Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Kaltenbach Jenő dr.

Budapest Főváros Önkormányzata - Közgyűlési tag 2011-2014, Párbeszéd Magyarországért

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Magyar jogtudós, egyetemi oktató, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Kutatási területe a közigazgatási jog, ezen belül az önkormányzatok és azok felügyelete, valamint a kisebbségi jog. 1995 és 2007 között a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, majd 2008 és 2010 között a Független Rendészeti Panasztestület elnöke, majd 2014-ig a Fővárosi Közgyűlés képviselője. Nős, felesége Dr. Lakos Zsuzsa; két gyermek (Péter és Petra) édesapja
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 35 hozzászólás
Találatok
35 db
0 db
1.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2014.08.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.06.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1/a. Napirendi pont

61. Napirendi pont

39. Napirendi pont

15. Napirendi pont

51. Napirendi pont

3.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

32. Napirendi pont

35. Napirendi pont

47. Napirendi pont

49. Napirendi pont

58. Napirendi pont

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.02.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak elfogadására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. működési engedélyéhez szükséges MEKH által előírt likviditási mutató teljesülésének hosszú távú biztosítására. Előterjesztő: dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2014-2017” című dokumentum elfogadására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft ügyvezetőjének megbízására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirat módosítására a hűtési rendszer kapacitásbővítésének érdekében. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont: Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

2. Napirendi pont: Javaslat a bérpolitikai irányelvek módosítására. Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. György István, Németh Zoltán

46. Napirendi pont: Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére egyházakkal, egyházi szervezetekkel. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.12.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

49.Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

20.Javaslat az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

51.Javaslat a FUTÁR projekt fejlesztési megállapodásának technikai módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György Istvá

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.03.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat közterület-elnevezések előterjesztésével kapcsolatban

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előzetes tájékoztató az 1218/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat szerint

Javaslat ingatlan adásvételi szerződés megkötésére Csömör Nagyközség Önkormányzatával

Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó M1-M7 közúti csomópont megépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlására

Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázat kedvezményezettjeinek támogatására

Beszámoló a Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok 2012. évi és 2013. első félévi tevékenységéről

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.06.12.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Budapest II. kerület 15341 hrsz-ú névtelen közterület Tormay Cécile közként történő elnevezésének ismételt tárgyalására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. György István

Közterület-használati díjak módosítása. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete átnevezésére. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat működtetői vélemény kiadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények névváltoztatásához, átszervezéséhez. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

10.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásának megállapítására.

Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére és nevének megváltoztatására.

Javaslat a kulturális ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével kapcsolatos döntésekre.

Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” c. projekt megvalósítása keretében a 125938 hrsz.-ú közterület igénybevételére vonatkozó megállapodás jóváhagyására.

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. április 29-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának érdekében szükséges fejlesztési és megvalósítási célú szerződések megkötésére és a megkötött szerződések módosítására. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat az állami intézményfenntartó központtal kötendő, a köznevelési feladatok ellátását szolgáló vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító, a köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyására. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Idősek Otthonainak átszervezésére I. ütem. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

12.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.04.09.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás rögzített hatósági áráról szóló … /2013. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

9. Napirendi pont

15. Napirendi pont

21. Napirendi pont

23. Napirendi pont

26. Napirendi pont

30. Napirendi pont

33. Napirendi pont

49. Napirendi pont

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …/2013. (…..) Főv. Kgy. rendelet megalkotására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat bizottsági összetétel megváltoztatására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére és a feladatellátás racionalizálására. Előterjesztők: Tarlós István, Sárádi Kálmánné dr.

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Lehet Más a Politika bejelentésének tudomásulvétele az LMP frakció megszünéséről

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2013. évi munkatervére

Közterületi rendelet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása miatt

Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlan tulajdonjogának az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével történő rendezésére. Előterjesztő: Csomós Miklós

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.01.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendelettervezet. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

17.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Csomós Miklós

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító - fővárosi önkormányzati rendeletekben található - rendelkezések hatályon kívül helyezésére

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi díjtételeire, továbbá a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013. évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Javaslat a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. által végzett közszolgáltatások 2013. évi egységnyi díjtételeire, az 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet, és az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására

"Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem" projekt önrészének biztosítása

Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat rendkívüli támogatására, működési költségeihez való részbeni hozzájárulásra

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére felállított emlékpad újbóli felállítására

Gyűlöletbeszédről állásfoglalás megfogalmazása

1001. Napirendi pont

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat köznevelési intézményeinél hatályos jogszabályokhoz igazodó fejlesztések, intézkedések jóváhagyására

Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére

20.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.31.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Járások létrehozása kapcsán egyes főjegyzői feladat- és hatáskörök átadása Budapest Főváros Kormányhivatala részére. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalának V-B-004/00930-1/2012. számú törvényességi felhívásában foglalt megállapítás elutasítására és a Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Budapest XI., Halmi utca 26. szám alatti székhelyének a kiváltására az intézmény elhelyezésével.

Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon alapító okiratának módosítására.

Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára.

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetési beszámolója és a 2012. évi költségvetési tervének elfogadása.

Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. folyószámlahitel keretösszegének megemelésére.

21.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A BKK Zrt. busztenderének fedezet-problémájára. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.09.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest főváros díszvilágításáról szóló Főv. Kgy. rendelet megalkotására. Előterjesztő: dr. György István

23.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, továbbá a közszolgáltatási szerződés 2011. évi beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet e

Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre. Előterjesztő: Csomós Miklós

24.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2012.03.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel
25.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztők:Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2012. évi munkatervére. Előterjesztő: Tarlós István

Döntési javaslat a Tamariska-domb védettségével kapcsolatos eljárás lezárására. Előterjesztő:Sárádi Kálmánné dr.

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Stratégiája. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

27.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére, nevének megváltoztatására. Előterjesztő: TarlósIstván

Tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB 6724/2010. számú jelentéséről.Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára. Előterjesztő: dr.Bagdy Gábor

Javaslat az ivóvízdíj 2012. évi mértékére. Előterjesztő: dr. György István

Az egészségügyi intézmények állami tulajdonba adásához kapcsolódó egyes kérdések. Előterjesztő:dr. Szentes Tamás

28.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány létesítő okiratának, valamint aFővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Előterjesztő: TarlósIstván

29.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

14. Javaslat szolgálati lakások intézményi területbe vonására az oktatási ágazatban.

17. Napirendi pont

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.10.21.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal feleslegessé vált eszközeinek és készleteinek selejtezésére,valamint egy részük ingyenes átadására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére.

Javaslat ún. "Fűtött utca" programmal kapcsolatos közgyűlési határozatok módosítására.

Sárkány Autócenter Kft. által a Fővárosi Önkormányzat alperes ellen tulajdonjog megállapításárairánti perben egyezségkötés.

Napirendi pont

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokgyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Javaslat a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról szóló 35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendeletmódosítására

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2011-2015 évi Közoktatási Koncepciójának elfogadására

Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthonalapító okiratának módosítására.

Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló alapítványok,nonprofit szervezetek támogatására.

31.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

34. Napirendi pont

32.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

26. Napirendi pont

33.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

11. Közterület-használatot szabályozó rendeletek módosítása.

14. Javaslat a közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezésére szolgáló ún. „Fűtött utca" programhoz tartozó ingatlanok létesítésére.

84. Önkormányzati biztos kijelölése a Központi Stomatológiai Intézethez.

34.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés új bizottságának létrehozására, elnökének, alelnökeinek és egyébtagjainak megválasztására, valamint az ehhez kapcsolódó SZMSZ módosításra.

Javaslat társadalmi szervezet részére átutalás engedélyezésére a "8446 Nagyrendezvények kerete"terhére

Javaslat a Világjátékok 2017 pályázati dokumentációjának elfogadására

35.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

49. Napirendi pont

53. Napirendi pont

66. Napirendi pont

69. Napirendi pont

76. Napirendi pont

84. Napirendi pont

85. Napirendi pont