Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Hassay Zsófia

Budapest Főváros Önkormányzata - Közgyűlési tag, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2019 -
Tulajdonosi Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 56 hozzászólás
Találatok
46 db
10 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2024.03.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete módosítására

4. Javaslat a BFVK Zrt. Közfeladat-ellátási Keretszerződésének és a 2024. évi Éves Közfeladat-ellátási Szerződésének 1. számú módosításainak, az SZMSZ módosításának, továbbá a BFVK Zrt. 2023. évi beszámolójának jóváhagyására

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.11.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a taxi szolgáltatást érintő feladatok ellátásával kapcsolatos, és egyes közlekedési tárgyú döntések meghozatalára

Javaslat a „Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ létrehozására” kiírt pályázat elbírálására és a kapcsolódó döntések meghozatalára

Javaslat az Andrássy út Csengery utca és Kodály körönd közötti zöldsáv felújítására vonatkozó támogatási megállapodás megkötésére Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatával

3.
Fővárosi Közgyűlés Közmeghallgatása 2023.10.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Fővárosi Közgyűlés Közmeghallgatása

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.10.25.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1.Javaslat a Fovárosi Választási Bizottság tagjainak és póttagj

2.Javaslat a fovárosi hajléktalanellátó rendszer biztonságos mu´

4.Javaslat a 2023. évi ?Égig Éro Fu Udvarzöldítési Program? cím

5.Javaslat ?Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansá

17.Javaslat a Fovárosi Csatornázási Muvek Zrt. részvénystruktúr

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.09.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

2.Javaslat Budapest Fováros Önkormányzata 2023. évi összevont

3. Javaslat a fovárosi közösségi költségvetési program általánoH

8.Javaslat a II. János Pál pápa téri nyilvános illemhely VIII.

11.Javaslat a Zabszalma Alapítvánnyal kötött közfeladat ellátás

14.Javaslat a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.-vel kapcsolato

20.Javaslat a BKM Budapesti Közmuvek Nonprofit Zrt. 2022. évi

23.Javaslat a Befogadó játszótér, közösségi park megvalósítás

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.06.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.Javaslat személyi döntések meghozatalára.

2. Javaslat Budapest Fováros XXIII. kerület Soroksár egyes terül

2.Javaslat foigazgatói és ügyvezetoi pályázatok kiírására.

4.Javaslat a Fovárosi Helyi Esélyegyenloségi Program elfogadásá

5.Javaslat Fovárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan ing

16.Javaslat a kulturális és a köznevelési ágazathoz tartozó köl

32.Javaslat a ?Felnott Autista Szabadidos és Kulturális Központ

7.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.05.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

4.Javaslat elvi állásfoglalás elfogadására az orosz-ukrán háborúval összefüggésben

5.Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról, valamint javaslat a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

15.Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Menhely Alapítvánnyal, 2023. július -2024. június időszakra vonatkozóan

25.Javaslat a Blaha Lujza tér és kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával összefüggő vagyoni és üzemeltetési kérdések rendezésre vonatkozó döntések meghozatalára

36.Javaslat döntés meghozatalára a 48/KGY-54/KGY sorszámozott hatósági közterület-használati ügyekben, továbbá a beérkezett fellebbezés elbírálására (55/KGY-57/KGY)

8.
Budapest Főváros Közgyűlése 2023.04.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2.Javaslat a 2023. évi költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükséges döntések meghozatalára

3.Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

10.Javaslat a BGYH Zrt-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2023.02.22.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2.Javaslat a TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjjal összefüggő döntések meghozatalára

5.Javaslat a Cseppkő Óvoda, az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet és a Bartók Béla Emlékház költségvetési szervekkel összefüggő döntések meghozatalára

20.Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel megkötendő 2023. évi bérleti és használati díjról szóló megállapodás elfogadásra

29.Határozathozatali javaslat kizárólagos lakossági várakozási helyek kijelöléséről

30.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat intézményvezetojét érinto dOd?1301651. Napirendi pont

10.
Budapest Főváros Közgyűlése 2023.01.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, valamint a 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

7.Javaslat „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek” tárgyú pályázati kiírás jóváhagyására

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.12.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetésére

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására, illetve a BKM 2023. évi Sírhely-gazdálkodási Tervének elfogadására

Javaslat Budapest 2022. évi környezeti állapotértékelésének jóváhagyására

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.11.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a budapesti járóbeteg-szakellátással kapcsolatos álláspont

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.10.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

3.Javaslat a Parkolási rendelet módosítására és a Kelenföldi

6.Javaslat a ?Budapesti villamos és trolibusz jármufejlesztés I

9.Javaslat kötelezettségvállalásra pénzügyi tanácsadói szolgált

12.Javaslat a BDK Kft. 2022. évi közszolgáltatási szerzodése 2.,u

18.Javaslat az ?Égig éro fu? udvarzöldítési pályázat 2022. évi

25.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a II.

26.Javaslat a Budapest Film Zrt. Alapszabályának módosítására.

28.Beszámoló a közösségi költségvetés 2021?2022-es ciklusának l,

14.
Budapest Főváros Közgyűlése 2022.09.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

3.Javaslat önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló új rendelet megalkotására

4.Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátásokról szóló …./2022. (……) önkormányzati rendelet megalkotására és egyéb önkormányzati rendeletek módosítására

10.Javaslat a IV. ker. Külső Szilágyi út-Székpatak utca csomópontjában meglévő gyalogos-átkelőhely jelzőlámpás nyomógombos átkelőhellyé történő átalakítása feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

16.Javaslat a Katona József Színház Nonprofit Kft. fenntartói megállapodásának, valamint a Centrál Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződésének módosítására

22.Törvényességi felhívás a Budapest Global Egyesület támogatásával összefüggésben

23.Javaslat a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal helyiséghasználatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére

40.Javaslat a Budapest XI., Rimaszombati út 2. szám (Koszorúslány utca 2.) alatti, 2818/23 hrsz-ú ingatlan közös tulajdoni állapotának telekalakítással történő megszüntetésére, a telekalakítási és csere megállapodás jóváhagyására

15.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2022.08.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Bartók Béla Emlékház

Javaslat a fővárosi lakásrezsi-támogatás kiterjesztésére

Javaslat nyilvános pályázat kiírására a Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ létrehozására

19.Javaslat a Fovárosi Vízmuvek Zrt. soron következo rendkívüli

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.06.29.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

6.Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Rendezési Szabályzatának a XIII. kerület egyes területeire vonatkozó eseti módosítására, valamint a területre készült környezeti értékelés elfogadására

9.Javaslat a Parkolási rendelet és parkolási együttműködési megállapodások módosítására

10.Javaslat a közterület-használattal összefüggő egyes rendeletek módosítására

11.Javaslat a szociális, illetve a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó egyes térítési díjak módosítására

34.Javaslat a Kutyával az Emberért Alapítvány pályázatának jóváhagyására az Állatterápiás programok idősotthonokban projekt megvalósítása érdekében

35.Javaslat a Budapesti Kábítószer Egyeztető Fórum indítványa alapján nyilvános pályázat kiírására

36.Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, valamint elnevezés megváltoztatására

17.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2022.06.08.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye, költségtérítése és egyéb juttatásai megállapítására

Javaslat a Budapest Global Egyesület alapítására

Javaslat Romaversitas támogatási szerződés megkötésére roma ösztöndíj létrehozása céljából

Budapest Főváros Önkormányzata FPH006/85-7/2021. iktatószámú 2022. évi éves ellenőrzési tervének 1. sz. módosítása

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.04.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2.Javaslat Az V. és VII. kerületi önkormányzat ingatlanértékesítési gyakorlatát vizsgáló bizottság jelentésének elfogadására

3.Javaslat személyi döntések meghozatalára

4.Javaslat a közterület-használat szabályozásával kapcsolatban egyes önkormányzati rendeletek módosítására

19.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2022.04.13.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

4.Javaslat a 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (Taxirendelet) módosítására

5.Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

6.Javaslat egyes jogállási kérdésekről a Főpolgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatban

9.Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és további kulturális ágazati döntésekre

18.Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítására

22.Javaslat a Budapest Brand Nonprofit Zrt. kulturális, városmegújítási ötletpályázatának megvalósításához többlet forrás biztosítására

23.Javaslat drámapályázat meghirdetésére a Főváros egyesítésének 150. évfordulója alkalmából

34.Javaslat a KÖKI P+R Parkoló bérleti és üzemeltetési megállapodás megkötésére

36.Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata köztéri művészeti koncepciója 2022-2025 című dokumentum elfogadására

40.Javaslat döntés meghozatalára az 28/KGY-49/KGY sorszámozott hatósági közterület-használati ügyekben, továbbá a beérkezett fellebbezések alapján szükséges másodfokú döntések meghozatalára (50/KGY-51/KGY)

20.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.02.23.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

2.Törvényességi felhívás a 2/2022. (I. 28.) számú normatív

9.Javaslat a Vázsonyi Vilmos Idosek Otthona alapító okiratának

10.Javaslat a Budapest Brand NZrt. a Budapesti Sportszolgáltató

14.Javaslat a Széchenyi lánchídhoz és a budai Váralagúthoz kapc

22.Javaslat a Bp. VIII. ker. Teleki tér 7. szám alatt található

23.Javaslat a Gellérthegyi Sikló beruházásról (Sikló-projekt)

21.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.01.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

21.Javaslat V. kerületi ingatlanok kapcsán elővásárlási jog gyakorlására

29.Javaslat eseti bizottság felállítására.

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2021.12.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet megalkotására

Javaslat a Szabad Tér Színház Nkft. új telephelyének (23800/7 hrsz. „Margitszigeti Palackozó”) átvezetésére a színház alapdokumentumaiban

Javaslat a Budapest VIII. ker. Kőbányai út 22. sz. alatti lakóépület külső homlokzatának ingyenesen történő használatba adására a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. részére

23.
Fővárosi Közgyűlés - Közmeghallgatás 2021.11.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Fővárosi Közgyűlés - Közmeghallgatás

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2021.11.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

12.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat Baross Utcai Idosek Otthona,ui1317255. Napirendi pont

25.Javaslat a II. János Pál pápa téri nyilvános illemhely VIII.,ui1366678. Napirendi pont

25.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2021.10.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat leselejtezett informatikai eszközök ingyenes tulajdonba adására, és ezzel összefüggésben a Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat idősotthoni férőhelyekkel összefüggő döntésekre

Javaslat Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat fenntartói döntések meghozatalára a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei feladatellátáshoz kapcsolódóan

Javaslat az „Égig érő fű” udvarzöldítési pályázat 2021. évi meghirdetésére

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2021.09.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő személyidöntések meghozatalára

17.Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a FővárosiRendezési Szabályzatának a XIII. kerület egyes területeire vonatkozó esetimódosítási kérelméről szóló döntés meghozatalára

34.Javaslat a II. kerületi VEKOP kerékpáros projekt támogatási szerződésének3. számú módosítására

27.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2021.09.01.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5.Javaslat a 2023. évi atlétikai világbajnoksággal összefüggő egyes kérdésekről

8.Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2020. évi közszolgáltatási tevékenységének teljesítéséről szóló jelentés és a kompenzáció elfogadására

14.Javaslat a Budapest Brand Nonprofit Zrt. Alapszabály módosításának jóváhagyására KGY/2021/31/E014

22.Javaslat a Fővárosi Idősügyi Stratégia 2021–2024 elfogadására

28.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.09.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Javaslat egyes járványhelyzet által fokozottan sújtott ágazatokban a fővárosi vállalkozások bevételkiesés okozta terheinek enyhítéséhez szükséges döntésekről

15. Javaslat a humán területhez tartozó új beruházási feladatok indításának és folyamatban lévő feladatok engedélyokiratai módosításának jóváhagyására

29.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2020.09.14.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről szóló 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítására KGY/2020/38/E001

2. Javaslat az ingyenes tesztelés bővítésére KGY/2020/38/E002

3. Javaslat a főváros gazdasági szereplőinek támogatására a koronavírus járvánnyal összefüggésben KGY/2020/38/E201

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.08.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

8.Javaslat képalkotó diagnosztikai eljárások várólistái csökkentése érdekében szükséges egyes fővárosi döntések meghozatalára - KGY/2020/37/E008

31.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.06.24.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a járványügyi veszélyhelyzet idején a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében a főpolgármester által meghozott döntések utólagos megerősítésére és tudomásulvételére KGY/2020/36/E001

Javaslat a Főváros Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására KGY/2020/36/E006

Javaslat a lakásbérbeadási rendelet módosítására KGY/2020/36/E007

A Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására KGY/2020/36/E012

Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására KGY/2020/36/E021

Javaslat a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria Alapító Okiratának módosítására KGY/2020/36/E022 2.

Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Hálózat Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvánnyal KGY/2020/36/E025

.Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról KGY/2020/36/T001

32.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.02.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésére KGY/2020/02/E001

Javaslat a Pannon Park projekt megvalósításával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára KGY/2020/02/E010

Javaslat a repülési forgalom Budapesten fellépő környezetterhelésének kezelésével összefüggő döntések meghozatalára KGY/2020/02/E014

Javaslat a H2020 "Városok az emberekért" c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára KGY/2020/02/E021

Javaslat egyes fővárosi színházak közös működtetésének kezdeményezéséről KGY/2020/02/E027

33.
Fõvárosi Közgyûlés ülése 2020.01.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat személyi döntések meghozatalára

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …./2020. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására

Javaslat a Széchenyi lánchíd felújítására és kapcsolódó fejlesztési feladatokra irányuló egyes döntések meghozatalára (Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

Javaslat a Széchenyi lánchíd felújítására és kapcsolódó fejlesztési feladatokra irányuló egyes döntések meghozatalára (Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre) 2

Javaslat a Rác Fürdő És Hotellel összefüggésben meghozandó döntésekre

34.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.12.11.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Szabad Tér Színház és Vígszínház ügyvezetői igazgatói pályázat kiírás

Javaslat a regisztrált álláskeresők budapesti utazási kedvezményének megteremtéséhez szükséges döntések meghozatalára

Javaslat "849102 Krízisellátás biztosítása" cím terhére biztosítandó támogatások jóváhagyására

Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

35.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.11.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanokkal összefüggő egyes intézkedésekre

Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2018. évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2018. évi támogatások elszámolásának, valamint a 2020. évi díjtételek elfogadására

Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Föv. Kgy. rendelet módosításár

Javaslat a LIFE Hungary c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

36.
Fõvárosi Közgyûlés alakuló ülése 2019.11.05.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

4.Javaslat a Fővárosi Közgyűlés bizottsági tagjainak megválaszt¼«ù1526485. Napirendi pont

5.Javaslat személyi döntések meghozatalára. Napirendi pont

10.Javaslat a Fővárosi Érdekegyeztető Tanácsról. Napirendi pont

12. Javaslat a „rabszolgatörvény” alkalmazásának kizárásáról. Napirendi pont

13.Javaslat a klímavészhelyzetről. Napirendi pont

37.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.05.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

22.Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

38.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.10.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

15.Javaslat a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (parkolási rendelet) módosítására

39.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.08.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3. Javaslat a Budapest VI. kerület, Hegedű utca 1. és Hegedű utca 3. sz. alatti ingatlanok együttes értékesítése céljából kiírt pályázat eredményessé nyilvánítására, valamint a Budapest VI. kerület, Hegedű utca 1. szám alatti ingatlan vevőjének kijelölésére

40.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.08.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

41.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.12.02.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

69. Napirendi pont

42.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.09.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Magyar Állam részére átadandó Dagály fürdő és egyéb ingatlanokra

43.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.06.23.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre

44.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.02.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

15. Napirendi pont

45.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2014.12.03.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. (Bp. I. Dísz tér 4., Bp. V. Erzsébet tér 1., Bp. VI. Andrássy út 92-94., Bp. VI. Andrássy út 61, Bp. VI. Andrássy út 98., Bp. VII. Wesselényi utca 74., Bp. V. Markó utca 9., Bp. VI. Paulay Ede utca 5., Bp. V. Deák Ferenc utca 5., Bp. VI. Andrássy út 39.)

46.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.11.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek és megkötésre került támogatási szerződés módosítás jóváhagyására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, dr. Bagdy Gábor

47.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.04.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Javaslat Az V. és VII. kerületi önkormányzat ingatlanértékesítési gyakorlatát vizsgáló bizottság jelentésének elfogadására

3.Javaslat személyi döntések meghozatalára

4.Javaslat a közterület-használat szabályozásával kapcsolatban egyes önkormányzati rendeletek módosítására

48.
Fõvárosi Közgyûlés ülése 2020.08.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

8.Javaslat képalkotó diagnosztikai eljárások várólistái csökkentése érdekében szükséges egyes fővárosi döntések meghozatalára - KGY/2020/37/E008

49.
Fovárosi Közgyulés ülése 2020.02.26.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésére - KGY/2020/02/E001

9. Javaslat a Pannon Park projekt megvalósításával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára - KGY/2020/02/E010

13. Javaslat a repülési forgalom Budapesten fellépő környezetterhelésének kezelésével összefüggő döntések meghozatalára - KGY/2020/02/E014

20. Javaslat a H2020 „Városok az emberekért” c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára - KGY/2020/02/E021

26. Javaslat egyes fővárosi színházak közös működtetésének kezdeményezéséről - KGY/2020/02/E027

50.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.12.11.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Szabad Tér Színház és Vígszínház ügyvezetői igazgatói pályázat kiírás

7.Javaslat a regisztrált álláskeresők budapesti utazási kedvezményének megteremtéséhez szükséges döntések meghozatalára

8.Javaslat „849102 Krízisellátás biztosítása” cím terhére biztosítandó támogatások jóváhagyására

28.Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

51.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.11.27.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjével kapcsolatos döntések meghozatalára

5.Javaslat téli krízisellátással kapcslatos intézkedésekre

9.Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2018. évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2018. évi támogatások elszámolásának, valamint a 2020. évi díjtételek elfogadására

10.Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

18.Javaslat a LIFE HungAIRy c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

52.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.05.30.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

22.Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

53.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.10.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

15.Javaslat a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (parkolási rendelet) módosítására

54.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.08.30.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

3 Javaslat a Budapest VI. kerület, Hegedű utca 1. és Hegedű utca 3. sz. alatti ingatlanok együttes értékesítése céljából kiírt pályázat eredményessé nyilvánítására, valamint a Budapest VI. kerület, Hegedű utca 1. szám alatti ingatlan vevőjének kijelölésére

55.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.08.31.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

56.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.12.02.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel