Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Guzslován Gábor

Veszprém MJV Önkormányzata - Képviselő , MSZP-DK-Együtt-PM-MLP-Lokálpatrióták

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 28 hozzászólás
Találatok
0 db
28 db
1.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közmeghallgatás 2023.11.16.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közmeghallgatás

2.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.10.26.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról

4.Döntés a Nemzeti Vízművek Zrt.–vel megkötendő, az Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon, illetve a víziközműveket működtető eszközök tulajdonjogának, valamint a BAKONYKARSZT Zrt.-ben meglévő részvénycsomag tulajdonjogának térítésmentesen történő átruházásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

17.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának jóváhagyásáról

3.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.09.28.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

7.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Ifjúsági Stratégiájának elfogadásáról

4.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.06.29.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

6.Előzetes döntések Veszprém településrendezési terveinek módosításáról

28.Döntés a védőnői ellátás állami átvétele körében a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal megkötendő megállapodás jóváhagyásáról és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratának módosításáról

14.Döntés a Veszprém 3291/A/183 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E. szám alatti – ingatlan használata tárgyában a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal kötött ingatlanhasználati szerződés módosításáról

11.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata rövid- és középtávú lakáskoncepciójának elfogadásáról

5.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.05.25.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

4.Döntés a Katolikus Szeretetszolgálattal megkötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról az önkormányzati tulajdonban levő Veszprém 4273/126 hrsz.-ú „kivett iskola” megnevezésű – természetben a Cholnoky Jenő Általános Iskola területén található – 320 m2 alapterületű „forfa” épület és a megközelítését biztosító 947 m2 területű udvar tárgyában

6.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.04.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

10.Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

9.Döntés a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

26.Döntés a V-Busz Kft.-nek a helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási feladatok keretében a 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

7.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.03.30.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

21.Döntés „20. századi művészportrék” című, Nagy Sándor szobrászművész alkotásaiból összeállított kompozíció Színházkertben, önkormányzati tulajdonú területen történő elhelyezéséről

8.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.02.23.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Döntés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

9.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.12.15.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közszolgálati tisztviselőkről szóló 59/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

10.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.11.17.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló 33/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

11.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.09.29.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról

12.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.06.30.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

5.Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról és a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének megállapításáról

13.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.05.26.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1.A)Döntés választókerületi keretről

11.A)Döntés a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. könyvvizsgálójának személyéről

13.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város 2030-ig tartó városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról

14.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.04.28.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Döntés a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

6.Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság Vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

23.Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási feladatok keretében a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

15.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.03.24.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

3.Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról

17.Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

16.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2022.03.04.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Döntés önkormányzati tulajdonú lakások kijelöléséről az Ukrajnából érkező személyek részére

17.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.01.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

12.A)Döntés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

18.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021.11.25.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

10.A)Döntés a „Kulturális Negyed” című (TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 azonosító számú) Európai Uniós forrásból támogatott projekt kivitelezési munkálatai önrészének biztosítása érdekében előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló 307/2021. (X. 28.) közgyűlési határozat módosításáról

19.Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közfeladat közszolgáltatási keretszerződésének módosításáról a menetrend módosítása érdekében

19.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021.09.30.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

3.Döntés a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének a 2020. évi hatósági tevékenységükről és a hatásköreikbe tartozó feladatok ellátásáról szóló beszámolója elfogadásáról

7.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

15.Döntés a VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft.-vel a Pápai út 37. szám alatti munkásszálló üzemeltetésére megkötött szerződés módosításáról

20.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021.06.24.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

8.Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról

21.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.10.29.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

19.A)Döntés a MÁV Zrt. tulajdonában lévő Veszprém 2142 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Jutasi út 26. szám alatti ingatlan bérbe vételéről

22.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.09.24.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

2.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

8.Döntés a közétkeztetés közfeladat ellátásához szükséges helyiségek haszonkölcsönbe adásáról

23.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2020.08.19.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

5. A)Döntés az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról

24.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2020.06.26.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

2.A)Döntés a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

32.A Veszprémi Rendőrkapitányság Vezetőjének beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

25.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.02.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

12.Döntés a 2020. évi civil keret pályázat kiírásának elfogadásáról

26.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.01.30.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

11.A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződésének a megkötése a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel

16.Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

27.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.12.12.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

16.Döntés „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című pályázat - a veszprémi vár akadálymentes megközelítését biztosító várlift - műszaki tartalmának módosításáról

19.A V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. autóbuszbeszerzési eljárásnak és az ahhoz kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása

28.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.11.21.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

12.Döntés „Veszprémben a jövőd” Mentorprogram beszámolójának jóváhagyásáról

14.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

19.A)A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésről szóló közszolgáltatási keretszerződés módosítása