Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Hoffmanné dr. Németh Ildikó

Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata - Jegyző 2015-2016

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 22 hozzászólás
Találatok
1 db
21 db
1.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.19.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

2. Javaslat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló ... önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Tájékoztató a magánszemélyek kommunális adója visszafizetési ügyében végzett adóhatósági munkáról és a közösségi célra felajánlott összeg felhasználásáról

6. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

7. Javaslat az önkormányzat által az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 6/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 23/2011. (V.2.) rendeletének módosítására

16. Javaslat 2016. évi támogatási szerződés megkötésére a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft.-vel

19. Javaslat támogatás biztosítására a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. részére a társasházi- és intézményi kamerarendszerek kiépítésére fordított program bővítésének céljából

27. Javaslat a Nemzetiségek Háza használatba vételéhez szükséges források biztosítására

38. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Bosnyák u. 8. sz. (hrsz.: 31329), Bosnyák u. 14. sz. (hrsz: 31728), Bosnyák u. 16/a. (hrsz.: 31729), Bosnyák u. 16/b. (hrsz.: 31730), Bosnyák u. 18. (hrsz.: 31731) szám alatti ingatlanokra adásvételi szerződés megkötésére

41. Javaslat 2015. évi civil szervezetek (alapítványok) támogatására kiírt pályázatok elszámolásával kapcsolatos tájékoztató elfogadására

42. Beszámoló a Képviselő-testület által a 2016. évi költségvetéséről szóló 17/2016. (III.04.) önkormányzati rendeletében a polgármesterre átruházott és a polgármester saját hatáskörében hozott döntéseiről

43. Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott 2016. évi I. negyedéves feladatokról

44. Jelentés a Képviselő-testület részére a 2016. január 16. - 2016. április 30. között lejárt határidejű és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról

45. Beszámoló a Képviselő-testület 2016. április 21-i ülésén hozott határozatok végrehajtásáról

46. Javaslat a Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújításának kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének meghosszabbítására

2.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.03.24.
Hangfelvétel
27 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Javaslat Budapest XIV kerület, Angol utca 53. sz. társasházzal támogatási szerződés megkötésére

8. Javaslat Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet módosítására

9. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat módosítására

12. Javaslat a gazdasági társaságokkal megkötött támogatási szerződések meghosszabbítására és közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatára

14. Javaslat a „Rákosfalva park 1-3. parkrekonstrukció megvalósítása" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

15. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Zeg-Zug Waldorf Egyesület között együttműködési megállapodás, továbbá az Önkormányzat és a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésére

16. Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia Centrumának működéséhez szükséges feltételek megteremtésére

19. Javaslat a Herman Ottó Általános Iskola bővítéséhez szükséges elvi hozzájárulás megadására

20. Javaslat a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítésével kapcsolatos határozati javaslatra

29. Javaslat a Talmud Tóra Alapítvány támogatására

30. Javaslat a Zuglói Roma Önkormányzattal kötendő támogatási szerződés módosítására, a Nemzetközi Roma Nap támogatására

3.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.03.02.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapet Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

4.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

3./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások víz- és csatorna-használati díjának bérlőre történő áthárításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

12./ Javaslat a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázat kiírására és közzétételére

27./ Javaslat a Budapest XIV. kerület, Ógyalla közben 32-es autóbusz megállójának létesítéséről

30./ Jelentés a Képviselő-testület részére a (2015. augusztus 16. és a 2016. január 15-e között) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

31./ Politikai nyilatkozattétel a kötelező beléptetési kvóta, és a visszatoloncolás ellen

33./ Javaslat a Thököly út 80. sz. (Stefánia u. 93.) alatti ház falán elhelyezett Boros-Fischer emléktábla cseréjére

5.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

6.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.01.21.
Hangfelvétel
26 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők és ügykezelők jogállásáról szóló 3012014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete módosítására

10. Beszámoló a 2015. évben lefolytatott és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokról

11. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásra a Budapest XIII. kerület, 28023117. hrsz-ú és a Budapest XIV kerület, 28023/18. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

16. Javaslat szociális szépségszalon megvalósítására a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámának bővítésére

17. Javaslat a TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére és a fkitalok biztonságos szórakozása program megvalósításához támogatás biztosítására

18. Javaslat a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár elfogadására

19. Javaslat a képviselő-testületi ülések interneten történő közvetítésének megvalósítására

20. Javaslat az elmúlt időszakban Zugló területén elkövetett kiemelt bűncselekmények elkövetői ellen fellépő, a BRFK és a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozó személyek anyagi természetű jutalmazására

24. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálatára vonatkozó 2016. évi ütemterv elfogadására

38. Javaslat utcai szociális munka ellátására irányuló támogatási szerződés megkötésére

39. „Budapest XIV kerület, Dózsa György út Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt területen és Kerepesi út — Vezér utca — Ond vezér úja — Örs vezér tere — Bánki Donát utca — Padlizsán utca által határolt területen fizető parkoló övezet kialakításához parkolójegy-kiadó automata beszerzése, szállítása, üzembe helyezése és üzemeltetése" tárgyú, a Kbt. Második rész, XII fejezet, 85. § (2) bek.szerinti, hirdetménnyel induló 2 szakaszban lefolytatandó gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása

7.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.12.17.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
8.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.10.15.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Javaslat a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6. Javaslat Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzat 2016. évi adókoncepciójának elfogadására

7. Javaslat a Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a kerület „ Környezetvédelmi Alap "-járól szóló 6/1997. (IV.29.) sz. rendelete módosítására

19. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. támogatási szerződésének módosítására

25. Javaslat a Budapest XIV. kerület, Szugló u. 90/a. szám alatti Rózsavár Óvoda kerítésének átalakítására

30. Javaslat a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola stúdiójának működőképessé tételére

36. Javaslat a Zuglói Önkormányzati Rendészet szoftver beszerzéséhez szüksége fedezet biztosítására

9.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.09.24.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

10. Javaslat a Dorozsmai utca 21113. szám alatti ingatlanra vonatkozó használat jog alapításról szóló megállapodás módosításának kezdeményezésére

11. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában levő nemzeti vagyon részét képező közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására a közbeszerzési eljárások megindításához

12. Javaslat önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltására

13. Javaslat vagyonkezelői jog alapításról és a nem lakás célú helyiségek bérbeadásának szabályozási elveiről

15. Javaslat a BVSC- Zugló Közhasznú Egyesület 2014. évi beszámolója a Budapest XIV kerület 29889 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 3142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatt található, „kivett sporttelep" megnevezésű 54 420 m2 területű ingatlan hasznosításáról

18. Javaslat a zuglói idősügyi kerekasztal létrehozására, tagjainak megválasztására

20. Javaslat a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendeletének felülvizsgálata alapján szükséges rendeletmódosítás koncepciójának előterjesztésére meghatározott határidő meghosszabbítására

10.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése II. rész 2015.09.17.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

16. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata parkolási rendeletének megalkotására

18. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzatának 2015. I. féléves gazdálkodásáról

19. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló önkormányzat, a Budapest Főváros XIV. kerület Polgármesteri Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Kincsinfo Kft által megkötött ASP.ADÓ adóigazgatási szakrendszerre történő átállást elősegítő megállapodás utólagos jóváhagyására

20. Javaslat a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésnek pontosítására

22. Javaslat a Zuglói Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázat kiírására és közzétételére

28. Javaslat a Zuglói Gyermektábor magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázat kiírására és közzétételére vonatkozó határidő módosításáról

11.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.09.17.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

10. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában levő nemzeti vagyon részét képező korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképtelen ingatlanállomány felújítására és fejlesztésére vonatkozó „Intézmény Stratégia 2015-2019. Közterület Stratégia 2015-2019" dokumentum elfogadásáról, illetve a stratégiák megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetek biztosításáról

11. A Civil Ház zöldtető kialakításához és a Meseház Bölcsődében a viharkár által okozott problémák végleges helyreállításához szükséges fedezet elkülönítésére

12. Javaslat a „Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. kerület Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete)" tárgyú fejlesztés megvalósítására

12.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.28.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

13.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.02.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Javaslat az Echo Investment Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társasággal és Echo Investment Spólka Akcyjna-val megkötött adásvételi szerződés és közérdekű fejlesztési és együttműködési megállapodás módosítására

13. Tájékoztató a Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft. 2014. évi Éves beszámolójáról

14. Tájékoztató a Zuglói Médiaszolgáltató Kft. 2014. évi Éves beszámolójáról

28. Tájékoztató a hivatali ügyintézési idő csökkentése érdekében végzett vizsgálatról

36. Beszámoló az önkormányzat intézményeinek helyet adó épületállomány műszaki állapotáról, döntés cselekvési terv készítéséről

37. Javaslat a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Ingatlangazdálkodási Koncepció" tárgyú dokumentum elfogadására

39. Javaslat Budapest Főváros • XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. féléves munkatervére

46. Javaslat az Önkormányzat gazdasági társaságaival megkötött közszolgáltatási szerződések és támogatási szerződések 2016. évre vonatkozó felülvizsgálatára

14.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

5. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

25. Tájékoztatás az EMMI által meghirdetett Kábítószer-prevenciós programok támogatására kiírt pályázaton történt indulásról („B" kategória) és javaslat a támogatás elnyerése esetén az önrész biztosításáról

32. Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatására

33. Javaslat a civil szervezetek (alapítványok) 2015, évi pályázatainak támogatására

39. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata honlapja állandó tartalmának kétnyelvűvé tételére

15.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.04.23.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-vel támogatási szerződés megkötésére

9. Javaslat a Képviselő- testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendelet módosítására

28. Javaslat a Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezeteinek előzetes jóváhagyásához szükséges ideiglenes bizottság felállítására

16.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.04.01.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. között közszolgáltatási szerződés megkötésére

2. Javaslat az önkormányzat és a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. között közszolgáltatási szerződés megkötésére

8. Javaslat Várnai László környezetvédelmi tanácsnoki tisztségből történő visszahívására

17.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.03.26.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

6. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására

16. A 2015. évi költségvetésben forrás átcsoportosítása a Bóbita óvoda felújítási munkáira

18. Előterjesztés Budapest XIV kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői etikai szabályzat meghatározására

18.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.03.19.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására, valamint a beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény kiírására

19.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.03.05.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapest főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

20.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.02.26.
Hangfelvétel
21 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 23/2011. (V2) önkormányzati rendeletének módosítására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a kerület "Környezetvédelmi Alap"-járól--szóló 6/199 -7. (IV 2-9.) sz. rendeletének módosítására

15. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló önkormányzata 2015. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

19. Javaslat a Zuglói Egyesített Bölcsődék csoportjaiba a nem zuglói lakcímmel rendelkező gyermekek felvételével kapcsolatos döntés meghozatalára

21. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén székhellyel rendelkező iskolák intézményi tanácsába delegált önkormányzati tagok megbízatásának visszavonására, valamint új tagok delegálására

23. Javaslat Szabó Rebeka alpolgármester asszony idegennyelv-tudási pótlékának megállapítására és illetményének módosítására

21.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés II. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés II. rész

22.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés I. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (X1.14.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a betöltetlen 30. számú felnőtt háziorvosi praxis ellátása érdekében pályázat kiírására

11. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról, és a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi étkeztetés térítési díjairól, valamint az egyes intézmények munkahelyi étkeztetésének igénybevételéről szóló 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

21. Javaslat támogatás biztosítására a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. részére szénmonoxid érzékelő berendezések beszerzésére