Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Kreisz László

Taksony Önkormányzata - Polgármester , Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

+36-24/520-781

Felszólalások

Összesen 43 hozzászólás
Találatok
0 db
43 db
1.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.03.26.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

(1) 00_Meghívó

(2) 01_Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának»

(3) 02_Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2023. évi tevékenységéről szóló»

(4) 03_Előterjesztés a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló»

(5) 04_Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Fő út 83. szám alatti ingatlanba történő»

(6) 05_Előterjesztés új álláshelyek létesítésére a Sünivár Bölcsődében

(7) 06_Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10_2016 (V.26.) számú önkormányzati»

(8) 07_Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának»

(9) 08_Előterjesztés a Szárcsa utcában útalapépítésre irányuló kezdeményezés elbírálására

(10) 09_Előterjesztés önkormányzati ingatlanok ingyenes használatba adására

2.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.02.27.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

(1) 00_Meghívó

(2) 01_Előterjesztés az Elohim Kft. 2023. évi temető-társüzemeltetési tevékenységéről

(3) 02_Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2023. évi tevékenységéről

(4) 03_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1_2023.»

(5) 04_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének»

(6) 05_Előterjesztés a a civil szervezetek támogatási kérelmeiről

(7) 06_Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ által alkalmazott étkezési szolgáltatások»

(8) 07_Előterjesztés a Sziget nyaraló utcai útalapépítésre irányuló kezdeményezés elbírálására

(9) 08_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadására

(10) 09_Előterjesztés ingatlanok haszonbérbe_bérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

(11) 10_Előterjesztés a macskaivartalanítási programban való részvétel feltételeiről szóló rendelet»

(12) 11_Előterjesztés Pillmayer Zsolt ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatosan

(13) 12_Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatalban 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről

(14) 13_Előterjesztés a Polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

(15) 14_Tájékoztató a Szőlőhegy utcában a Kraugert mentén történő útlejegyzéssel kapcsolatban

(16) 15_Egyebek

3.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.01.30.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

(1) 00_Meghívó

(2) 01_Előterjesztés a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítására

(3) 02_Előterjesztés _Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata»

(4) 03_2024. évi beruházások, felújítások áttekintése

(5) 04_Előterjesztés hatályban lévő szerződések áttekintésére

(6) 05_Előterjesztés a Gerulus Kft. kérelmére, településrendezési szerződés jóváhagyására

(7) 06_Előterjesztés a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése kapcsán 042_43, 080_3, 3733_2, 3736,»

(8) 07_Előterjesztés Buday Balázs Péter kártérítési igényének elbírálására

(9) 08_Előterjesztés a Bölcsőde nyári zárvatartásáról

(10) 09_Előterjesztés Lipódiné Kaltenecker Mária telekalakítási, ingatlanfelajánlási kérelmére

4.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.01.15.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

(2) 01_Előterjesztés Taksony Nagyközség településrendezési eszközei módosításának jóváhagyására

5.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.12.12.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés a „Művelődési Ház bővítése Taksony településen” tárgyú közbeszerzési eljárás»

(3) 02_Előterjesztés a fogyatékkal élők nappali ellátásáról szóló feladatellátási megállapodás»

(5) 04_Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a nevelési-oktatási intézmények közötti munkamegosztási»

6.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2023.12.04.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés az óvoda és az iskola 2023_2024. nevelési-oktatási évére vonatkozó munkaterv»

(3) 02_Előterjesztés Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2023. évi költségvetéséről szóló 9_2023.»

(4) 03_ Előterjesztés Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2023. évi 01-10. havi gazdálkodásáról

(5) 04_Előterjesztés könyvvizsgáló megbízásáról

(6) 05_Előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

(7) 06_Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodás»

(8) 07_Előtetrjesztés a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadásáról

7.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

(1) 00_Meghívó

(2) 01_Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel kötött szerződés meghosszabbításának»

(3) 02_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1_2023. (III.»

(4) 03_Beszámoló Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi 1-10. havi gazdálkodásáról

(5) 04_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciójának»

(6) 05_Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadására

(7) 06_Előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

(8) 07_Előterjesztés a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3_2015 (II.26.) számú»

(9) 08_Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak módosítására

(10) 09_Előterjesztés az Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelő bérleti szerződésének»

(11) 10_Előterjesztés a 2024. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására

(12) 11_Előterjesztés a Taksony 013_3 hrsz-ú ingatlan haszonbérletével kapcsolatos előhaszonbérleti jog»

(13) 12_Előterjesztés a Taksony 076_60 hrsz-ú ingatlan haszonbérletével kapcsolatos előhaszonbérleti jog»

(14) 13_Előterjesztés a Taksony, Forrás sétány u.18. szám alatti hétvégi ház rendeltetésváltásával»

8.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

(1) 00_Meghívó

(2) 01_Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

(12) 11_Előterjesztés a Sünivár Bölcsőde téli zárva tartásáról

(3) 02_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1_2023. (III.»

(4) 03_Előterjesztés a 2024-2038 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő»

(5) 04_Előterjesztés Taksony Nagyközség településrendezési eszközeinek eseti módosítására, eljárás»

(6) 05_Előterjesztés a partnerségi egyeztetés lezárásáról, környezeti értékelésről

(7) 06_Előterjesztés új álláshely létrehozásáról a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál

(8) 07_Előterjesztés Gyarmati Attila ingatlanvásárlási_ingatlanfelajánlási kérelmére

(9) 08_Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek karbantartására

(10) 09_Előterjesztés rendkívüli zöldhulladék elszállítására

(11) 10_Előterjesztés energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadására és az azzal kapcsolatos»

(13) 12_Előterjesztés az Egészségmegőrző Prevenciós Programról

9.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

(1) 00_Meghívó

(2) 01_Előterjesztés a Sünivár Bölcsőde 2022_2023-as nevelési évéről szóló beszámoló és a 2023_2024.»

(3) 02_Előterjesztés a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak»

(4) 03_Előterjesztés a Taksony, I. számú vegyes fogászati körzet működtetése érdekében szükséges»

(5) 04_Előterjesztés a Dr. Toldi-Dental Bt.-vel kötendő ingó adás-vételi szerződés jóváhagyására

(6) 05_Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához csatlakozásról

(7) 06__Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és»

(8) 07_Előterjesztés a Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00011 azonosítószámú projekthez kapcsolódó műszaki»

(9) 08_Előterjesztés a temető körbekerítésére

(10) 09_Előterjesztés tanuszoda létesítére irányuló kezdeményezés megvitatására

(11) 10_Előterjesztés Kuglerné Ruff Éva kérelmére a Taksony Fő út 2_B., 10., 18., 34., 48., 58., 86.,»

(12) 11_Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a Taksonyi Műfüves focipálya területén Teqball pálya»

10.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2023.09.21.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2023. évi költségvetéséről szóló 9_2023.»

(3) 02_Előterjesztés a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2022_2023. évi beszámolójának»

(4) 03_Előterjesztés a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023_2024. évi »

(5) 04_Előterjesztés a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2022_2023. évi nevelési évéről szóló beszámoló»

(6) 05_Előterjesztés gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létesítésére az óvodában

(7) 06_Előterjesztés az intézményi gyermekétkeztetés biztosítására

11.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.09.19.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése

12.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.08.25.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

(1) 00_Meghívó

(2) 01_Előterjesztés Taksony Nagyközség településrendezési eszközei módosításának jóváhagyására

(3) 02_Előterjesztés a védőnői feladatok ellátásához szükséges „ingatlan és ingó eszközök ingyenes»

13.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.07.25.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

(2) 01_Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 1. számú»

(3) 02_Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

(4) 03_Előterjesztés a Taksony, I. számú vegyes fogászati körzet működtetésére

(5) 04_Előterjesztés „Háziorvosi rendelő bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

(6) 05_Előterjesztés a „Tóparti lakópark útalap építési munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési»

(7) 06_Előterjesztés a Tóparti lakópark útalap építési munkáinak kivitelezése tárgyú beruházás műszaki»

(8) 07_Előterjesztés a „Belterületi gyűjtőutak fejlesztése Taksony településen” tárgyú beruházás»

(9) 08_Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz víztoronyra szerelendő távközlési eszköz elhelyezése»

14.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.07.11.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

(1) 00_Meghívó

(2) 01_Előterjesztés Taksony településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó eseti»

(3) 02_Előterjesztés a Telepu¨lésrendezési eszközök módosítására az 51-es főút és párhuzamos kerékpárút»

(4) 03_Előterjesztés a Taksony, Sziget nyaraló 68. szám alatti hétvégi ház rendeltetésváltásával»

15.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

(1) 00_Meghívó

(2) 01_Tájékoztatás a „Magyarországi nemzetiségek 2023. évi gasztrobemutatója Taksonyban” című»

(3) 02_Előterjesztés a „Művelődési Ház bővítése Taksony településen” tárgyú közbeszerzési eljárás»

(4) 03_Előterjesztés a „Tóparti lakópark útalap építési munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési»

(5) 04_Előterjesztés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás»

(6) 05_Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívül»

(7) 06_Előterjesztés a Taksony, I. számú vegyes fogászati körzet működtetése tárgyában

(8) 07_Előterjesztés a háziorvosi rendelő bővítése (2335 Taksony, Széchenyi u. 36., 1228_7 hrsz.)»

(9) 08_Előterjesztés ingatlanok haszonbérbe_bérbe adására vonatkozó pályázati eljárás»

(11) 10_Előterjesztés a Keszeg utca és a Forrás sétány forgalomtechnikájával kapcsolatos kérelem»

16.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2023.05.31.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

(2) 01_Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 4. számú módosítására

(3) 02_Előterjesztés Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotására

(5) 04_Előterjesztés az óvoda 2023-2028. évi továbbképzési programjának és 2023_2024 évi beiskolázási tervének jóváhagyására

(6) 05_Előterjesztés az iskola 2023_2024 évi beiskolázási tervének jóváhagyására

(7) 06_Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről, rendezvényekről

17.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.05.30.
Hangfelvétel
25 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés Szigetszentmiklós Város Önkormányzat tulajdonában álló Taksony 051/2 hrsz-ú ingatlanon építési és telekalakítási tilalom törlése ügyében

2. Előterjesztés a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Dunaharaszti Rendőrőrsének 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadására

3. Előterjesztés a háziorvosok, a házi gyermekorvos, valamint a fogorvosok feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi beszámolók elfogadására

4. Előterjesztés a Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

5. Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető Np. Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadására

6. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) rendeletének 4. számú módosítására

7. Előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8. Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására

9. Előterjesztés Tóparti lakópark utcáiban útalapépítésre irányuló kezdeményezés elbírálására

10. Előterjesztés a „Háziorvosi rendelő bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

11. Előterjesztés a fogyatékkal élők nappali ellátásáról szóló feladatellátási megállapodás felülvizsgálatáról

12. Előterjesztés ingatlanok haszonbérbe/bérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

13. Előterjesztés elővásárlási jogról történő lemondásra

14. Előterjesztés a nyári gyermekfelügyelet során biztosított szünidei gyermekétkeztetésről

15. Előterjesztés az egészségu¨gyi szűrések megszervezésére irányuló lehetőségek vizsgálatáról

16. Előterjesztés a Taksonyi Hírharang hirdetési díjainak felu¨lvizsgálatára

17. Előterjesztés a Fő út 36/a. szám alatti orvosi rendelő bérleti szerződésének meghosszabbítására

18. Előterjesztés Taksony, Fő út 340/2 hrsz. alatti meglévő irodaház rendeltetésváltásával kapcsolatosan

19. Előterjesztés Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének javaslatára az országgyűlés békepárti határozatának elfogadására

20. Előterjesztés a Szőlőhegy utcában a Kraugert mentén történő útlejegyzéssel kapcsolatban

21. Előterjesztés a 2780 hrsz-ú ingatlan MVH Maradvány-hasznosító Zrt. részéről történő átvételére

18.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.04.25.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Taksony II. számú háziorvosi körzet működtetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázat elbírálására

2. Előterjesztés a magánerős lakossági útépítés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi beszámoló elfogadására

4. Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

5. Előterjesztés ingatlanok bérbeadására/haszonbérbe adására vonatkozó pályázati eljárás eredményhirdetésére

6. Előterjesztés Szigetszentmiklós Város Önkormányzat tulajdonában álló Taksony 051/2 hrsz-ú ingatlanon építési és telekalakítási tilalom törlése ügyében

7. Előterjesztés a Szárcsa utcai játszótér bekerítésére

8. Előterjesztés a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00031 -azonosító számú, „Háziorvosi rendelők bővítése Taksony” című projekthez és projektmenedzsment feladatok ellátására

19.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.03.28.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

2. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi tevékenységének beszámolójáról

3. Előterjesztés a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának, valamint 2023. évi munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadására

4. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

5. Előterjesztés a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

6. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítására

8. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2016 (V.26.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

9. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálatára

10. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására

11. Előterjesztés a „Belterületi gyűjtőutak fejlesztés Taksony településen” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

12. Előterjesztés ingatlanok haszonbérbe/bérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

13. Előterjesztés a MÁV Zrt. területét megfigyelő, az önkormányzat üzemeltetésében lévő térfigyelő rendszerre vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadására

14. Előterjesztés Taksony 4229 és Kraugert 4057 hrsz-ú ingatlan részterületeinek Önkormányzat részére történő ajándékozása ügyében

15. Előterjesztés fásítási programban való részvételre

16. Csapadékvíz-elvezetési problémák kezelése

20.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2023.03.10.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2023. évi költségvetésének megállapítására

21.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.07.07.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Előterjesztés az Alfmax Trade Kft. által a 157/2022. (VI. 27.), a 158/2022. (VI.27.), valamint a 159/2022. (VI.27.) számú PTKB határozatok ellen benyújtott fellebbezésének elbírálására

22.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2022.05.24.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése

23.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.17.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Előterjesztés a Dr. Toldi-Dentál Bt. kérelmére, a Taksony I. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítése ügyében

24.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2022.02.28.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadására

2. Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézményei szerződéseinek áttekintése

3. Előterjesztés az iskola 2022/2023 évi beiskolázási tervéről

4. Tájékoztató a tornacsarnok építésének jelenlegi helyzetéről

25.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2021.12.07.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
26.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2021.09.13.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Beszámoló a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2020/2021-es nevelési évéről

4.napirend: Beszámoló az iskola 2020/2021-es nevelési-oktatási évéről

5.napirend: Előterjesztés az iskola tantárgyfelosztásáról

6.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2021. évi költségvetésének 2. számú módosítására

7.napirend: Tájékoztató a 2021. évi kulturális rendezvényekről, nyári táborokról, pályázatokról, megvalósult fejlesztésekről

27.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2020.10.28.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről

4.napirend: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat november-decemberi rendezvényeiről

5.napirend: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat (Taksony) fenntartásában működő Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola és Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda (2018-2019) gazdálkodásának átvilágításról készült könyvvizsgálói jelentésről

8.napirend: Előterjesztés az óvoda nyitvatartásáról a téli szünetben

28.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülése 2020.09.29.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I. félévi tevékenységének áttekintése

4.napirend: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat tervezett projektjeiről, nemzetiségi rendezvényekről, elképzelésekről

5.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2020. évi költségvetésének I. számú módosítására

6.napirend: Beszámoló az óvoda 2019/2020 évi nevelési évéről

7.napirend: Előterjesztés az óvodai csoportlétszám emeléséről

9.napirend: Beszámoló az iskola 2019/2020.évi oktatási-nevelési évéről

7.napirend: Előterjesztés az óvodai csoportlétszám emeléséről

29.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület rendkívüli ülése 2020.07.16.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

4.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott intézményekben történő étkeztetés biztosításáról

30.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testületi ülése 2020.03.31.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

5.napirend: Előterjesztés az intézmények beiskolázási tervének elfogadására

6.napirend: Tájékoztató az óvodai és iskolai beiratkozásokról

7.napirend: Egyebek

31.
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2020.03.16.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Tájékoztató a fennálló veszélyhelyzettel kapcsolatos aktualitásokról, szükséges teendőkről

32.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testületi ülése 2020.03.04.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési határozatának elfogadására

33.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testületi ülése 2020.02.25.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

4.napirend: Tájékoztató a BTDSE napelem, udvarfelújítás, sportudvar projektjének alakulásáról

6.napirend: Egyebek

34.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testületi ülése 2.rész 2020.01.28.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

5.napirend: Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek szerződéseiről

7.napirend: Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek gazdasági átvilágításáról

8.napirend: Előterjesztés a Tájház haszonkölcsön szerződésének felülvizsgálatáról és hasznosításának lehetőségeiről

9.napirend: Előterjesztés az Iskola u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítási lehetőségeiről

10.napirend: Előterjesztés informatikai, rendszergazda státusz létrehozásáról

11.napirend: Egyebek

35.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testületi ülése 1.rész 2020.01.28.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség Önkormányzatával kötendő vagyonkezelési szerződésekről

4.napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

5.napirend: Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek szerződéseiről

36.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testületi ülése 2019.11.26.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Tájékoztató a két ülés közt történtekről

4.napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői beosztás ellátására irányuló pályázati kiírás jóváhagyásáról

6.napirend: Előterjesztés nemzetiségi célú előirányzatok terhére nyújtandó támogatások előkészítésére

7.napirend: Egyebek

37.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testületének alakuló ülése 2019.10.21.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

7.napirend: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony elnök-helyettesének megválasztása

38.
Taksony Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselõ-testületi ülése 2016.08.25.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

3.napirend: Előterjesztés Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása” megnevezésű közbeszerzési eljárás lezárására, nyertes ajánlattevő kiválasztására

5.napirend: Előterjesztés az esélyegyenlőségi napra vonatkozó támogatási kérelemről

6.napirend: Előterjesztés tulajdonosi- és közútkezelői hozzájáruláshoz a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. kérésére 2 db monitoring kút létesítésével kapcsolatosan

7.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Hamar Sándor Taksony Zsellérerdő utca 27/a. szám alatti ingatlanán gázbekötés ügyében

8.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Zelei Mária Taksony Alkotmány utca 1-3. szám (290/14. hrsz.) alatti ingatlanán szennyvíz bekötés ügyében

9.napirend: Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruláshoz Reketes Ottília Taksony Szigeti nyaraló utca 9/a. szám alatti (2630 hrsz) ingatlanán ivóvíz bekötés ügyében

39.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.09.30.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
40.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselo-testületi ülés 2014.04.29.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
41.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2012.09.03.
Hangfelvétel
34 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a KEOP 1.30/09-11-2011-9 azonosítószámú Taksony települési vízminőségjavító program projekt megvalósítására építési kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lezárására

Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2010 évi önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszűntetésére vonatkozó megállapodás elfogadására

42.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.07.04.
Hangfelvétel
29 felszólalás db
43.
Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület rendkívüli ülése 2012.01.17.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

ELÕTERJESZTÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA VEZETÕI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA