Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Gajárszki Áron

Budapest, XI. kerületi Önkormányzat - képviselő 2011-2019, LMP

Korábbi tisztségek
Pénzügyi és Jogi Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 68 hozzászólás
Találatok
68 db
0 db
1.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő Testületi ülése 2019.09.19.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7. Napirendi pont

11. Napirendi pont

17. Napirendi pont

2.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A fás szárú növények védelméről szóló, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletek módosítása

Budapest XI., Kőrösy József utca 5. szám alatti ingatlan további hasznosítása

Klímaváltozással kapcsolatos döntések

3.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A településkép védelméről szóló rendelet módosítása

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról

MOL Bubi közösségi kerékpárállomások hosszú távú közterület-használata

MLSZ műfüves labdarúgópálya létesítése

4.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2019.03.21.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évben végzett tevékenységéről

Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről

Költségvetést érintő döntések

Pályázat kiírása az Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetői álláshelyére

Sasadi Óvoda alapító okiratának módosítása

5.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2019.02.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Bölcsődei fejlesztési pályázat

6.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2019.01.17.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Újbuda Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete

Környezetvédelmi Program 2019. évi Intézkedési Terve

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

7.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.12.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.11.29.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, valamint szociális és gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára újbudai pótlék bevezetéséről szóló rendelet megalkotása

Budapest XI. kerület, Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca - Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzatának módosítása (KÉSZ 1. ütem)

9.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.10.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előzetes kötelezettségvállalás

Pályázat kiírása bölcsődei férőhelyek bővítésére

10.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.09.20.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Közmeghallgatás összehívása

Albertfalvai Kispiac - vagyonkezelői jogviszony meghosszabbítása

Névtelen közterületek elnevezése

Változtatási tilalom elrendelése Budapest Mohai út – Bártfai út által határolt ingatlanok tekintetében

11.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.06.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A fás szárú növények védelméről szóló rendelet módosítása

Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések

A Dél-Budai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása

12.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.05.17.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XI. kerület, Galvani u. – Andor u. – Solt u. – Kondorosi út – Sáfrány u. – vasútvonal – kerület határ – Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzata (KÉSZ 9. ütem)

Közterületen elhelyezkedő utasvárók korszerűsítése

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról

13.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.04.19.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló

A Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló rendeletnek a Fehérvári út - Váli u. - Kőrösy J. u. - Október huszonharmadika u. által határolt területre vonatkozó szabályozásának módosítása

Szent Imre Gimnázium Villányi út 27. szám alatti ingatlanának kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása

A Budapest XI., Kánai út 2. szám alatti Sportcsarnok üzemeltetésbe adása (Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.)

A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. Közművelődési megállapodásának és Ingyenes használati szerződésének módosítása

2018. évi közművelődési támogatások

14.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.02.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.01.18.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Újbuda Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Az üzletek működési rendjéről szóló rendelet módosítása

Környezetvédelmi Program 2018. évi Intézkedési Terve

16.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.12.19.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. A fás szárú növények védelméről szóló rendelet felülvizsgálata

11. Javaslat a Polgármester 2017. év II. félévének céljutalmára

19. A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal kötött stratégiai együttműködési megállapodás módosítása

17.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.11.23.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása

Víziközművek (tűzcsapok) átadása a Fővárosi Önkormányzat részére

Humánerő-gazdálkodással összefüggő döntések

A Képviselő-testület 164/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozatának módosítása

18.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.10.19.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1./ A Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló rendeletnek a Szent Gellért tér és környéke területére vonatkozó szabályozása módosításáról

2.2./ A településképet meghatározó reklámok és reklámhordozók elhelyezésének, valamint használatának szabályairól szóló rendelet megalkotása

5./ A „Családbarát Vállalkozás Újbuda” cím odaítélése

8./ Döntés szociális és gyermekjóléti feladatokkal összefüggő ellátási szerződések megkötéséről

10./ Közmeghallgatás összehívása

19.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.09.21.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

6./ Újbuda közterületein a járművei várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló rendelet módosítása

8./ A (2338/4) és (2239) hrsz.-ú közterületek egy részének hosszú távú használata

9./ Körösy J. utcai gyermekegészségügyi centrum területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

10./ Javaslat ÚJBUDA Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve elkészítésére

15./ Grosics Gyula szobor állítása

16./ Újbuda közbiztonságának megőrzése érdekében

20.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.06.22.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

5. Urbact III. Programme felé benyújtott és támogatást nyert „Creative Spirits projekt 2. szakasz végrehajtása

6. Javaslat a Polgármester 2017. I. félévi céljutalmára

9. Telekingatlanok apportálása a BUDA-HOLD Kft.-be

10. Közterületi ingatlanok ingyenes tulajdonba adása a Magyar Állam részére

21.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.04.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

3. Rendeletalkotás a Budapest XI., Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca - Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

6. A fás szárú növények védelméről szóló rendelet újraalkotása

22.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának rendkívüli testületi ülése 2017.03.23.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budaörsi út - Gazdagréti út - Rétköz u. - Háromszék u. - Sasadi út által határolt terület kerületi építési szabályzata

2. A településfejlesztési koncepció, integrált településrendezési stratégia, településrendezési eszköz, arculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadásához szükséges partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló rendelet megalkotása

23.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.02.23.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8./ Parkolási díjfizető zónák díjtételeinek megemelése

24.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.01.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése

6. Környezetvédelmi Program 2017. évi Intézkedési Terve

25.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2016.12.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása

12. Humánerő-gazdálkodással összefüggő döntések

26.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának rendkívüli testületi ülése 2016.12.05.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

27.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2016.11.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

28.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának rendkívüli testületi ülése 2016.10.20.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3./ A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal kötött stratégiai együttműködési megállapodás módosítása

29.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2016.06.23.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

9. Napirendi pont

30.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2016.05.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

31.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2016.04.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása

6. Napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása

32.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2016.03.31.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

33.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2016.01.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

12. Napirendi pont

34.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.12.17.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

15. Napirendi pont

35.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.11.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

8. Napirendi pont

36.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.09.17.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

37.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.06.25.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

13. Napirendi pont

16. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

38.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.05.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

9. Napirendi pont

39.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.04.23.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

40.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.03.19.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

14. Napirendi pont

41.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.02.19.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

7. Napirendi pont

11. Napirendi pont

42.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.01.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

43.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.12.18.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

16. Napirendi pont

44.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.11.20.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

45.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.11.07.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

46.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.10.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

47.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.09.25.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Sas-hegy Munkacsoport beszámolója

Öböl XI. Kft. tőkepótlása

Szoborállítás kezdeményezése Grosics Gyula emlékére

48.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.06.19.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Alapítványok támogatása

Sas-hegy Munkacsoport létrehozása

Javaslat az albertfalvai lezárt temető állapotjavítására és Kegyeleti Emlékpark kialakítására, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Együttműködési Megállapodás támogatására és aláírására

2014. évi költségvetési előirányzatok átcsoportosítása

49.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.05.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

21. Napirendi pont

24. Napirendi pont

50.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.04.24.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

19. Napirendi pont

51.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.02.13.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Költségvetéssel kapcsolatos döntések

Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló rendelet módosítása

Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Terve

Javaslat a 143/2013. (IV. 25.) XI.ÖK határozat módosítására

A partnervárosi tanácsnok beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról

A városüzemeltetési tanácsnok beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról

A környezetvédelmi tanácsnok beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról

52.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.01.23.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

16. Napirendi pont

53.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.12.19.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

24. Napirendi pont

31. Napirendi pont

32. Napirendi pont

54.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.11.21.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

A reklámok és hirdetőberendezések elhelyezésének, valamint használatának szabályairól szóló rendelet újraalkotása

Beszámoló a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról

Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI., Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida u. – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt terület (Madárhegy) kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása

Döntés Újbuda új Sportkoncepciójának elkészítéséről

Költségvetést érintő döntések

55.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.10.24.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Hozzájárulás a Kelenföld városrésznév használatához és az Önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint az „Újbuda” név felvételéről és használatáról szóló rendelet módosítása

Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének módosítása

Javaslat közterületek kijelölésére

56.
Budapest XI. kerület önkormányzatának rendkívüli testületi ülése 2013.07.18.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló rendelet megalkotása

Pályázat benyújtása az 5/2013. (III. 14.) BM rendelet alapján és az ehhez kapcsolódó rendeletmódosítások

Óvoda elnevezésének módosítása

Köznevelési intézmény működtetésének törvény szerinti átadása

A Zsombolyai Kft. és a Volksbank Zrt. közötti kölcsönszerződések és engedményezési szerződések módosítása

57.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.06.20.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Képviselő-testület 2013. II. félévi üléstervére

16. Napirendi pont

Támogatási kérelmek elbírálása

2013. évi költségvetést érintő döntések

Fővárosi város-rehabilitációs pályázat benyújtása

58.
Budapest XI. kerület önkormányzatának rendkívüli testületi ülése 2013.05.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pályázatok elbírálása

Idősügyi együttműködési megállapodás megkötése

Javaslat az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívásán történő részvételre, illetve önrész biztosítására

59.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.05.16.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budapest XI. kerület, Irinyi József u. - Bogdánfy u. - vasútvonal - Rákóczi hídi lehajtó - Duna folyam által határolt terület (Egyetemi negyed) keretövezet¬módosítási hatástanulmánya. Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Pályázat és támogatási kérelmek elbírálása

Újbuda Önkormányzata sportkoncepciója intézkedési tervének két éves értékelése. Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása. Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Az Alabástrom 13-15. Ingatlanhasznosító Kit. végelszámolása. Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

60.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.10.18.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat2013. évi fordulójáhozElőterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

a) MLSZ labdarúgó pályaépítési program ütemtervének módosításaElőterjesztő: dr. Hofímann Tamás polgármesterb) A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Hofmann Tamás polgármester

„A magyar nyelvért emlékdíj alapításaElőterjesztő: Sass Szilárd képviselő

14. Napirendi pont

61.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.09.20.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A 2012. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Horti István jegyző

A fás szárú növények védelméről szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatok Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Budapest XI., Etele út 3533/58 hrsz.-ú ingatlant érintő, a Szent Adalbert Plé-bániatemplommal kötött használati szerződés módosítása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Közösségi kertek támogatása Újbudán Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok

62.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.05.31.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

22. Napirendi pont

24. Napirendi pont

25. Napirendi pont

27. Napirendi pont

63.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.02.23.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Rendeletalkotás a 2012. évi költségvetést megalapozó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában állólakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosításaElőterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejűhatározatok végrehajtásárólElőterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

64.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.01.19.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

65.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.12.15.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

14. Napirendi pont

18. Napirendi pont

66.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.11.17.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

67.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.10.20.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

13. Napirendi pont

68.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.09.22.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI., Andor u. - Borszéki u. - Than K. u. által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása

Megvalósítási hatástanulmány a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kerületi kiterjesztésére, beleértve a lakótelepi, társasházas és családi házas övezeteket

Köztéri alkotások felújítása, elhelyezése költségvetési céltartalék sor terhére

Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának átvétele Budafok - Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatától