Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Fekete Péter Zoltán

Biatorbágy Önkormányzata - Képviselő 2009-2014

Korábbi tisztségek
Oktatási és Kulturális Bizottság, tag
2014 - 2019

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 43 hozzászólás
Találatok
43 db
0 db
1.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.09.18.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Oktatásszervezési kérdések: Ingatlanhasználati szerződésekkel összefüggő kérdésekről

A lovas oktatás bevezetéséről

A Sándor-Metternich kastélyban iskolai tantermek és tornaterem kialakítására megkötött tervezési szerződés módosításáról

2.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.06.12.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

3.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására közbeszerzési eljárás megindításáról

Díszpolgári cím létrehozásáról

4.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Oktatásszervezési kérdésekről

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

5.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról

6.
Biatorbágy, testületi ülés II. 2014.04.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A köznevelési intézményekben található játszóterek, udvari játékok felújításáról

A polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésen alapuló ösztönző rendszerének kialakításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról

Kun László önéletrajzi regényének kiadásával összefüggő kérdésekről

7.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.04.03.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére közbeszerzési eljárás megindításáról

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére közbeszerzési eljárás megindításáról

8.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.03.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A KMOP-5.2.1/B-09-2f számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő kérdésekről

9.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.02.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata új településfejlesztési koncepciójának valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítéséről

Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére

Földgázbeszerzéssel összefüggő kérdésekről

10.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

A Benedek Elek Óvoda nyári nyitva tartásáról

A Szent László utca 8. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről

A nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények támogatási rendszerének alapelveiről

A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

A Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervérőlszóló 176/2013. (XII.05.) önkormányzati határozat módosításáról

11.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzat adóssága - Magyar Állam által történő - 2014. évi átvállalásának igénybevételéről

12.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.12.05.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Az új településfejlesztési koncepciót megalapozó tanulmányról

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. évre szóló ellátási szerződéséről

A Szily-kastély területén található tornaterem felújításával összefüggő kérdésekről

13.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.09.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

A kitelepítési emlékművel kapcsolatos kérdésekről

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

A Benedek Elek Óvoda maximális csoportlétszám-túllépésének engedélyezéséről

A Karinthy utcai iskolaépület étterem és tornaszoba tervezési programjáról

Az általános iskolai terembérletekről

Hantai Simon emlékmű megvalósítására benyújtott pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

14.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.06.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

A leendő első osztályok elhelyezéséről

Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

A Táncsics utca forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

15.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.06.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Szily kastély nyugati szárnyában iskolai tantermek kialakítása tárgyban

16.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.05.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az óvodai és bölcsődei felvétel szempontrendszeréről

A 3429/1, 3429/2, 3429/4, 3429/5 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

17.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A közoktatási intézményi térítési díj és a tandíj megállapításának szabályairól szóló 1/2006.(02. 16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Táncsics u. 9. szám alatti fogyatékosok nappali ellátójának működtetésével kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Közbeszerzési eljárás kiírása A Szily kastélyban konyhatechnológia kivitelezése” tárgyában

A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra kiírt pályázatról

18.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.09.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

19.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.03.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Az általános iskolák és a PMAMI állami fenntartásba adásáról szóló megállapodásról és az átadási folyamat következő lépéseiről

A fonyódligeti üdülő és az iharosi tábor üzemeltetési tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi intézmény-felújítási programjáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervéről

Családi napközik részvételéről a bölcsődei és óvodai feladat-ellátásban

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Útfelújítási igényekről

Az Összefogás Építési Alappal összefüggő kérdésekről

20.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Grundfoci-pálya elhelyezésének lehetőségéről

A Biatorbágy, 453 hrsz-ú ingatlan vételével összefüggő kérdésekről

A Szily kastély középső és nyugati szárnyában tantermek kialakítására kötendő tervezési szolgáltatási szerződéssel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

21.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.07.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

22.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításáról A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

23.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításáról A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

24.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladataival összefüggő kérdésekről

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

25.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.10.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Általános Iskola, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodásról

26.
Biatorbágy testületi ülés 2012.12.06.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi viziközmű-vagyon üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról

A 2013/2014-es tanév várható tanteremigényének biztosításával összefüggő kérdésekről

27.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.10.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi intézmény-felújítási tervének végrehajtásáról

A Boldog Gizella Alapítvánnyal a támogató szolgálat működtetésére irányuló szerződésről

Biatorbágyi Általános Iskola tanulói részére bérlet biztosításáról

A Biatorbágyi Vízművekkel összefüggő kérdésekről

A 12 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásának szabályozásáról

28.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.10.11.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy Város Önkormányzat területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére

29.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

30.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.13.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Kérelem Losonczi utcai támfal rendezésére

A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásáról

A 2013/14-es tanév várható tanteremigényéről

Óvodaépítés lehetséges helyszínéről

Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

31.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.07.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily-Fáy kastély területén elhelyezendő 16 tantermes általános iskolával kapcsolatos helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról

A Benedek Elek Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - Kivitelezési feladatok ellátására

32.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.04.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról

A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

33.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.13.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Közétkeztetés biztosítására közbeszerzési eljárás indításáról

2. Napirendi pont

34.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

35.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.01.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérésekről - Új iskola építésével összefüggő kérdésekről

Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére

36.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.02.23.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A háziorvosok és a házi gyermekorvosok szerződéseinek felülvizsgálatáról

Az Öreg-hegy közterület elnevezésével összefüggő kérdésekről

A Biatorbágy, 8672. hrsz. alatti út elnevezéséről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

37.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 13/2005.(11.15.)Ör. sz. rendelet módosításáról

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

38.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A járási rendszer kialakításával összefüggő kérdésekről

2. Napirendi pont

39.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.12.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzat tulajdonában lévő 067. hrsz-ú ingatlan egy részének elidegenítéséről

Biatorbágy Város Oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése " integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy ún. Szarvasugrás területen található Új Bázis Ingatlan Kft. tulajdonában lévő ingatlanok víz- és szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetési koncepciójáról

40.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.11.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatáról

A Szily-kastélyban tantermek és tornaterem kialakításáról

41.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.10.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. évi intézmény-felújítási tervének végrehajtásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010-2014. évi ciklusprogramjáról

Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011 (02.24.) Ör. rendeletének módosításáról

42.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.09.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről - Oktatásszakmai fejlesztési lehetőségek

Hulladékkezeléssel összefüggő kérdésekről

43.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.06.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapotával összefüggő kérdésekről

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

A biatorbágyi oktatási intézmények 2011/2012 tanév oktatásszervezési feladatairól, a maximális osztály-és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Rovásírásos helységnévtáblák kihelyezéséről