Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Karácsony Gergely

Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata - Polgármester 2014-2019, PM

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Diplomájának megszerzése után a Medián piac- és közvélemény-kutató cégnél kapott kutatásvezetői állást. 2007-ben a cég kutatási igazgatója lett. Emellett 2004-től a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének oktatója volt először tanársegédi, majd 2008-tól adjunktusi beosztásban. 2007-től az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézete PhD-hallgatója. A Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Politikatudományi Társaság tagja. Kutatási területén kívül a közvélemény-kutatásról és a kutatásmódszertanról tart kurzusokat. 2019 júniusában az ellenzéki pártok előválasztást tartottak arról, hogy ki legyen a közös főpolgármester-jelöltjük a Budapestet kilenc éve irányító Tarlós Istvánnal szemben. Itt Karácsony az MSZP, a DK, a Momentum Mozgalom, az LMP, a Párbeszéd Magyarországért és a Magyar Liberális Párt színeiben indult, egyedül a Jobbik nem támogatta őt az előválasztás során. A 2019. október 13-án tartott önkormányzati választás eredményeképpen Budapest főpolgármesterének választották meg, miután a szavazatok 50,86%-t gyűjtötte be Tarlós István 44,10%-ával szemben Tel.: 06-1-327-1023
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 76 hozzászólás
Találatok
45 db
31 db
1.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
73 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

A köznevelési intézmények (óvodák) magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázatok elbírálása, valamint pályázati kiírás nélküli magasabb vezetői beosztások adása

Az új zuglói parkolásüzemeltetési rendszer kialakításáról szóló 207/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat végrehajtásához szükséges egyes döntésekről

Pályázat benyújtása a pénzügyminiszter által meghirdetett „Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatása” című felhívásra

„Mogyoródi úti sportpálya funkcióbővítő fejlesztése (TÉR_KÖZ 2016 pályázat, I. ütem)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és létszáma emelése

A Várna utca és a környék lakosságának érdekében tett további közbiztonsági intézkedések

Együttműködési Megállapodás megkötése a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesülettel a Hajós Alfréd Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda pálya burkolatcseréjéhez

Javaslat az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2018. (XI.23.) rendelet módosítására

A Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosítása

Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél adományozása

A Semmelweis-napon adományozható elismerések odaítélése

Az „Év Diákja Díj” és az „Év Pedagógusa Díj” elismerések odaítélése

Gyermekgondozói segítségnyújtás a kerületben születendő hármas ikrekhez

A 62. számú felnőtt háziorvosi körzet Zuglói Egészségügyi Szolgálat által történő működtetése

2.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Kerületi építési szabályzattal összefüggő településrendezési szerződés megkötése (Budapest XIV., Hungária körút 113-115. szám alatti ingatlan)

Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a zuglói gyermekek születésekor nyújtandó kiegészítő önkormányzati támogatásról

3.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
74 felszólalás db
4.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.13.
Videófelvétel
86 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Tengerszem utca – Szuglói körvasút sor – Kacsóh Pongrác út – (29973/191) hrsz.-ú közterület által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, a területre vonatkozó kerületi építési szabályzat készíttetése

Az új zuglói parkolás-üzemeltetési rendszer kialakítása

A közegészségügyi veszélyhelyzet elhárítása a zuglói közintézményekben

Javaslat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések átruházásáról

5.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Videófelvétel
146 felszólalás db
Videófelvétel

Intézkedéscsomag javaslat az óvodák versenyképességének a megőrzésére

Javaslat az óvodák versenyképességének a megőrzése, a zuglói gyerekekért dolgozó óvodapedagógusok, óvodai dolgozók megtartása, munkájuk megbecsülése érdekében tett intézkedésre

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása

Az E-Co-Housing nyertes projekt támogatási szerződésével kapcsolatos döntések meghozatala

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

2019. évi közbeszerzési terv

Szerződésmódosítási kérelem

Tropa Verde

Beszámoló a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről (2018. év)

Környezetvédelmi program

Kutyafuttatók

6.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.18.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése

7.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.07.
Videófelvétel
61 felszólalás db
Videófelvétel

Pillangó park közpark felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal haszonkölcsön szerződés megkötése, közszolgáltatási szerződés módosítása (rendelkezés a csíkszeredai ingatlanról)

Önerő megadása a Szent István Gimnázium látvány-csapatsport támogatásból megvalósítandó fejlesztéséhez

Javaslat a zuglói gyermekek szünidei kiegészítő étkeztetéséről szóló önkormányzati rendelet és önkormányzati határozat megalkotására

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Csertő u. 22. (39470/89;39470/90 hrsz.))

Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában, illetve kezelésében lévő különféle építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátására” tárgyú keretmegállapodás meghosszabbítása.

„Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén” tárgyú, valamint a „Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási munkái, intézményi játszótéri berendezésekkel és burkolt játszóterületekkel kapcsolatos ellenőrzéses javítási és karbantartási munkák elvégzése” tárgyú szerződések módosítása.

8.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.21.
Videófelvétel
182 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi beszámolója

A Zuglói Csicsergő Óvoda és a Zuglói Tündérkert Óvoda alapító okiratainak módosítása

A köznevelési intézmények (óvodák) magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázat kiírása és közzététele, valamint a pályázati eljárásban eseti bizottság létrehozása

A 3. számú, a 9. számú és a 19. számú házi gyermekorvosi körzetek feladatellátásra vonatkozó pályáztatási eljárás lefolytatása

Pillangó park közpark felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

A Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. felügyelőbizottsági tagjának és könyvvizsgálójának megválasztása, fenntartói megállapodás elfogadása

Közszolgáltatási szerződés megkötése a Zuglói Sport -és Rendezvényszervező Nkft.-vel és rendelkezés a csíkszeredai ingatlanról

A Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nkft. 2018. évi beszámolójának elfogadása

Zuglói Helytörténeti Gyűjtemény alapítása és ennek helyt adó állandó Kiállítási hely létrehozása

Bérlőkijelölési jog alapításáról szóló megállapodás megkötése a Zuglói Cserepes Nonprofit Kft.-vel

Tájékoztató kérése a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Zugló köztisztasága érdekében 2018. évben végzett munkájáról

Kiléptető lakás biztosítása az S.O.S. Krízis Alapítvány részére a családok átmeneti otthona feladatellátás érdekében

Az egészségügyi feladatok ellátási színvonalának emelése érdekében feladat-ellátási szerződéssel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatok 2018. évi működési költségeihez való hozzájárulás

Beszámoló a 2018. évi lakáshasznosítási tervben meghatározott célok teljesüléséről

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben (2018. évi IV. negyedév) hozott döntéseiről, intézkedéseiről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018. évi keretösszegének felhasználásáról

Sebestyén Gyula, dr. Jelen Tamás és dr. Nagy Tamás meghallgatása a Képviselő-testület 378/2018. (X. 18.), 439/2018. (XI. 22.), 441/2018. (XI. 22.), 529/2018. (XII. 13.) és 38/2019. (I. 4.) határozatai alapján

26. Napirendi pont

9.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.24.
Videófelvétel
145 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelete módosítására

Döntés Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által 2019. évben megvalósítandó emléktáblákról

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Öv utca 5. (39474/28 hrsz.)

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Tulajdonosi nyilatkozat megadása a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület részére

Tulajdonosi nyilatkozatok megadása a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest részére

Szándéknyilatkozat az Erzsébet királyné útja 80. sz. alatti ingatlan tartós használatba adására a Görög Katolikus Egyház részére

A Francia úton kialakult illegális szemétlerakás megszüntetése érdekében tett intézkedés

A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése

Intézkedéscsomag a létbiztonság megőrzéséért – a zuglói lakhatási program bővítése

Javaslat a rabszolgatörvény alkalmazásának megakadályozására

A rászoruló zuglói polgárok étkeztetésének javítása

A Képviselő-testület 378/2018. (X. 18.), 439/2018. (XI. 22.), a 441/2018. (XI. 22.) és az 529/2018. (XII.13.) határozatai alapján meghallgatás tartása

10.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Videófelvétel
157 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

20. Napirendi pont

24./ Térfigyelő kamerarendszer helyszíneinek meghatározása

25./ Kutyafuttatók 2019. évi fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki tartalom bemutatása

26./ Intézkedéscsomag a zuglói fogyatékkal élő embertársaink élethelyzetének javítása

27./ Intézkedés balesetveszélyes járdaszakasz és lépcső felújítása érdekében Rákosfalván

28./ A közbiztonsági helyzet javítására tett intézkedés a Sárrét és Rákosszeg parkokban, valamint a környéken élők érdekében

29./ Budapest Főváros Önkormányzata és Zugló Önkormányzata közötti ingatlancseréről

30./ TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötése és a fiatalok biztonságos szórakozása program megvalósításához támogatás biztosítása

31./ Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

35./ A Zuglói Roma Nemzetségi Önkormányzat részére a működésükhöz szükséges helyiség biztosítása

37./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 43/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása

40./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata területén a díjfizetéshez kötött várakozási övezet kibővítése

41./ Tárgy: Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Thököly út 178/A. (31713/1 hrsz.), Thököly út 178/B. (31713/2 hrsz.), Nagy Lajos király útja 144. (31712/2 hrsz.))

45./ Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Telepes utca 82. (31151 hrsz.), Telepes utca 84. (31152 hrsz.), Telepes utca 86. (31153 hrsz.))

47./ 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

52./ Együttműködési Megállapodás a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola tornatermi öltözőjé-nek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett tornaterem felújítási pályázat keretében

53./ Támogatási szerződés aláírása a „Praxisközösség Zuglóban a magasabb szintű alapellátásért” című projekt megvalósításával kapcsolatban

54./ Helyi Értékvédelmi Támogatás – 2018. (döntés a beérkezett pályázatokról)

55./ Javaslat a fűtőanyag támogatás a zuglói kérelmezőknek való haladéktalan eljuttatásáról

56./ Javaslat a légtérzaj elleni intézkedésekre

57./ A Zuglói Sport – és Rendezvényszervező Nkft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala

58./ A Képviselő-testület 378/2018. (X. 18.), 439/2018. (XI. 22.) és 441/2018. (XI. 22.) határozatai alapján meghallgatás tartása

59./ Interpelláció (Sokacz Anikó), Közérdekű kérdés (Felkai Tamás)

11.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.11.22.
Videófelvétel
128 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete módosítására

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat területén a díjfizetéshez kötött várakozási övezet kibővítése

4. Kezdeményezés a 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

5. Parkoló automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a parkoló automaták műszaki jellegű üzemeltetése Budapest, XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén

6. Javaslat az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására

7. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet megalkotására

10. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás a Zuglói Egészségügyi Szolgálat szakrendelései keretében belgyógyászati, kardiológiai tevékenység ellátására

11. Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási szerződés módosítása

13. Intézményi karácsonyfa-akció biztosítása a 2018. évben

15. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben (2018. évi III. negyedév) hozott döntéseiről, intézkedéseiről

16. Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Angol utca 55-59. (31772 hrsz.))

19. Önkormányzat tulajdonában álló (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 5-7. szám (Hrsz.: 31637/0/B/1))

20. Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Csertő utca 22. (39470/89 hrsz.))

21. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan helyreállítási költségeinek beszámítása (1149 Budapest, Angol utca 75. (Hrsz.: 31784))

12.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.11.08.
Videófelvétel
39 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 109/B. (31485/59 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Angol utca 55-59. (31772 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Öv utca 5. (39474/28 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 5-7. szám (Hrsz.: 31637/0/B/1))

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szent István Gimnázium és az Álmos Vezér Gimnázium és Általános iskola látvány-csapatsport támogatásból megvalósítandó fejlesztéséhez

13.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.18.
Videófelvétel
236 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Fűrész u. 107. (30.688. hrsz.))

A Zuglói Játékszín Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) feladatainak ellátásával kapcsolatos megbízás

Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Öv utca 5. (39474/28 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonában álló (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 5-7. szám (Hrsz.: 31637/0/B/1))

Jelentés a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. gazdasági helyzetéről, különös tekintettel az OTP részvények eladásából befolyt pénzeszköz meglétére

Javaslat a készülő kerületi építési szabályzattal (KÉSZ) összefüggő településrendezési szerződés megkötésére (Budapest XIV. ker. Mogyoródi út 32. sz. ingatlan)

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzat – véleményezési szakasz lezárása

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szent István Gimnázium és az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola látvány-csapatsport támogatásból megvalósítandó fejlesztéséhez

Intézkedés a Zugló feletti légiforgalom okozta zaj mérséklése érdekében

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia centrumának 2019. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Csecsemő és gyermekgyógyászat kapacitásának átcsoportosítása Allergológia szakrendelés indítása céljából

Lelki Egészségvédő Alapítvány támogatása

Intézkedés a zuglói lakosok sürgősségi egészségügyi ellátása érdekében

Napelemes közvilágítással kapcsolatos üzemeltetési tapasztalatok

Víziközmű vagyonelem átadása

Konzorciumi együttműködési megállapodás 2. számú módosítása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 számú, „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című projekt esetében

Személyi kérdések

35. Napirendi pont

14.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.20.
Videófelvétel
168 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Együttműködési megállapodás megkötése az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal az Egészséges Budapest Programban történő részvételről

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház épület felújítási célú önkormányzati támogatás felhasználásának határidő-módosítása

Beszámoló a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről

Az emléktáblák elkészítésére és kihelyezésére vonatkozó 47/2018. (II.15.) Öh. sz. határozat módosítása

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzat – véleményezési szakasz lezárása

Budapest XIV. kerület 31928/14 helyrajzi számú (Pillangó park melletti) névtelen közterület elnevezése tárgyában érkezett kezdeményezés véleményezése

A településkép védelméről szóló 38/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosítása (a Bátorkeszi u. 7. szám alatti épület helyi védettségének megszüntetése)

Együttműködési megállapodás megkötése JCDecaux Hungary Kft-vel

Téli igazgatási szünet elrendelése (2018. december 27-28-ára, valamint 2019. január 2-ára) a Zuglói Polgármesteri Hivatalban

Az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet megalkotása

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 109/B. (31485/59 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Benkő utca 2. (Nagy Lajos király útja 111/A-B.) (31484/49 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező telkek együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Egressy út 106. (Angol utca 28.) (31797 hrsz.), Egressy út 102-104. (31800 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonában álló helyiség (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest XIV. kerület, Szobránc u. 18-22. B.1. (Hrsz.: 32521/0/B/1))

Együttműködési Megállapodás megkötése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

Bérleti szerződés megkötése a Zuglói Sport - és Rendezvényszervező Nkft-vel

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XIV., Szőnyi út 2. szám alatti ingatlan fejlesztéséhez

A 299/2017 (06.22) számú Képviselő-testületi határozat módosítása (Térfigyelő kamerarendszerek helyszíneinek meghatározása)

Intézkedéscsomag a zuglói rászorulók élethelyzetének javítása érdekében

Az Önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség kedvezményes bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Ilka u. 35. (Hrsz.: 32582/0/A/23))

Javaslat a zuglói kutyafuttatók 2019 évben megvalósítandó fejlesztésére

Korong utca zárt kutyafuttatójának megszüntetése

A kutyafuttatók megnagyobbítása a Kassai és az Újvidék téren

A zuglói általános iskolások, középiskolások, óvodások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése

15.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.08.30.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (V.19.) helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása

A Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál intézményvezető (igazgató főorvos) munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírás és a pályázat közzététele, valamint a pályázati eljárásban eseti szakértői bizottság létrehozása

Budapest Főváros XIV. Kerület 32551, 32553 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Fűrész u. 107. (30.688. hrsz.))

Az Önkormányzat és a Hungast-Mecsek Kft. között létrejött, közétkeztetés tárgyában kötött szerződés módosítása

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel megkötött haszonkölcsön szerződés meghosszabbítása, és a Nkft. átalakítására vonatkozó javaslat előterjesztésére vonatkozó határidő módosítása

Emléktábla állítása Dr. habil Révai Tamás PhD tiszteletére

A 3. számú gyermekorvosi körzet működtetésének átadása a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnak

Támogatás nyújtása és Támogatási Szerződés megkötése az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal

Interpelláció

16.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.07.06.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

A Mundo beruházással összefüggő döntések meghozatala

Baptista Integrációs Központtal kötendő haszonkölcsön-szerződés és együttműködési megállapodás módosítása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

17.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.14.
Videófelvétel
132 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Tájékoztató a Vállalkozz Zuglóban! program 2017/2018. évi megvalósulásáról és intézkedés a program folytatása érdekében

Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária krt. — Kerepesi út — Ifjúság útja — Stefánia út által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat kapcsán településrendezési szerződés megkötésére, valamint a kerületi építési szabályzat elfogadására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló 44/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelet és a Budapest-Zugló önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 37/2004. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Alapító Okiratának módosítása

Üzemeltetési szerződés megkötése a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesülettel

BVSC- Zugló Közhasznú Egyesület Budapest XIV. kerület 29889 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatt található, „kivett sporttelep" megnevezésű 54 420 m2 területű ingatlan hasznosításáról szóló 2017. évi beszámolójának elfogadása

Beszámoló a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről (2017. év) Előterjesztő: Sokacz Anikó Civil és nemzetiségi tanácsnok

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása (2018 - 2023)

Körzeti megbízotti- és rendészeti iroda kialakítása a Pillangó parkban határidő módosítás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő nemzeti vagyon részét képező közterületek zöldfelület fenntartási-, valamint a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási szerződéseinek meghosszabbítása

A tavaly ősz óta folytatott átfogó kutyafuttató felmérés alapján legsürgősebben elvégzendő beavatkozások

Jutalom biztosítása Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalában és az önkormányzat fenntartásában álló többi intézményben dolgozók részére

Személyi kérdések

Baptista Integrációs Központtal haszonkölcsön-szerződés és együttműködési megállapodás megkötése

Az Utcáról Lakásba! Egyesülettel történő Együttműködési Megállapodás megkötése

Javaslat a készülő kerületi építési szabályzattal (KÉSZ) összefüggő településrendezési szerződések megkötésére

18.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.31.
Videófelvétel
183 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató a Vállalkozz Zuglóban! program 2017/2018. évi megvalósulásáról és intézkedés a program folytatása érdekében

Budapest Főváros XIV. ker. Zugló Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2017. évi Éves Beszámolójának jóváhagyása

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

"Kazánok cseréje 4 intézményben a járulékos munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

"Nyílászárók cseréje 6 intézményben" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

"Napraforgó Óvoda (Emma utca 16-18) épület felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának és a helyi közutak kezelésének rendjéről szóló 48/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése (2017. év)

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott óvodák továbbképzési programjainak elfogadása

S.O.S. Krízis Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötése - családok átmeneti otthonának működtetésére -

Baptista Integrációs Központtal haszonkölcsön-szerződés és együttműködési megállapodás megkötése

Civil szervezetek (alapítványok) 2018.évi pályázatának támogatása

A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére lakások rendeltetésszerű állapotba hozására biztosított határidő és az Együttműködési Megállapodás időtartamának módosítása (Budapest, XIV. kerület, Egressy út 18/A. fszt. 6., Budapest, XIV. kerület, Fűrész utca 19. fszt. 2., Budapest, XIV. kerület, Gyarmat utca 47/A. 3. em. 66.)

Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosítására

Térfigyelő kamerarendszer telepítése, és az ehhez szükséges forrás biztosítása

Tulajdonosi hozzájárulás Sárrét park 4. lakóház belső kamera rendszer kiépítéséhez

Budapest Főváros XIV. Kerület 32551, 32553 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó szerződés meghosszabbítása (Budapest XIV. kerület, Dorozsmai u. 21. (Hrsz.: 29819/20))

Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség helyreállításához kapcsolódó költség bérleti díjba történő beszámítása (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 100. (hrsz.: 31900/3))

Intézkedés a zuglói lakosok érdekében (Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül)

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kezelésében lévő, állami tulajdonú, Zugló közigazgatási területén lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele érdekében történő intézkedés

A kutyafuttatók megnagyobbítása a Kassai és az Újvidék téren

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra történő átruházására

19.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Videófelvétel
104 felszólalás db
Videófelvétel

A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Személyi döntések

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 100% tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek jóváhagyása

Hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjakról szóló 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017 (III.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 43/2017 (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Zuglói Cserepes Kulturális Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okirat módosítása

Az EcoVeloTour nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötésével kapcsolatos döntések

Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária krt. — Kerepesi út — Ifjúság útja —Stefánia út által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat kapcsán településrendezési szerződés megkötésére, valamint a kerületi építési szabályzat elfogadására

Javaslat a Képviselő- testület 400/2017. (X.19.) Öh. számú határozatának módosítására (Budapest XIV. kerület, Bosnyák u. 7B (Hrsz: 31833/1))

Beszámoló az adóhatóság 2017. évi tevékenységéről

20.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Videófelvétel
198 felszólalás db
Videófelvétel

A XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi beszámolója

A Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

A Pillangó park közpark felújításatárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra történő átruházására

Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 számú, ?Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó? című projekt esetében

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. felügyelőbizottsági elnökének megválasztása, felügyelőbizottsági ügyrend jóváhagyása

Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés mellékleteinek módosítása

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Közép-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanok korszerű villamosenergia termelő rendszereinek kialakításához

A 6. számú gyermek fogorvosi körzet működtetése és pályázat kiírása

Kerületi építési szabályzat módosítása a Budapest XIV. kerület, Thököly út - Nagy Lajos király útja - Bácskai utca - Nagybecskerek utca által határolt területre

Helyi Értékvédelmi Támogatás - 2017. és Helyi Értékvédelmi Támogatás - Önrész-támogatás - 2017. (döntés a beérkezett pályázatokról

Elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondás (a Budapest XIV. kerület, Thököly út 169. szám alatti ingatlan vonatkozásában)

Köztéri szoborpályázatok elbírálása (Slachta Margit szobor, Pillangó szobor)

Emléktáblák elhelyezése Zuglóban

Elvi hozzájárulás adása elektromos töltőállomások telepítéséhez

Döntések meghozatala a II. Közösségi Kert ügyében

Támogatás nyújtása a Kiskokas Zene Mozgás Kreativitás Alapítvány részére

Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség felújítása (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 100. (hrsz.: 31900/3))

Javaslat a Szent Kristóf Egymásért Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésére

Tájékoztató az átláthatósági biztos jelentéséről

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben (2017. évi IV. negyedév) hozott döntéseiről, intézkedéseiről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2018. január 15-ig)

Javaslat Vállalkozási Szerződés parkolás üzemeltetésre tárgyú szerződés módosítására

Térfigyelő kamerarendszer telepítése, és az ehhez szükséges forrás biztosítása

Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági elnökének megválasztása, felügyelőbizottsági ügyrend jóváhagyása

21.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.02.07.
Videófelvétel
44 felszólalás db
22.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.23.
Videófelvétel
164 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Zuglói Cseperedő Óvoda magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázatok elbírálása

2. A Közép-Pesti Tankerületi Központ Intézményfejlesztési Tervének véleményezése

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (V1.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

4. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 18/2010 (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

5. Intézkedési csomag a zuglói idős személyek élethelyzetének javítására

7. Pillangó park közpark felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

8. „TÉR KÖZ 2016 - A Mogyoródi úti közösségi sportpálya funkcióbővítő kiegészítő fejlesztése " című pályázat megvalósításával kapcsolatos döntések

9./ Javaslat Felújítási célokmány és program elfogadására, valamint közbeszerzési eljárás megindítására (Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. Csertő parkban, Csertő park 5-22. környezete)

11./ Kerületi építési szabályzat módosítása — szabályozási koncepció (a Budapest XIV. kerület, Thököly út — Nagy Lajos király útja — Bácskai utca — Nagybecskerek utca által határolt területre)

12./ Bérlőkijelölési jog alapításáról szóló megállapodás megkötése a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal

13. TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötése és a fiatalok biztonságos szórakozása program megvalósításához támogatás biztosítása

14./ Alapítványok támogatása (Partitúra Alapítvány, Jókai Mór Általános Iskola Iskolánkért Alapítvány, 1956 Öröksége Alapítvány, XIV. kerület Heltai Gáspár Általános Iskola Alapítványa, Belvárosi Gyülekezet Alapítvány, Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapítvány)

15./ Vagyongazdálkodási terv elfogadása

18./ A közbiztonsági helyzet javításában tett további intézkedés a Várna utcában és a környéken élők érdekében

19./ Intézményi karácsonyfa-akció biztosítása a 2017. évben

21. 2017. Év végi jutalom biztosítása az önkormányzat hivatalában és intézményeiben dolgozók részére

23. Sport Kft. kölcsönszerződés

23.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Közmeghallgatása 2017.11.16.
Videófelvétel
29 felszólalás db
24.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.19.
Videófelvétel
165 felszólalás db
Videófelvétel

1. Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés 1/A. és 1/B. mellékletének módosítása

2. Javaslat Felújítási célokmány és program elfogadására, valamint közbeszerzési eljárás megindítására (Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. Csertő parkban, Csertő park 5-22. környezete)

3. Közvilágítási vagyonelemek átadása

5. A MILLFAV Mexikói úti végállomásánál - a (29801/4) hrsz-ú közterületen - található pavilonok közterület-használati hozzájárulásához szükséges kerületi önkormányzati vélemény megadása

8. Belépés a Közösségi Szociális Szövetkezetbe

11.Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 2017.07.31 fordulónapi közbenső mérlegének alapján tőke leszállításra

12. Intézkedési terv elfogadása a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. ellenőrzéséről

14. Helyiséggazdálkodás Zuglóban - 2017" című beszámoló

15. Napirendi pont

16. Az önkormányzat tulajdonában álló helyiség kedvezményes bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Rózsavölgyi tér 13. (Hrsz: 31269/19))

17. ÁSZ jelentés alapján kialakított döntés