Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Kővári János

Pécs MJV Önkormányzata - Frakcióvezető, képviselő, ÖPE-KDNP frakció

Korábbi tisztségek
Városfejlesztési és Innovációs Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

tel: 30/418-2650 „Egy Janus-arcú korszakon vagyunk túl, amelyben volt büszkeségre ok pl.kulturális fővárosként, de volt szomorúságra is ok, a csődveszéllyel, az adóssággal. Ezt a korszakot most lezárjuk, s ha úgy tetszik, tiszta lapot nyitunk. A gazdaságban a minőségi fejlesztésekkel, s az egyetem innovációs lehetőségeivel, valamint egy európai régióközpont kialakításával kell foglalkoznunk, és javítanunk kell az életminőségen, amelybe oktatás, sport, kultúra és környezet egyaránt beletartozik. Egy jókedvű vagy inkább derűs város közösségét kell összekovácsolnunk, mert azzal válunk majd vonzóvá a turisták vagy éppen a befektetők részére. Legfőbb vágyam, hogy városunkat felírjuk a világtérképre. A gazdaság, a környezet vagy éppen a sport segítségével. Tudom, ez nem megy egyedül, ezért is hívom szövetségbe az ÖPÉ-t és a pécsi polgárokat egyaránt. És ezért fogom szövetségesül hívni a magyar kormányt és személy szerint a miniszterelnököt is. Tudom, érzem, mindenki nyitott egy ilyen összefogásra.”
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 61 hozzászólás
Találatok
49 db
12 db
1.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.05.14. ( sávszélesség probléma miatt az első 2 perc hiányzik.)
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

4.) Visszatérítendő állami támogatás utolsó részletének visszafizetése

9.) A „Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó aquapark építése - tervezés” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása(az anyag pótlólagosan került megküldésre)

11.) Az „Országos Futópálya-építési Program 2023. Pályázat” keretében építendő rekortán futópálya kivitelezéséhez szükséges döntések meghozatala

15.) Fedezet biztosítása a Pécsi Belvárosi Általános Iskola épület szerkezet-megerősítő terveinek elkészítéséhez

27. Békepárti nyilatkozat

28. Békenyilatkozat

2.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.04.16.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

6.) Pécs Gyükés városrészében elrendelt építési tilalomról szóló 28/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosítása

14.) „Útburkolatok felújítása (I.) tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala

15.) Az út- és kerékpárút fejlesztési TOP beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005, TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006, TOP-6.4.1-16-PC1-2022-00004)

23.) A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatala

28.) A PÉSZ 2024. évi 6. számú módosításához szükséges területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

29.) BIOKOM Nonprofit Kft.-vel eseti közszolgáltatási szerződés kötése

3.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.20.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.) A Pécs Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása és a 192/2022. (IX.20.) számú közgyűlési határozat visszavonása

8.) BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött eseti közszolgáltatási szerződés módosítása

12.) A „Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó Aquapark építése - tervezési feladatok” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megvalósításához kapcsolódó feladatok meghatározása

15.) A TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) aktualizált verziójának jóváhagyása

21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó 2024. évi közösségi költségvetés koncepciójának és szabályzatának elfogadása

4.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.13.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megalkotása, valamint saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összegének elfogadása a 2025-2027. évekre

5.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.23.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

7.) Fenntartói döntés meghozatala a Janus Pannonius Múzeum vonatkozásában

11.) „Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzése és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítése” tárgyú Támogatási Szerződés 2. számú módosítása (EKMR-ZBP-005/01/09)

13.) Korrigált fedezet biztosítása a folyamatban lévő TOP beruházásokhoz – 2024

19.) A TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) aktualizált verziójának jóváhagyása

6.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.12.05.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.) A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló 43/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

10.) Döntés a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. megújuló energiára történő átállásáról - I. ütem

18.) Lakossági energiamegtakarítás és felújítási, állagmegóvási munkák támogatására meghirdetett pályázat lezárása és a hozzá szükséges fedezetvállalás

29.) Ideiglenes önerő fedezet biztosítása a Zöld kapu tárgyú és a Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója tárgyú projektekhez kapcsolódó kivitelezési munkák ellátására kötött vállalkozási szerződések módosítása kapcsán (TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001, TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004)

25.) A PÉSZ 2023. évi 4. sz. módosítási eljárásához kapcsolódó telepítési tanulmánytervek elfogadása és a településrendezési szerződések megkötése

46.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

7.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.14.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása (módosított rendelet-tervezet került kiosztásra)

3.) Az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

4.) Környezetvédelmi és fenntarthatósági megbízott megválasztása (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

15.) A Pécsi Kulturális Központ és a Forvertex Kft. között létrejövő hosszú távú bérleti szerződés megkötése a 7633 Pécs, Radnóti Miklós u. 8. számú ingatlanra

20.) Fedezet biztosítása a Modern Városok Program lezárásához és a Program lezárásához kapcsolódó döntések meghozatala (az anyag kiosztásra került)

32.) A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városban” című projekt lezárásával kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001) (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

34.) Döntés a Pécs Gyükés városrészben elrendelt építési tilalom elrendelését követő egyeztetések eredményének megfelelő feladatokról

8.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.17.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8.) A Tettye Vízház Kft. beolvadása a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-be (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

28.) „Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett” tárgyú támogatási szerződés 1. és 2. sz. módosítása (KEHOP-2.1.11-21-2022-00014)

9.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.19.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Gyükés városrészében építési tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása(jelzem, hogy a rendelet tervezet melléklete tartalmilag változott, az érintett telkek száma lényegesen csökkent,kiosztásra került a pontosított rendelet tervezet szövege és indokolása)

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

9.) A Pécs Város jelképeiről, a Város nevének és jelképeinek használatáról, a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló 57/2012. (XII.14.) rendelet módosítása és Pécs város Arculati Kézikönyvének elfogadása

26.) A Homlokzatfelújítás 2023. pályázat támogatási szerződéseinek megkötése

34.) Tájékoztató 100 Klímasemleges város cím elnyeréséhez szükséges előkészítő munkáról, valamint a Klímaszerződés (CCC) benyújtásáról(az anyag pótlólagosan került kiküldésre)

10.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

2.) Fedezet biztosítása gyalogátkelőhelyek kivitelezéséhez, műszaki ellenőrzéséhez és terveztetéséhez

11.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.07.04.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2.) A közterületi buszvárók telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó koncessziós pályázat kiírása

3.) A pécsi 48444 hrsz.-ú, Pécs, Harangláb utca 23. szám alatti ingatlan tulajdonba vétele, fedezet biztosítása a felújítására és pályázat kiírása a haszonbérbeadására

12.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.05.16.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendeletének módosítása

5.) A Tüke Busz Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

8.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

10.) Pályázat kiírása közcélú naperőművek kialakítása Pécs, Füzes dűlőben tárgyú projekt keretében megépített naperőművekben megtermelt villamos energia piaci alapú értékesítésére 2 évre szóló időtartamra

11.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása

27.) A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. részére ingatlanrész ingyenes használatának biztosítása a Diana téri piac felújítása idejére

34.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata

35.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó 2023. évi közösségi költségvetés koncepciójának és szabályzatának elfogadása

41.) Csatlakozási szándék az Országgyűlés orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló békepárti 5/2023.(III.31.) OGY határozatához.

13.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.18.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5.) Pécs helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 23/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

10.) Új, magas hozzáadott értékű ipari cég betelepítése a Déli Ipari Parkba: precíziós chipelemek gyártásával és összeszerelésével foglalkozó üzem létrehozásának támogatása - Büttner Kft. támogatása pécsi ipari tevékenységének fellendítéséhez

17.) A Reménység Alapítvány ellátási szerződésének módosítása és fedezet biztosítása támogatási szerződés megkötéséhez

27.) A Baranya Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

14.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.21.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) A közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása

13.) Támogatási pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., valamint a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. bérlői részére és bérlői kedvezmények

14.) A Települési Klímavédelmi Stratégia kommunikációs tervének elfogadása

17.) Fedezet biztosítása a „Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai korszerűsítése” tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. módosításához (TOP-6.5.1-19-PC1-2021)

18.) A „Magyarürögi vízfolyás rendezése” tárgyú projekt vállalkozási szerződés megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

24.) Önerő és önkormányzati ingatlanok biztosítása az „Országos Futópálya-építési Program 2023. Pályázat” keretében építendő rekortán futópálya kivitelezéséhez

25.) Fedezet biztosítása a Biokom Nonprofit Kft.-vel kötött csapadékvíz elvezető rendszerek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos eseti közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításához

32.) Pályázat kiírása mikromobilitási eszközrendszer kialakítására és üzemeltetésére Pécs közigazgatási területén 3 év időtartamra

15.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.21.
Videófelvétel
39 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.) A Pécs Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása és a 192/2022. (IX.20.) számú közgyűlési határozat visszavonása

6.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Fórum tagjainak megválasztása és ügyrendjének megállapítása

9.) Csatlakozás a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagságához

12.) Pécs város arculatának megtervezése pályázati úton

14.) A Tettye Forrásház Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

15.) Tüke Busz Zrt. Zöld Busz projektjének ÁFA - finanszírozása

17.) A TOP-6.5.1 felhívás keretében támogatott projektekhez kapcsolódó döntések meghozatala

19.) „Misina tető fejlesztése II.” tárgyú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése (TOP-6.1.4-15-PC1-2022-00005)

21.) A HORIZON-CL5-2022-D4-01-02 felhívás keretében megvalósuló projekthez kapcsolódó konzorciumi megállapodás megkötése

23.) III. Pályázat kiírása a Dénesi Ödön Program keretében

24.) A Homlokzatfelújítás 2022.#2 pályázat támogatási szerződésének megkötése

27.) Siklósi úti ALDI ingatlanán kialakított kutyafuttatóval kapcsolatos megállapodás újrakötése

33.) Elhatárolódás akkumulátorgyár pécsi telepítésétől (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

16.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.14.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megalkotása, valamint saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összegének elfogadása a 2024-2026. évekre

3.) Fejlesztési önerő és előfinanszírozási alap létrehozása(az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

17.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.24.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) A kitüntetések és szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 5/2002. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2005. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

6.) Fedezet biztosítása és pályázat kiírása civil koordinátori feladatok ellátásához

7.) Fedezet biztosítása a pécsi postahivatalok visszanyitásához és szerződés megkötése

12.) Elektromos meghajtású autóbuszok beszerzését és infrastruktúrájuk kiépítését célzó projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (ZFR-ZBP-005)

13.) „Közcélú naperőmű kialakítása Pécs, Füzes-dűlőben” tárgyú projektekhez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

14.) A „Hétszínvirág Bölcsőde felújítása” tárgyú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítása (TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002)

17.) A „Magyarürögi vízfolyás rendezése” tárgyú projekthez kapcsolódó Vállalkozási Szerződés megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

18.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.12.14.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítása(2.§-sal kiegészített adórendelet-tervezet került kiosztásra)

2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A 42102/1 hrsz-ú ingatlan csődeljárás során történő megvásárlása (az előterjesztés címe a kiküldött meghívóhoz képest megváltozott)

19.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.12.06.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

4.) A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló 43/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Rendeletalkotás építési tilalom elrendeléséről a Középmakár dűlőben

6.) Rendeletalkotás a településterv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetéséről

9.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum önkormányzati oldal tárgyalócsoportjának megválasztásáról szóló 256/2019. (XII. 10.) számú határozatának módosítása

27.) A Zöld kapu tárgyú projekt Támogatási Szerződés 3. számú módosításának elfogadása (TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001)

37.) Balokány-liget Közpark és Pepita Közösségi Ház üzemeltetési és közművelődési feladatainak ellátása

39.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

20.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.15.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7.) Döntés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

10.) Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Energiaaudit és stratégiai irányok meghatározása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához

14.) Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének (KHT) és az elektromos közösségi kerékpározási hálózat kialakításának felülvizsgálatához, valamint tervek aktualizálásához

15.) „A Pécsi Világörökségi Negyed fejlesztése” tárgyhoz kapcsolódó kivitelezési munka című Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása (GINOP-7.1.6-16-2017-00006) (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

20.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

24.) A Pécsi Utánpótlás- és Tömegsportért Alapítvány támogatás iránti kérelme

25.) Pécs Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges elfogadása

21.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.10.21.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Döntés energiatakarékossági tervről: - rövid távú intézkedések - pécsi civil mentőcsomag - egyedi támogatási rend kialakítása helyi cégek számára valamint forrásteremtés - energetikai célú fejlesztések előkészítése és elindítása

22.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2. rész 2022.10.18.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13.) Fedezet biztosítása a Pécs Megyei Jogú Város szolgáltató cégeivel kapcsolatos elégedettségi mérés 2021 tárgyú beszerzési eljáráshoz és az eljárás megindítása

15.) A Tettye Forrásház Zrt. Tettye Vízház Kft.-ben fennálló üzletrészének értékesítése

18.) Fedezet biztosítása a „Kertváros - Belváros kerékpárút megvalósítása” projekthez kapcsolódó in-house szerződés megszüntetéséhez (TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00003)

24.) A Pécs Paktum projekt Támogatási Szerződésének 3. számú módosításának utólagos jóváhagyása (TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001)

25.) A Füzes-dűlőben kialakított közcélú naperőművek megvalósítására vonatkozó projektekhez kapcsolódó támogatási szerződések módosítása (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001/00002/00003)

28.) A Tüke Busz Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása

31.) Pályázat benyújtása a NetZeroCities által meghirdetett „Klímasemleges városok” kísérleti program felhívására

33.) Döntés a Pécs Városi Környezetvédelmi Alap terhére kiírt környezetvédelmi pályázatokról

34.) Döntés szociális rezsitámogatásról szóló rendelet megalkotásáról

38.) Pécs Települési Biodiverzitás Stratégiájának elfogadása

39.) Csatlakozó nyilatkozat a háborús szankciók megszüntetésére

23.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 1. rész 2022.10.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

24.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.20.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

4.) A Tüke Busz Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

5.) Pécsi Sport Nonprofit Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

10.) 2023. évre vonatkozó villamosenergia közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása és döntés az eljárás konzorciumi együttműködés keretében történő lefolytatásáról (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

11.) 2023. évre vonatkozó vezetékes földgáz közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása, döntés az eljárás konzorciumi együttműködés keretében történő lefolytatásáról

15.) A „Pécs, Lánc utca 2-4-6-8. meglévő vegyes rendeltetésű épület átalakítása, felújítása és akadálymentesítése, emeltszintű nyugdíjasház kialakításának tervezése” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos forrásbiztosítás

16.) Az Európai Unió „HORIZON-CL5-2022-D4-01-02: Renewable-intensive, energy positive homes” című támogatási programjára benyújtott támogatási kérelem utólagos jóváhagyása (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

23.) A Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói pozíciójára kiírt pályázat lezárása

24.) A Homlokzatfelújítás 2022. pályázat támogatási szerződéseinek elfogadása és új homlokzatfelújítási pályázat meghirdetése

25.) A Castrum Pécs Kft.-vel megkötött településrendezési szerződés módosítása

25.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.06.23.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválása a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásból

26.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.06.14.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása

7.) Polgármesteri biztos megbízása sporttanácsadói tevékenység ellátására

8.) Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

9.) Pályázat kiírása a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

14.) Közbeszerzési eljárás indítása Pécsi közutak és kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése tárgyú keretmegállapodás megkötésére

31.) A „Magyarürögi-vízfolyás rendezése” tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

33.) Pécs Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési és Befektetésösztönzési Stratégiájának elfogadása

34.) Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása

27.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.05.17.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása

3.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

16.) A Füzes-dűlőben kialakított közcélú naperőművek megvalósítására vonatkozó három darab projekthez kapcsolódó döntések meghozatala - Támogatási szerződések módosítása és módszertani vizsgálathoz kapcsolódó forrás biztosítása (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

18.) A „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. projekt keretén belül Pécs települési mélyvonal csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése és a 2-0-0; 3-0-0; 6-0-0 főgyűjtőkkel kapcsolatos vállalkozási szerződések megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005)

19.) „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. projekt keretén belül a Meszes-patak fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005)

20.) „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt kommunikációs tervének véglegesítése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00021)

21.) A „Homlokzatfelújítás 2022.” c. pályázat kiírása

25.) A Pécs, Cserkúti út 22. számú, 80728 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

28.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.04.19.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

4.) Az új építési szabályzat megalkotása és a kapcsolódó döntések meghozatala

9.) Fedezet biztosítása az Ifjúságpolitikai Koncepció elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolításához

15.) Az „Aktív Pécs - Megújuló Mecsekoldal című 2021-2027-es európai uniós ciklushoz tartozó fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó társadalmi egyeztetés és marketingkommunikációs kampány megvalósításához szükséges fedezet biztosítása

16.) Támogatási Szerződés megkötése az Európai Unió Kis- és Középvállalkozások Végrehajtó Ügynökségével a(z) European City Facility Programme (EUCF) keretében

17.) A „Megyeri út fejlesztése” c. projekthez kapcsolódó tervezés” tárgyú tervezési szerződés 2.sz. módosításával kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006)

29.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.02.22.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

3.) Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala (módosított rendelet-tervezet került kiosztásra)

11.) Az Új pécsi vásárcsarnok megépítése tárgyú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri szerződés módosítása - fedezetbiztosítás (TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002)

12.) A Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program keretében kiírt pályázat lezárása

14.) A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötendő eseti közszolgáltatási szerződés a Pécsbányatelepi szelídgesztenyés állományának vadkár utáni pótlása ügyében

18.) A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. alapító okiratának módosítása

30.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.01.25.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

5.) Fedezet biztosítása az Idősügyi Koncepció elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolításához

15.) Jogszabályváltozás miatt a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása

19.) Pécs Megyei Jogú Város sportstratégiájának elfogadása

20.) A kiemelt sportcélú beruházások és fejlesztések koordinálásával megbízott polgármesteri biztos beszámolójának elfogadása

21.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

22.) Tájékoztató a Nemzetiségi Tanács 2021. évi munkájáról és 2022. évi terveiről

31.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.12.14.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

3.) A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló 43/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési támogatása(módosított határozati javaslat került kiosztásra – 7-9 pont kikerült a határozati javaslatból)

8.) Támogatás új technológiai (3D-nyomtató gyár) cégnek és munkahelyek létrehozása Pécsett, ipari együttműködés a Pécsi Tudományegyetemmel

13.) A Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatala (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

24.) Közcélú naperőművek kialakítása Pécs, Füzes dűlőben projekt keretében megépített naperőmű park 2022-2023. évi üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása (TOP-6.5.2-15)

25.) Az Új pécsi vásárcsarnok megépítése tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.1.3-16-PC1-2016-00002) (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

36.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának elfogadása

37.) Pécs Megyei Jogú Város módosított Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása

32.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.11.16.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

2.) A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

5.) A kedvtelésből folytatott állattartásról szóló 47/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

9.) 2014-2020 közötti uniós ciklus projektjeinek zárásával és a 2021-2027 közötti ciklus projektjeinek előkészítésével, előfinanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatala - Európai Beruházási Bankkal megkötött hitelszerződéshez kapcsolódó döntések meghozatala

12.) Megújuló Mecsek Program előkészítésével kapcsolatos ingatlanhasznosításra vonatkozó döntések

13.) Az „Új pécsi vásárcsarnok megépítése” tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.1.3-16-PC1-2016-00002)

14.) A Modern Városok Program keretében megvalósuló sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához tartozó Aquapark építése tárgyú projekt kapcsán Tervezési Program és Geodéziai felmérés és talajmechanikai, vízföldtani vizsgálatok elvégzése Pécs Tüskésrét fürdőfejlesztése című tanulmányok beszerzési eljárásainak eredményes lezáráshoz szükséges fedezet biztosítása

15.) A Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítésére irányuló beszerzési eljáráshoz kapcsolódó forrás biztosítása

19.) A „Régészeti Múzeum fejlesztése” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.4.1-15-Pc1-2016-00003)

33.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.10.19.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6.) Bizottságokban történő személyi változás

7.) Bizottsági Ügyrendek jóváhagyása

34.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.09.21.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

3.) Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala

8.) Környezetvédelmi és fenntarthatósági megbízott megválasztása

13.) Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése

36.) Képviselői indítvány megtárgyalása

39.) Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

35.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyûlése 2021.07.13.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Pályázat lezárása a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

Jogi és Ügyrendi Bizottságban történő személyi változás

36.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2021.06.15.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

7. Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása

8. Alpolgármester megbízásának visszavonása

9. Az Alpolgármesterek választása

14. Erdészeti szakirányító szakfeladat ellátásához pénzügyi fedezet biztosítása

31.A Pécsi Testvérvárosi Egyesületben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsági jogviszonyának megszüntetése

37.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.10.20.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

"Zöld Város Lakossági Pályázat-I. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása" pályázat megvalósítási határidejének módosítása

A Nő az Esély Egyesület részére a Pécs, Rákóczi u. 73. sz. alatti helyiség haszonkölcsönbe adása.

Intézkedésekről, Pécs fenntartható közlekedésének fejlesztése érdekében

Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések + napirendek utáni kérdések

38.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.09.22.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítása

Polgármesteri Biztos megbízása a Kiemelt Sportcélú Beruházások és Fejlesztések koordinálására

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázat lezárása

A Tettye Forrásház Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Közfeladat-Ellátási Megállapodás megkötése a Pécsi Kommunikációs Központ Kft.-vel

Csatlakozás a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

39.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2020.07.15.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

40.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2020.06.23.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-vel megkötött háromoldalú megállapodás és adásvételi szerződés módosítása

A városi víziközmű-rendszereket érintő 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

Nyilatkozat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására szolgáló pályázathoz

A Kőrösi Csoma Sándor utcai rendelőbe költöző alapellátó házi gyermekorvosok részére telephely használathoz hozzájáruló nyilatkozat kiadása

Tiltakozás a Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedési ellen

Pécs válasza a klímaváltozás kihívásaira

A Pécs, Nagypostavölgy alsó 33. sz. alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása a Kézművesek Baranyai Egyesülete részére

Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

41.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. éviköltségvetése

A Pécs, Lovarda utcai 338/8 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanértékesítése

Az "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" program keretébeniparcsarnok kivitelezése tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz.módosításával kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005)

KEHOP 3.2.1-15-2017-00021 projekt keretében beszerzettgyűjtőedények lakossági kiosztása

Két évre szóló Cselekvési Terv elfogadása Pécs Megyei JogúVáros Önkormányzata Közbiztonsági és BűnmegelőzésiKoncepciója végrehajtásához

A Tüke Borház, a Szilárd Leó Park Pavilon és a Megyeri téripavilon hasznosítása

Nyilatkozat kiadása a Székely Szabadság Napjáról

42.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.18.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BIOKOM Nonprofit Kft. közötti városüzemeltetési közfeladat-ellátási szerződés módosítása

A Pécs-Villány turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása című pályázattal kapcsolatos feladatok átadása

Hozzájárulás a PÉTÁV Kft. KEHOP-5.3.1-17 "Távhő-szektor energetikai korszerűsítése" projektje keretösszegének módosításához

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összege 2021-2023. évekre

A Tüke Borház, a Szilárd Leó Park Pavilon és a Megyeri téri Pavilon hasznosítása

Kérdések megválaszolása

43.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.11.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. módosítása

2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása - I. forduló

44.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselõ-testületi ülés 2020.01.28.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 4912011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása

A "Kodály Zoltán utcai Óvoda energetikai fejlesztése" tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.5.1-16-PC1- 2018-00007)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetés előkészítésének módszertana

A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2019. évi működési támogatási szerződésének módosítása

Pécs Megyei Jogú Város lntegrált Területi Programjának módosítása

A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A Pécs, Szöcske utca 01613 és 01615 hrsz-ú ingatlanok belterületbecsatolása

A PÉSZ 29. sz. módosítási eljárása lefolytatásához szükséges kiemelt fejlesztési területek kijelölése és a kapcsolódó telepítési tanulmánytervek elfogadása

45.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének III. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Nemzetiségi tanácsnok megválasztása

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései

Fedezet biztosítása az Önkormányzat pénzügyi helyzetének átvilágítása, valamint az Önkormányzat intézményei jogi átvilágítása, és az Önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei jogi átvilágításának szakértői felügyelete feladatok ellátásához (pótlólagos)

Zöld Város Lakossági Pályázat-I. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésére, felújítására benyújtott pályázatok támogatása

Új pécsi vásárcsarnok megépítése projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002)

A Homlokzatfelújítás 2020 pályázat meghirdetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Közvetlen uniós pályázat benyújtása innovációs céllal a "régi" Bóbita Bábszínház épületének felújítására tekintettel

Nyilatkozat a Bodára tervezett nagy aktivitású nukleáris hulladéklerakó kapcsán

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének nyilatkozata a mecseki uránbánya tervezett újra nyitásáról

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

46.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatás 2019.12.05.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

47.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2019.11.14.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 315/2017. (XII.14.) számú határozatának hatályon kívül helyezése

2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

3. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (pótlólagos)

5.Fedezet biztosítása a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításhoz, valamint a TOP-6.2.1.-15 Budai Nagy Antal utcai Napsugár Bölcsőde felújítása projekthez

7.Döntés a Pécs, Perczel Miklós utca 2. sz. alatti ingatlanra kötött haszonkölcsön szerződésekről

9. Innovációs Biztos megválasztása

10. Civil kapcsolatok tanácsnokának megválasztása

48.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2019.10.31.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

49.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2019.09.19.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

14. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

23. Napirendi pont

36. Napirendi pont

50.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.05.17.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása

3.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

16.) A Füzes-dűlőben kialakított közcélú naperőművek megvalósítására vonatkozó három darab projekthez kapcsolódó döntések meghozatala - Támogatási szerződések módosítása és módszertani vizsgálathoz kapcsolódó forrás biztosítása (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

18.) A „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. projekt keretén belül Pécs települési mélyvonal csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése és a 2-0-0; 3-0-0; 6-0-0 főgyűjtőkkel kapcsolatos vállalkozási szerződések megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005)

19.) „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. projekt keretén belül a Meszes-patak fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005)

20.) „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt kommunikációs tervének véglegesítése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00021)

21.) A „Homlokzatfelújítás 2022.” c. pályázat kiírása

25.) A Pécs, Cserkúti út 22. számú, 80728 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

51.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
52.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
53.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Hangfelvétel
21 felszólalás db
55.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.11.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. módosítása

2.Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása - I. forduló

56.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Hangfelvétel
40 felszólalás db
57.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatás 2019.12.05.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
58.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2.rész 2019.11.14.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
59.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1.rész 2019.11.14.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
60.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2.rész 2019.10.31.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
61.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 1. rész 2019.10.31.
Hangfelvétel
5 felszólalás db