Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Gyurcsánszky János

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Alpolgármester 2009-2014

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 57 hozzászólás
Találatok
57 db
0 db
1.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.09.17.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év megkezdésének tapasztalatairól

Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont szakmai irányítása alatt álló ifjúsági táborok működtetéséről

Előterjesztés a RUP-15 Városfejlesztési Kft-vel megbízási szerződés megkötésére a volt Észak Pesti Kórház koncepcióterv készíttetés bonyolításáról

Előterjesztés a 2014. IV. negyedévben, pályázat útján bérbe adható lakásokról

2.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2014.08.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

3.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2014.07.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközséggel óvodai közfeladat-ellátás tárgyában megkötni tervezett köznevelési szerződésről

4.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.06.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a gyermekek HPV elleni védőoltás költségének átvállalásáról szóló 31/2009. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztés a kerületi és fővárosi közterület-felügyeleti feladatok összehangolt ellátásához szükséges módosított megállapodás-tervezetekről

Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának a meghosszabbításáról, és javadalmazásáról

Előterjesztés Budapest XV. kerület, Rákospalota, Újpalota, Pestújhely közlekedési koncepciójának felülvizsgálatáról

Előterjesztés - Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében megfogalmazottak időarányos megvalósulásáról

Előterjesztés az Ifjúsági Közösségi Tér működéséről

Előterjesztés az Önkormányzat és az Ifjúsági és Sportközpont által megkötött sport tárgyú szerződések felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által, a 2014. évi lakossági komposztálási program támogatásra ingyenesen felajánlott komposztáló edények átvételéről

5.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.05.28.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota Öregfalu és környéke Fő út - Kossuth utca - Régi Fóti út - Kazinczy utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

3. Előterjesztés a Rákospalota Kerületközpont Kerületi Szabályzási Terv elfogadásáról

7. Előterjesztés a Wágner Manó tér és környéke kerületi szabályozási terve újraindításáról, a partnerségi egyeztetés szabályairól

8. Előterjesztés az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek bölcsődei és óvodai ellátása feltételeinek biztosításáról

10. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. módosításáról

20. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi, piaci alapon bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

21. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont szakmai irányítása alatt álló ifjúsági táborok működtetési koncepciójáról

23. Előterjesztés a KoMa Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött közérdekű célra történő kötelezettségvállalás meghosszabbításáról és a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel megkötendő közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról

24. Előterjesztés polgármesteri illetmény kifizetéséről

6.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő XV. kerületi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 12/2013. (III.13.) ök. rendelete végrehajtásáról

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető alapbérének felülvizsgálatáról

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

7.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés és díszpolgári címek adományozása 2014.03.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség tevékenységét szolgáló, Budapest XV. Száraznád u. 4-6. sz. alatt található, nem lakás célú helyiség térítésmentes használatba adásáról (Ikt.sz. 1/54-66/2014. sz. anyag)

7. A XV. kerület, Őrjárat utca 1-5. szám alatti ingatlan állami tulajdonban álló ½ tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

8.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés 2014.02.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek a módosításáról (Ikt.sz. 1/54-46/2014. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz. 1/54-52/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

7. Előterjesztés az Ifjúsági Közösségi Tér működésének feltételeiről (Ikt.sz. 1/54-51/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

14. Előterjesztés a 2014. I. félévében szociális alapon, felújítási kötelezettség vállalásának lehetőségével bérbe adható lakások pályázati kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-55/2014.,1/54-55/a/2014. és 1/54-55/b/2014.sz. anyagok) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

17. Előterjesztés az ÉPK 3-as számú épület tervezési programjáról, bekerülési költségbecsléséről és az épület felújítás és átalakítás megvalósításának ütemezéséről (Ikt.sz. 1/54-50/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

18. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezéséről (Ikt.sz. 1/54-39/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

9.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2014.02.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

10.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

11.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.12.18.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés a GMK beszámolójából adódó fenntartói feladatokról

Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló „JÖJJÖN KI PALOTÁRA!” című pályázatról

Előterjesztés az ÉPK 13-as számú épület megvalósításának ütemezéséről

12.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.11.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. Előterjesztés az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII.19.) ök. rendelet módosításáról

6. Előterjesztés az önkormányzati rendészeti szerv megteremtésének szakmai programjáról

8. Előterjesztés a Szemléletformáló és Újrahasználati Központ Károlyi Sándor út (88869/3 hrsz., 88866/2 hrsz., 88863/2 hrsz., 88864/7 hrsz., és a 88864/4 hrsz.-ú ingatlanok) – Csomád u. menti E-TG/XV övezeti besorolású ingatlan (88864/5 hrsz.) – (91177) hrsz-ú közterület – (88867) hrsz-ú közterület által határol terület Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) jóváhagyásáról

9. Előterjesztés a Budapest XV. kerület "Volt Bőrgyár" területére és környékére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

10. Előterjesztés Budapest XV. kerület Újpalota Fő tér, Nyírpalota utca – Zsókavár utca – Legénybíró utca –által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) jóváhagyásáról

13. Előterjesztés az ÉPK 13-as számú épület koncepció tervéről és bekerülési költségbecsléséről, valamint az ÉPK 3-as számú épület terveztetéséről, és ÉPK 4-es számú épület állagmegóvásáról

14. Előterjesztés az Észak-Pesti Kórház további hasznosításának ütemezéséről és lebonyolításáról

15. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

16. Előterjesztés a XV. kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

18. Előterjesztés települési önkormányzati tagoknak az iskolai intézményi tanácsokba történő delegálásáról

22. Előterjesztés távhőszolgáltatásra vonatkozó szerződések jóváhagyásáról

13.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.10.30.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség részére templomépítés céljára telek biztosításáról (Ikt.sz. 1/79-316/2013. sz. anyag)

4. Előterjesztés az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról szóló 27/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.Előterjesztés a Budapest-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia templom telkének bővítéséről

8. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyoni helyzetéről, valamint a 2013. évi üzleti terv 1-8., illetve 1-9. havi teljesítéséről

9. Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi új, módosított beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz. 1/79-301/2013. sz. anyag)

13. Előterjesztés a GMK és ISK közötti munkamegosztási megállapodásról

20. Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház egyes épületeinek hasznosításáról és terveztetéséről

26. Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére többletforrás biztosításáról

28. Előterjesztés téli közfoglalkoztatás megszervezéséről

14.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.09.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

15. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

15.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2013.07.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek a módosításáról.

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról.

16.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.06.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

17. Napirendi pont

37. Napirendi pont

39. Napirendi pont

17.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.06.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés az Önkormányzat adósságának állam által részben történő átvállalásával érintett kötvények visszavásárlásáról, az adósságkonszolidáció lebonyolításáról

Előterjesztés a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatok véleményezéséről

18.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

12. Napirendi pont

18. Napirendi pont

25. Napirendi pont

31. Napirendi pont

32. Napirendi pont

19.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi Nemzetiségi Önkormányzatok együttműködési megállapodásának felülvizsgálatáról

Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont intézményeinek fejlesztési koncepciójáról

Előterjesztés a Káposztásmegyer intermodális csomópont és környezetére készülő Kerületi Szabályozási Terv véleményezési eljárása során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, rossz műszaki állapotú épületek bontási munkálatainak költségeiről, valamint a bontást követő beépíthetőséggel, illetve egyéb hasznosítással kapcsolatos lehetőségekről

20.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

14. Napirendi pont

21.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.03.12.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

22.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.03.06.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

23.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítására (Ikt.sz: 1/79-45/2013. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Sztárai Mihály tér fejlesztéséről (kt.sz: 1/79-57/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött közművelődési megállapodások és a közszolgálati szerződés támogatásáról (Ikt.sz: 1/79-62/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-54/2013. sz. anyag, később kerül kiosztásra! „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2013-2017 közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójáról (Ikt.sz: 1/79-47/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros Kormányhivatala javaslata tárgyában (Ikt.sz: 1/79-50/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés könyvvizsgálati tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új könyvvizsgáló megbízásáról (Ikt.sz: 1/79-49/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés: Csatlakozás a XXII. kerületi Önkormányzat kezdeményezéséhez – legyen kitűzve a „székely zászló” a Polgármesteri Hivatalra!

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2013. évi üzleti terveinek elfogadásáról (Ikt.sz: 1/79-58/2013. sz. anyag) (A mellékletek később kerülnek kiosztásra!) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

24.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.02.20.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Képviselő-testület 799/2012. (VIII.8.) ök. számú és 962/2012. (X.10) ök. számú határozatainak visszavonásáról (Ikt.sz: 1/79-25/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött közművelődési megállapodások és a közszolgálati szerződés támogatásáról (Ikt.sz: 1/79-31/2013. sz. anyag)

25.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.01.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a kerületi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési rendjéről és eljárási szabályairól szóló rendelet jóváhagyására (Ikt.sz: 1/79-1/2013.sz.anyag). Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet jóváhagyására. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati és az intézmények részére biztosított iskolatej szállítási szerződésekről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

26.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.12.19.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 117-397/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a 1012 és 1014/2012. (X. 30.) sz. ök. határozat végrehajtására, a Gazdasági Működtetési Központ gondnoki hálózata, diszpécserszolgálata, központi műszaki- és kertkarbantartó műhelye kialakítására és szervezeti struktúrájára (Ikt.sz: 117-409/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról (Ikt.sz: 117-405/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, rossz műszaki állapotban lévő lakások állományból törléséről, valamint bontásra történő kijelöléséről (Ikt.sz: 117-414/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Zsókavár utcai házi orvosi rendelőben gyógyszertár kialakításáról (Ikt.sz: 117-417/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (Ikt.sz: 117-424/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 755-759/2012. (VII.11.) ök. számú és 800/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozatainak visszavonásáról (Ikt.sz: 117-427/2012. sz. anyag)

27.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest XV. kerület 88866/3, 88863/3 helyrajzi számon nyilvántartott, Károlyi Sándor utca - Dunakeszi út által határolt területen, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által építendő hulladékudvar és szemléletformáló központ elvi támogatásról

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a Sztárai tér és környezete fejlesztésével kapcsolatosan készített fejlesztés-gazdaságossági számítások alapján javasolt fejlesztési irányokra

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal átszervezésére

Előterjesztés az Ingatlan-gazdálkodási Programról

Előterjesztés a XV. kerületi Gondozó Ház új helyen történő kialakításáról és jelenlegi helyén a szolgáltatás minőségének javításáról

Előterjesztés a Gazdasági és Működtetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztés a Szilas-patak Menti Szennyvíz Főgyűjtő-csatorna vízgyűjtő területének hasznosításáról szóló szakértői dokumentáció készítésére

Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosításának előkészítésére

28.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.10.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ feladatainak időarányos megvalósításáról, a gazdálkodási hatáskörébe tartozó önkormányzati intézmények ingatlanai működtetési feladatainak átvételével kapcsolatos szabályozásról, valamint Alapító Okiratának módosításárólElőterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Illyés Gy. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú ügyfélszolgálati helyiségben működő postai szolgáltatás megszüntetésérőlElőterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Magyar Állam, illetve a MÁV Zrt. tulajdonában lévő egyes ingatlanok XV. kerületi Önkormányzat tulajdonába történő ingyenes átadásának kezdeményezésérőlElőterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

29.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.10.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Répszolg Kft téli intézkedési tervéről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest XV. ker. Kolozsvár utcai piac és környéke fejlesztési koncepciótervében szereplő feladatok végrehajtásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Pattogós közi intézmények területére készülő Kerületi Szabályozási Terv tervezetéről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a kerületi fenntartású iskolák 2013. január 1-jétől történő önkormányzati működtetéséről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

30.
Budapest XV. kerület Önkormányzat közmeghallgatás 2012.10.10.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat közmeghallgatás

31.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének ülése 2012.10.10.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

32.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.09.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

15. Napirendi pont

33.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.08.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének VII. módosításáról (Ikt.sz: 117-284/2012. sz. anyag) (Ikt.sz: 117- 284/a2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés intézményvezetői megbízásról (Ikt.sz: 117-285/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat delegációjának a Kínai Népköztársaságba utazásáról, valamint testvérvárosi megállapodás megkötéséről Linyi Városával (Ikt.sz: 117- 288/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az újpalotai lakótelepen kiépítendő térfigyelő kamerarendszer kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításáról (Ikt.sz: 117-289/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

34.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.08.08.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Bp. XV., Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósításához a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírásra kerülő pályázaton való részvételre és a pályázathoz szükséges tervek költségének biztosítására (Ikt.

35.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.07.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

36.
Budapest Fõváros XV. kerület Képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2012.07.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének VI. módosításáról „R (Ikt.sz: 117-264/2012.sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester Előterj

Előterjesztés egyes lejárt határidejű határozatok végrehajtási határidejének módosításáról (Ikt.sz: 117-267/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

37.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.06.27.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

22. Napirendi pont

24. Napirendi pont

26. Napirendi pont

28. Napirendi pont

32. Napirendi pont

37. Napirendi pont

38.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.06.05.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a járási rendszer intézményrendszerének kialakításával kapcsolatos kérdésekről (Ikt.sz: 117-202/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Linyi város (Kínai Népköztársaság) és Budapest Főváros XV. kerület (Magyarország) közötti testvérvárosi kapcsolat kialakítására irányuló szándéknyilatkozat kiadásáról (Ikt.sz: 117-199/2012. sz. anyag) Előterjeszt

39.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

11. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

21. Napirendi pont

24. Napirendi pont

30. Napirendi pont

31. Napirendi pont

40.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény-hálózat továbbfejlesztéséről, az integrált és irányított létesítmény-működtetés megvalósításáról (Ikt.sz: 117-144/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármest

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-145/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-146/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-147/2012. sz. anyag) Előterje

Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-148/2012. sz. anyag) Előterjeszt

Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának elfogadásáról (Ikt.sz: 117-149/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás po

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-141/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tam

41.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének módosítására (Ikt.sz: 117-121/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 117-122/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő, előadó: László Tamás polgár

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II.25.) ök. sz. rendeletének végrehajtásáról (Ikt.sz: 117128/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

42.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.04.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

43.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.03.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a köztéri műalkotások állításának rendjéről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 117-74/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 117-93/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás

Előterjesztés a 2012/2013. nevelési-oktatási év előkészítéséről (Ikt.sz. 117-102/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Városüzemeltetési Koncepciójáról (Ikt.sz. 117-97/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Sződliget utca 3. I. emelet 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás - Migend Dezsőné bérlő részére történő - elidegenítésről (Ikt.sz. 117-76/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás po

Előterjesztés a zajvédelem helyi szabályozásának jogi lehetőségéről (Ikt.sz. 117-78/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

44.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (Ikt.sz. 11758/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Tervtanácsának rendjéről szóló 28/2010. (XII.22.) ök. rendelet módosítására (Ikt.sz. 117-57/2012. sz.anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágn

45.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.22.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés ésbejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének és megrendezésének egyes kérdéseiről szóló 33/2011. (VI.15.) önkormányzati re

Előterjesztés a XV. kerületi fakataszterről, a közterületi fák védelmének, fejlesztésének koncepciójáról, a 2012. évi Életfa program előkészítéséről, bonyolításáról, a köznevelési intézmények faültetési programjáról (Ikt.

Előterjesztés az egészségügyi intézmények - elsősorban a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi rendelők - fejlesztési koncepciójáról (Ikt.sz. 117-32/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolg

Előterjesztés a Pestújhelyi téren lévő, hajdani ereklyés országzászló emlékmű rekonstrukciójára (Ikt.sz. 117-26/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a 2012. évi rendezvénynaptárról (Ikt.sz. 117-44/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról (első olvasat) (Ikt.sz. 117-28/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő, előadó: Lászl

Előterjesztés a XV. kerületi polgárőr szervezetekkel fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról (Ikt.sz. 117-49/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Bitvai Nándor alpolgármester

46.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés befektetési tanácsadói szerződés megszüntetéséről (Ikt.sz: 117-21/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói pályázatával kapcsolatos döntésekről (Ikt.sz. 117-1/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbításáról, az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, továbbá a Budapest XV. ker.

47.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2011.12.21.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a XV. kerületi intézményhálózat integrált továbbfejlesztéséről, a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ bővítéséről (Ikt.sz. 106-406/2011.,

7. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról (Ikt.sz: 106-402/2011. sz. anyag)

8. Előterjesztés a Budapest XV. kerületének középtávú közlekedésfejlesztési koncepciójáról (Ikt.sz. 106-403/2011. sz. anyag)

9. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervére (Ikt.sz. 10 6-404/2011., 106-404/a/2011. sz. anyag)

10. Előterjesztés a Palota Holding Zrt-nél lefolytatott vizsgálatról és az ehhez kapcsolódó döntésekről (Ikt.sz. 106-407/2011. sz. anyag)

48.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont XV. ker.

6. Napirendi pont XV. ker.

49.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2011. évi költségvetésének VI. számú módosításáról (Ikt.sz. 106-357/2011. sz. anyag!)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről szóló rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 106-358/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Program általános felülvizsgálat tervezetről (Ikt.sz. 106-364/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármeste

Előterjesztés Budapest XV. kerület, Rákospalota Ófalu és környéke Fő út - Kossuth u. - Régi Fóti út - Kazinczy u. által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv módosított program elfogadásáról és költség biztosításáról (

50.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2011.11.16.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Zsókavár u. 42-44

2. Költségvetés V. sz. mód.

5. összeférhetetlenség

6. szabad pénzeszközök

9. 56-os emlékmű

11. közterület névváltozás

51.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.10.26.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének IV. sz. módosításáról

3. Előterjesztés "Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása" című pályázatról

5. Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. igazgatói pályázatának kiírásáról

8. Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. további fejlődéséhez szükséges lépésekről

13. Előterjesztés a nevelési intézmények fejlesztését célzó konstrukcióban előkészített KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázaton való indulásra a Patyolat utca 5-9. sz. alatti óvoda bővítése és tetőfelújítása érdekében

52.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota - Újpalota - Pestújhely Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosításáról (Ikt.sz: 106-298/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. ügyvezetésének átalakításával kapcsolatos teendőkről (Ikt.sz: 106-299/2011. sz. anyag)

Előterjesztés az Ady Endre utca 31-33. szám alatti szakközépiskola hasznosításáról (Ikt.sz: 106-304/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerület Õrjárat u. 1-5. sz. ingatlan (volt Észak-Pesti Kórház) fejlesztéséről (Ikt.sz: 106-287/2011. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)

Előterjesztés a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakulásáról (Ikt.sz: 106-293/2011. sz. anyag)

53.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülése 2011.09.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

54.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.07.13.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

Palota-15

1956-os emlékkő elbontása

Kötvénykibocsátás

Testvérvárosi kapcsolatok

Szoc. Rehab Alapítvány

Nevelési-oktatási gyermekjóléti

Nyírpalota út 51-65.

Sz.gép térítésmentes

Sürgősségi - jogosulatlanul igénybe vett állami tám

55.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.06.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Üzletek éjszakai nyitvatartása

Vársziget

56.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testület nyilvános ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

23. Napirendi pont

26. Napirendi pont

27. Napirendi pont

36. Napirendi pont

57.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel