénnyel kapcsolatos döntések

15.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.02.16.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

06. A lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

07. Tatabánya, Tulipános Ház 2139/3, 2140/1, 2140/2, 2138 helyrajzi számúingatlanokat magába foglaló telektömbjére vonatkozó településrendezési tervmódosítása

09. Tatabánya M.J.V. Településrendezési tervének módosításához szükségestelepülésfejlesztési döntés a STRABAG Aszfalt Kft. 0220/1-2 hrsz., és azEURONENERGY GANYMEDE Kft. 16802, 011/31, hrsz. számú ingatlanokatérintően

24. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

26. Önálló képviselői indítvány: Vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések

28. Kérdések

16.
Tatabánya Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2023.02.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

17.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.01.19.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

01. Támogatások rendszere

02. Önkormányzati intézmények köztisztviselőinek, közalkalmazottainak és munkavállalóinak 2023. évi díjazása

12. A rugalmas lomtalanítás bevezetése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

S01. Sürgősségi indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

S03. Sürgősségi indítvány: Tulipános Ház üzemeltetésére megkötött szerződés módosítása

18.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.12.15.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

02. Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

07. Tájékoztató a társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás célú hasznosítású ingatlanok áttekintéséről

33. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

S1 Sürgősségi indítvány: Döntés a háziorvosi ügyeleti ellátás jövőbeni biztosításáról

08. 2023. évre szóló költségvetési koncepció

19.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.11.17.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

09. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi beszámolója

11. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.10.20.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

01. Döntés az energiaárak növekedéséhez kapcsolódó önkormányzatot és intézményeit érintő költségnövekedések bemutatásáról és az intézkedésekről

02. Tanulmány Tatabánya Megyei Jogú Város közösségi közlekedési fejlesztési koncepciójáról és menetdíj emelésről

05. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 31/2000. (VI.22.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata és új rendelet alkotása

07. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. Kérdések

16. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

21.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.09.22.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

17. A Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos döntések

18. T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft jegyzett tőkeemelése

03. Sürgősségi indítvány: A T-Szol Zrt. és tulajdonában lévő leányvállalatok 2022. évi pénzügyi terveinek várható teljesítéséről, valamint az energia-áremelkedéssel kapcsolatos lehetséges intézkedésekről szóló tájékoztatás kérése – Szücsné Posztovics Ilona polgármester

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

08. Beszámoló az Inter-Ambulance Zrt. 2021. július 1-től 2022. június 30-ig eltelt időszakban végzett tevékenységéről

03. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

07. A József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt nyilvános pályázat elbírálása, intézményvezető megbízása

11. Városmarketig koncepció

19. Döntés a Hangaszál Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

13. Beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről

23. Önálló képviselői indítvány: Javaslat Óriáskerék telepítésére

Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos képviselete külföldi eseményeken – Nagy Béla önkormányzati képviselő

22.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.08.25.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

04. Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi esélyegyenlőségi programja a 2022-től 2027-ig terjedő időtartamra

07. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

08. A volt Péch Antal Szakközépiskola egyes helyiségeinek használata

16. Alapítványi támogatások

14. Új uszodával kapcsolatos döntések

17. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

18. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

21. Kérdések

23.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.06.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

03. Tatabánya Megyei Jogú Város aktualizált klímastratégiájának jóváhagyása a „Klímatudatosság erősítése Tatabányán” című KEHOP-1.2.1-18-2019-00244 azonosítószámú projekt keretében

06. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. II. félévi munkaterve

14. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

24.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.05.26.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

06. Beszámoló Tatabánya Megyei Jogú Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2021. évet érintően

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

S2 Sürgősségi indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének és az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

05. Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal határozathozatali kötelezettség elmulasztása miatt kibocsátott KE/3/349-1/2022. számú törvényességi felhívása tárgyában

08. ELENA programmal kapcsolatos döntések

09. T-Busz Kft. közszolgáltatásról szóló 2021. éves beszámolója, döntés a bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséről

17. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

25.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.04.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

16. Az Agora Nonprofit Kft. portfólió tisztításának lehetőségei

02. Döntés önkormányzati bérlakásokról az ukrajnai háború elől menekülők elhelyezése érdekében

05. Tatabánya Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (2021-2027) elfogadása

10. A Tatabánya Petőfi Sándor utca 6151/151 hrsz-ú ingatlanra, az Alba-Power Kft. részéről beérkezett pályázat elbírálása

24. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

26.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.03.17.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03. Lakások kivonása az önkormányzati bérlakás állományból ukrajnai háború elől menekülők elhelyezésére

07. T-Szol Zrt. díjemelési kérelmének elbírálása Tatabánya Megyei Jogú Város közterületi zöldterületeinek fenntartására és a közterületeinek tisztántartására

12. Kérdések

13. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

27.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.02.17.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03. Az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

S05. Döntés a város egészségügyi alapellátási feladataival kapcsolatban

08. Pályázat kiírás az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására

09. Tatabánya Megyei Jogú Város 2021-2026. időszakra szóló IV. Környezetvédelmi programja (II. forduló)

S02. Magyarné Kocsis Andrea Pénzügyi Bizottság elnöke és Pataki Zoltánné Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke által benyújtott: Tatabánya Megyei Jogú Város 909/2021. (VII.15.) Közgyűlési határozatának végrehajtása

28.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.12.16.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. László György korábbi önkormányzati képviselő Tatabánya saját halottjává nyilvánítása

03. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

04. A fizető várakozás rendjéről szóló 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása

S05. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

07. Törvényességi felhívás a 33/2021. (X.25.) az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 13/1998. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

08. Ügyvezető, valamint Felügyelő Bizottsági tag választás a TSC Labdarúgó Kft.-ben

09. Mandátumadás a Turulgáz Zrt. Közgyűlésére az új igazgatósági tag megválasztása, megbízási díjazásának megállapítása vonatkozásában

13. Köztéri szobrok felújítása

19. Kölyök Kft. és Pidex Kft. kérelme

29.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.11.18.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet alkotása

06. Taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal az NHSZ Biogáz Tatabánya Kft.-nél

08. III. Megyei Pedagógus Bál támogatása

05. Beszámoló az Inter-Ambulance Zrt. 2020. július 01. - 2021. június 30-ig eltelt időszakban végzett tevékenységéről (2021.09.23. Kgy. 14. napirend)

15. TOP projektek megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodások jóváhagyása a GFSZ Nonprofit Kft-vel

22. KÖZMEGHALLGATÁS

16. Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén parkolási koncepció elkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározása

ÖKI 02_Az Agora Nonprofit Kft. szervezet átalakítására vonatkozó javaslatok

ÖKI 01_Javaslat a T-Szol Zrt. szervezeti átalakítására

SI 02_A Tatabányai Samaritánus Alapítvány kérésének támogatása

20. Kérdések

30.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.10.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

03. Döntések a Megyeháza tér alatti terem- és mélygarázzsal kapcsolatban, valamint térfigyelő kamerák telepítéséről

31.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.09.23.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

06. Beszámoló Tatabánya Megyei Jogú Város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

02. sürgősségi

16. Elvi döntés a mélygarázzsal kapcsolatban

18. A Tulipános Ház kivitelezésével kapcsolatos döntések

21. Önálló képviselői indítvány: A TSC Labdarúgó Kft-vel kapcsolatos döntések

22. Önálló képviselői indítvány: Emlékhely kialakítása

32.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.08.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3. T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft-vel kapcsolatos döntések

33.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.07.22.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Sürgősségi - Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 908/2021. (VII.15.) számú határozatának megerősítése, polgármesteri vétó miatt

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének módosítása

6. Tatabánya Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek 2021. évi módosításához szükséges településfejlesztési döntések

7. „Értékvédelmi Támogatás 2021.” című pályázat kiírása Tatabánya Megyei Jogú Város helyi egyedi védettségű építészeti értékeinek karbantartására, felújítására

12. Multifunkciós csarnokkal kapcsolatos döntések meghozatala

34.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.22.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

10. Az EUCF (European City Facility) – Városokkal a városokért – programra pályázat benyújtása, energetikai beruházási koncepció kidolgozása

04. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

23. Interpelláció

25. Közügyeket érintő képviselői felszólalások