Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Horváth Csaba

Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata - Polgármester, MSZP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Telefonszám: 06-1-872-9168 2002 óta foglalkozom várospolitikával. Pályafutásomat a II. kerület polgármestereként kezdtem, majd főpolgármester-helyettes voltam. Az én irányításom mellett bővítették ki és újították fel az Uzsoki Utcai Kórházat és a Mexikói úti mozgásjavító intézetet, valamint abban az időszakban számtalan fejlesztést felügyeltem a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Ezt követően Budapest kormánybiztosaként, majd a Fővárosi Közgyűlésben frakcióvezetőként és képviselőként dolgoztam a budapestiekért. Képviselőként többek között a Városliget esztelen beépítése ellen, az élet és a fák védelmében, közös jövőnkért emeltem fel a szavam. Zugló mindennapi élete, örömei és problémái hozzátartoznak az életemhez, hiszen édesanyám évtizedek óta itt él, idekötnek első munkahelyeim és számtalan családi és baráti szálon kapcsolódom a kerülethez. 2010 óta küzdök azért, hogy megépüljön az M4-es metró Bosnyák térig tartó második szakasza, amely jelentősen megkönnyítené az itt élők közlekedését. Ezt a munkát a jövőben is folytatom. A 2010 óta eltelt időszakban Zugló Budapest mostohagyereke volt, emiatt a kerület számtalan olyan problémával néz szembe, amelyek nem tűrnek halasztást. Zugló polgármestereként képviselőtársaimmal és a civil szervezetekkel azért dolgozom, hogy ezeket a problémákat orvosoljuk és Zuglónak olyan jövője legyen, amelyben minden zuglói jól érzi magát.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 62 hozzászólás
Találatok
60 db
2 db
1.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.05.23.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról, költségvetési maradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6. A Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató ZRt. 2023. évi beszámolójának és szöveges szakmai beszámolójának jóváhagyása

9. Döntés a Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére kitűzött teljesítmény-követelményekről szóló beszámoló elfogadásáról

2.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2024.04.25.
Videófelvétel
63 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének a Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolója

4. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról, költségvetési maradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

10. Beszámoló a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2023. évi szakmai munkájáról

11. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete …../2023. (… . ...) önkormányzati rendelete Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

12. A Szent István Gimnázium területén található gondnoki lakás nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítése és haszonkölcsönbe adása a Közép-Pesti Tankerületi Központ részére

15. Tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat megadása iskolaudvarok felújításához a Közép-Pesti Tankerületi Központ részére

16. Tulajdonosi nyilatkozat a Csömöri út (Nagy Lajos király útja és Rákospatak utca közötti szakasz) felújításának megvalósításával összefüggésben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő az útépítési beruházással érintett közutak vonatkozásában

18. Az önkormányzat tulajdonában álló helyiség kedvezményes bérleti díjon történő bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Fűrész u. 113. (hrsz.: 30287))

21. A Hungast 14. Korlátolt Felelősségű Társasággal és az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött vállalkozási szerződés hosszabbítása

24. Együttműködési megállapodás és haszonkölcsön szerződés megkötése az Országos Szociális Intézményfenntartó Központtal

31. A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervének elfogadása

32. A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztása és ezzel összefüggésben a társaság alapító okiratának módosítása

33. A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása és ezzel összefüggésben a társaság alapító okiratának módosítása

s5- Szatmár utca 24. szám alatti telek értékesítésre történt kijelölésének visszavonása

3.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat "Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Ónkormányzata és a Zuglói Polgármesteri Hivatal 2024. évi közbeszerzési tervének” jóváhagyására

8. A Közép-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése

9. Tárgyalás kezdeményezése Magyarország Kormányával a zuglói önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő oktatási intézmények fenntartói jogának visszavételéről

13. A 1142 Budapest, Szatmár utca 24. szám alatti ingatlanon található játszóeszközök ügye

Sürgősségi napirendi pont

Sürgősségi napirendi pont

4.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2024.02.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása

5.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülésének délutáni folytatása 2024.02.29.
Videófelvétel
75 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1./ A XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi beszámolója

3./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott köznevelési, szociális és egészségügyi ágazatban dolgozó intézmények dolgozóinak biztosított bérpótlék

4./ Tárgyalás kezdeményezése lakhatási válság elkerülése érdekében Rákosrendező területén

5./ Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

10./ Javaslat haszonkölcsön-szerződés megkötésére Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság között

11./ Javaslat a védőnői ellátás állami átvételéhez kapcsolódó megállapodás - a védőnői feladatellátásban érintett ingó és ingatlan használata tárgyában -, valamint a védőnői ellátás állami átvételéhez kapcsolódó költségfelosztási megállapodás megkötésére

12./ A Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata között 2024. április 01. napján Túlszolgálat finanszirozására létrejött Együttműködési megállapodás megkötése

14./ A Budapesti Útépítési Program támogatási szerződésének 2. számú módosítása (B. Ú.P. 2022. évi I. ütem)

16./ A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadása

18./ A Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

21./ Együttműködési Megállapodás megkötése a Magyar Táncművészeti Egyetemmel

22./ Városrendezési megállapodás Mogyoródi út 205/a (telekalakítás után 39822/2 hrsz.)

23./ Városrendezési megállapodás Lipótvár utca 54/a. (31471/3 hrsz.)

24./ Javaslat Zugló építési szabályzatában foglalt szabályozási előírások megvalósítására Öv utca 53-55., Öv utca 47.

36./ Beszámoló a Környezetvédelmi feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok 2023. évben végzett tevékenységéről

37./ Beszámoló az Ifjúsági és testvérvárosi kapcsolatokért felelős feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok 2023. évben végzett tevékenységéről

40./ Beszámoló a Lakhatási feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok 2023. évben végzett tevékenységéről

41./ Beszámoló az Esélyegyenlőségi feladatok ellátását felügyelő tanácsnok 2023. évben végzett tevékenységéről

42./ Beszámoló az Adatkezelők részére előírt közzétételi kötelezettségek teljesítésének felügyeletét ellátó átláthatósági tanácsnok 2023. évben végzett tevékenységéről

44./ Megbízási szerződés módosítása a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal a „Hulladékból Művészet” pályázat kiírásához és lebonyolításához kapcsolódóan

45./ Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett, fedett, zárható kerékpártárolók beszerzésére és üzemeltetésére irányuló pályázat benyújtásáról

6.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülés - 2024 költségvetése 2024.02.29.
Videófelvétel
30 felszólalás db
7.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
57 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1./ Javaslat Hulladék- és kutyaürülékgyűjtő edények, valamint kültéri padok beszerzése.” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

2./ Javaslat a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Intézménye, a Zuglói Egyesített Bölcsődék részére történő élelmiszer alapanyag beszerzése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti uniós, nyílt közbeszerzési eljárás lezárására

3./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott köznevelési és szociális intézmények dolgozóinak biztosított bérpótlék

5./ Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és a rendjéről szóló 22/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítására

9./ Javaslat a 252/2022. (VII. 12.) önkormányzati határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítására

11./ A ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesülettel való együttműködési megállapodás megkötése, valamint az önkormányzat tulajdonában álló helyiség kedvezményes bérleti díjon történő bérbeadása (Budapest XIV. kerület Vezér utca 47. fszt. (hrsz.: 39470/66/A/166))

16./ A Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

17./ A Zuglói Sport - és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadása

19./ Javaslat a Zuglói Gyermekvédelmi Koncepció 2023. évi cselekvési programjáról szóló beszámoló és a 2024. évi cselekvési terv elfogadására

20./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete …/2023. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

21./ Javaslat a 2024-es év Zsivora György Emlékévvé nyilvánítására és a Zsivora György 220 rendezvénysorozat lebonyolítására

23./ Tájékoztatás a Javaslat a Rákosrendező területére tervezett ingatlanberuházással összefüggő fővárosi álláspont kialakítására tárgyú fővárosi előterjesztésről

8.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat közmeghallgatása 2023.11.30.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel
9.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.11.30.
Videófelvétel
82 felszólalás db
10.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
91 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1./ A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

2./ Javaslat „Egyszer használatos ételszállító dobozok tetővel” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

4./ Emléktábla elhelyezése - Bosnyák utca 1/A. szám alatti, 31837 hrsz-ú épület homlokzatán

7./ A Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Önkormányzati Rendészet között 2023. június 19. napján Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére létrejött Együttműködési megállapodás módosítása. A térfigyelő kamerák működtetéséhez szükséges fedezet biztosítása 2024. év első két hónapjára

12./ Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet és a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

15./ Csípőszúnyog elleni védekezéshez szükséges fedezet biztosítása a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére

18./ Döntés a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező Czobor u. 51. (Ilosvai Selymes tér 1/A) szám alatti ingatlan (hrsz: 30666) értékesítésre kijelöléséről

20./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Telepes u. 24. szám alatti, 31116 hrsz)

21./ Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség bérleti jogának átruházása (Budapest XIV. kerület Bosnyák tér 4. (hrsz.: 31738/2))

22./ Beszámoló a Zuglói Urbanisztikai Munkacsoport 2023. február 1 – július 10. között hozott döntéseiről és intézkedéseiről

24./ Javaslat a Lelki Egészségvédő Alapítvány támogatására

11.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.10.09.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és a rendjéről szóló 22/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelet és a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a piacokról és vásárokról szóló 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendeletmódosítására

12.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.10.06.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

13.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
107 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1./ Személyi kérdések

3./ A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása

5./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. ( ) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

12./ Budapest XIV. kerület, Szőnyi út 26/b. számú, 29882/1 hrsz-ú ingatlanon lévő Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium telekhatár rendezése vonatkozó megállapodás újbóli megkötése

14./ Beszámoló a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2022. évi tevékenységéről

15./ Javaslat az E-Co Housing project értékelő ideiglenes bizottság működése időtartamának hosszabbítására

17./ Budapest XIV. kerület Hungária krt. 46. ingatlanon tervezett beruházáshoz kapcsolódó közterület-alakítási terv elfogadása; településrendezési szerződés II. módosítása; Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

18./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete … /2023. (… . ...) önkormányzati rendelete a Zugló építési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

19./ Városrendezési megállapodás Szatmár u. 64/a. (30353/2 hrsz.) és Szatmár u. 64/b. (30353/1 hrsz.)

23./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete módosítására

24./ Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló 1024 Budapest, Keleti Károly utca 17. sz. 3. em. 4. szám alatti ingatlan nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítésére beérkezett pályázat elbírálásáról

25./ A Zuglói Egyesített Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójának jóváhagyása

26./ A Zuglói Egyesített Óvoda alapító okirat-módosításáról szóló 198/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat 7. pontjának módosítása

27./ A természetes növényzet visszaállítása a 39470/94 hrsz-ú ingatlanon

14.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.07.06.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 52/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelete és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének a jogkövetkezményeiről szóló 15/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosítására

5. Javaslat a „Földgáz energia beszerzése 2024 év” tárgyú központosított közbeszerzési eljárás lezárására

6. Javaslat a „Villamos energia beszerzése 2024 év” tárgyú központosított közbeszerzési eljárás lezárására

8./ Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Zuglói Cserepes 8. Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság és Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője számára teljesítmény-követelmények kitűzésére

11. A védőnői ellátás állami átvételéhez kapcsolódó megállapodások megkötése a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház között

10.Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2023. (I. 26.) önkormányzati határozatának visszavonása és a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező személygépkocsik pótdíjazásával kapcsolatos döntés

13. Önkormányzati tulajdonú telkek zöldfelületi kialakítása - Egressy út 102-104. hrsz: 31800 és Angol u. 28.-Egressy út 106. hrsz: 31797

16. Ingatlan bérleti szerződés megkötése a Füredi utca 78. szám alatti ingatlanra

15.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.06.29.
Videófelvétel
96 felszólalás db
16.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
85 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

12. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

24. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

31. Napirendi pont

35. Napirendi pont

36. Napirendi pont

37. Napirendi pont

38. Napirendi pont

17.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
83 felszólalás db
18.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
71 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgármesteri Hivatal 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

3. A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi szolgáltatási tervének elfogadása

4. A Zuglói Cserepes Non-profit Kft.-vel fennálló közművelődési megállapodás módosítása

5. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal közszolgáltatási szerződés megkötésére

7.A Zuglói Cserepes Non-profit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

9. A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi üzleti tervének elfogadása

10. A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének elfogadása

11. A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala

13. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2023. évi lakáshasznosítási tervének elfogadására, valamint az előző évi lakáshasznosítási terv megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadására

19. Javaslat környezetvédelmi célú feladatokról

21. Településrendezési szerződés – Thököly út 169. hrsz: 31717

24. Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

26. A központi felnőtt háziorvosi ügyeleti szolgáltatás többletköltségeinek biztosítása

28. A TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötése

29. Döntés Zugló Önkormányzatának pályázati partnerként való részvételéről az Európai Unió „DEAR” program felhívásán

30. Testvérvárosi iskolai csereprogram támogatás

31. Környezetvédelmi pályázat kiírása civil szervezetek részére

32. Támogatási Megállapodás megkötése MOL BUBI kerékpár kölcsönző állomások telepítéséhez

19.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.03.23.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott járóbeteg kapacitásának állami átvétele

20.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
44 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

2. Napirendi pont

10. Napirendi pont

26. Napirendi pont

35. Napirendi pont

39. Napirendi pont

42. Napirendi pont

45. Napirendi pont

46. Napirendi pont

49. Napirendi pont

21.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület 2. rendkívüli ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület 2. rendkívüli ülése

22.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület 1. rendkívüli ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.9.) önkormányzati rendelet módosítása

23.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület ülése 2023.02.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Döntés a 1141. Budapest, Mogyoródi út 130. sz. alatti sporttelepen gördeszka pálya létesítéséről az Aktív Magyarország pályázati forrásának igénybe vételével

24.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.01.26.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

3. Rendeletalkotási javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 45/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint e módosítással összefüggésben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosítására

5. A Közép-Pesti Tankerületi Központtal való együttműködési megállapodás megkötése, valamint az önkormányzat tulajdonában álló helyiség kedvezményes bérleti díjon történő bérbeadása

8. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi lakáshasznosítási tervének módosítására

10. Településrendezési szerződés - Bosnyák utca 5.

11. Mogyoródi 32. Ingatlanforgalmazó Kft.-vel megkötött Településrendezési szerződés - határidővel kapcsolatos döntés (Mogyoródi út 24-32. 32076/3 hrsz.)

12. Városrendezési megállapodás - Czobor utca 25.

13. Döntés Zugló Önkormányzatának pályázóként való részvételéről és január 31-i benyújtásáról a „Green Deal/Zöld Ügy” felhívásra

15. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlésének Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendeletében szereplő közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás szabályozásának a módosítására

16. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete … /2023. (… . ...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a Zugló név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 2/2011 (I.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

25.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
120 felszólalás db
26.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
84 felszólalás db
27.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
48 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11. Városrendezési megállapodás (Uzsoki utca 40. szám alatti lakásmegosztások)

3.Javaslat a Zuglói Fejlesztési Alap terhére történő tervezési és engedélyezési feladatok végrehajtásáról

4.Budapest Főváros Önkormányzata és Zugló Önkormányzata közös szándéknyilatkozata a Zugló-központ fejlesztéséről

6. A „Rendszerszolgáltatásra irányuló szoftverszolgáltatás beszerzése 2022” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

7. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosítására

12. Településrendezési szerződés – Bosnyák utca 5. (31834 hrsz.)

15. Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat aláírására a családon belüli-, párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás, szexuális erőszak, zaklatás, gyermekek elleni szexuális visszaélés elleni hatékony fellépés erősítésére

16. A 314/2022. sz. Kormányrendelet elleni alkotmányjogi panasz és a Zugló-Városközpont Kft.-vel való tárgyalások feltételei

17. Közterületek elnevezése és a Zugló-Városközpont Kft. névhasználata

18. 419-es tömb területére építési és telekalakítási tilalmi rendelet alkotása

28.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
89 felszólalás db
29.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.09.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. A 2022-ben tartandó népszámlálás számlálóbiztosi létszámának biztosítása az önkormányzat intézményi dolgozóinak bevonásával

30.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.08.29.
Videófelvétel
37 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Településrendezési szerződés kötése a Bethesda Gyermekkórházzal

2. Közterületek elnevezése és a Zugló-Városközpont Kft. névhasználata

4. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosítására

5. Polgármesteri tájékoztatás két képviselő-testületi ülés között a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény alapján uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárások tárgyában hozott döntésekről

10. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakatlan lakások elidegenítésre történő kijelölése

12.Az önkormányzat tulajdonában álló 1024 Budapest, Keleti Károly utca 17. 3.em. 4. szám alatti ingatlan nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítése

13.Javaslat a Telepes u. 12-14. szám előtt álló, bódé elbontására

29. A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

31.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.07.12.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Napirendi pont

32.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése (határozatképtelen ülés ismétlése) 2022.07.12.
Videófelvétel
34 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

27. Napirendi pont

33.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.07.07.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése

34.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
58 felszólalás db
Videófelvétel

4./ Döntés a City Water Circles projekt keretében készült „Fenntartható, körkörös vízgazdálkodási stratégiai javaslatok Budapest területére” és az „Akcióterv-ajánlások Budapest területére” című tanulmányok elfogadásáról

5./ Együttműködési megállapodás megkötése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Járókelő Közhasznú Egyesület között

9./ A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

10./ A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet és ezzel összefüggésben a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 27.) normatív határozatának módosítása

11./ Az üres felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok betöltése érdekében feladatellátási szerződést kötő felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatok működésének elindításához szükséges hozzájárulás biztosítása

16./ Esővíz-gyűjtőedény pályázat elindítása

17./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására (2022-2027)

18./ Városrendezési megállapodás Zászlós u. 34-36. (32397/5, 32397/6 hrsz)

20./ Városrendezési megállapodás Cserei u. 7-9. (32551/2 hrsz.)

25./ Kerékgyártó utca komplex rekonstrukció - I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, egyben új közbeszerzési eljárás megindítása.

35.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.06.02.
Videófelvétel
38 felszólalás db
Videófelvétel

1./ A Zuglói Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatói beosztásával összefüggő pályázat kiírása és közzététele, valamint a pályázati eljárásba személyzeti tanácsadó cég bevonása

2./ Javaslat a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft., a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. és Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-profit Kft. ügyvezetője javadalmazásának módosítására

3./ Javaslat a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési, oktatási- és szociális intézmények tanulói, ellátottjai részére közétkeztetés biztosítása” tárgyú, uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

4./ Javaslat „Parkoló automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. kerület Zugló közigazgatási területén” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti uniós, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

36.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
94 felszólalás db
Videófelvétel

1./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete ../2022. (..) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és költségvetési maradványáról

3./ Javaslat a „Villamos energia beszerzése 2023 év” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására

5./ A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

8./ A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

9./ A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának és szöveges szakmai beszámolójának jóváhagyása

10./ A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának és szöveges szakmai beszámolójának jóváhagyása

11./ A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának és szöveges szakmai beszámolójának jóváhagyása

13./ A Zuglói Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatói beosztásával összefüggő pályázat kiírása és közzététele, valamint a pályázati eljárásba személyzeti tanácsadó cég bevonása

14./ Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság magasabb vezetője munkaszerződésének módosítására

19./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi lakáshasznosítási tervének elfogadására, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi lakáshasznosítási terv időszaka alatti elidegenítésekről történő döntéshozatalra

20./ Angol utca 55-59. és az Angol utca 61. szám alatti ingatlanok telekalakítása

21./ Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása (Budapest XIV. kerület Angol u. 75. (hrsz.: 31784))

22./ Városrendezési megállapodás - Nagy Lajos király útja 142-144. (31712/2 hrsz.)

23./ Városrendezési megállapodás - Gizella utca 24-26. (32559 hrsz.)

25./ Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése (2021. év)

26./ A 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása

37.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.05.05.
Videófelvétel
58 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének …../2022. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója

4. A XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolója

8. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete módosítására

9. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

10. Angol utca 55-59. és az Angol utca 61. szám alatti ingatlanok telekalakítása

15. Városrendezési megállapodás – Mogyoródi út 89. (39706/2 hrsz.)

16.Városrendezési megállapodás – Vízakna utca 32/a.

17. Budapest XIV. kerület 31373/22 helyrajzi számú ingatlanhoz tartozó, névtelen közterület elnevezése tárgyában érkezett kezdeményezés véleményezése

19. Tájékoztató Zugló Önkormányzatának gyermekvédelmi témájú pályázatának benyújtásáról az uniós CERV Daphne program által meghirdetett felhívására

23. Döntés Zugló Önkormányzatának a 2022. évben a kerékpárral való közlekedés és autómentes szabadidő eltöltése kapcsán kiírásra kerülő pályázati felhívásról

25. Az Újvidék téri kutyafuttató (32165/1 hrsz) területének bővítése

26. Pályázat kiírása „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére

28. A Vezér utca földes középső területének fásítása – tündérkert kialakítása

29. A Zuglói Egészségügyi Szolgálat beszámolója, a szakterületenként kialakult várólistákról, orvos és szakdolgozó hiányról, háziorvosi praxisokról, a lehetséges megoldásokról. Beszámoló a két szakrendelő műszaki állapotáról, a szükséges felújításokról

38.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.04.11.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosítása

2. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló, 63647, 63648 hrsz-on felvett, a természetben Budapest III. kerület, Királyok útja 315. szám alatt fekvő „kivett üdülőépület, udvar” megnevezésű ingatlanoknak (Óbudai Gyermektábor) a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. részére történő haszonkölcsönbe adása, megbízási szerződés kötése az ingatlanok felújítása tárgyában, valamint ezzel összefüggésben a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. és a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása

3. Kerékgyártó utca komplex rekonstrukció - I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, egyben új közbeszerzési eljárás megindítása.

4. Javaslat az „Önkormányzati bérlakások felújítása az E-Co-Housing projekt keretében – Budapest, XIV. kerület Mexikói út 11/B. (hrsz:32089/1)” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás lezárására

39.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2022.03.03.
Videófelvétel
69 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

11. Napirendi pont

18. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

25. Napirendi pont

27. Napirendi pont

30. Napirendi pont

39. Napirendi pont

42. Napirendi pont

40.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése (1-2) 2022.03.03.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

41.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.02.10.
Videófelvétel
54 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. / Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének …../2022. (… . ...)önkormányzati rendelete az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásukrendjéről szóló 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. Döntés az „Önkormányzati bérlakások felújítása az E-Co-Housing projekt keretében– Budapest, XIV. kerület Mexikói út 11/B. (hrsz:32089)” tárgyú feltételes közbeszerzésieljárás megindításáról

3. Nyugat-Zugló tervezett fejlesztéseinek véleményezése

5. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete általszervezett, 2022. január 31-én 8:00 - 10:00 óra közötti időtartamban megtartottfigyelmeztető sztrájkban – nyilatkozat alapján – résztvevő, a Zuglói Egyesített Óvodávaljogviszonyban álló dolgozók munkabér-kiesésének kompenzálása

7. A CWC – City Water Circles projekt keretén belül a Grants Europe Consulting Kft.külső szakmai koordinációs, lejáró szerződésének meghosszabbításáról

9. Kerületi zöldinfrastruktúra fejlesztése

10. Rákosfalva 150, Ünnepeljünk Együtt! rendezvénysorozat

11. Csertő u. 6-8 és 12-14 sz. közötti terület rekonstrukciója

42.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2022.01.11.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

1. Döntés alkotmányjogi panaszok benyújtásáról

2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a mikromobilitási járművek kölcsönzési célú közterületi elhelyezésének egységes szemlélet szerinti szabályozására

4. A Hungast 14 Kft. által biztosított közétkeztetési szolgáltatás egységárának módosítása

5. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselő, az állandó bizottság elnöke és tagja, valamint a tanácsnok javadalmazásáról szóló 19/2019. (XI. 7.) sz. önkormányzati rendelete módosítása, valamint a polgármester és az alpolgármesterek illetménye és költségtérítése

6. „Verona angyalai sétány” közterület-elnevezés véleményezése

43.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
103 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata és az új közigazgatási szerződések megkötése

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló …/2021. (.. ..) önkormányzati rendelete megalkotására

32. ECo-Housing projekthez új helyszín választása

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi lakáshasznosítási tervének módosítására

Támogatási szerződés megkötése BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság állományának jutalmazására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott köznevelési és szociális intézmények dolgozóinak biztosított bérpótlék

Intézkedés a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 17. számú házi gyermekorvosi körzetében helyettesítési feladatokat ellátó házi gyermekorvosok munkájának megbecsülése érdekében

Alkotmányjogi Panasz benyújtása a Kormány 620/2021. (XI. 8.) Korm. rendelete az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról ügyében

Kormányrendelet miatti alkotmányjogi panasz

190-es tömb területére változtatási tilalmi rendelet alkotása

Döntés Budapest-Zugló Kerületközpont tervezési közbeszerzési eljárásának indításáról és az önkormányzat 2021-es közbeszerzési tervének módosításáról

Városrendezési megállapodás - Magyar Telekom Nyrt.

Az önkormányzat tulajdonában álló helyiség bérbeadása (Budapest XIV. kerület Egressy út 178/G (hrsz.: 31484/593))

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány új kuratóriumi tagjainak megválasztása, az alapítvány alapító okiratának módosítása és 2022. évi támogatása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala

Javaslat tanácsnok megválasztására

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete módosítására

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő, az állandó bizottság elnöke és tagja, valamint a tanácsnok javadalmazásáról szóló rendelet módosítására

Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatása

44.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület - Közmeghallgatás 2021.12.09.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testület - Közmeghallgatás

45.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat lakossági fórum az új Városközpont témájában 2021.11.25.
Videófelvétel
34 felszólalás db
46.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. A Zuglói Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával összefüggő pályázat kiírása és közzététele, valamint a pályázati eljárásban eseti bizottság létrehozása

3. Tájékoztatás a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek közötti munkamegosztás jóváhagyásáról, valamint döntés egyes rendeletek módosításáról

4. Javaslat egyes Gazdasági Bizottsági határozatok Képviselő-testület által jóváhagyólag történő megerősítésére Budapest Főváros Kormányhivatala BP/2800/00642-2/2021 iktatószámú törvényességi felhívására figyelemmel

8. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 44/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért részére a zuglói lakóhellyel rendelkező 0-6 éves korú születési károsult gyermekek neurológiai szakvizsgálatához és terápiás ellátásához szükséges forrás 2022. évi költségvetésbe történő betervezésére

10. Javaslat a nagycsoportos óvodások lisztérzékenységi vizsgálatához szükséges forrás 2022. évi költségvetésbe történő betervezésére

13. Javaslat a Álmos Vezér Alapítványnak a Népjóléti Bizottság kerete elnevezésű céltartalékból történő támogatására

16. Javaslat az építési szabályzat következő módosításának eljárásához

19. Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserleg elismerés adományozásaElőterjesztő: Horváth Zsolt alpolgármester

47.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat lakossági fórum az új Városközpont témájában 2021.11.23.
Videófelvétel
30 felszólalás db
48.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülés 2021.11.11.
Videófelvétel
48 felszólalás db
49.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
57 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

2.Betongyárak telepítése Zuglóban - bemutató anyag

3. Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között 2016. december 22-én létrejött megállapodás és vagyonkezelési szerződés módosítása

4. Ingatlan használati szerződés megkötése a Füredi utca 78.szám alatti ingatlanra

5. Városrendezési megállapodás - Öv utca 118. (31268/142 hrsz.)

6. Városrendezési megállapodás - Ilosvay Selymes u. 59. (30717 hrsz.)

7. A MILLFAV Mexikói úti végállomásánál - a (29801/4) hrsz.-ú közterületen - pavilonok közterület-használati hozzájárulásához önkormányzati vélemény megadása

10. Döntés a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok értékesítésre kijelöléséről és az 55/2021. (II. 25.) önkormányzati határozat felülvizsgálatáról

11. A Zuglói Egészségügyi Szolgálat létszámának emelése és többlet önkormányzati finanszírozás biztosítása

12. A Zuglói Család – és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítása

14. Javaslat lakossági esővízgyűjtő edény program elfogadásra