Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Kovács Lajos

Százhalombatta Önkormányzata - Képviselő , ÉSZKE

Korábbi tisztségek
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság
2014 - 2019
Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

30/934-2829

Felszólalások

Összesen 48 hozzászólás
Találatok
48 db
0 db
1.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2024.04.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletének megalkotására

10. Javaslat a Posta köz 4. (volt Százszorszép Óvoda) ingatlan idősek gondozóházává történő kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára

2.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2024.03.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

21. Napirendi pont

3.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

4.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

25. Napirendi pont

5.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

9. Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

6.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.12.08.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Gesztenyés u. 9. sz. alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

Javaslat a városi víziközmű vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

7.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

8.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2019.12.12.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

17. Napirendi pont

21. Napirendi pont

9.
Százhalombatta Önkormányzata Rendkívüli testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

10.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.17.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló a Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi gazdálkodásáról

Javaslat a Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálattal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalására

Tájékoztató Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Tájékoztató a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

11.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.08.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló Százhalombatta Város közbiztonságának helyzetéről és javaslat további feladatok meghatározására

Javaslat az Érdi Szakképzési Centrum alapító okiratának módosításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására

Javaslat az egészségügyi szakellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Százhalombatta Triatlon köz 3. 1015/124 hrsz-ú építési telek ivóvíz bekötésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat Százhalombatta Város közlekedési infrastrukturális ellátottságának 2019. évi fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

12.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.03.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a SZÁKOM Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodási tervének meghatározására

Javaslat a Sporthalom Kft. Alapító okiratának módosítására

Javaslat az Iparos úti felüljáró önkormányzati tulajdonba vételére, az üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására

13.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.14.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Dunafüredi úti garázssor közvilágításának biztosítására, valamint a közlekedés biztonság érdekében a növényzet beláthatósági szempontok szerinti felülvizsgálatára

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Javaslat Százhalombatta Város Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Javaslat a Százhalombatta (bez.) - Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése tárgyú projekthez kapcsolódóan az ELMÛ tulajdonú 0,4 kV-os elektromos hálózat átépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadása ügyében

Javaslat a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-vel érvényben levő Bérleti szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

14.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.06.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Sporthalom Kft. részére kölcsön nyújtására

Javaslat a kerékpárút fejlesztésével kapcsolatos feladatok meghatározás

Egyebek

15.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.06.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Tájékoztató a Sporthalom Kft. működésének eredményességére vonatkozó vizsgálat eredményéről, és javaslat a Sporthalom Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására

Javaslat a százhalombattai általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására

Javaslat bérlakás építési koncepció kidolgozására

16.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.03.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat sportlétesítmény fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az Óvárosban létesítendő postafiók kialakításához szükséges további intézkedések megtételére

Tájékoztató a SZÁKOM Nonprofit Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Korshak Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Javaslat a Korshak Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására

17.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására/peres anyagok

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására/peres anyagok

18.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat sportlétesítmény fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Sporthalom Kft. feladatellátásához kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára

19.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Tájékoztató a P. Dussmann Kft-vel kötött, az önkormányzati tulajdonú konyhák üzemeltetésére és az étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés teljesítéséről, valamint javaslat a 2018 évben esedékes közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntések meghozatalára

20.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

6./ Javaslat a Strand és Fürdő létesítmény Vasút utca felőli új bejáratának kialakítására

7./ Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Dr. Kárász Erzsébet saját halottá nyilvánítása

21.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

22.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.06.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1Javaslat a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos döntések meghozatalára

5Beszámoló a Százhalombattai Pitypangos Óvoda vezetőjének öt éves munkájáról

7Javaslat a Korshak Kft. Alapító Okiratának módosítására

23.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.05.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

3./ Javaslat az egészségügyi szakellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

4./ Javaslat sportlétesítmény fejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára

5./ Javaslat a Százhalombattai Pitypangos Óvoda magasabb vezetői állásával kapcsolatos döntések meghozatalára

9./ Javaslat a költségvetési szervek gazdálkodási feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára

11./ Javaslat a Csenterics utca-Erőmű utca kereszteződésében, illetve a Hága László utca végén található körforgalmak felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára

14./ Javaslat a Korshak Kft. Alapító Okiratának módosítására

24.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselõ-testületi ülése 2017.05.04.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a 2015. évi adósságkonszolidációs pályázatból visszaigényelt összeg felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés felmondására

Javaslat a Vasút utca- Dunafüredi utca kereszteződésében közlekedési lámpa létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

25.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló Százhalombatta Város közbiztonságának helyzetéről, és javaslat további feladatok meghatározására

8. Javaslat a SZÁKOM Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodási tervének meghatározására

13. Javaslat az Esélyegyenlőségi Támogatási Keret pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálására

14. Javaslat ifjúságpolitikai támogatási keret létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára

26.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.02.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat a Dunamenti Erőmű Zrt-vel megkötendő településrendezési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

2. Javaslat sportlétesítmény fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

27.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.12.07.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat sportlétesítmény fejlesztésére

28.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.11.08.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Javaslat a településrendezési eszközök karbantartásával kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Javaslat városi alközpontok kialakítására

29.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.06.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

10. Napirendi pont

30.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.05.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11. Napirendi pont

31.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

32.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.03.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

33.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.02.11.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

10. Napirendi pont

34.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2015.12.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Napirendi pont

9. Napirendi pont

35.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.11.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

36. Napirendi pont

36.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.09.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

37.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

13. Napirendi pont

38.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.04.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

22. Napirendi pont

39.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.03.31.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

16. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

40.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.02.12.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10-022 felújítás. Napirendi pont

10-021 út-járda. Napirendi pont

10-020 Int felúj.. Napirendi pont

10-013 sport konc. Napirendi pont

41.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2014.09.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Napirendi pont

42.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2014.06.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Napirendi pont

10. Napirendi pont

43.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2014.04.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

38. Napirendi pont

44.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2014.02.13.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Javaslat Százhalombatta város Bajnok utca - Triatlon köz - Aréna utca útépítése és felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítésére

Javaslat a társasházak törvényességi felügyeletének ellátásához kapcsolódó döntések meghozatalára

20. Napirendi pont

45.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.12.17.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Településfejlesztési Koncepció, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia megtárgyalására (Első olvasatban)

Javaslat a FŐTÉR I-III. projekt összekapcsolásához szükséges zöldfelületi munkákkal kapcsolatos döntések meghozatalára

46.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.11.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a 300/2013. (X. 31.) önkormányzati határozat alapján sportfejlesztésekkel kapcsolatos további döntések meghozatalára

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

47.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.10.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a FŐTÉR I-III. projekt összekapcsolásáról szóló műszaki tervek megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata Környezetvédelmi Programja (2009-2014) felülvizsgálatának elfogadására

Javaslat a 260/2013. (IX. 26.) sz. önkormányzati határozat alapján sportfejlesztésekkel kapcsolatos további döntések meghozatalára

48.
Százhalombatta Önkiormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Hajós utcai 1400-as express vezetéken a dunai árvíz okozta károk helyreállítására

Javaslat a 214/2013. (VI. 27.) Önkormányzati határozat végrehajtására (területvásárlási stratégiai terv)