Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Kósa Anikó

Pomáz - Képviselő, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
-

Bemutatkozás

Telefon: (20) 398-8988

Felszólalások

Összesen 33 hozzászólás
Találatok
32 db
1 db
1.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.04.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

5. Előterjesztés Pomáz Kft. műjégpálya működtetésének pénzügyi elszámolásáról

12. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról

19. Előterjesztés a felmerülő közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekre adott tervezői javaslatok elbírálására

2.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.03.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

11. Előterjesztés a Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének támogatására

3.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.03.07.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéről

4.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

17. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

5.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3. előterjesztés a művészi ivókutak elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

6.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2024. évi célfeladat meghatározására

12. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának bővítésére.

18. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi munkatervének elfogadása

20. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

7.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

13. Egyéni képviselői indítvány a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. székhely épületének homlokzati felújításának támogatására

15. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

8.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

8. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között kötendő Közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyására

15. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési szolgáltatásokról szóló rendelet megalkotására

9.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

10. Előterjesztés a városi kitüntetések készítésére vonatkozó Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsági kezdeményezés támogatására

19. Előterjesztés Alcsevicát feltáró út nyomvonalának meghatározására

21. Képviselői kérdések

10.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

17. Előterjesztés Pomáz Város közművesítetlen építési telkeinek főépítészi szakmai konzultációjával kapcsolatos döntésre

11.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

8. Előterjesztés az óvodai dolgozók bérrendezésére

10. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

12.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a Pomáz Kft. könyvvizsgálójának megbízására

8. Előterjesztés a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft 2021. és 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadására

9. Előterjesztés a temetők rendjéről szóló 16/2018.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására

28. Képviselői kérdések

13.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

12. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 2/2019 (I.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

14. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

14.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 2022. munkaévről szóló szakmai beszámolójának megismeréséről

7. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezésére

12. Előterjesztés a Pomáz Polgármesteri Hivatal személyi állományának pontosítására

13. Előterjesztés a felmerülő közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekre adott tervezői javaslatok elbírálására

14. Sürgősségi előterjesztés a Pomáz, belterület 2131/26 és 2131/31 hrsz.-ú ingatlan teniszpálya működtetése céljára történő bérbeadására

15. Sürgősségi előterjesztés a földgáz és villamos energia közbeszerzés 2023. évi lebonyolítására

16. Sürgősségi Előterjesztés a Pomáz város területén lévő fák állapota felmérésének és az ápolásra szoruló fák szakszerű ellátásának támogatására

18. Képviselői kérdések

15.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

11. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő keretszerződés és annak mellékleteit képező szerződések jóváhagyására

14. Előterjesztés a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

23. Előterjesztés az MLSZ sportpálya vonatkozásában előzetes elvi döntés meghozatalára

16.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tájékoztatójának megismerése

7. Előterjesztés a település 2023. évi költségvetés tervezetének megismerésére

20. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-vel kötött műsorszolgáltatásra vonatkozó vállalkozói szerződés felülvizsgálatára

24. Képviselői kérdések

17.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 1. rész 2022.12.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

5. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére pályázati felhívás kiírására

7. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyására

9. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2011. (XII.1.) helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosítására

11. Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Alapról szóló rendelet létrehozására I. olvasat

18.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozási terv megismerésére

4. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására

6. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

9. Előterjesztés a Pomáz, Szabadság tér és környékének forgalomtechnikai felülvizsgálatának és forgalomtechnikai kiviteli tervének elfogadására

23. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában készült belső ellenőrzési jelentésében foglaltak alapján készített intézkedési terv jóváhagyására.

24. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a Műjégpálya-üzemeltetési szerződés módosítására

27. Képviselői kérdések

19.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

11. Előterjesztés A Pomázi Nemzetiségi Önkormányzatok által megrendezendő Városi Szüreti Rendezvény támogatására

14. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó szerződés melléklet javításának elfogadására

15. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között kötendő feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

17. Képviselői kérdések

20.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.01.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

10. Előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés hatályának hosszabbítására

12. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására

31. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. belső ellenőrzésének elindítására.

32. Képviselői kérdések

21.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.07.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

22.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

8. Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

23.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására (II.forduló)

19. Előterjesztés a Beniczky utca 35. szám alatti, Goethe köz felöli 293 nm-es épületrész felújításnak, rendeltetésmód változtatásának becsült költségei elfogadására.

24.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.03.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról

8. Előterjesztés a Pomázi Futó Bajnokok Sportegyesület kérelmének támogatására

15. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok pénzügyi, gazdálkodási feladatok közös ellátására

25.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.10.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

26.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

10. Tájékoztató Pomáz Város környezeti állapotáról

27.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.02.15.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetője részére meghatározott célfeladatok megvalósítása és kitűzése tárgyában hozandó döntésről

11. Előterjesztés a Hungast Vital Kft. gyermekétkeztetési feladatok ellátásának áremelésére vonatkozóan

15. Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli terv véglegesítésére

28.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

17.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda -Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Főegyházmegye részére történő átadásáról

29.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

10.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására

11.Előterjesztés a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. évi Támogatási megállapodásának elfogadására

28.Képviselői kérdések

30.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli terv elfogadására

10. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésével kapcsolatos egyes költségek átvállalására vonatkozó képviselői indítványhoz

11. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére

31.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

10. Napirendi pont

12 12.Előterjesztés egyes önkormányzati feladatoknak a Pomáz Kft. útján történő ellátására

21 SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés A Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése, próbatermi problémáik megoldása ügyében

28.Képviselői kérdések

32.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.08.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a Szentendre Hivatásos a Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló pontosított beszámoló megismerésére

16. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város házi gyermekorvosi 2. számú körzet betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

33.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

11. Előterjesztés A Pomázi Nemzetiségi Önkormányzatok által megrendezendő Városi Szüreti Rendezvény támogatására

14. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó szerződés melléklet javításának elfogadására

15. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között kötendő feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

17. Képviselői kérdések