Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Havas Szófia dr.

Budapest Főváros Önkormányzata - Közgyűlési tag 2014-2019, MSZP

Korábbi tisztségek
Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2019 -

Bemutatkozás

1955. november 2-án születtem Budapesten. Férjezett vagyok, két lányom van, 24 és 17 évesek. Budapesten érettségiztem az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskolában 1974-ben. 1980-ban diplomáztam a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán cum laude minősítéssel. 1998-ban végeztem el a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Egészségügyi Menedzser szakát. Belgyógyász szakorvos vagyok, közel 20 évig kórházi orvosként dolgoztam fővárosi intézményeknél. 1995-2002 között a Népjóléti Minisztériumban dolgoztam, elsősorban a minőségügy területén. 1999-től az Észak-Pesti Kórház orvos-igazgatója vagyok. 1994-től a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Sport Bizottságának voltam tagja, külső szakértőként. A 2002-es önkormányzati választások óta fővárosi képviselő vagyok, az Egészségügyi Bizottság alelnöki tisztségét is betöltöttem. 1977-től megszűnéséig tagja voltam az MSZMP-nek. 1993-tól vagyok tagja a Magyar Szocialista Pártnak. 1995-től az Egészségügyi Tagozat országos ügyvivője, a budapesti tagozat elnöke. Tagja voltam a BÖK budapesti elnökségének. A Budapest Területi Szövetség keretein belül megalakítottuk a Közös Tagozati Pártszervezetet, melynek megalakulása óta vagyok az elnöke. Belépésemtől tagja vagyok a párt országos Nőtagozatának, amelynek alelnökévé is megválasztottak.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 37 hozzászólás
Találatok
37 db
0 db
1.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2014.08.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.06.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

39. Napirendi pont

3.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

13. Napirendi pont

28. Napirendi pont

40. Napirendi pont

47. Napirendi pont

51. Napirendi pont

58. Napirendi pont

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.02.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak elfogadására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

Javaslat a fővárosi hajléktalan ellátási kapacitás növelése érdekében új ingatlanok bevonására, Addiktológiai Rehabilitációs Intézet létesítésére vonatkozó döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft ügyvezetőjének megbízására. Előterjesztő: Tarlós István

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.12.11.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

6. Napirendi pont

15. Napirendi pont

2000. Napirendi pont

46. Napirendi pont

61. Napirendi pont

67. Napirendi pont

1000. Napirendi pont

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

5.Javaslat a 2013. évi pályázati felhívásra a kerületi önkormányzatok által benyújtott rehabilitációs munkák támogatására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

35.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

7.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.06.12.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapest II. kerület 15341 hrsz-ú névtelen közterület Tormay Cécile közként történő elnevezésének ismételt tárgyalására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmények részére komplex energetikai szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális ágazatba tartozó Budapest Film Zrt. 2013. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre. Előterjesztő: Csomós Miklós

8.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére és nevének megváltoztatására.

Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” c. projekt megvalósítása keretében a 125938 hrsz.-ú közterület igénybevételére vonatkozó megállapodás jóváhagyására.

Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetésére.

Javaslat „Város Boltja” kialakítására.

Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

1001. Napirendi pont

1002. Napirendi pont

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Bp. I. ker. 6696/2/A hrsz. alatt felvett, ún. Sziklakórház ingatlanra vonatkozó ingyenes tulajdonszerzés iránti igény előterjesztésére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

budapesti kikötők különös közterület-használati szabályai. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése c. projekt támogatási szerződése megkötésének jóváhagyására, valamint a projekt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásának, továbbá a beruházási célokmány 11. sz. módosításának elfogadására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetésére és a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. megalapítására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Idősek Otthonainak átszervezésére I. ütem. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi lakás-bérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2013. évi lakás-bérbeadási tevékenységére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

10.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

26. Napirendi pont

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)

Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére és a feladatellátás racionalizálására. Előterjesztők: Tarlós István, Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre vonatkozó, Európai Beruházási Banki hitelszerződés módosítására, és az ehhez kapcsolódó, négy oldalú megállapodás aláírására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő pszichiátriai és értelmi fogyatékos otthonok és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átadás-átvételéről szóló, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyására. Előterjesztők: dr. Szentes Tamás, Csomós Miklós

Javaslat ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igény benyújtására az MNV Zrt.-hez a „Fűtött utca” program keretében átvételre kerülő eszközök tekintetében (II. ütem).

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Lehet Más a Politika bejelentésének tudomásulvétele az LMP frakció megszünéséről

Javaslat az „Európai Visszatérési Alap” pályázati felhívására pályázat benyújtására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a Budapest Egészségterv 2012. című tanulmány végrehajtásához szükséges népegészségügyi program és akcióterv kidolgozására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.01.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendelettervezet. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közötti tűzoltó laktanyák felújítása tárgyában kötött támogatási szerződések 1. számú módosítására

Javaslat szociális intézmények támogatására

Gyűlöletbeszédről állásfoglalás megfogalmazása

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a József Attila Színház között megkötött működési célú támogatási kölcsön nyújtása témában kötött megállapodás módosítására

Javaslat intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánítására (Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág B. u.)

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára.

17.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A BKK Zrt. busztenderének fedezet-problémájára. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.03.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Javaslat a 4-es metró 2010 októbert követő beruházásait és előrehaladását vizsgáló ad-hoc bizottság létrehozására.

16. Javaslat a Móricz Zsigmond körtér átépítésének finanszírozásával kapcsolatos döntés meghozatalára. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

33. Javaslat a Fővárosi Szociális Koncepció elfogadására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.09.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Fedezet biztosítása és hitelkeretek jóváhagyása. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi és belföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre. Előterjesztő: Csomós Miklós

Magánszemélyek szándéknyilatkozata a tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthona keretén belül létrehozandó autista lakóotthon létrehozása érdekében. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

20.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat tiltott, közösségellenes magatartások szabályozására. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A BGYH Zrt. bevételkiesésének kompenzációja. Előterjesztők: dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium között a „Fűtött utca” program támogatása tárgyában megkötött támogatási szerződés módosítására és a költségvetés módosítására. Előterjesztő: dr. Ba

A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet végelszámolásának lezárásához szükséges tulajdonosi döntés. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre. Előterjesztő: Csomós Miklós

21.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2012. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre. Előterjesztő: Csomós Miklós

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A 2010. évi Civil célú, Esélyegyenlőségi célú, valamint Egészségügyi és Szociális célú bizottságikeretből támogatott szervezetek módosítási kérelmei. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat közoktatási intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a városkép tisztábbá, rendezettebbé tétele érdekében. Előterjesztő: Ughy Attila

Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futósportesemények szabályozásáról tárgyú rendelet megalkotására és a 763/2004 (IV. 29.) Főv. Kgy.határozattal elfogadott Fővárosi Önkormányzat köz

Javaslat megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattól a Magyar Állam tulajdonába kerültegészségügyi intézmények átadás-átvételére vonatkozóan. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a Budapest Főváros közigazgatási területén tiltott, közösségellenes magatartásokszabályozására vonatkozó rendelet megalkotására. Előterjesztő: Czeglédi János

23.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2012.03.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattól a Magyar Állam tulajdonába kerültegészségügyi intézmények átadás-átvételére vonatkozóan. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztők:Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat hitelfelvételére, illetve a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti ésMűködési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy rendelet módosítására. Előterjesztő:Tarlós István

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Tarlós István

25.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a fővárosi tömegközlekedés működőképességének fenntartása érdekében szükséges döntésekre.

Javaslat az FKF Zrt. részvényeinek dematerializálására, és a társaság új alapító okiratának elfogadása.

Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázata keretében megkötött támogatási szerződések módosítására.

Javaslat a kulturális és szakmai nonprofit kft.k ügyvezetőinek külföldi kikerüléseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Javaslat a budapesti közlekedési intézmény zendszer átalakításának folytatására a tömegközlekedés vonatkozásában, és a vonatkozó jogszabályi háttér megváltoztatásából fakadó döntésekre.

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat egészségügyiintézményeinek állami tulajdonba adásához. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

27.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére, nevének megváltoztatására. Előterjesztő: TarlósIstván

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára. Előterjesztő: dr.Bagdy Gábor

Javaslat az M1-M7-es autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakaszának fővárositulajdonba való átvételére. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozathozatal felfüggesztett bizottsági döntésről. Előterjesztő: dr. Velkey György

Az egészségügyi intézmények állami tulajdonba adásához kapcsolódó egyes kérdések. Előterjesztő:dr. Szentes Tamás

28.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány létesítő okiratának, valamint aFővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Előterjesztő: TarlósIstván

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat az Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály vagyongazdai körébe tartozó üres,korábban oktatási-nevelési célokat szolgáló ingatlanok 2011. december 1-jével történőforgalomképessé nyilvánítására. Előterjesztő: Cso

Drog Stop Budapest Egyesület "Nem vagy egyedül" 2010. évi támogatási szerződésének módosítása. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a hajléktalan személyek egészségügyi ellátásának fejlesztésére, a téli krízishelyzet kapcsántöbbletkapacitások finanszírozásának kezdeményezésére. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

29.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3. Budapest IX., Bakáts tér 10. sz. alatti társasház évi rendes közgyűlésének összehívása.

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.10.21.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat energetikai intézkedésekre az Állami Számvevőszék vizsgálatára hozott 2011. éviintézkedési terv 4. c) és 6. pontjaira tekintettel.

hozzájárulás mentőállomás létesítéshez a Bp. XV., Õrjárat u. 1-5. sz. alatti ingatlanon.

Javaslat a magasabb vezetői pályázatok kiírására a 2012/2013. tanévtől

Javaslat drog rehabilitációs tevékenységet folytató társadalmi szervezetek támogatási rendszerénekfelülvizsgálatára.

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet likviditási helyzetének rendezése és a szakrendelőkátadásával kapcsolatos döntések.

31.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

6. Napirendi pont

15. Napirendi pont

18. Napirendi pont

32.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

26. Napirendi pont

33.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

25. Javaslat a fővárosi jelzőlámpa összehangolási program folytatására.

32. Javaslat használaton kívül lévő gyermek- és ifjúságvédelmi ingatlanok forgalomképessé nyilvánítására és az ezzel összefüggő intézményi alapító okiratok módosítására.

41. A IX. kerületi Önkormányzattal a IX., Bakáts tér 10. szám alatti ingatlanra kötött csereszerződés.

64. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai KMOP-4.3.1./b-11 pályázat benyújtásának jóváhagyására, pályázat benyújtásához kapcsolódó önrész biztosítására.

96. Megállapodás elfogadása az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatok átadásáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

34.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2011.07.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III.10.) Főv.Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum Pannonia Provincia Program című projekt támogatásiszerződés módosításának és a beruházási engedélyokirat I. számú módosításának jóváhagyására.Előterjesztő: Hutiray Gyula, Csomós Miklós

35.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.06.22.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A Központi Stomatológiai Intézet likviditási helyzetének rendezése és önkormányzati biztos kirendelése.

Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai részére.

Javaslat az önálló Szent Margit Kórház visszaállítására.

Javaslat Főv. Kgy. határozat visszavonására.

36.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a metrószerelvények elöregedése miatt szükségessé vált műszaki audit elvégzésére.

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet likviditási helyzetének rendezése és a IV. kerületiszakrendelő átadása.

37.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

9. Napirendi pont

82. Napirendi pont

85. Napirendi pont

89. Napirendi pont