Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Hutiray Gyula

Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármester helyettes 2009-2014, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Szegeden születtem, majd 1962-ben költöztem fel Budapestre, azóta itt élek. 1974-ben végeztem az egyetemet, s az azt követő két évtizedben évben fizikus voltam, kutatóként dolgoztam a SOTE-n, illetve az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében. Valójában már 1990 előtt is kapcsolódtam a kialakuló politikai mozgalmakhoz és 1991-ben a Fidesz pártoló tagja lettem, majd a 35 éves életkor határ eltörlését követően a Fidesz tagjává válhattam. 1995-től kezdve számos önkormányzati megbízást vállaltam, 1999-ben főállású alpolgármester lettem és ezt a tisztséget 2002-ig töltöttem be. Később, kerületi szintű feladatokon túl a Fővárosi Közgyűlés különböző bizottságaiban tevékenykedtem, illetve egy éven keresztül főpolgármester-helyettes voltam.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 38 hozzászólás
Találatok
37 db
1 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.06.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

39. Napirendi pont

13. Napirendi pont

22. Napirendi pont

56. Napirendi pont

62. Napirendi pont

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

24. Napirendi pont

27. Napirendi pont

80. Napirendi pont

81. Napirendi pont

82. Napirendi pont

105. Napirendi pont

3.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2014.03.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1/b. Javaslat a FÕGÁZ Zrt. 2014. március 31-i rendkívüli közgyűlésnek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.02.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak elfogadására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára elővásárlási jogról történő lemondás, valamint tőkeemelés útján történő részesedés szerzés jóváhagyása kapcsán a BKK Zrt. Gellérthegyi Sikló Kft-ben fennálló üzletrésze vonatkozásában. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésének módosítására vonatkozó előzetes döntés meghozatalára, valamint a Társaság 2014. évi előzetes üzleti tervének tudomásulvételére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirat módosítására a hűtési rendszer kapacitásbővítésének érdekében. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

27/b. Napirendi pont: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. (Bp. I., Országház u. 34., Bp. V., Magyar u. 36., Bp. VI., Andrássy út 68, Bp. VI., Szinyei-M. P. u. 1.) Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.12.11.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

10. Napirendi pont

15. Napirendi pont

28. Napirendi pont

32. Napirendi pont

38. Napirendi pont

56. Napirendi pont

67. Napirendi pont

96. Napirendi pont

7.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

49.Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

5.Javaslat a 2013. évi pályázati felhívásra a kerületi önkormányzatok által benyújtott rehabilitációs munkák támogatására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

13.Javaslat a víziközmű - vagyon átszállásáról szóló megállapodás módosítására, szolgalmi jogok bejegyzésére, meghatalmazás megadása. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.03.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Margitsziget átadás-átvételi eljárásáról

Előzetes tájékoztató az 1218/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat szerint

Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó M1-M7 közúti csomópont megépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlására

Javaslat a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 6. számú, valamint a 2013. évi éves szerződésének 3. számú módosítására

Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítására

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.06.12.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BKK Zrt. és a BKV Zrt. vezérigazgatójának 2012. évi teljesítménykövetelmény feladatainak értékelésére, és teljesítménybér kifizetésének engedélyezésére, valamint a 2013. évi teljesítménykövetelmények kiírására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. György István

Javaslat a Budapesti Nagybani Piac Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és díjazásának megállapítására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára. Előterjesztő: Tarlós István, dr. György István

Javaslat a Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás, Csomós Miklós, dr. György István

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Bp. XI., Keveháza u. 19-21. szám alatti 417 m2 alapterületű helyiségcsoport haszonkölcsönbe adására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmények részére komplex energetikai szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziója kapcsán a Fővárosi Önkormányzat BKSZT Kft-ben fennálló üzletrészének a Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő értékesítésére. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2013-2014. évi üzleti tervének elfogadására. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális ágazatba tartozó Budapest Film Zrt. 2013. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre. Előterjesztő: Csomós Miklós

10.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére és nevének megváltoztatására.

Javaslat a BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámolójának elfogadására és az adózott eredményének felosztására.

Javaslat a kulturális ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével kapcsolatos döntésekre.

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos- és résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

Javaslat a BÖP Kft. 2012. évi beszámolójának és 2013. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a Társaság cégnevének megváltoztatására.

Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2013. évi támogatása.

Javaslat a Rác Sikló Kft.-ben lévő BGYH Zrt. üzletrész BKK Zrt. általi megvásárlásával kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára.

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére.

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2013. április 25-ei évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára. Előterjesztő: Tarlós István, dr. György István

Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlanban működő Veres Pálné Gimnázium működésével kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Csomós Miklós

Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi lakás-bérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2013. évi lakás-bérbeadási tevékenységére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

21. Napirendi pont

37. Napirendi pont

42. Napirendi pont

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásáról és közszolgáltatásról szóló keret megállapodásának 6. számú módosítására. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szerződésének megszüntetésére és a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítására. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós(délutáni 4-es napirendi pont)Javaslat a FÁNK vidámparki terület projekt előkészítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv engedélyokirat elfogadására. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 10. számú módosítására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Beszámoló az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat az Enviroduna Kft. alapító okiratának módosítására és a társaság jegyzett tőkéjének megemelésére, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének módosítására.

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Atlantisz Alapítvánnyal. Előterjesztő: Csomós Miklós

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Római parti árvízvédelmi mű építése, döntési javaslat a védmű továbbtervezésére vonatkozóan.

Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlan tulajdonjogának az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével történő rendezésére. Előterjesztő: Csomós Miklós

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.01.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. február 6-i közgyűlésének napirendi pontjaihoz előzetes döntés meghozatala. Előterjesztő: dr. György István

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről szóló rendelet megalkotására

"Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem" projekt önrészének biztosítása

Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosításával kapcsolatos döntésekre

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

17.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a főpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására az erre vonatkozó jogszabályok változása miatt

Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratának módosítása

Javaslat a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (kelenföldi pályaudvar – keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötésére

Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

1001. Napirendi pont

Javaslat a 286/2012. (02.29.) Főv. Kgy. határozat módosítására

Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.-vel fennálló Vállalkozási (Keret)Szerződés 3. számú módosítására és a 2012. évi megállapodás megkötésre

Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BKV Zrt. számára nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezésére.

Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a "Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" c. projekt üzemeltetési költségeivel kapcsolatos döntésekre.

Javaslat az Orczy kerti környezeti kármentesítés engedélyokiratának elfogadására.

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv.Kgy. rendelet módosítására a Budapest VIII. kerület, Üllői út - Orczy út - Diószeghy Sámuel utca - Korányi Sándor utca által határolt területre és a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) VIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításához a Budapest VIII. kerület, Üllői út - Korányi Sándor utca - Illés utca - Dugonics utca - Diószeghy Sámuel utca - Kőris utca - Orczy út - Rozgonyi utca - Diószeghy Sámuel utca - Orczy út - Nagyvárad tér által határolt területre vonatkozóan.

Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi Pályaudvar - Keleti Pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egyes szerződések (támogatási szerződés, finanszírozási szerződés) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosításáról.

Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A BKK Zrt. busztenderének fedezet-problémájára. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

20.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.03.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Javaslat a 4-es metró 2010 októbert követő beruházásait és előrehaladását vizsgáló ad-hoc bizottság létrehozására.

11. Javaslat a Volánbusz Zrt. felperesnek Budapest Főváros Önkormányzata elleni peres ügy kapcsán egyezség megkötésére

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

45. Javaslat a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megszűnésével kapcsolatos döntésekre és a területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló szerződések megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

21.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.09.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételével kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségvállalásokra.

Tájékoztatás az „1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című projekt vagyonhasznosítási koncepciójáról. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Vagyonrendelet módosítására, a Fővárosi Önkormányzat BKSZT Kft.-ben fennálló üzletrészének vagyonkezelésbe adására (BVK Holding Zrt.-vel vagyonkezelési szerződés megkötésére). Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a fővárosi településrendezési eszközök módosítására Budapest V. kerület, Kossuth Lajos térre vonatkozóan, valamint a Kerületi Szabályozási Terv módosításának jóváhagyásához kapcsolódó egyetértési jog gyakorlására. E

38. Napirendi pont

A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. részvényesi struktúrájának megváltoztatása. Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet végelszámolásának lezárásához szükséges tulajdonosi döntés. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolójával és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Javaslat H-4 Brüsszeli Képviseleti Irodával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat a Budapest XXII. kerület, Növény utca - 6-os főút - árvízvédelmi töltés - Duna folyam - Hárosi holt Dunaág által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződés módosítására. Előterjesztő: Hutiray Gyula

A BIG program keretében telepített közterületi terminálokra kötött megállapodások megszüntetése. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Beszámoló az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról. Előterjesztő: Rogán Antal

23.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Kormány és Budapest Főváros Önkormányzata között a közösségi közlekedés fenntartható finanszírozását biztosító megállapodás megkötésére. Előterjesztő: Tarlós István, dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás TársulásiMegállapodásának módosítására, továbbá gazdálkodási és gesztori megállapodások megkötésére,valamint forrás biztosítására a Társulás

Javaslat a "Budapest Főváros - XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac - Gazdagréti út) - buszsávkialakítása útszélesítéssel" című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 azonosító számú projekttámogatási szerződésének 5. sz. módosítására. Előt

Javaslat egyes fővárosi közlekedésfejlesztési és felújítási feladatokkal kapcsolatos döntésekre.Előterjesztők: dr. György István, Hutiray Gyula

25.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2012.03.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Gamma Trade Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására. Előterjesztő: HutirayGyula

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.Előterjesztő: dr. György István

Az Energy Cities tagság megszüntetése.Előterjesztő: dr. György István

"Javaslat a budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Budaörsi ésHegyalja úton" című, KMOP- 2.3.1/B-08-2009-0009 azonosító számú projekt támogatásiszerződésétől történő elállásra. Előterjesz

Javaslat a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódlással való megszüntetésévelkapcsolatos döntésekre. Előterjesztő: Hutiray Gyula

27.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltató 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet adatvédelmi tárgyú módosítására, és az FTSZV Kft. Közszolgálati szerződésének módosítására.

Javaslat a Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezésére.

Javaslat TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számú "Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért" projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.

Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázata keretében megkötött támogatási szerződések módosítására.

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest I. kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) és Kerület Szabályozási Terv tervezetének kieme

Javaslat a "Budapest Új Városfeljlesztési Koncepcióját megalapozó célrendszer" című munka szakaszának elfogadására.

javaslat a Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás által biztosított vissza nrem térítendő egyszeri támogatással kapcsolatos döntésre.

Javaslat a Sylvester János Protestáns Gimnázium fenntartóváltásához történő hozzájárulásra.

"Budapest X. kerület, Újköztemető elötti körforgalom" tárgyú projekt megvalósítása érdekében a X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata közt létrejövő megállapodás jóváhagyása.

28.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat "A szőlősgyöröki Jankovich Kastély parkjának fejlesztése" című pályázat benyújtására aKEOP-3.1.3/09-11 jelű konstrukcióba. Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Bagdy Gábor

29.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A Belügyminisztériummal, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő, módosulótámogatási szerződések. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat az M1-M7-es autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakaszának fővárositulajdonba való átvételére. Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2011. évi pályázata - döntés a benyújtottpályázatok támogatásáról. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a "3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme" című, 0011/2005-1/ÖP-1számú projekthez kapcsolódó V. számú engedélyokirat módosítására. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósuló kerékpárút-fejlesztési projektekkelkapcsolatos módosításokra. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat "A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)" c.,KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására. Előterjesztő:Hutiray Gyula

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Római parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos Támogatási Szerződés megkötésére.Előterjesztő: Hutiray Gyula

27. Napirendi pont

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT.E Kft. közötti, az Árkád üzletközpontbővítéséhez kapcsolódó megállapodás módosítására. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat az M2 metróvonal járműbeszerzésével kapcsolatos új pénzeszköz átadás-átvételimegállapodásra. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat a "3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme" című, 0011/2005-1/ÖP-1számú projekthez kapcsolódóan a zajvédő falra biztosítás megkötésére. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) sz. önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésébenrögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest IV. kerület, Újpest Káposztásmegyer, Óceán árok -Íves utca - Koszterna utca - Homokt

"DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN" egymásra épülő Városszerkezeti és VárosépítészetiÖtletpályázat Budapest Duna-parti területeinek átfogó fejlesztési terveinek megalapozására.Előterjesztő: Hutiray Gyula

Drog Stop Budapest Egyesület "Nem vagy egyedül" 2010. évi támogatási szerződésének módosítása. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

40/a. Napirendi pont

31.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.16.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

4. Budapest II. kerület, Vitéz u. 5-9. szám alatti ingatlan ügyében folyamatban lévő perben perbéliegyezség

7. Fenntartható Energia Akcióterv.

8. Dunai nagyvárosok.

9. Javaslat "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Barossutcában" c. projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.

10. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának egy és két számjegyű országos főközlekedési utakfővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán meghozott pénzeszközátadással kapcsolatosdöntések technikai korrekciójára.

32.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.10.21.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat ingyenes állami vagyonjuttatás igénylésére - Budapest XIII. kerület, Róbert Károly krt. 53.,27950/17 hrsz.

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Zrt. között 2011. szeptember 9-én aláírt, "8db utca útfelújításának megvalósítása" tárgyú felújítási célú végleges pénzeszköz átadásimegállapodás módosítására.

Javaslat a 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből társasházak és lakásszövetkezetilakóépületek felújítási munkái támogatására benyújtott pályázatok elbírálására.

Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása, az észak-déli budai villamoskapcsolat kiépítése, afogaskerekű vasút, valamint a káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztésének előkészítésekapcsán szükséges pénzeszköz átadásá

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedésiutak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán szükséges pénzeszköz átadásra.

Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2011. éviátdolgozott üzleti tervének elfogadására.

Napirendi pont

Javaslat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvénymódosításáról szóló 2011. évi LXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására.

Javaslat a "Főutca II. ütem" tárgyú projekthez fűződő, Kossuth L. u. 3. sz. alatti ingatlanhasználatának megosztásáról szóló megállapodás megkötésére.

33.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

11. Napirendi pont

22. Napirendi pont

27. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

34.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

9. Napirendi pont

15. Napirendi pont

35.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12. Napirendi pont

22. Javaslat a Budapest Főváros közlekedési intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos további döntések meghozatalára.

24. Közgyűlési döntés-előkészítő javaslat a VII. ker., Thököly út Hernád utca - Dózsa Gy. út közötti szakaszának átépítésére, ehhez a fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Ö

51. Javaslat a Fővárosi szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések díjkedvezményének módosítására.

55. Javaslat az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. feladatkörének kiterjesztésére Újpest-Városkapu térségére.

57. Római parti árvízvédelmi mű II. ütem építése. Nyomvonal kijelölés.

58. Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása és az észak-déli budai villamoskapcsolat kapcsán szükséges döntésekre.

59. Javaslat a Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezésére.

60. Javaslat a fővárosi dunai partszakaszok rendezéséről szóló koncepció elkészítésére, valamint a fővárosi dunai rakparton hajók kikötését szolgáló eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmaradásához szükséges közterület-ha

61. A Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamosvonal meghosszabbításával.

66. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. üzletrészével kapcsolatos döntésekre.

68. Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út ( 501. u - Ferihegyi út közöt

36.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2011.07.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az európai uniós társfinanszírozású projektek vonatkozásában kötött vállalkozásiszerződések módosításához kapcsolódó hatáskör-átruházásra. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor,Hutiray Gyula

Javaslat a Budapest XXII. kerület Dunapart logisztikai területre és Dunapart II. területrevonatkozóan településrendezési szerződés megkötésére. Előterjesztő: Hutiray GyulaJavaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (

Javaslat a Budapest területén élő hajléktalan személyek számára a szociális ellátás különféle formáitnyújtó szakmai koncepció elfogadására és a megvalósítását biztosító döntések meghozatalára.Előterjesztő: dr. Szentes Tamá

37.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.06.22.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat az európai uniós társfinanszírozású projektek vonatkozásában kötött vállalkozási szerződések módosításához kapcsolódó hatáskör-átruházásra.

Javaslat a 2010. október 4. - 2014. október 30. közötti időszakban induló beruházásokat és fejlesztéseket ellenőrző bizottság létrehozására.

Fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodások a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között.

Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2011. évi, Éves Közszolgáltatási Szerződés.

Javaslat a "Budapesti Történeti Múzeum Pannónia Provincia Program" című projekt támogatási szerződés módosításának és a beruházási engedélyokirat I. számú módosításának jóváhagyására.

Javaslat az Idősek Otthona Dózsa György út, homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem (azonosító: 6600) engedélyokiratának jóváhagyására és az Idősek Otthona Dózsa György út, Benczúr utca 46. nyílászárók felújít

Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás az 1-es és 3-as villamosok fejlesztése tárgyú projekt végrehajtásához.

Öko-játszótér építése a Margitszigeten a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség támogatásával.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződése.

Vállalkozási szerződés és megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátására, valamint közreműködésre a BKSZTT 4 éves határozott idejű üzemeltetésében tárgyú szerz

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tőkeemelése és az alapító okirat kapcsolódó módosítása.

Budapest Új Városfejlesztési Koncepció: célokat és feladatokat meghatározó munkamódszer jóváhagyása.

Javaslat "A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése" c. KMOP-2.1.1/A-2008-0011 sz. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Budapest tagságának lemondása az ACR+ nemzetközi szervezetben.

Javaslat az Óbudai Gázgyár területén lévő víz és kátrány tornyok állagmegóvó felújítására.

Települési Értékvédelmi Támogatás 2011. pályázati felhívás és kiírás.

38.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.06.20.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a 2012. évi útfelújítási program módosítására. Előterjesztők: dr. György István, Hutiray

Javaslat az M1-M7 autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakasz fővárosi tulajdonban

Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése projekt Hosszúréti patak mederrendezése projektelem

Javaslat Dél-budapesti régió vízrendezése című KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 7. számú módosítására. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának

Javaslat a BVV Zrt. együttműködési keretmegállapodásának módosítására,  valamint a víz- és

Javaslat Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata városrehabilitációs projektjének

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet