Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Huszár Gábor

Szentgotthárd Önkormányzata - Polgármester, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

+36-94-553-019

Felszólalások

Összesen 127 hozzászólás
Találatok
81 db
46 db
1.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.04.24.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

2.A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A Közbiztonsági Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása.

3.Szentgotthárd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének zárszámadása.

5.A Szentgotthárdi Eszközkezelo és Településfejlesztési Kft. 2023. évi beszámolója

11. Szentgotthárd Város Önkormányzata által adható lakáscélú támogatásokról szóló 9/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

12. 2023. évi belső ellenőri Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadása.

14. Energia megtakarítási intézkedési terv végrehajtása, II. számú beszámoló – Épületenergetikai fejlesztési javaslatok.

15.Térítésmentes területátadás SZIP Kft. részére.

19. A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap első pályázati ciklusában beérkezett kérelmek elbírálása.

29.Egyebek.

2.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.03.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

8. Római zarándokút – Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium.

9. Tűzoltók elismerése.

10. Református egyház kérelme – pontosítás.

13. Szentgotthárd-Farkasfa 3204 és 3205 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése.

14. Szentgotthárdi 0390 és 0413 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése.

15. Ingatlanvásárlási kérelem, Szentgotthárd 3214 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

22. Egyebek.

3.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.02.28.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

2. Beszámoló a PKKE 2023. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2024. évi munkatervéről. Tájékoztató a 2024. évi városi rendezvénytervről.

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2024. évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai.

7.Kitüntetési rendelet módosítása.

9. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási hozzájárulás hátralékáról.

10.Szentgotthárdi Ipari Park Kft. Apport

11. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi munkatervének elfogadása.

13.Szentgotthárd Város Járdafelújítási programja 2024.

19.Egyebek

4.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.01.31.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közötA

2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése.A

3.Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában véA

4.A lakások bérletérol szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati

6.Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálat

7.Kosárlabdapálya építése a Városi Sporttelepen.

15.Egyebek

5.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.29.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

2.A 2024. évi költségvetés sarokszámai..

3.I., Beszámoló az önkormányzat 2023. évi Energia-racionalizáláA

7.A nem közmuvel összegyujtött háztartási szennyvíz begyujtésév

16.Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme..

17.Szentgotthárdi VSE Kézilabda Szakosztály kérelme

22.Szentgotthárd, 0422 hrsz. fásított terület értékesítése.

24.Út és közmu szolgalmi jog bejegyzésének kérése.

25.Bérleti díj tartozás

6.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

2.Szentgotthárd Város Önkormányzata vagyongazdálkodásának helyz

3.A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. Szentgotthárd Város Kö

4.Beszámoló a temetok üzemeltetésérol..

5.Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munká

6.A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása..

11.Gotthárd-Therm Kft. közüzemi díjak rendezése II..

19.Szentgotthárd, Kossuth L. u. 26. sz. alatti üzlethelyiség bé

24. Egyebek.

7.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.13.
Videófelvétel
37 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közötA

2.Szentgotthárd Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának I

3.Környezetvédelmi beszámoló..

4.Beszámoló a Helyi Esélyegyenloségi Programban meghatározott i

18.Vis maior támogatás igénylése..

20.A Templomgaléria muködtetése..

21.Szent Kristóf szobor áthelyezéséhez szükséges hozzájárulás..

29.Ingatlanvásárlási kérelem 0741/139 és 0741/41 hrsz. értékesí

sürgosségi.

33.Közmeghallgatás..

34.Egyebek.

8.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.06.28.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

2.Beszámoló a fizetoparkolók muködésérol..

3.Tájékoztató a Szentgotthárdi idoskorúak helyzetérol, ellátásá

4.Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegorzo tevékenységrol.

5.A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.

13.Szentgotthárd Zsida városrész 090/38, 090/39 és 090/40 hrsz.

18.Ingatlanvásárlás, 0807/47, 0864/1, 0777/32, 075/2 hrsz.-ú er

20.Közmeghallgatás.. Napirendi pont

9.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.05.24.
Videófelvétel
39 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt,a!8. Napirendi pont

2.Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. évi gyermek,a!9. Napirendi pont

4.A Gotthárd-Therm Kft. 2022. évi mérlege, törzstoke megfelelés,a!9. Napirendi pont

5.A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.. Napirendi pont

6.Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakb,a!9. Napirendi pont

7.Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának Köztemeto fejl,a!9. Napirendi pont

9.Gyermek háziorvosi körnapok szüneteltetése.. Napirendi pont

10.A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola nyári táborána,a!9. Napirendi pont

12.3D térbetu - Farkasfa városrész.. Napirendi pont

14.Ingatlanok értékesítése.. Napirendi pont

16.Ingatlanvásárlás, 0807/47, 0864/1, 0777/32, 075/2 hrsz.-ú er,a!9. Napirendi pont

19. Egyebek. Napirendi pont

10.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.04.26.
Videófelvétel
44 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

3.A Szentgotthárdi Eszközkezelo és Településfejlesztési Kft. 20

6.A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.

9.Kitüntetési rendelet módosítása.

11.Energia megtakarítási intézkedési terv teljesülése ? III. sz

12.2022. évi belso ellenori éves ellenorzési jelentés elfogadás

13.A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap elso páA¸?7. Napirendi pont

17.A szabadtéri mobil színpadfedés villámvédelmének kiépítése

19.Az Orség Boksz Club kérelme.

21.Szombathelyi Egyházmegye ingyenes tulajdonba adási igénybeje

11.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.03.29.
Videófelvétel
39 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közötd

2.Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevéked

3.Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttmuködése ? beszá

8.SZEOB Tótágas Bölcsodéje térítési díjának meghatározása..

17.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerzodéseinek

20.Ingatlanvásárlási kérelem, Széll K. tér 15. fszt. 1.sz. üzle

21.Ingatlanvásárlási kérelem, a 2340 hrsz. értékesítése

12.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.02.22.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közötA¸?6. Napirendi pont

2.Beszámoló a PKKE 2022. évben végzett tevékenységérol, valaminA¸?6. Napirendi pont

8.Energia megtakarítási intézkedési terv teljesülése ? II. számA¸?6. Napirendi pont

11.A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2022. évi beszámolójA¸?6. Napirendi pont

13.Ingatlanok értékesítése.. Napirendi pont

14.Sztg. Széll K. tér 14. társasház tetohéjazat cseréje.. Napirendi pont

16.Termeloi piac üzlethelyiség hasznosítása.. Napirendi pont

18.Egyebek. Napirendi pont

13.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Videófelvétel
35 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésén

5.Közvilágítás energia megtakarítási lehetoségek..

9.Pályázat kiírása a IV. számú háziorvosi körzet betöltésére

11.24 Város Szövetsége ? belépés az egyesületbe..

14.Sztg. 0167/75 és 0167/77 hrsz.-ú ingatlan ügye. (Rábaparti k

14.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.12.14.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

4.Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2022. évi tevékenységéről.

5.Beszámoló az Ifjúsági Tanács 2022. évi munkájáról..

6.Beszámoló a Tanácsnok 2022. évi tevékenységérol.

9.Energia megtakarítási intézkedési terv teljesülése – I. számú beszámoló.

12.Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása.

13.Sportcsarnokok vagyonkezelésbe adása.

15.Településrendezési illeszkedési követelmények megállapítása

15.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.11.30.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

2.Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének háromnegyedéves te

3.2023. évi költségvetés elokészítése..

4.I. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi Energia-racionalizálás

12.Közmuvelodési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás me

14.TOP Bölcsode férohely-bovítés pályázat költségvetés korrekciA

17.Politikai nyilatkozat.

21.Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. fszt 1. sz. üzelt felajánlás

24.Egyebek.

16.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.10.26.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

3.A közlekedés helyzete Szentgotthárdon..

4.Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munká

9.Energia megtakarítást célzó intézkedések.

17.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.09.14.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

2.Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. fél

3.Beszámoló Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák

4.Beszámoló a temetok üzemeltetésérol, fenntartásáról

5.Beszámoló a Helyi Esélyegyenloségi Programban meghatározott

7.Környezetvédelmi beszámoló.

11.A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap harmadi

15.Szentgotthárdi VSE tekeszakosztály kérelme.

25. Egyebek.

18.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.06.29.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közötA¸

2.A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcso

3.A szentgotthárdi templomtér felújítása.

4.Javaslat Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek m

5.TDM kérelme ? a városi turisztikai feladatok ellátása..

7.Gotthárd Therm Kft. felügyelo bizottsági tagsági jogviszony

10.Zárt kutyafuttató létesítése Szentgotthárdon

14.A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme

15.A csíksomlyói Csibész Alapítvány Árvácska együttesének szen

19.Településrendezési illeszkedési követelmények megállapítása

19.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.05.25.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

2.Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi gyermek

3.2022. évi költségvetési rendelet módosítása..

6.Beszámoló a hétközi? és hétvégi orvosi ügyeleti ellátásról..

11.Könyvtárudvar felújítása..

17.Alpokalja Motel és Kempingben lévo csónakház megvásárlása.

20.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.04.27.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

2.Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

3.A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.

4.Gotthard Therm Kft. 2021. évi beszámolója.

5.A Szentgotthárdi Eszközkezelo és Településfejlesztési Kft.

7.SZEOB Tótágas Bölcsode gondozási térítési díj rendeletbe

11.Gotthard-Therm Kft. könyvvizsgálói szerzodés..

13.A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap elso

21. Egyebek.

21.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.12.15.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

3.Településképi rendelet módosítása..

5Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról.

9. Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető bérezése és újabb felügyelő bizottsági tagok választása.

10.A SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezető igazgatója munkabérének felülvizsgálata.

16.A Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme..

19.Szentgotthárd 3822 és 3824 hrsz. értékesítése..

24.24.

egyebek. Napirendi pont

22.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.11.24.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

4.Lakáskoncepció felülvizsgálata..

5.Önkormányzati nonprofit kft. alapítása turisztikai- és sport

12. Ingatlanvásárlási kérelem 3822 és 3824 hrsz. értékesítése..

egyebek.

23.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.10.27.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közötˆ

4.Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi,

7.A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.

9.Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények

22.Nagyboldogasszony Plébánia világítástechnika, hangosítás

23.A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme.. Napirendi pont

24.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.09.15.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

2.1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása..

4.Környezetvédelmi beszámoló. A helyi környezet- és természetvé

6.Szombathelyi Tankerületi Központ kérelme.

7.Új sportcsarnok öltözo berendezésének beszerzése.

12.Helyiségbérleti szerzodés megszuntetése, Petrovics István..

15.Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2022.

16.Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap

17. A Kerthelyiség helyreállítás kiegészíto költségei.

25.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.06.29.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közöt

2.Beszámoló a hétközi– és hétvégi orvosi ügyeleti ellátásról..

3.Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap felosztása

4.Dr. Kozma Ferenc rábakethelyi plébános naplójának kiadása..

5.A Szentgotthárdi VSE – íjász szakosztályának kérelme..

6.Javaslat a polgármester jutalmazására..

10.Ingatlanvásárlási kérelem Sztg-Jakabháza, 2508/2 hrsz..

26.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.26.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közöt

3.Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevéke

5.Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2019. évi munk

11.1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása..

15.A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosít

17.Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lak

19.Fenyvesi Tamás belterületbe vonási kérelme..

20.Rábavölgye Vadásztársaság kérelme..

27.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.01.29.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közöt

2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése.

4.Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekb

6.Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum ma

13.RA-HU-MI 2012 Kft. termelő piac tulajdoni részarány értékes

14.Közmeghallgatás.

28.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.11.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között.

3.2020. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadL.

4. Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről..

5.A Tanácsnokkal kötendő feladatellátási szerződés..

10.Javaslat a polgármester jutalmazására..

11.Közlekedéssel kapcsolatos kérdések..

12.Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők fenntartásánL

14.Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása..

egyebek.

29.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.13.
Videófelvétel
44 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.1Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között. Napirendi pont

1.2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. Napirendi pont

1.3.A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.. Napirendi pont

1.4.Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves. Napirendi pont

1.5.2020. évi költségvetés előkész. Napirendi pont

1.A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata. Napirendi pont

2.Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatáról 9. Napirendi pont

8.A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos. Napirendi pont

10.Ingatlanértékesítés - Sztg 2846 hrsz .. Napirendi pont

11.Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közösköltségéről. Napirendi pont

13.Rendezési terv módosítási kérelem - Opel Szentgotthárd Autóiról. Napirendi pont

14.Vadásztársaság kérelme. Napirendi pont

egyebek. Napirendi pont

30.
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése 2019.10.22.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont A polgármester eskütétele.

4. Napirendi pont SZMSZ módosítása.

5. Napirendi pont Alpolgármester és nem képviselő alpolgármester megválasztása.

8. Napirendi pont Képviselők tiszteletdíjának megállapítása, természetbeni juttatások, költségtérítések.

9. Napirendi pont Bizottsági elnökök és tagok megválasztása.

11. Napirendi pont Közbeszerzési Bizottság , az Energetikai Bizottság valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság megválasztása.

egyebek. Napirendi pont

31.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.19.
Videófelvétel
47 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

2/1. Napirendi pont

2/2. Napirendi pont

2/7. Napirendi pont

2/9. Napirendi pont

2/14. Napirendi pont

2/15. Napirendi pont

2/21. Napirendi pont

2/23. Napirendi pont

32.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.25.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

A város és városrészi temetők állapotának helyzete, felülvizsgálata.

Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről.Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról.

Beszámoló Szentgotthárd város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra.

Beszámoló a fizető parkolók üzemeltetéséről.

Szentgotthárdi VSE kérelme - TAO támogatás önrész biztosítása.

Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése.

Soós Judit ing.felajánlás. Sztg. 403/40 hrsz-ú ingatlan.

33.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
54 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

2/4. Napirendi pont

2/10. Napirendi pont

2/11. Napirendi pont

2/13. Napirendi pont

2/17 zöld. Napirendi pont

egyebek22. Napirendi pont

34.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
61 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A Közbiztonsági Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása

Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása

Értékelés az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról

A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft. 2018. évi beszámolója

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet bevezetése

Szentgotthárdi 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1205/3, 1205/4, 1205/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése (Akasztódombi ingatlanok)

Egyebek

35.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2019.03.27.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése ? beszámoló a 2018. évi munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2019. évben. 2019. évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.

Beszámoló Szentgotthárd város turisztikai cselekvési tervének megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület munkaszervezetének 2018. évben végzett tevékenységéről, tájékoztatás az Egyesület 2019. évi munkatervéről.

Szentgotthárd és Térsége Iskola (volt SZOI) alapdokumentum módosításának véleményezése.

SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása.

Rendezési terv módosítás ? teljes eljárás.

Haris vasúti megállóhelynél vasúti átjáró, illetve csatlakozó járda tervezése.

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 39.

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 49.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.

MURABA ETT 2019. évi tagdíja.

Egyebek

36.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2019.02.27.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2018. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2019. évi munkatervéről. Tájékoztató a 2019. évi városi rendezvénytervről. A közművelődési koncepció felülvizsgálata, a közművelődési rendelet módosítása.

Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.

Szentgotthárd város 2019.évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai.

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2018. évi munkájáról szóló beszámoló.

Rendelőintézet Szentgotthárd álláshely iránti kérelme.

Szándéknyilatkozat Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjára, illetve energiahatékonyságának fejlesztésére támogatási kérelem benyújtásához.

Rendezési terv módosítás.

Egyebek.

37.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.30.
Videófelvétel
52 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról.

Helyi termék a helyi asztalokr - testvérvárosi napok pályázati projekt benyújtása.

Parkolási rendelet módosítása, Hunyadi utca 1579/1 hrsz-ú terület fizető parkoló rendszerbe történő bevonása.

Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítására.

38.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.12.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

4. Beszámoló a 2018.évi közbeszerzésekről.

5. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéréről.

2. A Szlovén-Rábavidék Térségfejlesztési Programja.

3. Testvér-települési programok és együttműködések pályázat (Bethlen Gábor Alap).

4. A szociális tanácsosi feladatokról.

5. Szándéknyilatkozat a tiszta elektromos és hőenergia felhasználás telepítésére.

6. Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása.

7. TOP kerékpárút pályázat költségnövekmény igény módosítása.

Egyebek.

39.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.28.
Videófelvétel
58 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról. Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló.

A szociális tanácsnok megszüntetését követő feladatokról.

Helyi állatvédelmi normatív határozat és intézkedési terv megalkotása.

Trianon - emlékév a diktátum centenáriumára.

40.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.31.
Videófelvétel
34 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

3. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon, illetve a forgalmi rend felülvizsgálata.

2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019.

6. Javaslat a polgármester jutalmazására.

S17. Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése.

41.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.19.
Videófelvétel
63 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

3. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásaira.

4. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv végrehajtásáról, új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.

5. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladék-gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.

2. Pedagógusok szakmai munkájának elismerése..

4. Nem kötelező önkormányzati feladok ellátásának vizsgálata..

6. Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve..

7. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.

8. 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása..

11. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása.

13. Akasztódomb nyugati oldalán tervezett lakóterületen út-, illetve közműépítéssel kapcsolatos építőközösség létrehozása.

19. Lakások értékesítése, eladási ár meghatározása..

22. Szepesi Ferenc lakáscsere ajánlata..

23. Vincze Csaba ajánlata..

Leader pályázati lehetőség.

42.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.27.
Videófelvétel
43 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

2. Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata.

3. Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről.

4. Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata..

3. A kötelező és nem kötelező feladatok megvizsgálásáról valamint a közművelődés és programszervezés területén egy önkormányzat által koordinált rendszer kialakításáról.

6. Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Partium AMI) kérelme.

8. Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra.

9. Rendezési terv módosítása – új eljárás indítása..

10. Rendezési terv módosítása – teljes eljárás..

16. Lakások értékesítése..

17. Megüresedett Deák F. úti lakások értékesítésének lehetősége.

18. Szentgotthárdi Széll K. tér 20. sz. alatti 3 db. új lakás értékesítése

19. Szentgotthárdi 32/A/9 hrsz-ú garázs értékesítése..

20. Skorpió SE kérelme..

21. Közmeghallgatás..

22. Egyebek..

43.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.30.
Videófelvétel
49 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

3. Egészségügyi koncepció felülvizsgálata. Beszámoló a hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről.

2. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartása.

4. SZEOB Játékvár Óvoda kérelme a 11. csoport személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához.

5. Év Szentgotthárdi Rendőre díj.

6. Közbeszerzési eljárások ellenőrzése.

9. Csatlakozás a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködéshez.

10. Rábatótfalu SE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása.

16. Lakásértékesítések értékbecslése.

17. Lakások értékesítése.

18. Máriaújfalui u. 87. sz. alatti művelődési ház épületében lévő lakás értékesítése.

20. Egyebek.

44.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.25.
Videófelvétel
79 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt hatáeidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

2.A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon..

3. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről

4. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadása.

1. A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2017. évi beszámolója.

3. Költségvetési megtakarítási lehetőségek áttekintése..

6. TOP Óvoda bővítés pályázat költségnövekmény..

10. A lakások bérletéről szóló 12/2001. ( III.29. ) önkormányzati rendelet módosítása.

11. Szentgotthárdi 1273 hrsz-ú ingatlan értékesítése..

13. Terület értékesítés ügye..

14. Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése..

15. Szentgotthárdi Széll K. tér 20. sz. alatti 3db új lakás értékesítése.

18. Black-Velvet 2005 Kft. kérelme - garázs bérleti szerződés

19. Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást ...

S20. Katasztrófavédelem kérelme..

S21. SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése iránt...

23. Közmeghallgatás..

45.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.28.
Videófelvétel
36 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között

2. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról

3. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló

4. A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon. Gazdaságfejlesztés

1. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2018. évi kiegészített ...

2. A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2018. ..

4. SZEOB Játékvár Óvoda megüresedő álláshely betöltése iránti ...

6. 2018. évi Belső ellenőrzési terv módosítása...

8. Támogatási szerződések elfogadása..

9. Lőrincz Miklós támogatási kérelme könyvkiadáshoz..

S16. TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosító számú Fenntartható

46.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.28.
Videófelvétel
50 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

3. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról.

5. Szentgotthárd város 2018. évi külkapcsolati terve, , az elmúlt év tapasztalatai. A testvérvárosok tükrében a továbblépés lehetőségei

1. Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2017. évi munkájáról szóló beszámoló.

3. Bevándorlást szervező iroda létesítése..

4. Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása..

5. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működése.

12. Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

13. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, kközös költség és vízdíj-hátralékáról.

14. Állami tulajdonban lévő vasúti vasbetonaljak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adási kérelme.

16. Szentgotthárdi 1273 hrsz-ú ingatlan értékesítése..

17. Szentgotthárdi 1325 és 1327 hrsz-ú ingatlanok értékesítése.

S19. Szentgotthárd újság kiadási költségeinek emelkedése..

47.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.01.31.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötÀ¸˜8. Napirendi pont

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.À¸˜8. Napirendi pont

3. Rábafüzesért Egyesület kérelme.. Napirendi pont

4. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme.. Napirendi pont

6. Beszámoló az üzletek éjszakai zárva tartásáról.. Napirendi pont

7. A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város ÖnkormányzaÀ¸˜7. Napirendi pont

8. Településrendezési eszközök módosítása – teljes eljárás – parÀ¸˜8. Napirendi pont

11. Laktanya jelzáloggal terhelése a munkásszálló projekt kapcsáÀ¸˜8. Napirendi pont

15. Brenner János Emlékhely Alapítvány kérelme. Napirendi pont

16. Közmeghallgatás.. Napirendi pont

48.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.13.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

2. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások vállalkozások munkájáról. A vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról.

4. Beszámoló a 2017.évi közbeszerzésekről.

5. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2017. évi tevékenységéről.

3. Településarculati kézikönyv elfogadása.

49.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.29.
Videófelvétel
42 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

2. A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a további együttműködés lehetőségei.

5. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról.

5. Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ajánlat elfogadás

6. KÖzcélú közvilágítási használati megállapodás..

10. A fizető-parkoló rendszer üzemeltetésének tapasztalatai,

11. M8 gyorsforgalmi úttal kapcsolatos területértékesítés 0237/3.

16. Egyebek..

50.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.26.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidjű határozatokról, a két ülés között

2. Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló sportszervezetek

4. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon..

1. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról

5. Javaslat a polgármester jutalmazására..

11. Szentgotthárd 1275., illetve 1276. hrsz-ú ingatlanok

51.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.27.
Videófelvétel
55 felszólalás db
Videófelvétel

1.Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2.Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program felülvizsgálata.

3. Köznevelési intézmények beszámolója..

4. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018..

5. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.

5. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.

6. PresiDance TSE kérelme..

9. A 188/2017- es számú, a fürdő működését vizsgáló munkacsoport beszámolójáról szóló határozat visszavonása.

10. Művészeti galéria kialakítása Szentgotthárdon..

13. Változtatási tilalom elrendelése..

16. A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű törzstőke leszállítása.

17. Közmeghallgatás..

18. Egyebek..

52.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.08.30.
Videófelvétel
51 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

3. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól , különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata.

1. A Településképi Arculati Kézikönyv megvalósításához forrás biztosítása.

4. A Fürdő működését vizsgáló független munkacsoport tájékoztatása.

6. DIGI adótornyok és antennatartók létesítése.

8. Településrendezési eszközök módosítása - Zsida városrész gyalogút

11. TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú, Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon c. pályázat létesítmény-típusának meghatározása.

S16. Pályázati lehetőség munkásszálló építéséhez.

53.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.06.28.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása.

3. Temetkezési szolgáltatás tapasztalati, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése.

4. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

13. A közbeszerzési eljárások ellenőrzése..

18. Leopold Ferenc közterület- használat ügye..

22. Egyebek..

54.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.05.31.
Videófelvétel
56 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.

3. Beszámoló a Hétközi- és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről

2. Az üzletek éjszakai zárva tartásáról szóló rendelet.

6. Gördülő Fejlesztési Terv pénzügyi átcsoportosítás..

7. Forgalmi rend felülvizsgálata.

8. Településrendezési eszközök módosítása..

10. Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.

13. Takács Tibor és felesége kérelme.

15. Gyurits István és felesége ingatlan csere ügye..

S16. SZEOB kérelme - bölcsődei csoport indítása..

18. Közmeghallgatás..

55.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.04.26.
Videófelvétel
80 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.

3. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költsgégvetésének zárszámadása.

3. Független vizsgálóbizottság felállítása a fürdő működésének kivizsgálására

5. Szentgotthárd, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása.

11. A Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. (Partium Alapfokú Művészeti Iskola) kérelme.

13. Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme.

15. Kutyamenhely ügye.

19. EFOP Rendelőintézet.

23. A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása.

26. A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft. és a Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft egyesülésének lehetséges módjai

27. A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft. 2016. évi beszámolója.

28. A Gotthárd-Therm Kft. 2016. évi beszámolója.

56.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.03.29.
Videófelvétel
46 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

5. Beszámoló a városi helytörténeti - értékmegőrző tevékenységről

2. Értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról.

3. Szentgotthárd Város Civil Koncepciójának elfogadása.

4. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2016. évi munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2017. évben. 2017. évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.

6. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2017. évi munkatervéről. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.

10. TérÍtési dÍj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében.

14. Testvér - települési együttműködések pályázat.

23. Nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata .

26. Egyebek.

57.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.03.01.
Videófelvétel
92 felszólalás db
Videófelvétel

01. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

02. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról.

03. Szentgotthárd Város 2017. évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai.

04. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.

08. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámoló.

11. A SZET Szentgotthárdi Kft. és SZIP Kft. ellenőrzése.

13. Kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetése.

15. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

18. Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési, -felújítási munkálatok Szentgotthárdon 2017.

19. Gördülő Fejlesztési Terv módosítása.

23. A termelői piac, üzlethelyiségek bérbevétele.

27. Dolgos Ferenc sztg. 085/7 hrsz-ú termőföld felajánlása.

29. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség- , és vízdíj-hátralékáról.

30. Felhatalmazás támogatási kérelem benyújtására önkormányzati ASP rendszerhez való országos csatlakoztatási konstrukcióban. (KÖFOP – 1.2.1 – VEKOP – 16.)

32. SZET Szentgotthárdi Kft. tagi kölcsön.

58.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2017.02.01.
Videófelvétel
70 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete.

3. Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról.

5. Huszár Gábor polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

7. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elhelyezése.

8. Kutyamenhely illetve ebrendészeti telep működtetése.

10. Õrségi kerékpárút kitáblázás.

12. Településrendezési eszközök módosítása.

13. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25) önkormányzati rendelet módosítása.

15. Szentgotthárd-Zsida, Szépvölgyi utca lakóinak kérelme.

19. Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz alatti autóbusz pályaudvar bérbevétele

22. Felügyelő bizottsági tag megválasztása.

23. Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés pályázat.

59.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.12.14.
Videófelvétel
38 felszólalás db
Videófelvétel

1.Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

3.2017. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.

5.Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2016. évi tevékenységéről.

2.2017. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.

3. Köznevelés működtetés átadás.

4. Köztéri wi-fi hálózat kiépítése.

9. Éjszakai zárvatartás.

10. Szentgotthárd, Fürdő utcai parkolók kialakításának ügye.

12. Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 20. lakások vásárlása.

13.Sztg. Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség bérleti díjának felülvizsgálata (Fanatic Bt.)

14. A termelői piac, üzlethelyiség bérbeadása.

60.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.11.30.
Videófelvétel
60 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Beszámoló Szentgotthárd város 2016. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2017. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei – energia koncepció kidolgozása. A város közvilágítási helyzetének áttekintése.

3. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról.

1. Javaslat a polgármester jutalmazására.

2.MURRABA Európai Területi Társulás létrehozása.

4. 2017. évi költségvetés sarokszámai.

5. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

7. Közút elnevezése.

12. Utólagos közműcsatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása.

19. Egyebek.

61.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.10.26.
Videófelvétel
61 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők , külterületi mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról.

3. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.

6. A Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme waldürni látogatás

9. Energetikai Bizottsági tag(ok) választása.

13. Közös önkormányzati hivatal megállapodás módosítása.

14. Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.

15. Tulajdonosi hozzájárulás, Szombathelyi Műszai Szakképzési Centrum

17. A Művelődési Ház felújítása.

18. Településrendezési felvetések: Lakóterületi hasznosítás

19. Elvi megállapodás települési adórendelet megalkotásáról.

20. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

62.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.09.28.
Videófelvétel
112 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Köznevelési intézmények beszámolója a 2015/2016-os tanév tapasztalatairól, valamint tájékoztató a köznevelési intézmények helyzetéről tanévkezdés előtt.

3. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.