Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Gajda Péter

Budapest, XIX. kerület Önkormányzata - Polgármester, MSZP

Korábbi tisztségek
Lakásügyi bizottság (elnök)
1990 - 1998
Polgármester
2002 - 2024
Fővárosi Közgyűlés tagja
2007 - 2010

Bemutatkozás

1971-ben született, 1983 óta él Kispesten. Feleségével, kisfiával és kislányával a kerület kertvárosi részén laknak. A Hikádé Aladár utcai Általános Iskola (ma Bolyai János Általános Iskola) elvégzése után 1989-ben érettségizett a Nagy László Gimnáziumban, majd 1997-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát. 1990-től önkormányzati képviselő Kispesten, 1998-ig a lakásügyi bizottság elnöke volt. 1998-2002 között oktatási és szociális tanácsnokként dolgozott. 2002-ben alpolgármesterré választották. A 2006. évi önkormányzati választáson az MSZP és az SZDSZ közös jelöltjeként lett Kispest polgármestere. 2007-től 2010-ig a Fővárosi Közgyűlés tagja volt. 2010-ben Kispest polgármesterévé választották. 2014-től ismét a kerület polgármestere. 2019-től negyedik ciklusában vezeti Kispestet Tel.:06-1-347-4525
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 3 hozzászólás
Találatok
3 db
0 db
1.
Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Önkormányzat képviselő testületi ülése 2024.05.09.
Videófelvétel
53 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló (összefoglaló jelentés) a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről

2. Beszámoló (összefoglaló jelentés) a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről

3. KMO Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása

4. Budapest Főváros XIX. Került Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásról

7. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről szóló 7/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

8. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. ( ) önkormányzati rendelete a Kispesten élő diákok részére adható ösztöndíj alapításáról

9. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

12. Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzat Lakáskoncepciójának elfogadása

13. Környezetvédelmi Program elfogadása a 2024-2029. évek közötti időszakra vonatkozóan, valamint a Kispest környezetállapot elemzésének, értékelésének elfogadása

14. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának csatlakozása az energiaszegénység elleni nemzetközi fellépést sürgető nyilatkozathoz

15. Átfogó értékelés Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2023. évi ellátásáról

18. Alapítványi pályázatok 2024. évi támogatásának elbírálása

19. A „Misszió Alapítvány” – „Micva Ház” – „Jótett” elnevezésű szervezet támogatási szerződése

20. Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása, Alapító Okiratának módosítása

26. 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés (intézmények)

2.
Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Önkormányzat képviselő testületi ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
52 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testülete /2024. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testülete .../2024. ( ) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.) A KMO Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának és vagyonkezelési szerződésének módosítása

6.) Együttműködési megállapodás kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő eladatok ellátására

9.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. évi támogatása felhasználásáról készült beszámoló elfogadása

11.) A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának tulajdonában lévő piacok és vásárok Üzemeltetési Szabályzatának módosítása

13.) Társasházak és Lakásszövetkezetek számára meghirdetett lakóépület felújítási pályázathoz „Lakóközösség felújítási alap” létrehozása

19.) A Peter Cerny Alapítvány 2024. évi támogatási szerződése

21.) A Misszió Alapítvány - ”Micva Ház” - ”Jótett” elnevezésű szervezet támogatása

22.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata csatlakozása a Madárbarát Települések Szövetségéhez

23.) A Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása, 2024. évi támogatási szerződése, vállalkozási keretszerződése

24.) Beszámoló a 2024. január 1. és február 29. közötti időszakban történt fontosabb eseményekről

25.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

29.) Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat és a Kispest Kft. között létrejövő vállalkozási szerződés in-house beszerzés tárgyában

26.) Képviselői kérdések

3.
Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Önkormányzat képviselő testületi ülése 2024.02.13.
Videófelvétel
59 felszólalás db
Videófelvétel

3.)Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

8.)A VEKOP-5.3.1-15-2020-00013 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében” projekt keretében létrejött vagyonelemek külön megállapodás keretében történő átadása a kivitelezést lebonyolító BKK Zrt. és a kerületek között

9.)Pályázat benyújtása az Egészséges utcák Program című kiírásra

10.)Együttműködési Megállapodás elfogadása az AUTLAKSZ Lakhatási Szövetséggel

11.)Együttműködési Megállapodás elfogadása a Mozgássérültek Budapesti Egyesületével

13.)Tájékoztatás az alapellátást érintő betöltetlen háziorvosi praxisokról

14.)Emléktábla állítás a Kispesti Egészségügyi Intézet 70. évfordulójára

15.)A Pege Aladár emlékmű felállítási tervének elfogadása

16.)A Holokauszt emlékév megemlékezései

20.)Beszámoló a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat Egyesület 2023. évi tevékenységéről és működéséről

24.)Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Gazdasági Ellátó Szervezet keretén belül működő Kispesti Sportközpont által szervezett 2023. évi sportversenyekről, valamint a 2024. évi sportrendezvények tervezetéről

25.)Beszámoló a bizottságok 2023. évi munkájáról

26.)Tájékoztatók a 2023. évi tanácsnoki tevékenységekről

27.)Beszámoló a Kispesti Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról

31.)Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

35.)Döntés a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy használatába adott Budapest XIX. kerület, Szegfű utca 10. szám alatti ingatlan vállalkozási szerződés módosításáról