Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Láng Zsolt dr.

Budapest Főváros Önkormányzata - Közgyűlési tag 2014-2022, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Közgyűlési tag
2006 - 2022
Ügyrendi Nemzetiségi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyil.-ell Bizottság
2019 -
Tulajdonosi Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság, elnök
2014 - 2019

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 70 hozzászólás
Találatok
47 db
23 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.04.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Javaslat Az V. és VII. kerületi önkormányzat ingatlanértékesítési gyakorlatát vizsgáló bizottság jelentésének elfogadására

3.Javaslat személyi döntések meghozatalára

4.Javaslat a közterület-használat szabályozásával kapcsolatban egyes önkormányzati rendeletek módosítására

17.Javaslat településrendezési szerződés megkötésére a Marina City Városrésszel összefüggő kérdések tárgyában

19Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2021. november 01. - december 31. között elvégzett felújítási, pótlási feladatainak elszámolására

22.Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereinek 2022-2036 évekre vonatkozó aktualizált gördülő fejlesztési terveinek elfogadására

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.01.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Javaslat a 2/2021. (XI. 26.) határozattal létrehozott bizottság beszámolójának tudomásulvételére

4. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésében betervezett Béremelési keret felosztására és a juttatási rendelet módosítására

6.Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet megalkotására

7. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

21.Javaslat V. kerületi ingatlanok kapcsán elővásárlási jog gyakorlására

21.Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Horizon 2020 SchoolFood4Change című (101036763 számú) projekt keretében

29.Javaslat eseti bizottság felállítására.

3.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2021.12.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet megalkotására

Javaslat a Szabad Tér Színház Nkft. új telephelyének (23800/7 hrsz. „Margitszigeti Palackozó”) átvezetésére a színház alapdokumentumaiban

Javaslat a Városháza eladásának ügyében létrehozott bizottság mandátumának meghosszabbítására

4.
Fővárosi Közgyűlés - Közmeghallgatás 2021.11.24.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Fővárosi Közgyűlés - Közmeghallgatás

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2021.11.24.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Javaslat felterjesztési jog gyakorlására azon kellemetlen kér,ui1582119. Napirendi pont

29.Javaslat vizsgálóbizottság felállítására a Városháza eladásá,ui1483808. Napirendi pont

2.Javaslat kulturális nonprofit Kft. ügyvezetoi álláshelyének p,ui1582119. Napirendi pont

9.Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvánnyal kapcsolatos ala,ui1374528. Napirendi pont

12.Javaslat a Fovárosi Önkormányzat Baross Utcai Idosek Otthona,ui1317255. Napirendi pont

21.Javaslat a Lomb Alapítvány nevének Zöld Budapest Alapítványr,ui1446781. Napirendi pont

27.Döntés Budapest Fováros Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzés,ui1374528. Napirendi pont

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2021.10.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat idősotthoni férőhelyekkel összefüggő döntésekre

Javaslat a „Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport” tárgyú feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az "Alacsonypadlós trolibuszok szállítása" tárgyú szerződés opciós járműmennyiségének lehívásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat döntés meghozatalára Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények hosszútávú közterület-használata tárgyában

avaslat a Bp. II., Budakeszi út 65-67. szám alatt található ingatlan és a rajta lévő nettó 957 m2 alapterületű egykori villaépület, valamint nettó 120 m2 alapterületű egykori nyaralóépület értékesítésére

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a RenoHUb projekt kapcsán, valamint térítésmentes helyiséghasználatról

Javaslat a Cities Race to Zero („Versenyfutás a klímasemlegességért”) kampányhoz, valamint a Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozásra

Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2020. évi működési támogatása elszámolásának elfogadására

7.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2021.09.29.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő személyidöntések meghozatalára

6.Javaslat a KEHOP forrásból megvalósítandó árvízvédelmi fejlesztésekmegvalósításához szükséges döntéshozatalra

15.Javaslat a Vörösmarty téren és a Podmaniczky téren létesített mért áramúkisfeszültségű magánhálózat és a Carl Lutz rakparton elhelyezett kikötőkvillamosenergia ellátását szolgáló energiatornyok üzemeltetéséhez, valamint aCséry-telepen lévő monitoring kúthálózat üzemeltetéséhez szükséges fedezetbiztosítására

17.Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a FővárosiRendezési Szabályzatának a XIII. kerület egyes területeire vonatkozó esetimódosítási kérelméről szóló döntés meghozatalára

24.Javaslat a „Megállapodás a Széna tér fejlesztéséről, a szükséges fejlesztésiforrás biztosításáról és kapcsolódó üzemeltetési és kezelési kérdésekrendezéséről” c. megállapodás módosítására

26.Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen MűködőRészvénytársaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Ügyrendjénekjóváhagyására

28.Javaslat a LIFE in RUNOFF projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára

30.Javaslat BKK Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szólókeretmegállapodás Közlekedésszervezői forrás 2021. évi Éves Mellékletének, illetveegyéb feladataira vonatkozó 2021. évi Éves szerződésének 1. számú módosítására,valamint a Budapest Közút Zrt.-vel kötött Feladat-ellátásról és közszolgáltatásrólszóló Keretmegállapodás 2021. évi éves szerződésének 1. számú módosítására

34.Javaslat a II. kerületi VEKOP kerékpáros projekt támogatási szerződésének3. számú módosítására

8.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2021.09.01.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

1.Javaslat a járványügyi veszélyhelyzet idején a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében a főpolgármester által meghozott döntések utólagos megerősítésére és tudomásulvételére KGY/2021/31/E001

2.Javaslat személyi döntések meghozatalára KGY/2021/31/E002

5.Javaslat a 2023. évi atlétikai világbajnoksággal összefüggő egyes kérdésekről

6.Javaslat a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges a Fővárosi Közgyűlés által adott hozzájárulás visszavonására

8.Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2020. évi közszolgáltatási tevékenységének teljesítéséről szóló jelentés és a kompenzáció elfogadására

9.Javaslat az M3 infrastruktúra rekonstrukciójának műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

14.Javaslat a Budapest Brand Nonprofit Zrt. Alapszabály módosításának jóváhagyására KGY/2021/31/E014

17.Javaslat a fővárosi gépjárműforgalomból eredő levegőszennyezés csökkenését eredményező intézkedési terv, illetve az ezt megalapozó szakpolitikai koncepció előkészítésére és kidolgozásának módjára

18.Javaslat a 14 év alattiak közösségi közlekedési díjkedvezményéről

23.Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére, meglévő közterület elnevezések megváltoztatásáraKGY/2021/31/E023

32.Javaslat döntés meghozatalára a 111/KGY sorszámozott közterület-használati ügybenKGY/2021/31/E032

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.09.30.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat személyi döntések meghozatalára

4. Javaslat egyes járványhelyzet által fokozottan sújtott ágazatokban a fővárosi vállalkozások bevételkiesés okozta terheinek enyhítéséhez szükséges döntésekről

5. Javaslat a Városliget Építési Szabályzatáról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításának elfogadására

8. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói pályázatának kiírásáról

14. Javaslat a Budapest VIII., kerület Berzsenyi u. 8. fsz. 1. szám alatti található helyiségcsoport ingyenes használatára a Menhely Alapítvány részére

15. Javaslat a humán területhez tartozó új beruházási feladatok indításának és folyamatban lévő feladatok engedélyokiratai módosításának jóváhagyására

16. A BFZ közszolgáltatási keretszerződésének és 2020. évi többlettámogatási megállapodásának előterjesztése

27. Javaslat 2019. évi zöldfelületi közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló jelentés és kompenzáció elfogadására

10.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2020.09.14.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről szóló 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítására KGY/2020/38/E001

2. Javaslat az ingyenes tesztelés bővítésére KGY/2020/38/E002

3. Javaslat a főváros gazdasági szereplőinek támogatására a koronavírus járvánnyal összefüggésben KGY/2020/38/E201

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.08.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7.Javaslat a szolidaritási hozzájárulás megemelése és egyéb rendezést igénylő tételek költségvetési rendelet módosítását érintő döntések meghozatalára - KGY/2020/37/E007

9.Javaslat Budapest III. kerület, (Óbudai) Hajógyári szigetre vonatkozóan a Duna-parti Építési Szabályzat V/I. ütem és a Duna-parti Kerületi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos 1302/2019. (V.27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésének kezdeményezésére - KGY/2020/37/E009

24.Javaslat a Magyar Állam tulajdonában és a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében lévő, 25964/1 helyrajzi számú, Budapest, XIII. ker. Váci út 200. szám alatti, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság hajózási kirendeltségének közfeladat ellátása céljából történő ingyenes használatára irányuló használati szerződés megkötésére - KGY/2020/37/E025

30.Törvényességi felhívás Budapest Főváros Közgyűlése 956/2019. (11. 05.) sz. határozatával kapcsolatban - KGY/2020/37/E031

31.Javaslat a 2020. évi városrehabilitációs munkák támogatására kiírt pályázatra benyújtott pályázat támogatására - KGY/2020/37/E032

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.06.24.
Videófelvétel
36 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a járványügyi veszélyhelyzet idején a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében a főpolgármester által meghozott döntések utólagos megerősítésére és tudomásulvételére KGY/2020/36/E001

Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására KGY/2020/36/E002

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes összeférhetetlensége KGY/2020/36/E005

Javaslat a Főváros Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására KGY/2020/36/E006

Javaslat a lakásbérbeadási rendelet módosítására KGY/2020/36/E007

Javaslat egyes nem lakás céljára szolgáló ingatlanok koronavírus járvány miatti veszélyhelyzettel összefüggő bérleti díj kedvezményére vonatkozó rendelet megalkotására KGY/2020/36/E011

A Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására KGY/2020/36/E012

Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei BMSZKI Városháza Szálló létrehozásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatalára - KGY/2020/36/E013

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő idősotthonok humánjárvány veszélyhelyzet miatti többletkiadásainak támogatására és felhalmozási feladatok átütemezésére KGY/2020/36/E014

Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására KGY/2020/36/E021

sJavaslat megállapodás megkötésére a Budapest XVII. ker., 121344/1 hrsz-ú ingatlanra Bp. XVII. Kerület Önkormányzata által megvalósítandó az "Aranylúd utcai görpark" elnevezésű beruházáshoz KGY/2020/36/E033

39.Belvárosi Duna-parti fejlesztési projektek folytatása.

Javaslat Széna tér felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára KGY/2020/36/E042

Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására KGY/2020/36/E049

Javaslat a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadására KGY/2020/36/E59

Javaslat a Budapest Gyógyfürdői Zrt. beruházási hitele felhasználásának részbeni változtatására - KGY/2020/36/E064

Javaslat vizsgálóbizottság felállítására KGY/2020/36/E201

Javaslat az éves Budapest-bérletek lejárati idejének meghosszabbítására KGY/2020/36/E202

Interpellációk

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2020.02.26.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésére KGY/2020/02/E001

Javaslat Városliget területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Javaslat a repülési forgalom Budapesten fellépő környezetterhelésének kezelésével összefüggő döntések meghozatalára KGY/2020/02/E014

Javaslat az iparűzési adó tervezett változtatásairól KGY/2020/02/E015

Javaslat a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezet rendezésének megvalósítására megkötött megállapodások lezárásával kapcsolatos döntések meghozatalára KGY/2020/02/E019

Javaslat a Budapesti Mobilitási Tervhez kapcsolódó módosító határozatok visszavonására KGY/2020/02/E020

Javaslat egyes fővárosi színházak közös működtetésének kezdeményezéséről KGY/2020/02/E027

Előterjesztés a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Fov. Kgy. rendelet módosításáról

14.
Fõvárosi Közgyûlés ülése 2020.01.29.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat személyi döntések meghozatalára

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …./2020. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …./2020. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására 2

Javaslat a Széchenyi lánchíd felújítására és kapcsolódó fejlesztési feladatokra irányuló egyes döntések meghozatalára (Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

Javaslat a Széchenyi lánchíd felújítására és kapcsolódó fejlesztési feladatokra irányuló egyes döntések meghozatalára (Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre) 2

Javaslat az ESÉLY BUDAPEST /fővárosi gyermek és ifjúsági/ ALAPÍTVÁNY Alapító Okiratának módosítására

Javaslat döntés meghozatalára a Háború(k)ban megerőszakolt nők emlékműve felállításáról

Javaslat a Magyar Íjász Szövetség által a Budapest IV. ker. központjával összefüggésben

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.12.11.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Szabad Tér Színház és Vígszínház ügyvezetői igazgatói pályázat kiírás

Javaslat az FCSM Zrt. közgyűlésére szóló mandátum kiadására

Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.11.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Föv. Kgy. rendelet módosításár

Javaslat az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos egyes kérdésekről

Javaslat az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2.

17.
Fõvárosi Közgyûlés alakuló ülése 2019.11.05.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés a főpolgármester illetményéről, költségtérítés鼫ù1526485. Napirendi pont

4.Javaslat a Fővárosi Közgyűlés bizottsági tagjainak megválaszt¼«ù1526485. Napirendi pont

6.Javaslat Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságot érin¼«ù1398042. Napirendi pont

10.Javaslat a Fővárosi Érdekegyeztető Tanácsról. Napirendi pont

13.Javaslat a klímavészhelyzetről. Napirendi pont

14.Javaslat Egészséges Budapest Program továbbfejlesztésére. Napirendi pont

18.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.05.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

25.Javaslat a „Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási ØdØ1153649. Napirendi pont

19.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.03.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

20.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.09.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

21.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2018.06.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.05.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

22.Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

79.Javaslat az V. kerület Vörösmarty tér felújítására vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére

23.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.04.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

23.Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.02.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozása és a hatósági ügyintézés alapvető feltételeinek megteremtése127

25.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.12.06.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

57. Javaslat szolgálati lakások kialakítására a fővárosi rendőri állomány részére

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.10.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

16.Javaslat a budapesti szmogriadóterv módosítására és a kapcsolódó egyéb döntések meghozatalára

27.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.09.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

30. Javaslat a Budapest 2024 Zrt. ”v.a.” végelszámolásával kapcsolatos részvényesi döntések meghozatalára

28.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.08.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

20. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat II. ütem: II. kerületi Duna-parti szakaszra vonatkozó rendelet megalkotására

29.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.05.10.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9 Szabadság híd megnyitása.

50 Javaslat közterületen alkalmazandó kerékbilincs megszüntetésére, fővárosi rendelet módosítására

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.04.05.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

22 Kulturális, turisztikai, sport, köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz kapcsolódó engedélyokmányok és megvalósítási megállapodások jóváhagyása

31.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2017.03.01.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1 Javaslat a 2024. évi nyári olimpia és paralimpia pályázat visszavonására

32.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.02.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésére

6 Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra

19. FKF

33.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.12.07.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

39. Javaslat kulturális szervezetek támogatására

34.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.10.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására

22. Javaslat a margitszigeti helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságának előzetes vizsgálataival kapcsolatos döntésre

35.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.09.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatának második szakaszában esedékes döntések meghozatalára

17. Javaslat a FÕKERT részére történő professzionális, idős fa átültető gép beszerzésére

22. Javaslat hozzájárulás megadására Lugossy Mária: A Forradalom Lángjai című emlékművének köztéri elhelyezésére a II. kerületi Nagy Imre téren

36.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.08.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

27.Javaslat szociális és kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

37.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.06.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

45Javaslat egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek m¸…ê1518714. Napirendi pont

38.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2016.05.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

39.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.03.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

5 Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról. Napirendi pont

20 Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járműveÐÇö1263665. Napirendi pont

40.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.12.02.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

16. Napirendi pont

41.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.09.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

44 fcsm üzleti. Napirendi pont

52 BVA. Napirendi pont

42.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.06.23.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés nyilvános illemhely létesítésére az Erzsébet téren

43.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.05.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

8. Napirendi pont

44.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.04.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

63. Napirendi pont

45.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.02.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

15. Napirendi pont

29. Napirendi pont

46.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.01.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

8. Napirendi pont

47.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.11.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Széll Kálmán tér rekonstrukciója” és „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” tárgyú fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

48.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2022.04.27.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.Javaslat Az V. és VII. kerületi önkormányzat ingatlanértékesítési gyakorlatát vizsgáló bizottság jelentésének elfogadására

3.Javaslat személyi döntések meghozatalára

4.Javaslat a közterület-használat szabályozásával kapcsolatban egyes önkormányzati rendeletek módosítására

17.Javaslat a BKV Zrt. 2022. évi üzleti tervének és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

19.Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

22.Háborúkban megerőszakolt nők emlékműve - Javaslat köztéri alkotásra kiírt nemzetközi, nyilvános pályázat első helyezettjének elfogadásáról, és az emlékmű elhelyezéséről

49.
Fõvárosi Közgyûlés ülése 2020.08.27.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

7.Javaslat a szolidaritási hozzájárulás megemelése és egyéb rendezést igénylő tételek költségvetési rendelet módosítását érintő döntések meghozatalára - KGY/2020/37/E007

9.Javaslat Budapest III. kerület, (Óbudai) Hajógyári szigetre vonatkozóan a Duna-parti Építési Szabályzat V/I. ütem és a Duna-parti Kerületi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos 1302/2019. (V.27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésének kezdeményezésére - KGY/2020/37/E009

24.Javaslat a Budapest II. kerület, 15603/3, 15609/3, és 15592 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok ingyenes használatba adására Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata részére szabadidőpark létesítése – kerületi sport és szabadidősport támogatása - céljára, valamint beruházási megállapodás kötése a hivatkozott ingatlanokon történő fejlesztésre - KGY/2020/37/E024

30.Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásról - KGY/2020/37/E030

31.Törvényességi felhívás Budapest Főváros Közgyűlése 956/2019. (11. 05.) sz. határozatával kapcsolatban - KGY/2020/37/E031

50.
Fovárosi Közgyulés ülése 2020.02.26.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésére - KGY/2020/02/E001

2. Javaslat Városliget területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről - KGY/2020/02/E002

13. Javaslat a repülési forgalom Budapesten fellépő környezetterhelésének kezelésével összefüggő döntések meghozatalára - KGY/2020/02/E014

14. Javaslat az iparűzési adó tervezett változtatásairól - KGY/2020/02/E015

18. Javaslat a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezésének megvalósítására megkötött megállapodások lezárásával kapcsolatos döntések meghozatalára - KGY/2020/02/E019

19. Javaslat a Budapesti Mobilitási Tervhez kapcsolódó módosító határozatok visszavonására - KGY/2020/02/E020

26. Javaslat egyes fővárosi színházak közös működtetésének kezdeményezéséről - KGY/2020/02/E027

27. Előterjesztés a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról - KGY/2020/02/E201

51.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.12.11.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Szabad Tér Színház és Vígszínház ügyvezetői igazgatói pályázat kiírás

18.Javaslat az FCSM Zrt. közgyűlésére szóló mandátum kiadására

28.Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

52.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2019.11.27.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

10.Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

21.Javaslat az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos egyes kérdésekről

53.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.05.29.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

25.Javaslat a „Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási program” feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megállapodásainak módosítására

54.
Budapest Főváros Közgyűlése 2019.03.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

55.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2018.06.13.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

56.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.05.30.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

22.Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

79.Javaslat az V. kerület Vörösmarty tér felújítására vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére

39.Javaslat személyi döntések meghozatalára

57.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.04.25.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

23.Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására

58.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2018.02.21.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

14.A közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozása és a hatósági ügyintézés alapvető feltételeinek megteremtése

59.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.10.25.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

16.Javaslat a budapesti szmogriadóterv módosítására és a kapcsolódó egyéb döntések meghozatalára

60.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.08.30.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

20. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat II. ütem: II. kerületi Duna-parti szakaszra vonatkozó rendelet megalkotására

61.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.05.10.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

9 Szabadság híd megnyitása

50 Javaslat közterületen alkalmazandó kerékbilincs megszüntetésére, fővárosi rendelet módosításáraElőterjesztő: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor

62.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.04.05.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

22 Kulturális, turisztikai, sport, köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz kapcsolódó engedélyokmányok és megvalósítási megállapodások jóváhagyása Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra, dr. Szeneczey Balázs

63.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2017.03.01.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1 Javaslat a 2024. évi nyári olimpia és paralimpia pályázat visszavonására Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté, dr. Bagdy Gábor, dr. Bácskai János, Borbély Lénárd, Bús Balázs, Hassay Zsófia, dr. Hoffmann Tamás, Karsay Ferenc, Kovács Péter, Kovács Róbert, dr. Láng Zsolt, dr. Nagy Gábor Tamás, Orbán Gyöngyi, Pokorni Zoltán, Riz Levente, Szentgyörgyvölgyi Péter, Ughy Attila, Vattamány Zsolt, Wintermantel Zsolt

64.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.10.26.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

19. Javaslat a Magyar Állammal közös tulajdonú Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 23. alatti ingatlan (ELTE kollégium) használati viszonyainak rendezésére

23. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.”-val kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre

65.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.09.28.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2. Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatának második szakaszában esedékes döntések meghozataláraElőterjesztő: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs

18. Javaslat a FÕKERT részére történő professzionális, idős fa átültető gép beszerzéséreElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

23. Javaslat hozzájárulás megadására Lugossy Mária: A Forradalom Lángjai című emlékművének köztéri elhelyezésére a II. kerületi Nagy Imre térenElőterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

66.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.08.31.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

262016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok IV. ütem Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

67.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.06.08.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

45Javaslat egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására, valamint ezzel párhuzamosan a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. haszonbérleti szerződésének módosítására Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

68.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2016.05.12.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

69.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2016.03.30.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

5 Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

20 Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáraElőterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

70.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2015.12.02.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel