Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Juhász Attila

Siófok Város Önkormányzata - Képviselő , Becsülettel Siófokért Egyesület

Korábbi tisztségek
Összeférhetetlenségi és Etikai Bizottság
-
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
-
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
-

Bemutatkozás

„Székesfehérváron születtem, általános iskolai tanulmányaimat már Siófokon folytattam, Dunaújvárosban szereztem üzemmérnöki diplomát. 1976-tól dolgoztam a Kőolajipari Vállalatnál üzemmérnökként, 1985-től személyügyi- és szociálpolitikai vezetőként. 1990-től vagyok vállalkozó, a kereskedelem és a vendéglátás területén. 1992-ben nyitottam dohány- és hírlapüzletem, mely egészen 2013-ig működött, amikor is elvették a szabad vállalkozás jogát, így a dohány árusítását meg kellett szüntetnem. Jelenleg egy családi vállalkozást, a Margó Étkezdéjét működtetjük feleségemmel, Margóval, akivel 1977 óta élünk boldog házasságban. 1959 óta élek Siófokon. Mindig is fontos volt számomra a környezetem, a városban élő emberek életkörülményeinek alakulása. Részese vagyok egy helyi civil szervezetnek, mely most is a városért, a benne élő emberekért, az elesettekért dolgozik, őket segíti adományokkal, élelemmel. Továbbra is szeretném mindig meghallgatni az emberek véleményét, e nélkül döntést nem szabad hozni, s továbbra is küzdeni fogok a kisembereket érő méltánytalanságok, igazságtalanságok ellen.”
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 34 hozzászólás
Találatok
34 db
0 db
1.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.04.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

6./ A 2024. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatl

7./ A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2024. évi idegenforgalmil

13./ Tour de Pelso Kerékpáros Sportrendezvény 2024. évi támogatál

16./ A Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. közremuködé

17./ Útkarbantartási feladatok megvalósítása in-house szerzodése

19./ Mikromobilitási pontok létesítése.

2.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

7./ Javaslat Siófok Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet M-5 jelű módosítás területének kiterjesztésére

9./ A 2024. évi Tour de Balaton kerékpártúrával kapcsolatos támogatási szerződés jóváhagyásáról

10./ A 2024. évi Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körversennyel kapcsolatos támogatási szerződés, valamint az eltérő közterület-használat jóváhagyásáról

21./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 7/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről, valamint egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

26./ A siófoki 9900/2 hrsz-ú (Siófok,  Erdei u. 2.) ingatlanban

3.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.02.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

14./ BLUE POINT Sport Egyesület részére támogatás odaítélése.

15./ A BFC Siófok Kft. ügye.

17./ A BSI Kft. támogatás iránti kérelme.

26./ Javaslat a közterületek használatának szabályozásáról szól

29./ Siófok Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése. Napirendi pont

4.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.01.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5./ Kommunikációs és Turisztikai Iroda 2024. évi marketing terveˆ

6./ A Siófok, Kálmán Imre sétány 13. szám alatti, 6620 helyrajzi

7./ Javaslat a Tour de Balaton kerékpártúra 2024. évi támogatásáˆ

5.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.12.12.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

4./ Petrof zongora felújítása és a Kálmán Imre Muvelodési Közpon

22./ A Siófok belterület 4270 hrsz-ú ingatlanra (Parti sétány) bˆ??10. Napirendi pont

23./ Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetoi ˆ??10. Napirendi pont

24./ A volt kistérségi optikai hálózatot érinto adásvételi szerz

25./ Siófok város HÉSZ szabályozási vonalainak felülvizsgálata.

30./ Javaslat a parkolás és a várakozás rendjérol szóló 3/2022.

6.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

7./ Döntés az önkormányzati tulajdonú siófoki 6741 hrsz.-ú

20./ Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselo-testületének a

7.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

4./ 2023. évi idegenforgalmi szezon értékelése.

5./ Beszámoló a 2023. évi idegenforgalmi szezonról (I. városüzemˆ

12./ Siófok város közigazgatási területén belül hó- és síkosság

14./ Beruházási feladatok megvalósítása (in-house szerzodések ke

21./ A Sió-Mobil Kft. kérelmének (Siófok, Reviczky Gyula utca -

22./ Blüthner zongora értékesítése, Petrof zongora felújítása.

24./ A SIÓKOM Nonprofit Kft. ügyvezetoje munkabérének módosítása

33./ Javaslat a 49/2005. (IV. 28.) KT határozattal megállapítottˆ

8.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

12./ SIÓKOM Nonprofit Kft.-vel kötött szerzodések felülvizsgála

25./ ?A Rózsakert és az Isztria-sétány fejlesztés kivitelezése

26./ A VOLÁNBUSZ Zrt-vel 2023-2024. évre vonatkozó helyi autóbusˆ

9.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

11./ A Siófok, Beszédes József sétány (helyrajzi száma: 2662/30

12./ Hó- és síkosságmentesítési munkákra vonatkozó vállalkozói s

13./ Az MPH Power Zrt. kérelmével kapcsolatos állásfoglalás

14./ ?Siófok Város Környezetvédelmi Programjának Megújítása 202

10.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

11.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.04.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

6./ A 2023. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatˆ

7./ A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2023. évi idegenforgalmi

13./ Blue Point Sportegyesület támogatása (jégpálya projekt).

14./ Tour de Pelso Kerékpáros Sportrendezvény támogatása.

18./ A Siófok, Darnay Kálmán tér 3778/90 hrsz. alatti ingatlan

19./ A Parti sétánnyal összefüggésben keletkezett megállapodásokˆ

31./ 2022. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló.

12.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

19./ A Parti sétány gyalogos forgalom számára történo idoszakos

24./ A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-4 II. és

27./ Javaslat a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezé

28./ A Balaton Fejlesztési Tanács által megjelentetett pályázato

33./ A Rózsakert és az Isztria sétány fejlesztés kivitelezése tá

34./ A Siófok, Somogyi utca (helyrajzi száma: 9768) Árpád utca

13.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.01.26.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

12./ A Siófok Város Önkormányzata által finanszírozott és a Kálm

17./ Siófok Város Köztemetoinek 2023-2027. év közötti részleges

18./Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselo-testületének a

19./ T Flotta Kft. közterület-használat iránti kérelmének elbírá

20./Helyi autóbuszos személyszállítás tárgyú közbeszerzési eljár

21./A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 I. jelu

22./Javaslat Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabál

23./Javaslat ?a parkolás és a várakozás rendjérol? szóló önkormá

14.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.12.01.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

7./ Siófoki Temetkezési Kft. üzleti tervmódosítás, valamint működési támogatás iránti kérelem

8./ Siófok magánszállás-közvetítési portáljának létrehozása.

9./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre járművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

11./ Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról önkormányzati rendelete megalkotására

12./Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a siófoki Balaton-meder használatának egyes helyi szabályairól önkormányzati rendelete megalkotására

13./ Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a siófoki Balaton-meder használatának egyes helyi szabályairól önkormányzati rendelete megalkotására

17./ Siófok Város Önkormányzata és a SIÓKOM Nonprofit Kft. között a Balaton-part menti területeket érintő hulladékszállítási feladatatok elvégzésére vonatkozó szerződése

18.A Rózsakert 4. ütemének megvalósításához szükséges költségvetési fedezet

35./ Civil ház üzemeltetése tárgyában ingyenes használati és feladat ellátási szerződés megkötése

40./ A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-6 jelű módosításába tartozó kérelem eldöntése

41./ A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 II. jelű módosításához szükséges, E-TÉR felületén kötelezően lefolytatott partnerségi egyeztetés lezárása

15.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

2./ Tájékoztató a Balatoni Vízirendészeti Rendorkapitányság 2022

4./ 2022. évi idegenforgalmi szezon értékelése.

5./ Beszámoló a 2022. évi idegenforgalmi szezonról.

16./ Siófok Város Önkormányzat Képviselo-testületének a Települéˆ

17./ A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 II. jel

18./ A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 II. jelˆ

19./ A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-5 jelu mó

20./ A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 I. jelu

21./ Siófok város közigazgatási területén lévo elektromos töltobˆ

22./ Döntés Siófok város közigazgatási területén belül hó- és sí

28./ A Siófok, Tóth Lajos u. 82. szám alatti, siófoki 11061 hrs

34./ A SIÓKOM Nonprofit Kft. ügyvezetoje munkabérének módosítása

38./ Vagyonnyilatkozat határidoben történo leadása teljesítéséne

39./ Köztartozásmentes adatbázisból történo törléssel összefüggé

16.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

13./A Siófok, Vitorlás utcai 6814/2 és a 6815/15 helyrajzi számúˆ

16./Közterület elnevezésérol szóló 216/2022.(VI.28.) képviselo-t

18./A Siófok, Jókai park 4. számú 6731 helyrajzi számú ingatlano

19./A Siófoki Aranyparton álló mólószárak, valamint a mólószárak

20./Költségvetési forrás biztosítása a zsilipek környezeténél ki

21./Az Isztria-sétány gyalogos forgalom elotti megnyitásának elo

17.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.06.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

3./Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezo Teátrum k

5./Siófok város közigazgatási területén az elektromos vagy más

7./Siófok, Kikötoi rendezvénytér és Krúdy sétány felújítása és

18.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

8./2021. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló.

11./Javaslat Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabá

14./Döntés a ?Siófok elkerülo út, 65. számú foút és Somlay Artúrˆ

19.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1./Önkormányzat részére beszámoló a Siófoki Rendorkapitányság

3./A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2022 évi idegenforgalmi s

5./A 2022. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladata

12./A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 I. jelu

13./A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-4 jelu

14./A Siófok TFK ITS felülvizsgálati dokumentuma munkaváltozatá

16./Siófok Város közvilágítási hálózatának Siófok Város Önkormán

17./Elvi döntés a ?Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklo

19./Döntés, a Siófok Fo utca belvárosi szakaszának és csatlakozó

20./Döntés névhasználat engedélyezésérol (Röplabda Egyesület).

24./A Siófok, Vitorlás utca 2. szám alatti felépítményes ingatla4?

20.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.03.24.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1./Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek használatának szabályozásáról” szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

2./Javaslat „az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről” szóló önkormányzati rendelet elfogadására

12./Elvi döntés a településrendezési eszközök módosításáról a Siófok 3778/26 és 3778/27 hrsz-ú ingatlanok tekintetében

21.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5./Javaslat „a parkolás és a várakozás rendjéről” szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6./Javaslat „a parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól” szóló 52/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

12./Siófok Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

22.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

6./A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 jelu módo

7./?Közösségi ?hub? kialakítása a városközpontban?- kivitelezés

15./Elvi döntés a 2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgá

23.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.12.14.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

6./Elvi döntés a „Rózsakert 2-3. ütem kivitelezése” tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

7./Saját forrás biztosítása a városi tanuszoda közműellátásának kiépítéséhez

10./Döntés Siófok város közigazgatási területén belül köztisztaság ellátása tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

11./McDonald’s BringaMánia Tour de Balaton rendezvény támogatása

12./A volt kistérségi optikai hálózatot érintő haszonbérleti és adásvételi és használati jogot alapító szerződésekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések

14./Elvi döntés a TOP Plusz 1.2.1-21-„Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtandó projektek tárgyában

17./Döntés a polgármesterre, az önkormányzati képviselőkre, valamint a nem képviselő bizottsági tagokra vonatkozó etikai kódex megalkotásával kapcsolatban

24.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3./Javaslat a nem közmuvel összegyujtött háztartási szennyvíz beˆ?312. Napirendi pont

6./A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-1 jelu módoˆ?312. Napirendi pont

7./Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-2 jelu módosíˆ?312. Napirendi pont

12./Döntés Siófok Város közigazgatási területén belül hó- és síkˆ?312. Napirendi pont

13./Siófok város közigazgatási területén lévo elektromos töltobeˆ?312. Napirendi pont

25.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1./Rendőrkapitányság Siófok – az Önkormányzat részére beszámoló a 2021. évi turisztikai idény értékeléséről

2./Tájékoztató a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2021. évi turisztikai idényben végzett tevékenységéről

3./2021. évi idegenforgalmi szezon értékelése

5./Beszámoló a 2021. évi idegenforgalmi szezonról (I. városüzemeltetés,II. Városőrség, III. turisztikai-kommunikációs)

7./Javaslat az egyes önkormányzati rendeleteknek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben meghatározott önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásával összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8./ Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete parkolás és várakozás rendjéről szóló önkormányzati rendelete megalkotására

9./Siófok Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatához kapcsolódó Megalapozó Vizsgálat (I. kötet) jóváhagyása

18./Döntés a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont (trafibox) telepítéséhez szükséges szerződések megkötéséről, költségkeret biztosításáról

26.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.09.23.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

7./Helyi autóbuszos közszolgáltatás fejlesztése, új szezonon kívüli menetrend bevezetése 2021. szeptember 1-től

8./Javaslat a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására

12./Siófok város közigazgatási területén közterületi képfelvevők elhelyezésének kijelöléséről

14./Nyilvános illemhely áthelyezés a 7457 hrsz. ingatlanról a 7451/4 hrsz. ingatlanra

15./A Balaton Fejlesztési Tanács által megjelentetett pályázaton történő indulás

21./A siófoki 9900/2 hrsz-ú ingatlanban fennálló 6597/11388-ad tulajdoni hányad értékesítése

25/A Siófok, Tátra utca végén elhelyezkedő mólótól a Fő utca 254/A. alatt található „Régi Vízmű”, Siófok belterület 4497/13 hrsz-ú ingatlanig húzódó iparivíz-vezeték, mint állami vagyon ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján

27.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.06.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

5.A Balaton-parti Kft. és a SIÓ-IRISZ Kft. között 2020. 03.03.

6.2020. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló.

10.Közterületek elnevezése.

11.Közterület-használati hozzájárulás megadása a Tour de Pelso

13.Döntés a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulˆ

14.Szponzorációs szerződés megkötése a Németh Swimming Managemenˆ

28.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.10.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1./Rendőrkapitányság Siófok – az Önkormányzat részére beszámoló

3./A 2020. évi idegenforgalmi szezon értékelése.

6./Beszámoló a 2020. évi idegenforgalmi szezonról (városüzemelte¦

12./Javaslat a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről¦

14./A Siófok, Fő utca 254/A. alatt található „Régi Vízmű”, Siófo

15./A 63/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozatban foglalt

16./Elvi döntés Siófok város közigazgatási területén belül hó és

29.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.09.24.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

10./Javaslat a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, hasz

14./Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerző

15./Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatások region

16./HÉSZ módosítás kérelem módosítása a Deák Ferenc sétány és a

17./HÉSZ módosítás kérelem a siófoki 7492 hrsz-ú ingatlan övezetˆ

18./Siófok város közvilágítási hálózatának Siófok Város Önkormán

19./„Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon

20./Javaslat a murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem

30.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2./Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati re({812. Napirendi pont

3./„A közterületek használatának szabályozásáról” szóló 7/2017.(({812. Napirendi pont

12./Társasházak energiahatékonyságot növelő felújításainak támog({812. Napirendi pont

14./Együttműködési Megállapodás taxi állomáshelyek hasznosításár({812. Napirendi pont

23./Siófok Város Önkormányzatának 2020 évi költségvetése. Napirendi pont

31.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.01.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

4./Javaslat „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

16./Siófok Város főszezoni időszakra vonatkozó autóbuszos tömegk

18./Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fej

19./„Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon

22./A Balatoni Vasas Sportegyesület TAO támogatási ügye.

Közösségi hub kialakítása városközpontban” című, TOP-7.1.1-16-H

32.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.16.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

7./Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a

9./Települési Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet felül

10./Siófok Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatárˆ

33.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

4.A 2019. évi idegenforgalmi szezon értékelése.

7.Beszámoló a 2019. évi idegenforgalmi szezonról.

10.Siófok 6747 hrsz.-on található Hotel Holiday hasznosítása.

12.A Balaton-parti Kft. folyószámla hitelkeretének meghosszabbí

14.Közterületek elnevezése.

15.A Helyi Építési Szabályzat módosítás a zöldterületek beépíth

16.Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a

34.
Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülése 2019.10.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

13./ A bizottságok megválasztása.