Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Kiss László

Pomáz - Képviselő, Független

Korábbi tisztségek
Közbiztonsági Bizottság , Elnök
-

Bemutatkozás

Telefon: (70) 633-4378

Felszólalások

Összesen 29 hozzászólás
Találatok
28 db
1 db
1.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.04.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés a Pomázi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló megismerésére

2.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.03.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomáz Város közbiztonságának 2023. évi helyzetéről szóló beszámolójának megismerésére

4. Előterjesztés a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi beszámolójának megismerésére

6. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2023. évi beszámolójának megismerésére

7. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2011. (XII.1.) helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

8. Előterjesztés a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2023. (XI.02.) önkormányzati rendelet módosítására

18. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

3.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

14. Előterjesztés Pomáz város 2023. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadására

15. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés Pomáz Város Helyi Építési Szabályzat tervezett 4. módosításának előkészítéséről szóló 19/2024 (I. 30.) Önkormányzati határozat módosítására

16. SÜRGŐSSÉGI Pomáz Város Önkormányzatának tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása kapcsán éven túli kötelezettségvállalás engedélyezésére

4.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására - I. olvasat

6. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2024. évi célfeladat meghatározására

5.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

6.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között kötendő Közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyására

12. Előterjesztés a pomázi Műjégpálya felállítására és tárgyi ingatlan hasznosítására

23. Képviselői kérdések

7.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

10. Előterjesztés a városi kitüntetések készítésére vonatkozó Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsági kezdeményezés támogatására

19. Előterjesztés Alcsevicát feltáró út nyomvonalának meghatározására

20. Előterjesztés a Pomáz, Tölgyfa utca (9865/1 hrsz.) forgalmi rendjéről szóló döntés meghozatalára

21. Képviselői kérdések

8.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testülete 109/2023.(V.30) önkormányzati határozatának módosítására

8. Előterjesztés az óvodai dolgozók bérrendezésére

10. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

15. Előterjesztés a Pomáz, belterület 2131/26 és 2131/31 hrsz.-ú ingatlan teniszpálya működtetése céljára történő bérbeadására

18. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a védőnői feladatok átadására

19. Képviselői Kérdések

9.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi beszámolójának megismerésére

4. Előterjesztés az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának megismerésére

5. Előterjesztés Pomáz Város Polgárőr Egyesületével kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyására

12. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 2/2019 (I.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

13. Előterjesztés az időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló 23/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

16. Előterjesztés a gyermekek nyári napközbeni ellátásának módjával kapcsolatos döntés meghozatalára

10.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

5. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 2022. munkaévről szóló szakmai beszámolójának megismeréséről

18. Képviselői kérdések

11.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.03.09.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

2. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Keretszerződés és annak mellékleteit képező szerződések jóváhagyására

12.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

14. Előterjesztés a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

23. Előterjesztés az MLSZ sportpálya vonatkozásában előzetes elvi döntés meghozatalára

24. Előterjesztés a Tölgyfa utca (9865/1 hrsz.) forgalmi rendjéről szóló döntés meghozatalára

26. Előterjesztés a 9557 hrsz. (Rozmaring utca) árok hulladék kötelezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

13.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés a település 2023. évi költségvetés tervezetének megismerésére

14. Előterjesztés a közterület használatáról szóló rendelet megalkotására

14.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

24. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a Műjégpálya-üzemeltetési szerződés módosítására

27. Képviselői kérdések

15.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megismerésére

16.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

16. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során felmerülő II. sz. pótmunka elrendelésére

17.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

22. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet átadására

16. Előterjesztés a Pomáz Berkenye utca (944/10 és 945/4 hrsz) megvalósítandó útfelújítására, útépítésére vonatkozó döntésekre

19. Előterjesztés a Dera-patak 4+916 szelvényében építendő gyalogos híd beszerzési eljárásával kapcsolatos bíráló bizottság tagjainak elfogadására

18.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

13. Előterjesztés Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezés elfogadására

19.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

13. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

6. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására (II.forduló)

8. Előterjesztés az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2021. évi beszámolójának megismerésére

10. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi beszámolójának elfogadására

12. Előterjesztés a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. április 1-től, 2023. március 30-ig tartó időszakra támogatási megállapodásának elfogadására

23. Képviselői kérdések

20.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.03.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a szociális támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására I. olvasat

7. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról

8. Előterjesztés a Pomázi Futó Bajnokok Sportegyesület kérelmének támogatására

9. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomáz Város 2021. évi közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására

21.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.10.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

22.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről

11. Előterjesztés időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló rendelet előkészítéséről

23.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

12.Előterjesztés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való részvételre

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

17.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda -Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Főegyházmegye részére történő átadásáról

24.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.12.22.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Budakalász fél-elkerülő

Műjégpálya-üzemeltetési szerződés megkötése

Vállalkozói Szerződés megkötése

25.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

6.Előterjesztés a körzetenkénti felosztás alapján kivethető adómérték megállapítás lehetőségeinek megvizsgálására

10.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására

11.Előterjesztés a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. évi Támogatási megállapodásának elfogadására

18.Előterjesztés három fa helyi védelem alá helyezési eljárásának megindítására

19.Előterjesztés a magáningatlanon történő fakivágásra, valamint a növények telekhatártól mért ültetési távolságának és a telekhatárra ültetett sövények magasságának korlátozására vonatkozó rendelet megalkotásának előkészítésére

25.Sürgősségi előterjesztés a Pomáz belterület 1167/2 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

27.Sürgősségi előterjesztés gasztroenterológiai diagnosztikai eszköz beszerzésének támogatására a Szentendrei Egészségügyi Intézménynél

28.Képviselői kérdések

26.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

7.Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára

12 12.Előterjesztés egyes önkormányzati feladatoknak a Pomáz Kft. útján történő ellátására

Előterjesztés a külterületi föld belterületbe vonásról szóló önkormányzati döntések során érvényesítendő szempontok meghatározására

Előterjesztés Pomáz, Cseresznyés utcai lakos kárigényének elbírálására

20 Előterjesztés az önkormányzat által végeztetett síkosság mentesítés során, a hatékonyabb és környezetkímélőbb szóróanyag beszerzésének és használatának előírására

21 SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés A Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése, próbatermi problémáik megoldása ügyében

28.Képviselői kérdések

27.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.09.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

10. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozatalára

13. Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására

15. Előterjesztés a Budakalász fél-elkerülő út beruházásához adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározásáról szóló 35/2021. (II. 11.) számú önkormányzati határozat módosítására

21. Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9398 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1460 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelölésére

26. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Üzleti tervének és Beszámolójának jóváhagyására

28.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.08.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a Szentendre Hivatásos a Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló pontosított beszámoló megismerésére

12. Előterjesztés Pomáz Város közigazgatási területén kihelyezendő közúti jelzőtáblákra

16. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város házi gyermekorvosi 2. számú körzet betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

29.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

16. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során felmerülő II. sz. pótmunka elrendelésére