Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Kovács Balázs

Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata - Képviselő 2009-2014, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Környezetvédelmi Bizottság
2014 - 2019
Pénzügyi és költségvetési bizottság
2014 - 2019
Tulajdonosi és közbeszerzési bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 70 hozzászólás
Találatok
31 db
39 db
1.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Az új zuglói parkolásüzemeltetési rendszer kialakításáról szóló 207/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat végrehajtásához szükséges egyes döntésekről

A Várna utca és a környék lakosságának érdekében tett további közbiztonsági intézkedések

2.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Kerületi építési szabályzattal összefüggő településrendezési szerződés megkötése (Budapest XIV., Hungária körút 113-115. szám alatti ingatlan)

Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

3.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

15. Napirendi pont

4.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.13.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat parkolási rendszert vizsgáló, szakértőkből álló 3 fős tényfeltáró munkacsoport felállítására

A Tengerszem utca – Szuglói körvasút sor – Kacsóh Pongrác út – (29973/191) hrsz.-ú közterület által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, a területre vonatkozó kerületi építési szabályzat készíttetése

Javaslat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések átruházásáról

5.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Ideiglenes vizsgáló bizottság felállítása parkolási rendszer üzemeltetése ügyében

Parkoló automaták beszerzése

Intézkedéscsomag javaslat az óvodák versenyképességének a megőrzésére

Javaslat az óvodák versenyképességének a megőrzése, a zuglói gyerekekért dolgozó óvodapedagógusok, óvodai dolgozók megtartása, munkájuk megbecsülése érdekében tett intézkedésre

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása

Az E-Co-Housing nyertes projekt támogatási szerződésével kapcsolatos döntések meghozatala

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése

Szerződésmódosítási kérelem

Beszámoló a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről (2018. év)

Idősügyi Stratégia

6.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése

7.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.21.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Pillangó park közpark felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

Együttműködési megállapodás megkötése a Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Közszolgáltatási szerződés megkötése a Zuglói Sport -és Rendezvényszervező Nkft.-vel és rendelkezés a csíkszeredai ingatlanról

Zuglói Helytörténeti Gyűjtemény alapítása és ennek helyt adó állandó Kiállítási hely létrehozása

Bérlőkijelölési jog alapításáról szóló megállapodás megkötése a Zuglói Cserepes Nonprofit Kft.-vel

Tájékoztató kérése a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Zugló köztisztasága érdekében 2018. évben végzett munkájáról

Kiléptető lakás biztosítása az S.O.S. Krízis Alapítvány részére a családok átmeneti otthona feladatellátás érdekében

Beszámoló a 2018. évi lakáshasznosítási tervben meghatározott célok teljesüléséről

Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018. évi keretösszegének felhasználásáról

Parkolási rendszer

8.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.24.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelete módosítására

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

A Francia úton kialakult illegális szemétlerakás megszüntetése érdekében tett intézkedés

A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése

Intézkedéscsomag a létbiztonság megőrzéséért – a zuglói lakhatási program bővítése

Javaslat a rabszolgatörvény alkalmazásának megakadályozására

A rászoruló zuglói polgárok étkeztetésének javítása

A Képviselő-testület 378/2018. (X. 18.), 439/2018. (XI. 22.), a 441/2018. (XI. 22.) és az 529/2018. (XII.13.) határozatai alapján meghallgatás tartása

9.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

21./ Személyi kérdések

35./ A Zuglói Roma Nemzetségi Önkormányzat részére a működésükhöz szükséges helyiség biztosítása

40./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata területén a díjfizetéshez kötött várakozási övezet kibővítése

41./ Tárgy: Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Thököly út 178/A. (31713/1 hrsz.), Thököly út 178/B. (31713/2 hrsz.), Nagy Lajos király útja 144. (31712/2 hrsz.))

53./ Támogatási szerződés aláírása a „Praxisközösség Zuglóban a magasabb szintű alapellátásért” című projekt megvalósításával kapcsolatban

10.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.11.22.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

4. Kezdeményezés a 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

5. Parkoló automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a parkoló automaták műszaki jellegű üzemeltetése Budapest, XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén

8. A 378/2018. (X. 18.) Öh. számú határozat végrehajtásával kapcsolatos meghallgatás

9. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

10. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás a Zuglói Egészségügyi Szolgálat szakrendelései keretében belgyógyászati, kardiológiai tevékenység ellátására

11. Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási szerződés módosítása

13. Intézményi karácsonyfa-akció biztosítása a 2018. évben

20. Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Csertő utca 22. (39470/89 hrsz.))

11.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.11.08.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Öv utca 5. (39474/28 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 5-7. szám (Hrsz.: 31637/0/B/1))

12.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.18.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Fűrész u. 107. (30.688. hrsz.))

A Zuglói Játékszín Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) feladatainak ellátásával kapcsolatos megbízás

Jelentés a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. gazdasági helyzetéről, különös tekintettel az OTP részvények eladásából befolyt pénzeszköz meglétére

Kerületi Építési Szabályzattal összefüggő településrendezési szerződés

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel megkötött bérleti szerződés felbontása

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzat – véleményezési szakasz lezárása

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szent István Gimnázium és az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola látvány-csapatsport támogatásból megvalósítandó fejlesztéséhez

Intézkedés a Zugló feletti légiforgalom okozta zaj mérséklése érdekében

13.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.20.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzat – véleményezési szakasz lezárása

Önkormányzat tulajdonát képező telkek együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Egressy út 106. (Angol utca 28.) (31797 hrsz.), Egressy út 102-104. (31800 hrsz.))

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XIV., Szőnyi út 2. szám alatti ingatlan fejlesztéséhez

Korong utca zárt kutyafuttatójának megszüntetése

14.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.14.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Üzemeltetési szerződés megkötése a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesülettel

Baptista Integrációs Központtal haszonkölcsön-szerződés és együttműködési megállapodás megkötése

Javaslat a készülő kerületi építési szabályzattal (KÉSZ) összefüggő településrendezési szerződések megkötésére

15.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.31.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Tájékoztató a Vállalkozz Zuglóban! program 2017/2018. évi megvalósulásáról és intézkedés a program folytatása érdekében

Budapest Főváros XIV. ker. Zugló Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2017. évi Éves Beszámolójának jóváhagyása

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

"Kazánok cseréje 4 intézményben a járulékos munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

"Nyílászárók cseréje 6 intézményben" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

"Napraforgó Óvoda (Emma utca 16-18) épület felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának és a helyi közutak kezelésének rendjéről szóló 48/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Beszámoló az óvodai ellátásról Zuglóban 2017.

S.O.S. Krízis Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötése - családok átmeneti otthonának működtetésére -

A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére lakások rendeltetésszerű állapotba hozására biztosított határidő és az Együttműködési Megállapodás időtartamának módosítása (Budapest, XIV. kerület, Egressy út 18/A. fszt. 6., Budapest, XIV. kerület, Fűrész utca 19. fszt. 2., Budapest, XIV. kerület, Gyarmat utca 47/A. 3. em. 66.)

16.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 100% tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek jóváhagyása

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

17.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Pillangó park közpark felújításatárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

A 6. számú gyermek fogorvosi körzet működtetése és pályázat kiírása

Helyi Értékvédelmi Támogatás - 2017. és Helyi Értékvédelmi Támogatás - Önrész-támogatás - 2017. (döntés a beérkezett pályázatokról

Köztéri szoborpályázatok elbírálása (Slachta Margit szobor, Pillangó szobor)

Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség felújítása (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 100. (hrsz.: 31900/3))

Javaslat a Szent Kristóf Egymásért Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésére

Tájékoztató az átláthatósági biztos jelentéséről

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben (2017. évi IV. negyedév) hozott döntéseiről, intézkedéseiről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2018. január 15-ig)

18.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.02.07.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

19.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.23.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (V1.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

4. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 18/2010 (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

5. Intézkedési csomag a zuglói idős személyek élethelyzetének javítására

7. Pillangó park közpark felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

9./ Javaslat Felújítási célokmány és program elfogadására, valamint közbeszerzési eljárás megindítására (Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. Csertő parkban, Csertő park 5-22. környezete)

11./ Kerületi építési szabályzat módosítása — szabályozási koncepció (a Budapest XIV. kerület, Thököly út — Nagy Lajos király útja — Bácskai utca — Nagybecskerek utca által határolt területre)

12./ Bérlőkijelölési jog alapításáról szóló megállapodás megkötése a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal

18./ A közbiztonsági helyzet javításában tett további intézkedés a Várna utcában és a környéken élők érdekében

19./ Intézményi karácsonyfa-akció biztosítása a 2017. évben

20.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.19.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3. Közvilágítási vagyonelemek átadása

5. A MILLFAV Mexikói úti végállomásánál - a (29801/4) hrsz-ú közterületen - található pavilonok közterület-használati hozzájárulásához szükséges kerületi önkormányzati vélemény megadása

8. Belépés a Közösségi Szociális Szövetkezetbe

10. Lelki Egészségvédő Alapítvány támogatása

21.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.21.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (V1.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

14. Pillangó park közpark felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

21. Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatási szerződésének módosítása

22.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.06.22.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

31. Napirendi pont

32. Napirendi pont

37. Napirendi pont

41. Napirendi pont

42. Napirendi pont

23.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

1. Személyi javaslatok

2. Javaslat a Budapest, XIV. kerület öv utca 129-131, öv utca 133-135., Bíbor utca 14-16. valamint a Kövér Lajos utca 45-47. sz. társasházak használatbavételi engedéllyel kapcsolatos problémáik megoldására

7. A Zuglói Cserepes Kulturális Nkft. 2016. évi egyszerűsített beszámolójának jóváhagyása

10. A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 2016. évi (egyszerűsített) beszámolójának, szakmai beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének és közhasznúsági mellékletének elfogadására

13. Közszolgáltatási szerződés megkötése Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nkft-vel

16. Kerületi építési szabályzat — szabályozási koncepció

30. Beszámoló a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről

34. Zuglói Szociális Szolgáltató Központnál jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges készülékek számának bővítése

35. Civil szervezetek (alapítványok) 2016. évi támogatására kiírt pályázat elszámolásával kapcsolatos tájékoztatójának elfogadása

39. Beszámoló az adóhatóság 2016. évi tevékenységéről

41. Beszámoló az óvodai ellátásról Zuglóban

42. Beszámoló a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány helyzetéről, a lakásgazdálkodásról 2017

24.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

7. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

26. Napirendi pont

25.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.03.14.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

3. A Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy-kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén tárgyú, a Kbt. Második rész 81.§ (1) bekezdés pont szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás lezárása

4. Felnőtt központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása közreműködői szerződés keretében tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

5. „Zugló közigazgatási területén megvalósuló fizető parkoló övezetek üzemeltetési feladatainak ellátása

7. Tájékoztatás a településképet érintő jogszabályi változásokról, az arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről, illetve előkészítésükről

11. Hatástanulmány

26.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.23.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

15. A Budapest XIV. kerület, Gizella út 24-26. sz. alatti (32559 hrsz.-ú) ingatlanra tervezett beruházás kapcsán készített telepítés! tanulmányterv

17. A Zuglói Médiaszolgáltató Kft. „v.a." végelszámolásával összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatal

22. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

27.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

28.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.15.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

6. Napirendi pont

11. Napirendi pont

19. Napirendi pont

21. Napirendi pont

29.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

27. Napirendi pont

30. Napirendi pont

31. Napirendi pont

30.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.21.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület 31772, 31773, 31774 helyrajzi számú ingatlanok ingatlanfejlesztési-ingatlanhasznosítási pályázatának kiírására és közzétételére

Javaslat Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VH.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatára

Javaslat pályázat benyújtására és önrész biztosítására az Interreg CENTRAL EUROPE program 1. prioritásán belül (Innovációs együttműködések Közép-Európa versenyképesebbé tétele érdekében)

Javaslat Budapest, XIV. kerület Zugló közigazgatási területén a meglévő hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. II. félèves munkatervére

Tájékoztató képviselői interpelláció vizsgálatáról Előterjesztő: Bihary Zoltán TKB elnöke

31.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

7. Javaslat az önkormányzat által az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 6/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a zöldterületek, zöldfelületek használatáról, fenntartásáról, fejlesztéséről és védelméről szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

19. Javaslat támogatás biztosítására a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. részére a társasházi- és intézményi kamerarendszerek kiépítésére fordított program bővítésének céljából

32.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.21.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
33.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

1 A „Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy-kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén" tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § (1) bekezdés pont szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás megindítására

2 Javaslat a Zuglói Zrt. ajánlatkérő által kiírt „Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény Második Rész 81. § (1) bekezdés szerinti hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárás lezárására

3 A „Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

4 A „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása" tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

10 A vészkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű állítás

11 Térinformatikai rendszer fejlesztése

28 Budapest, XIV. kerület Ungvár-Miskolci utcák-Erzsébet királyné úja és a Szuglói körvasút sor által határolt területen korlátozott sebességű övezet megvalósítása

31 A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése

32 A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásról szóló 25/2016. (V 19.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-1331/2016

34.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.15.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

5. A 2016. évi költségvetésről szóló 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítása

16. Támogatás nyújtása a Zuglói Cserepes Non-profit Kulturális kft. részére tehetségkutató rendezvénysorozat lebonyolítására

24. Megállapodás a Budapest, XIV. kerület, Angol utca 53. szám alatti Társasházzal a Társasház által felvett hiteleknek az - önkormányzat tulajdoni hányadára eső rész előtörlesztése ügyében

25. A kerület középületekre vonatkozó energiahatékonysági stratégiájának kialakítására és az ehhez kapcsolódó energetikai audit előkészítésére vonatkozó 571/2015. (XI.26) határozat módosítása

35. Szociális frakció nyilatkozata

35.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a "Városliget, mint kiemelt zuglói közpark megújításával kapcsolatos együttműködési megállapodásról" hozott 238/2016. (IV. 21.) határozat döntés megismételt tárgyalására

36.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.03.24.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Javaslat a BRFK XIV Kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

2.Javaslat a XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolójának elfogadására

8. Javaslat Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet módosítására

14. Javaslat a „Rákosfalva park 1-3. parkrekonstrukció megvalósítása" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

15. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Zeg-Zug Waldorf Egyesület között együttműködési megállapodás, továbbá az Önkormányzat és a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésére

20. Javaslat a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítésével kapcsolatos határozati javaslatra

37.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.01.21.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

7. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezet véleményezése

8. Javaslat a főépítész összefoglaló jelentésének elfogadására

10. Beszámoló a 2015. évben lefolytatott és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokról

11. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásra a Budapest XIII. kerület, 28023117. hrsz-ú és a Budapest XIV kerület, 28023/18. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

12. Javaslat az átláthatósági biztos jelentésének elfogadására

16. Javaslat szociális szépségszalon megvalósítására a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámának bővítésére

17. Javaslat a TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére és a fkitalok biztonságos szórakozása program megvalósításához támogatás biztosítására

19. Javaslat a képviselő-testületi ülések interneten történő közvetítésének megvalósítására

20. Javaslat az elmúlt időszakban Zugló területén elkövetett kiemelt bűncselekmények elkövetői ellen fellépő, a BRFK és a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozó személyek anyagi természetű jutalmazására

38. Javaslat utcai szociális munka ellátására irányuló támogatási szerződés megkötésére

39. „Budapest XIV kerület, Dózsa György út Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt területen és Kerepesi út — Vezér utca — Ond vezér úja — Örs vezér tere — Bánki Donát utca — Padlizsán utca által határolt területen fizető parkoló övezet kialakításához parkolójegy-kiadó automata beszerzése, szállítása, üzembe helyezése és üzemeltetése" tárgyú, a Kbt. Második rész, XII fejezet, 85. § (2) bek.szerinti, hirdetménnyel induló 2 szakaszban lefolytatandó gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása

38.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.12.17.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
39.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkÍvüli Képviselő-testületi ülése 2015.12.01.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat az építményadó rendelet módosítására

40.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.10.15.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

41.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése II. rész 2015.09.17.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

16. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata parkolási rendeletének megalkotására

17. Javaslat a Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet

18. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzatának 2015. I. féléves gazdálkodásáról

19. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló önkormányzat, a Budapest Főváros XIV. kerület Polgármesteri Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Kincsinfo Kft által megkötött ASP.ADÓ adóigazgatási szakrendszerre történő átállást elősegítő megállapodás utólagos jóváhagyására

42.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.09.17.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

10. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában levő nemzeti vagyon részét képező korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképtelen ingatlanállomány felújítására és fejlesztésére vonatkozó „Intézmény Stratégia 2015-2019. Közterület Stratégia 2015-2019" dokumentum elfogadásáról, illetve a stratégiák megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetek biztosításáról

43.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.02.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Javaslat az Echo Investment Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társasággal és Echo Investment Spólka Akcyjna-val megkötött adásvételi szerződés és közérdekű fejlesztési és együttműködési megállapodás módosítására

5. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az építészeti örökség helyi védelméről szóló 48/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelete módosítására

11. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Közbiztonság; Non-profit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésben előírt fajlagos költségek megállapításáról

12. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság 2015. évi Üzleti tervének elfogadására

13. Tájékoztató a Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft. 2014. évi Éves beszámolójáról

14. Tájékoztató a Zuglói Médiaszolgáltató Kft. 2014. évi Éves beszámolójáról

27. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat parkolási díjfizetö zónáinak kibővítésére

44.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Javaslat Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

7. Javaslat a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

10. Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, alapító okiratának módosítására

17. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014, évi Éves Beszámolójának elfogadására, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásul vételére, továbbá a 2014. évben képződött adózás utáni eredmény felhasználására

21. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XIV kerület, Pétervárad utca 11-17. szám alatti Okmányiroda területén, a Magyar Államkincstár számára létesítendő 2 db munkaállomással kapcsolatban

25. Tájékoztatás az EMMI által meghirdetett Kábítószer-prevenciós programok támogatására kiírt pályázaton történt indulásról („B" kategória) és javaslat a támogatás elnyerése esetén az önrész biztosításáról

33. Javaslat a civil szervezetek (alapítványok) 2015, évi pályázatainak támogatására

39. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata honlapja állandó tartalmának kétnyelvűvé tételére

45.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.04.23.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3. Javaslat a Városliget közpark funkciójának, valamint jelenlegi zöldfelületének megőrzéséről szóló nyilatkozat elfogadására

4. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-vel támogatási szerződés megkötésére

7. Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft-vel támogatási szerződés megkötésére

9. Javaslat a Képviselő- testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendelet módosítására

12. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

14. Javaslat a piacokról és vásárokról szóló 33/1996. (VII. 11.) sz. rendelet felülvizsgálatára, módosítására

25. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő intézmények kazánházának felújítására

31. Javaslat a Szociális Bizottság tagja tagsági viszonyának megszüntetésére és új tagjának megválasztására

46.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.03.05.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapest főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

47.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.02.26.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat felügyelőbizottági tag visszahívására és új tag megválasztására

8. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 23/2011. (V2) önkormányzati rendeletének módosítására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a kerület "Környezetvédelmi Alap"-járól--szóló 6/199 -7. (IV 2-9.) sz. rendeletének módosítására

15. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló önkormányzata 2015. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

48.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés I. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (X1.14.) önkormányzati rendelet módosítására

49.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2014.12.17.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet és más a Képviselő-testület hatáskör átruházását tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítására

5. Javaslat a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

50.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.12.04.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

51.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.11.14.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

52.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.06.20.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

53.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.05.15.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

54.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.02.14.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

55.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.11.21.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

56.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.09.12.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

57.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.06.20.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

58.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.05.23.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

59.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.04.25.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

60.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselõ-testületi ülése 2013.03.14.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

61.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.02.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

62.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.01.31.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

63.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.11.29.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

16./ Javaslat az építményadóról szóló 18/2010. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítására

22./Javaslat a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

41./Javaslat a Myrai Vallási Közhasznú Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosítására

42./Tájékoztató a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről

44./Javaslat a 312/2011. (IV.28.) sz. határozatban foglalt határidő módosítására (Mogyoródi út 130. sz. alatti (40091/6 hrsz.-ú) terület sport-szabadidő-rekreáció célú hasznosítása)

46./Javaslat döntés meghozatalára a Mini Garros Tenisz Klub Budapest XIV. kerület, (30874/4) hrsz.-ú közterület egy részének megvétele tárgyú kérelmével kapcsolatban

64.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.10.25.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

27./Javaslat a Hétszínvirág Óvoda, a Játékszín Óvoda, a Kerékgyártó Óvoda, a Kincskereső Óvoda, valamint a Mályva Óvoda Alapító Okiratának módosítására

28./Javaslat az Aprófalva Óvoda, Bóbita Óvoda, Cseperedő Óvoda, Csicsergő Óvoda és a Herminka Óvoda Alapító Okiratának módosítására

65.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.09.20.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

9./Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására és az Önkormányzat szakfeladatairól szóló szabályzat elfogadására

13./Javaslat a Zuglói Tehetségprogram folytatására és a programban részt vevő intézmények további fenntartói támogatására

16./Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények 2012-2013. tanévre vonatkozó feladatváltozásáról

66.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.06.21.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

1./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat operacionális auditálása során tett megállapítások alapján intézkedési terv elfogadására

5./Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 10/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

16./ Javaslat a Zuglói Sportközpont megszűntetésére

22./Javaslat a 2012/2013. tanév önkormányzati tankönyvtámogatás összegének megállapítására

32./Javaslat a Cházár András u. 5. szám alatti bérlemény bérlőváltás miatt felmerült igényeire.

36./Javaslat közoktatási intézmény magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázat kiírására

37./Javaslat a Liszt Ferenc Általános Iskola (1146 Budapest, Hermina út 23.) Budapest Főváros Közgyűlése által kiírt, a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2012. évi pályázatán való részvételének támogatására, és a pályázaton elnyert támogatásból létrehozott kapacitások és szolgáltatások fenntartására és üzemeltetésére, valamint a megvalósított mintaprojekt továbbadására.

38./Tájékoztató a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf. 5033/2012/6. és Köf. 5007/2012/6. sz. határozatairól

67.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.05.31.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

8./Javaslat a TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR kódszámú „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című felhívásra pályázat benyújtásának támogatásáról és az elnyert támogatásból létrehozott kapacitások és szolgáltatások fenntartására és üzemeltetésére

68.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.04.19.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

9./ Javaslat a KMOP-4.6.1-11 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott 1. sz. és 2. sz. pályázathoz önrész biztosításáról szóló, 193/2012. (III.29.) sz. és 194/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására, valamint fedezet biztosítás céljából a kötvényes beruházások átcsoportosítására

22./ Javaslat a Budapest XIV. kerület E-VE (védelmi, véderdő) besorolású területeire vonatkozó bérleti/használati szerződések kivizsgálására

69.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.03.29.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

3./Javaslat a kommunális adóról szóló 63/2011 (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

12./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat működésének átvilágításáról szóló előterjesztés megtárgyalására

14./Tájékoztató a Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata (ZKVSZ) és Zugló Kerületi Szabályozási terve (ZKSZT) módosításáról

25./Javaslat a XIV. Szatmár utca 15. szám alatti melléképületek értékesítésére, valamint a 6,7. és 8. számú albetétek megszüntetésére

30./Beszámoló a Dorozsmai u. 21. szám alatt megvalósítandó óvoda ügyében Budapest Főváros Önkormányzatával folytatott tárgyalásokról

41./Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására és az intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

70.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.01.23.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

1./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 12/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítására

11./Javaslat az 1284/2011. (XI.17.) sz. határozatban foglalt határidő meghosszabbítására Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzat és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatási szerződésének megkötésére

17./Javaslat az 1219/2011. (X.20.) sz. határozat, a KMOP-4.5.2-11 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges önrész biztosításáról szóló Képviselő-testületi határozat módosítására

28./Jelentés a Képviselő-testület részére a 2011. augusztus 16. és 2011. december 14. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

29./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 1431/2011. (XII.15.) sz. határozatának visszavonására, a Zuglói Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjének újraválasztására és a Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának jóváhagyására