Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Katanics Sándor

Veszprém MJV Önkormányzata - Képviselő , MSZP-DK-Együtt-PM-MLP-Lokálpatrióták

Korábbi tisztségek
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Telefon: 20/321-2829

Felszólalások

Összesen 66 hozzászólás
Találatok
0 db
66 db
1.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.10.26.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról

4.Döntés a Nemzeti Vízművek Zrt.–vel megkötendő, az Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon, illetve a víziközműveket működtető eszközök tulajdonjogának, valamint a BAKONYKARSZT Zrt.-ben meglévő részvénycsomag tulajdonjogának térítésmentesen történő átruházásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

9. Döntés a Veszprém 9130 hrsz.-ú „fásított terület” és a Veszprém 9124 hrsz.-ú „kivett temető” megnevezésű – természetben a Gyulafirátót településrészen lévő Német utca végén található – önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok telekhatár rendezéséről

15.Döntés az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatójának megbízásáról

17.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának jóváhagyásáról

2.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.09.28.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

7.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Ifjúsági Stratégiájának elfogadásáról

16.A)Döntés az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

26.Döntés a 2024-2038. időszakra szóló, a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

19.Döntés a Veszprém 9258 hrsz.-ú – természetben a Veszprém-Gyulafirátót, Szőlőhegy és Haraszt utcák folytatásában található – ingatlan telekalakításának jóváhagyása tárgyában hozott 133/2023. (IV. 27.) közgyűlési határozat módosításáról

22.Döntés a Veszprém 0274/3 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Veszprémvölgyi utca végén, a Kiskuti Csárda mellett található – ingatlan végleges más célú hasznosításának kezdeményezéséről

3.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.06.29.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.Előzetes döntések Veszprém településrendezési terveinek módosításáról

28.Döntés a védőnői ellátás állami átvétele körében a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal megkötendő megállapodás jóváhagyásáról és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratának módosításáról

14.Döntés a Veszprém 3291/A/183 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E. szám alatti – ingatlan használata tárgyában a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal kötött ingatlanhasználati szerződés módosításáról

18.Döntés a Veszprém-Gyulafirátót, Szőlőhegy és Haraszt utcák folytatásában található Veszprém 9258/4-7 és 9258/9-19 hrsz.-ú ingatlanokat magában foglaló vagyontömeg értékesítésre történő kijelöléséről

4.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.05.25.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4.Döntés a Katolikus Szeretetszolgálattal megkötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról az önkormányzati tulajdonban levő Veszprém 4273/126 hrsz.-ú „kivett iskola” megnevezésű – természetben a Cholnoky Jenő Általános Iskola területén található – 320 m2 alapterületű „forfa” épület és a megközelítését biztosító 947 m2 területű udvar tárgyában

20.Döntés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

5.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.04.27.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 28/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

10.Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

9.Döntés a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

11.Döntés a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének a 2022. évi hatósági tevékenységükről és a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátásáról szóló beszámolója elfogadásáról

25.Döntés a V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése érdekében a V-Busz Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról

16.Döntés a Veszprém 9258 hrsz.-ú – természetben a Veszprém-Gyulafirátót, Szőlőhegy és Haraszt utcák folytatásában található – ingatlan telekalakításának jóváhagyásáról

6.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.03.30.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 9/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

16.Döntés a V-Busz Kft. tulajdonában lévő, forgalomból kivont autóbuszok humanitárius segítségnyújtáshoz történő felajánlásáról

17.Döntés a kialakuló Veszprém 4086/85 hrsz.-ú – természetben Veszprém, Sólyi utca melletti – „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

21.Döntés „20. századi művészportrék” című, Nagy Sándor szobrászművész alkotásaiból összeállított kompozíció Színházkertben, önkormányzati tulajdonú területen történő elhelyezéséről

22.Döntés a Városarculati Munkacsoport 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

7.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.02.23.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

29.A)Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2022. évi feladatainak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

2.Döntés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

13.Döntés a Veszprém 01024/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém-Gyulafirátót és Hajmáskér között elhelyezkedő – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adásáról

20.Döntés a V-Bike közbringa rendszer kialakítását követő üzemeltetése érdekében a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításának előkészítéséről

21.Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. parkolási közszolgáltatás ellátásában való közreműködéséről szóló megbízási szerződés módosításáról

8.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023.01.26.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

9.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.12.15.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közszolgálati tisztviselőkről szóló 59/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

17.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város vízkárelhárítási terve felülvizsgálatának jóváhagyásáról

23.Döntés a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

10.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.11.17.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

11.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.09.29.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 8/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról

18.Döntés a Veszprém 4073/3 hrsz.-ú és a Veszprém 4073/3/A hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Budapest út 8. szám alatti – ingatlan (volt Szakszervezetek Háza) bérlet jogcímén történő hasznosításra kijelöléséről

12.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.06.30.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról és a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének megállapításáról

13.Döntés telepítési tanulmányterv jóváhagyásáról a Veszprém-Kádárta, Püspökréti utca melletti tartalékterületre vonatkozóan

26.Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról

27.Döntés a Göllesz Viktor Fogyatékosok Nappali Intézménye intézményvezetőjének nyugdíjazás miatti felmentéséről

24.Döntés Kavicsfogú álteknős-miniszobrok elhelyezéséről

13.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.05.26.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.A)Döntés választókerületi keretről

5.A)Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító jelű és a „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című önkormányzati beruházás megvalósításához kapcsolódó önrész biztosítása érdekében

13.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város 2030-ig tartó városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról

14.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.04.28.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

4.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló 28/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság Vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

23.Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási feladatok keretében a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

15.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.03.24.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

1.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

17.Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

7.Döntés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással megkötendő megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém belterület 3044 hrsz.-ú – természetben az Aradi Vértanúk úti garázstelepen található – tervezett hulladékudvar megközelítését célzó útfejlesztéssel kapcsolatban

16.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2022.03.04.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Döntés önkormányzati tulajdonú lakások kijelöléséről az Ukrajnából érkező személyek részére

17.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022.01.27.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

11.Döntés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

18.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021.11.25.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4.Előzetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról

5.Döntés a Veszprém, Hóvirág utca 1. szám alatti 5045 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő, beruházás eredményeképpen kialakuló ingatlan bérlet jogcímén történő hasznosításra kijelöléséről

19.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021.09.30.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Döntés a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

2.Döntés a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

3.Döntés a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének a 2020. évi hatósági tevékenységükről és a hatásköreikbe tartozó feladatok ellátásáról szóló beszámolója elfogadásáról

7.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

20.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2021.07.19.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Döntés Veszprém-Gyulafirátót városrész mellett építeni tervezett katonai bázisnak

21.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021.06.24.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

1.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

8.Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról

18.Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. távhőellátási közszolgáltatási tevékenységének 2020. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

22.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.10.29.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

8.Döntés a Veszprém 0393 hrsz-ú, természetben az Aradi Vértanúk útja és a külső körgyűrű találkozása mögött elhelyezkedő önkormányzati ingatlan változási vázrajzának a jóváhagyásáról és a telekalakítást követően kialakuló Veszprém 0393/1 és 0393/3 hrsz.-ú ingatlan mint termőföld végleges más célú hasznosításának kezdeményezéséről

23.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.09.24.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

2.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

6.Döntés Veszprém-Gyulafirátót településrészen fiókgyógyszertár létrehozásához történő hozzájárulás megadásáról

24.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyûlése 2020.09.15.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.Előzetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról

4.Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról kettős kereszt felállításához

25.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2020.08.19.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződésnek a menetrend változtatás érdekében történő módosításáról

5. A)Döntés az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról

26.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2020.06.26.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

2.A)Döntés a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

32.A Veszprémi Rendőrkapitányság Vezetőjének beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

30.A Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának 2019. évi beszámolója a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

3.A)Döntés a Zöldfelületi Stratégia végrehajtásáról szóló 200/2019. (IX.26.) Közgyűlési határozat végrehajtása tárgyában hozott intézkedések elfogadásáról

22.Döntés Kolodko Mihály műalkotásainak közterületen, önkormányzati tulajdonú építményen történő elhelyezéséről

23.A V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. beszámolója a helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási feladatok 2019. évi ellátásáról

27.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.02.27.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

2.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása

7.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

12.Döntés a 2020. évi civil keret pályázat kiírásának elfogadásáról

13.A Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért címet viselő kezdeményezés támogatása

28.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020.01.30.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.Köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

11.A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződésének a megkötése a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel

16.Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

29.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.12.12.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

2.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

3.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása; és döntés az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről

19.A V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. autóbuszbeszerzési eljárásnak és az ahhoz kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása

30.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.11.21.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

10.Döntés pályázat benyújtásáról az „Urban Innovative Actions” elnevezésű Európai Uniós közösségi kezdeményezés pályázati felhívására

19.A)A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésről szóló közszolgáltatási keretszerződés módosítása

31.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.09.26.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

8.A Veszprémi Petőfi Színház igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálása

11.A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás pénzügyi fenntarthatóságát javító szakmai koncepció irányainak a jóváhagyása és a V-Busz Kft alapító okiratának a módosítása

32.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2019.08.22.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

6. Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása

4. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

33.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat rendkívüli Közgyűlése 2019.06.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

7.Döntés a Csarnok Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft ajándékozási szerződésének a jóváhagyásáról a Veszprém Aréna létesítménye ingó- és ingatlanvagyonának ingyenes állami tulajdonba történő átadásának a tárgyában

9.A)Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00003 azonosítószámú pályázat visszavonásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása tárgyában

34.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.05.29.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

11.A Veszprémi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

35.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.04.25.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.Döntés és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása „okos-zebra” pályázat benyújtása érdekében a Jutasi ABC biztonságos megközelíthetőségéhez kapcsolódóan a Haszkovó utcai gyalogos átkelőhelyen

3.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

22.A Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának 2018. évi beszámolója a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

9.A V-Busz Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása a közösségi közlekedés helyi menetrendjének és díjszabásának módosítása érdekében

16.Közlekedési koncepció felülvizsgálata

36.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.02.28.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

3.A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

4.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

37.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019.01.31.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

11.Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

38.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 2018.12.15.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

16.Beszámoló az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárt érintő ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervről

39.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.11.22.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Döntés a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának módosításáról és a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft-vel megállapodás jóváhagyásról a Veszprém, Pápai út 37. szám alatti munkásszállás működtetése érdekében

Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Modern Városok Programban való részvétel előrehaladásáról

Tájékoztató a veszprémi labdarúgás helyzetéről, a labdarúgáshoz a sporttámogatási megállapodásokban rögzített előírások teljesítéséről, a sportág helyi jövőjével kapcsolatos szándékok és elvárások meghatározása

40.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.10.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

41.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.09.27.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.A.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottságába új tag és alelnök megválasztásáról

42.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.03.29.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

8.Döntés a Veszprém, 5097 hrsz – természetben a Veszprém, Füredi u. 2. szám – alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának visszautasításáról

43.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018.02.22.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

2.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

11.Nyilatkozat a veszprémi civil szervezetek helyi identitásának megóvása érdekében

44.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.12.14.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása

45.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.11.23.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.A helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

11.Az egészségügyi alapellátás fogorvosi körzeteire vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyása

13.Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1. „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához Kádárta településrészi orvosi rendelő felújítása tárgyában

46.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.10.26.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

6.Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Modern Városok Programban való részvételéről és döntés a 80/2017. (III.30.) határozat hatályon kívül helyezéséről

47.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.09.28.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

10.Döntés adásvételi szerződés jóváhagyásáról a veszprémi sportuszoda-beruházással összefüggésben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel

48.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.06.29.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

5.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítása

15.Döntés adásvételi szerződés jóváhagyásáról a  Veszprém, 0231/8 hrsz. alatti – természetben a Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtérnél levő – ingatlan értékesítésre tárgyában

16.Döntés a Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése

49.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.05.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

50.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.04.27.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

5.A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

13.A Veszprém, 0231/8 hrsz. alatti – természetben a Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtérnél levő – ingatlan értékesítésre történő kijelölése

51.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.02.23.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról és döntés az Önkormányzat saját kötelezettségeinek megállapításáról

52.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.01.26.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

11.Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

53.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.10.27.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetű módosítása

2.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

3.A helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

5.Döntés a Veszprém Városi uszoda fejlesztés Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány jóváhagyásáról

10.A)Döntés a térfigyelő kamerák elhelyezéséről szóló 55/2013.(II.28.) határozat módosításáról

54.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.09.29.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

2.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról és a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról

55.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.06.29.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása

2.A közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és Veszprém történetileg kialakult részeinek elnevezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

3.Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 61/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása a Vt-28 övezet legkisebb telekméretét érintően

8.Döntés a Csarnok Kft.-nek a Veszprém Handball Team Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő tulajdonszerzéséről

15.Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.4.1.-15 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásához a „Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útja - Bajcsy-Zsilinszky Endre utca találkozásában körforgalmi csomópont kiépítése és kerékpárút építése a vasútállomás és a belváros között, valamint kerékpáros nyomvonal építése Szabadságpuszta városrész irányába” projektelemek elkészítése tárgyában

16.Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.4.1.-15 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásához a Fenntartható Mobilitási Terv elkészítése tárgyában

22.Tájékoztató társadalmi konzultáció lefolytatásáról a 2020-ig terjedő városfejlesztési nagyberuházások tárgyában

56.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.05.26.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

57.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2016.05.19.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Az Önkormányzat működtetésében és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő nevelési intézmények átszervezésének véleményezése

58.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyulése (2. rész) 2016.02.25.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

6.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

7.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról

9. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása

59.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (1. rész) 2016.02.25.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
60.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.01.28.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Az alapellátási központi orvosi ügyelet további működtetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalás módosítása

4.Előzetes kötelezettségvállalás kárpátaljai magyarok megsegítésére

1.Döntés a Magyar Olimpiai Bizottság és a Budapest Főváros által 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamit a XVII. Paraolimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő garanciavállalásról

5.Döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

61.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.11.26.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

4.Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 30/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása

5.A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítása

62.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.10.29.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról és az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulásnak nyújtott visszatérítendő támogatásról

3.A Veszprém Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

4.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi vagyongazdálkodási irányelveinek jóváhagyása

10.A)A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési Intézmény záró beszámolója a 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó Fenntartói megállapodás teljesítéséről

11.„Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi fejlesztések” elnevezésű részletes megvalósíthatósági tanulmány végleges projektjavaslatának jóváhagyása

63.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.09.24.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásáról

2.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26) önkormányzati rendeletének módosításáról és a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról

64.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.07.30.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1.„Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi fejlesztések” című megvalósíthatósági tanulmány munkaközi változatának jóváhagyása (Az előterjesztés hétfőn kerül a honlapra feltöltésre)

5.Döntés a Veszprém belterület, 2539 hrsz. és 2529 hrsz. alatti, természetben Veszprém, Völgyikút u. 2 szám alatt elhelyezkedő ingatlanokat érintő telekalakításról

65.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.06.25.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

8.Döntés a közétkeztetés közfeladat ellátásához szükséges helyiségek haszonkölcsönbe adásáról

1.A)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26) önkormányzati rendeletének módosításáról

1.E)Döntés az Integrált Településfejlesztési Programban szereplő intézményi beruházások végrehajtásához szükséges tervezési és rendezési terv módosítási feladatokkal kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról

2.Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása

5.Döntés a Tulajdonosi Bizottság tagjainak, elnökének és alelnökének megválasztásáról szóló 244/2014.(X.31.) határozat módosításáról

66.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015.05.28.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő 9705/1 hrsz-ú (Posta út); 2820 hrsz-ú (Győri út); 2628 hrsz-ú és 2732 hrsz-ú (Vasút út) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Heim Pál Alapítvány között megkötendő együttműködési megállapodásról a „Heim Pál Mesekórház Gyermekegészségügyi, Mentálhigiénés és Életmód Központ” létrehozása tárgyában