Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Hartmann Ferenc

Veszprém MJV Önkormányzata - Képviselő , MSZP-DK-Együtt-PM-MLP-Lokálpatrióták

Korábbi tisztségek
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Telefon: 20/966-0097 Veszprémben születtem, a Lovassyban érettségiztem. Politikaelméletből, igazgatás-szervezésből szereztem diplomát, majd marketing- és reklám-menedzseri képzettséget. 1994-óta vagyok a város önkormányzati képviselője, sokadszor frakcióvezető. Veszprém alpolgármestereként a gazdasági, informatikai és sportügyeket irányítottam 2002–2006 között. Ezen időszak alatt a város fejlesztési pólussá vált, megnyílt a Vass Galéria, a felújított Dubniczay-ház, kormányzati támogatással megújult a Lovassy gimnázium, a Simonyi és a Kossuth iskola, 5000 panellakás, elkészült a műfüves labdarugó centrum, a Vadvirág óvoda, a Családsegítő központ. Utoljára ekkor létesületek bérlakások a városban. Parkolók, járdák, utak, körforgalmak épültek 73 helyen. Lehetővé vált a belső körút azóta is megvalósítatlan északi szakaszának megépítése. Elkezdődött a Veszprém és Térsége Szennyvízkezelési- és az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Program megvalósítása. Megépült a Tesco, a Balaton Plaza, a Stop Shop, az OBI, és átadásra került a McDonalds. Előkészítettem az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok összevonását. Veszprém ekkor az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa, 2005-ben pedig „Az év települése”.volt. Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagjaként 2006–2010 között közreműködtem abban, hogy Európai Uniós támogatással megújulhasson a Dózsa iskola, a Mártírok útja, kerékpárutak épüljenek, utak korszerűsödjenek, bővüljön, szépüljön az állatkert, elkészüljön a 8-as főút litéri, külön szintű csomópontja és a Gyulafirátót, Kádárta elkerülő útszakasz terve. Lobbiztam az EU által is támogatott városközpont rehabilitációért, a Séd völgyének turisztikai fejlesztéséért. Igazgatósági tagja voltam a Veszprém Városfejlesztési Zrt-nek, a Balaton Volánnak, felügyelő bizottsági tag a Közép-Dunántúli Regionális Ügynökségnél. Szabadidőmben sokat sportolok, szeretem a jazzt és a progresszív rockot.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 67 hozzászólás
Találatok
0 db
67 db
1.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.10.26.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról

20.Tájékoztató a Márkón működő dolomitbányákkal kapcsolatban

4.Döntés a Nemzeti Vízművek Zrt.–vel megkötendő, az Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon, illetve a víziközműveket működtető eszközök tulajdonjogának, valamint a BAKONYKARSZT Zrt.-ben meglévő részvénycsomag tulajdonjogának térítésmentesen történő átruházásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

2.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.09.28.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 37/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

4.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és a választókerületi keretről szóló 145/2022. (V. 26.) közgyűlési határozat módosításáról

16.A)Döntés az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

26.Döntés a 2024-2038. időszakra szóló, a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

9.Előzetes döntések Veszprém településrendezési tervének módosításáról

3.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.06.29.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

7.Döntés telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, Csutorás utca 2440, 2449, 2459, 2458/1 és 2458/2 hrsz.-ú ingatlanok településrendezési előírásainak módosítása tárgyában

28.Döntés a védőnői ellátás állami átvétele körében a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal megkötendő megállapodás jóváhagyásáról és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratának módosításáról

24.Döntés a Veszprém 2364/42 hrsz.-ú (Jutasi úti sporttelep) ingatlan bérleti szerződésének jóváhagyásáról

11.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata rövid- és középtávú lakáskoncepciójának elfogadásáról

27.Döntés a 2023-2037. időszakra szóló, a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításáról

4.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.05.25.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

9.Döntés a Bereményi Géza – Kovács Krisztina „Apacsok” című színházi produkció létrehozására vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyásáról a programot megvalósító Advesta New Media Hungary Kft.-vel

5.Döntés a Veszprém 2364/42 hrsz.-ú (Jutasi úti sporttelep) ingatlan bérlet jogcímén történő hasznosításra való kijelöléséről

19.Döntés az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadásáról a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról a 2022. évben

20.Döntés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

5.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.04.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

10.Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

8.Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról

12.Döntés a Veszprém, Csererdő területén működő, kérelmező gazdasági társaságok felhívásáról pénzügyi fedezet biztosítása céljából magántulajdonban lévő ingatlanok, vagyonelemek önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében

31. Átláthatósági biztos éves tájékoztatója

6.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.03.30.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.Döntés Auer Lipótnak közterületnévben történő emlékállításról

9.Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon és víziközmű vagyont működtető eszközök, valamint a BAKONYKARSZT Zrt.-ben meglévő részvények tulajdonjogának térítésmentes, nyilvántartási értéken a Magyar Állam javára történő átruházásáról szóló megállapodások tartalmának megismeréséről

17.Döntés a kialakuló Veszprém 4086/85 hrsz.-ú – természetben Veszprém, Sólyi utca melletti – „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

21.Döntés „20. századi művészportrék” című, Nagy Sándor szobrászművész alkotásaiból összeállított kompozíció Színházkertben, önkormányzati tulajdonú területen történő elhelyezéséről

7.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.02.23.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.Döntés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

12.Döntés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő, a veszprémi vasútállomás felújításával kapcsolatos, önkormányzati tulajdont érintő megállapodás jóváhagyásáról

13.Döntés a Veszprém 01024/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém-Gyulafirátót és Hajmáskér között elhelyezkedő – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adásáról

21.Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. parkolási közszolgáltatás ellátásában való közreműködéséről szóló megbízási szerződés módosításáról

8.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.01.26.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4.Döntés a „Kulturális negyed” projekt keretén belül a Veszprém 5043 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Komakút tér 4. szám alatti – ingatlanon megvalósuló kávéház funkciójú épület bérlet jogcímén történő hasznosításra kijelöléséről

12.Döntés a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 Munkacsoport 2022. évi beszámolójának elfogadásáról és a 223/2020. (VIII. 19.) közgyűlési határozat módosításáról

9.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.12.15.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

22.Döntés a Veszprém Várostörténeti Monográfia Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

10.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.11.17.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

7.Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

11.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.09.29.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

4.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

18.Döntés a Veszprém 4073/3 hrsz.-ú és a Veszprém 4073/3/A hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Budapest út 8. szám alatti – ingatlan (volt Szakszervezetek Háza) bérlet jogcímén történő hasznosításra kijelöléséről

9.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Gazdasági programjának felülvizsgálatáról

12.Előzetes döntések Veszprém településrendezési terveinek módosításáról

14.Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 támogatásból önkormányzati beruházás eredményeképpen megvalósuló Veszprém 236 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Vár utca 17. szám alatt található – ingatlanban kialakuló közösségi terek és művészeti központ (egykori Simoga ház istálló-épületének és udvarának, valamint a Tűztorony udvarának felújítása) bérleti szerződése megkötéséről

25.Döntés a Déli Intézményközpontban található Veszprém 0441/1-4 hrsz.-ú ingatlanokat és a 0441/8 hrsz.-ú ingatlan 2045/4497 arányú tulajdoni hányadát magában foglaló vagyontömeg; továbbá a Veszprém 0441/5-11 hrsz.-ú ingatlanokat és a 0441/8 hrsz.-ú ingatlan 2452/4497 arányú tulajdoni hányadát magában foglaló vagyontömeg adásvételi szerződésének jóváhagyásáról

12.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.06.30.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

13.Döntés telepítési tanulmányterv jóváhagyásáról a Veszprém-Kádárta, Püspökréti utca melletti tartalékterületre vonatkozóan

28.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. II. félévi munkatervének meghatározásáról

13.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.05.26.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Döntés meghozatala településrendezési szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében

12.Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. igazgatósági tagja lemondásának elfogadásáról és új igazgatósági tag megválasztásáról, valamint az alapszabály módosításáról

14.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.04.28.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

6.Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság Vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

13.Döntés a Veszprém 4642/1 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Muskátli utca egy részét képező – ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti rendeltetési jellege megváltoztatásának kezdeményezéséről

23.Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási feladatok keretében a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

27.Átláthatósági biztos éves tájékoztatója

15.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.03.24.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

1.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

3.Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról

17.Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

13.A)Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének a megemeléséről és tőketartalékba helyezésről

20.Döntés a Városarculati Munkacsoport 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

16.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2022.03.04.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Döntés a V-Busz Kft. tulajdonában lévő, forgalomból ideiglenes kivont autóbuszok humanitárius segítségnyújtáshoz történő felajánlásáról

17.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.01.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Döntés a Veszprém 02/120 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos rendezési terv módosításához kapcsolódó elvi döntés meghozataláról és előzetes szakhatósági megkeresésről

18.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021.11.25.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4.Előzetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról

8.Döntés a Veszprém, Jutasi út 3. szám alatti 4061 hrsz.-ú – természetben a volt Balaton Bútorgyár területén található – ingatlanon lévő épület önálló ingatlanként való feltüntetéséről

15.A)Döntés a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 Munkacsoport létrehozásáról szóló 223/2020. (VIII. 19.) közgyűlési határozat módosításáról

19.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021.10.28.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

20.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021.09.30.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

7.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

14.Döntés a Veszprém 4796 helyrajzi számú, állami tulajdonú – természetben a Veszprém, Mártírok útján található (volt vérellátó), parkoló funkciójú – ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról az Országos Kórházi Főigazgatósággal

21.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2021.07.19.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Döntés Veszprém-Gyulafirátót városrész mellett építeni tervezett katonai bázisnak

22.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021.06.24.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

23.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.10.29.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

19.A)Döntés a MÁV Zrt. tulajdonában lévő Veszprém 2142 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Jutasi út 26. szám alatti ingatlan bérbe vételéről

10.Döntés a Veszprém 4796 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonában és a Csolnoky Ferenc Kórház vagyonkezelésében lévő, „kivett parkoló” megnevezésű (Vérellátó parkoló) ingatlan vagyonkezelési szerződésének a jóváhagyásáról

24.Javaslat Veszprém város közigazgatási területén a rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásához

24.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.09.24.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

25.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyûlése 2020.09.15.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.Előzetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról

4.Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról kettős kereszt felállításához

26.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2020.08.19.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződésnek a menetrend változtatás érdekében történő módosításáról

2. Döntés a Veszprém 4796 hrsz-ú, „kivett parkoló” megnevezésű (Vérellátó parkoló) állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről

4. Döntés a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 Munkacsoport létrehozásáról

5. F)Döntés a Kabóca Bábszínház alapító okiratának módosítására

27.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2020.06.26.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

2.A)Döntés a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

32.A Veszprémi Rendőrkapitányság Vezetőjének beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

3.A)Döntés a Zöldfelületi Stratégia végrehajtásáról szóló 200/2019. (IX.26.) Közgyűlési határozat végrehajtása tárgyában hozott intézkedések elfogadásáról

6.A helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

21.A „Csarnok Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft. alapító okiratának a módosítása és a 40/2020. (II.27.) határozat visszavonása

15.Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 2019. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójának jóváhagyásáról

23.A V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. beszámolója a helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási feladatok 2019. évi ellátásáról

26.Veszprém Város Ifjúsági Kerekasztalának létrehozása

27.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. II. félévi munkatervének meghatározása

FELSZÓLALÁS 1

28.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.02.27.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

4.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása

9.A)A Csarnok Kft-vel megkötött szolgáltatásvásárlási szerződés megszüntetése

12.Döntés a 2020. évi civil keret pályázat kiírásának elfogadásáról

13.A Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért címet viselő kezdeményezés támogatása

29.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.01.30.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

11.A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződésének a megkötése a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel

30.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.12.12.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása; és döntés az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről

6.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. I. félévi munkatervének meghatározása

7.Döntés a „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról

19.A V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. autóbuszbeszerzési eljárásnak és az ahhoz kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása

31.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.11.21.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

7.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról

19.A)A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésről szóló közszolgáltatási keretszerződés módosítása

32.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.09.26.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

10.Döntés a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról

11.A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás pénzügyi fenntarthatóságát javító szakmai koncepció irányainak a jóváhagyása és a V-Busz Kft alapító okiratának a módosítása

33.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2019.08.22.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

7. Döntés jóváhagyása a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda átszervezése és alapító okiratának módosítása tárgyában

4. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

34.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2019.06.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

35.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.04.25.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

6.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

10.Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása

16.Közlekedési koncepció felülvizsgálata

36.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.02.28.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

37.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.01.31.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

8.Közterület elnevezések (Tátika utca, Dévai Bíró Mátyás park, Szeglethy György utca)

11.Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

38.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 2018.12.15.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

10.A)Döntés közszolgáltatási keretszerződés jóváhagyásáról a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás biztosítása érdekében

11.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. I. félévi munkatervének meghatározása

12.Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó felülvizsgálata

13.Pályázat benyújtásának a jóváhagyása a Magyar Labdarúgó Szövetség „Óvodai Pályaépítési Program” című zárt pályázati felhívásához

15.Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről

39.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.11.22.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Modern Városok Programban való részvétel előrehaladásáról

Tájékoztatás a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés biztosítása elnevezésű közszolgáltatás átszervezésének aktuális helyzetéről

Tájékoztató a veszprémi labdarúgás helyzetéről, a labdarúgáshoz a sporttámogatási megállapodásokban rögzített előírások teljesítéséről, a sportág helyi jövőjével kapcsolatos szándékok és elvárások meghatározása

40.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.10.25.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

3.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról

17.A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018 közötti fenntartói megállapodások teljesüléséről és új fenntartói megállapodások megkötése a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozóan

18.Döntés Veszprém város középtávú zöldfelületi stratégiájának megalkotásáról

41.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.09.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.A.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottságába új tag és alelnök megválasztásáról

42.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.06.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

8.Döntés a Veszprém, Jutasi út 3., 4061 hrsz-ú ingatlanon levő épület helyi védettsége megszűntetésére irányuló kérelemmel kapcsolatosan

12.A)Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés önként vállalt önkormányzati feladat ellátásának az átszervezéséről

17.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. II. félévi munkatervének meghatározása

43.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.04.26.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

4.A Veszprémi Rendőrkapitányság Vezetőjének beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

44.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.03.29.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

6.Vagyonkezelői szerződés jóváhagyása a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a 1121 hrsz-ú, természetben a Völgyhíd tér 2. szám alatt ingatlan tárgyában

8.Döntés a Veszprém, 5097 hrsz – természetben a Veszprém, Füredi u. 2. szám – alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának visszautasításáról

45.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.02.22.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

2.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

11.Nyilatkozat a veszprémi civil szervezetek helyi identitásának megóvása érdekében

46.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.12.14.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

47.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.11.23.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3.A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

48.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.10.26.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

7.Tájékoztató a Veszprémet érintő útfejlesztésekről

49.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.09.28.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

6.A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálása

10.Döntés adásvételi szerződés jóváhagyásáról a veszprémi sportuszoda-beruházással összefüggésben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel

50.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.06.29.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

18.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. II. félévi munkatervének meghatározása

51.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.05.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

52.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.04.27.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

12.A városi tömegközlekedés átszervezésének és üzemeltetésének lehetőségei, a „Közlekedési Igazgatóság” létrehozása

13.A Veszprém, 0231/8 hrsz. alatti – természetben a Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtérnél levő – ingatlan értékesítésre történő kijelölése

15.Döntés a  Veszprém, 131 hrsz.-ú – természetben a Dózsa György u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérleti úton történő hasznosításáról

53.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.02.23.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

25.Tájékoztató az Állami Számvevőszék „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs  Kft-t érintő ellenőrzés jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervről

54.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.01.26.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

11.Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

55.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.12.15.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

1.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

11.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. I. félévi munkatervének meghatározása

56.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.10.27.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetű módosítása

57.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.09.29.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

2.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról és a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról

7.Veszprém, Kabay János utca 4715/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítése

58.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.06.29.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

8.Döntés a Csarnok Kft.-nek a Veszprém Handball Team Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő tulajdonszerzéséről

22.Tájékoztató társadalmi konzultáció lefolytatásáról a 2020-ig terjedő városfejlesztési nagyberuházások tárgyában

59.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.05.26.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel
60.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (1. rész) 2016.02.25.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

61.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.01.28.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Döntés a Magyar Olimpiai Bizottság és a Budapest Főváros által 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamit a XVII. Paraolimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő garanciavállalásról

5.Döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

7.Társadalmi konzultáció lefolytatása a 2020-ig terjedő városfejlesztési nagyberuházásokról

10.Állásfoglalás a „VKSZ” Zrt. és a VEMÉV-SZER Kft. által közösen megalapítandó gazdasági társaságról

62.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.11.26.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4.Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 30/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása

5.A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítása

63.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.10.29.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

5.Helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

11.„Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi fejlesztések” elnevezésű részletes megvalósíthatósági tanulmány végleges projektjavaslatának jóváhagyása

64.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.09.24.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

7.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról

65.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.07.30.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1.„Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi fejlesztések” című megvalósíthatósági tanulmány munkaközi változatának jóváhagyása (Az előterjesztés hétfőn kerül a honlapra feltöltésre)

66.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.06.25.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

10.Döntés az „Otthon Melege Program” pályázati felhívás módosításáról

21.Tájékoztató a központi orvosi ügyelet működéséről

67.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.05.28.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

A Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám, 4768 hrsz. alatti ingatlan értékesítése