Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

László Tamás

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Polgármester 2010-2014, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 83 hozzászólás
Találatok
83 db
0 db
1.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.09.17.
Videófelvétel
125 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év megkezdésének tapasztalatairól

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének VI. számú módosításáról

Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 35/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2014. (….) ök. rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról

Előterjesztés Csokonai Művelődési Központ gazdasági vezetőjének megbízásával kapcsolatos fenntartói egyetértésről

Előterjesztés a XV. kerületi gyermekorvosi ügyelet megvalósításának módjáról

Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzés során tett javaslatok alapján

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megbízatásának a meghosszabbításáról és javadalmazásáról

Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója munkaviszonyának a meghosszabbításáról és pályázat kiírásáról

Előterjesztés a szabadon választható védőoltások önkormányzati támogatásáról

Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont szakmai irányítása alatt álló ifjúsági táborok működtetéséről

Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont és a REAC Sportiskola Sportegyesület között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztés a Bp. XV. Őrjárat utca 1-5. számú, 82285 helyrajzi számú ingatlan (volt Észak-pesti Kórház) I. ütemben bontandó épületei, építményei bontási engedélyokiratának jóváhagyásáról

Előterjesztés a RUP-15 Városfejlesztési Kft-vel megbízási szerződés megkötésére a volt Észak Pesti Kórház koncepcióterv készíttetés bonyolításáról

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Közvágóhíd utca 15. sz. (hrsz.:89404) alatti ingatlan épületegyüttesének bontásáról

Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet és a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt-vel megkötendő vagyonkezelési szerződés előkészítéséről

Előterjesztés társasházi kamerarendszer pályázati felhívás kiírására

Előterjesztés a 2014. IV. negyedévben, pályázat útján bérbe adható lakásokról

Előterjesztés a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatás átutalásáról

Előterjesztés elektromos és közvilágítási közmű-vagyon térítésmentes átadásáról

Előterjesztés gépjármű megvásárlásáról

Előterjesztés „Passzív zajvédelem” pályázati felhívás ismételt kiírására

2.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2014.08.21.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

3.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2014.08.06.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

4.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2014.07.15.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Kosd utcai közműkiváltásról

Előterjesztés társasházi kamerarendszer pályázati felhívás kiírására

Előterjesztés REAC Sport Kft. működésének támogatásáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének IV. módosításáról

Előterjesztés az Állami Számvevőszék által a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről készített jelentés alapján készült intézkedési tervekről

Előterjesztés Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközséggel óvodai közfeladat-ellátás tárgyában megkötni tervezett köznevelési szerződésről

5.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.06.25.
Videófelvétel
135 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Káposztásmegyer intermodális csomópont és környezetére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V.15.) ök. rendelet (KVSZ) módosításáról szóló 20/2014. (VI.5.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a gyermekek HPV elleni védőoltás költségének átvállalásáról szóló 31/2009. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztés a kerületi és fővárosi közterület-felügyeleti feladatok összehangolt ellátásához szükséges módosított megállapodás-tervezetekről

Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának a meghosszabbításáról, és javadalmazásáról

Előterjesztés Budapest XV. kerület, Rákospalota, Újpalota, Pestújhely közlekedési koncepciójának felülvizsgálatáról

Előterjesztés az Önkormányzat költségvetési szervei finanszírozási rendjének átalakításáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervére

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzattal történő szerződéskötésről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nappali ellátás tárgyában

Előterjesztés - Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében megfogalmazottak időarányos megvalósulásáról

Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés tárgyában kötött szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztés az Ifjúsági Közösségi Tér működéséről

Előterjesztés az Önkormányzat és az Ifjúsági és Sportközpont által megkötött sport tárgyú szerződések felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által, a 2014. évi lakossági komposztálási program támogatásra ingyenesen felajánlott komposztáló edények átvételéről

Előterjesztés a „Passzív zajvédelem” pályázati felhívás kiírására

Előterjesztés az Állami Számvevőszék által a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről készített jelentés alapján készült intézkedési tervekről

6.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2014.06.11.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

7.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.05.28.
Videófelvétel
260 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota Öregfalu és környéke Fő út - Kossuth utca - Régi Fóti út - Kazinczy utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

4. Előterjesztés a Budapest XV. kerület 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác – vasútvonal és környezete területére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

5. Előterjesztés Budapest XV. kerület Szociális térképének felülvizsgálatáról

6. Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Egészségvédelmi Közalapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága megüresedett tagsági helyeinek a betöltésére és Alapító Okiratának módosítására

7. Előterjesztés a Wágner Manó tér és környéke kerületi szabályozási terve újraindításáról, a partnerségi egyeztetés szabályairól

8. Előterjesztés az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek bölcsődei és óvodai ellátása feltételeinek biztosításáról

9. Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Baksay Sándor utcai játszótér engedélyokiratának jóváhagyásáról

10. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. módosításáról

11. Előterjesztés háziorvosi rendelőkbe újraélesztő készülékek beszerzésének támogatásáról

12. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló egyes gazdasági társaságoknál a könyvvizsgálói feladatot ellátó társaságok újraválasztásáról

13. Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának meghosszabbításáról, és javadalmazásáról

14. Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának a meghosszabbításáról, javadalmazásáról

15. Előterjesztés a Káposztásmegyer intermodális csomópont és környezetére készülő Kerületi Szabályozási Terv tervezet véleményezési szakaszának ismertetéséről

17. Előterjesztés a Budapest XV. kerület Önkormányzat Települési Környezetvédelemi Programjáról

18. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi szociális alapon, felújítási kötelezettség vállalásának lehetőségével bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

19. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi, költségelven, felújítási kötelezettséggel bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

20. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi, piaci alapon bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

21. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont szakmai irányítása alatt álló ifjúsági táborok működtetési koncepciójáról

22. Előterjesztés a GMK és a hozzá rendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodások módosításáról

23. Előterjesztés a KoMa Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött közérdekű célra történő kötelezettségvállalás meghosszabbításáról és a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel megkötendő közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról

24. Előterjesztés polgármesteri illetmény kifizetéséről

25. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

26. Előterjesztés a XV. kerület Közbiztonságát segítő kamerarendszer további működéséről

27. Előterjesztés az „Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért” részére nyújtandó támogatás átutalásáról

28. Előterjesztés a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői megbízására benyújtott pályázat véleményezéséről

29. Előterjesztés a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány támogatás iránti kérelméről

30. Előterjesztés a 2014. I. félévében költségelven, felújítási kötelezettséggel bérbe adható lakások pályázati kiírásáról készült előterjesztéshez kapcsolódó határozatok módosításáról és visszavonásáról

8.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
284 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő XV. kerületi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 12/2013. (III.13.) ök. rendelete végrehajtásáról

Előterjesztés a Fő úti Bölcsőde Magyar utcai szárny engedélyokiratának elfogadására, a felmerült többletmunkák és projektmenedzsmenti díj forrásának biztosítására

Előterjesztés a XV. kerület Kosd utcai út- és közvilágítási hálózatának építéséről

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. módosításáról

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény gazdasági igazgatói (gazdasági vezetői) pályázatáról

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai fejlesztési programjának végrehajtásáról és 2014-2018. évre tervezett szakmai programjára

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető alapbérének felülvizsgálatáról

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota- Pestújhely Városfejlesztési Kft. 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés Rákospalota Kerületközpont Kerületi Szabályozási Terv tervezet véleményezési szakaszának ismertetéséről

Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Baksay Sándor utca 21/B (86914 hrsz.) szám alatti ingatlan hasznosításáról

Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenység beszámolójáról

Előterjesztés a 2014. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” –ra pályázat benyújtásáról, és beszámoló az Idősügyi Tanács 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ minőségirányítási folyamatainak szabályozásáról

Előterjesztés a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról

Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére igényelhető, vissza nem térítendő támogatásnak a térfigyelő kamerarendszer II. üteméhez történő felhasználására

Előterjesztés a Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány részére nyújtandó támogatás odaítéléséről

Előterjesztés a 2013. évi civil pályázaton nyertes alapítványok részére nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztés a közpénzből nyújtott támogatások és az elszámolás rendjéről szóló szabályzat felülvizsgálatáról

Előterjesztés pályázati támogatás átutalásának engedélyezéséről alapítványok számára

Előterjesztés a „Jöjjön ki Palotára” című pályázat újbóli kiírásáról

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő XV. kerületi köznevelési intézmények intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatok véleményezéséről

9.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés és díszpolgári címek adományozása 2014.03.26.
Videófelvétel
175 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-58/2014. sz. anyag)

2. Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-59/2014. sz. anyag)

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII.8.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-60/2014. sz. anyag)

4. Előterjesztés a nyelvvizsga megszerzésének támogatásáról szóló 1/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014. (…) sz. önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 1/54-61/2014. sz. anyag)

5. Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség tevékenységét szolgáló, Budapest XV. Száraznád u. 4-6. sz. alatt található, nem lakás célú helyiség térítésmentes használatba adásáról (Ikt.sz. 1/54-66/2014. sz. anyag)

6. Előterjesztés a PALOTA-15 Nonprofit Kft. alapító okiratában kizárólagos alapítói döntést igénylő kérdésről, és a kapcsolódó megkötendő szerződésről (Ikt.sz. 1/54-63/2014. sz. anyag)

7. A XV. kerület, Őrjárat utca 1-5. szám alatti ingatlan állami tulajdonban álló ½ tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

8. Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról (Ikt.sz. 1/54-64/2014. sz. anyag)

9. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (Ikt.sz. 1/54-65/2014. sz. anyag)

10. Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány 2014. évi működési költségeinek fedezetére szolgáló összeg odaítéléséről (Ikt.sz. 1/54-79/2014. sz. anyag)

11. Előterjesztés a versenysport egyesületek 2013. évi működési támogatásának elszámolásáról és a 2014. évi működési támogatásáról (Ikt.sz. 1/54-67/2014. sz. anyag)

12. Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött támogatásokról (Ikt.sz. 1/54-68/2014. sz. anyag)

13. Előterjesztés a Káposztásmegyer intermodális csomópont és környezetére készülő Kerületi Szabályozási Terv tervezetéről (Ikt.sz. 1/54-69/2014. sz. anyag)

14. Előterjesztés engedélyokiratok jóváhagyásáról (Ikt.sz. 1/54-70/2014. sz. anyag)

15. Előterjesztés a Budapest XV. kerület Kontyfa utca 2-8. szám előtti közvilágítási hálózat térítésmentes átadásáról (Ikt.sz. 1/54-71/2014. sz. anyag)

17. Előterjesztés a Zsókavár III. ütem projekten kívüli elemek engedélyokiratának módosítására (Ikt.sz. 1/54-73/2014. sz. anyag)

18. Előterjesztés a Főváros XV. kerület Nemzetiségi Önkormányzatok 2013. évi működési támogatásának elszámolásáról (Ikt.sz. 1/54-81/2014. sz. anyag)

19. Előterjesztés az isaszegi „Honvéd-emlékmű” rekonstrukciójának támogatására (Ikt.sz. 1/54-82/2014. sz. anyag)

10.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés 2014.02.26.
Videófelvétel
115 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló 15/2004.( IV.14.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-42/2014. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-48/2014. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek a módosításáról (Ikt.sz. 1/54-46/2014. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz. 1/54-52/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

5. Előterjesztés a XV. Média Nonprofit Kft. szakmai programjáról (Ikt.sz. 1/54-49/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

6. Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött támogatásokról (Ikt.sz. 1/54-43/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

7. Előterjesztés az Ifjúsági Közösségi Tér működésének feltételeiről (Ikt.sz. 1/54-51/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

8. Előterjesztés a 2014/2015-ös óvodai nevelési év előkészítéséről (Ikt.sz. 1/54-44/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

9. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény és a BENU Nyírpalota Gyógyszertár Kft. között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyásáról (Ikt.sz. 1/54-33/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

10. Előterjesztés a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda és az AST Szabadidő Sportegyesület között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyásáról (Ikt.sz. 1/54-34/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

11. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és intézményei földgáz energia beszerzésének lebonyolítására irányuló megbízásról (Ikt.sz. 1/54-35/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

12. Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetséggel műfüves futballpálya tárgyában megkötött együttműködési megállapodások módosításáról (Ikt.sz. 1/54-36/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

14. Előterjesztés a 2014. I. félévében szociális alapon, felújítási kötelezettség vállalásának lehetőségével bérbe adható lakások pályázati kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-55/2014.,1/54-55/a/2014. és 1/54-55/b/2014.sz. anyagok) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

15. Előterjesztés a 2014. I. félévében költségelven, felújítási kötelezettséggel bérbe adható lakások pályázati kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-54/2014., 1/54-54/a/2014. és 1/54-54/b/2014. sz. anyagok) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

16. Előterjesztés a 2014. évben piaci alapon bérbe adható lakások pályázati kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-53/2014., 1/54-53/a/2014.,1/54-53/b/2014. és 1/54-53/c/2014. sz. anyagok) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

17. Előterjesztés az ÉPK 3-as számú épület tervezési programjáról, bekerülési költségbecsléséről és az épület felújítás és átalakítás megvalósításának ütemezéséről (Ikt.sz. 1/54-50/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

18. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezéséről (Ikt.sz. 1/54-39/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

19. Előterjesztés a Hősök útja 1. szám alatti rendelő épület átalakításának és felújításának előzetes ütemezéséről (Ikt.sz. 1/54-45/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

20. Előterjesztés víziközművek térítésmentes átadásáról (Ikt.sz. 1/54-37/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

21. Előterjesztés pályázathoz szükséges önrész összegének biztosításáról (Ikt.sz. 1/54-57/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

11.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2014.02.19.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének V. módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

12.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2014.02.12.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés egyes, az Önkormányzat 2014. évi költségvetését érintő, 2013. évi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

13.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
174 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

14.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.12.18.
Videófelvétel
205 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének IV. számú módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztés az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott, illetve részükre megállapított hatáskörök szabályozásáról

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés Rákospalota kerületközpont Kerületi Szabályozási Terv tervezetéről

Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés a GMK beszámolójából adódó fenntartói feladatokról

Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Osztály 2014. évi ellenőrzési munkatervének jóváhagyására

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztés a képviselő-testület 2014. I. féléves munkatervére

Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló „JÖJJÖN KI PALOTÁRA!” című pályázatról

Előterjesztés a Hősök útja 1. szám alatti rendelő épület átalakításának és felújításának tervezési programjáról, koncepciótervéről és becsült bekerülési költségéről

Előterjesztés az ÉPK 13-as számú épület megvalósításának ütemezéséről

Előterjesztés az Újpalotai piac rekonstrukció I. ütem engedélyokiratainak módosításáról

Előterjesztés gördeszka-pálya megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről

Előterjesztés Dréher János a „Biciklista emlékműve” című köztéri alkotás elhelyezésére

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

Előterjesztés a XV. kerület közbiztonságát segítő kamerarendszer 2014. évi működtetéséről

15.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.11.27.
Videófelvétel
258 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a „Bp. Főváros XV. kerületi (3. számú) „Fő úti” bölcsőde fejlesztése „ című KMOP-4.5.2-11-2012-0032 pályázat pályázaton kívüli elemeinek megvalósításához korábban biztosított többletforrás átütemezésére és tervezési többletforrás biztosítására

2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. számú módosításáról

3. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. Előterjesztés az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII.19.) ök. rendelet módosításáról

5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításáról

6. Előterjesztés az önkormányzati rendészeti szerv megteremtésének szakmai programjáról

7. Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

8. Előterjesztés a Szemléletformáló és Újrahasználati Központ Károlyi Sándor út (88869/3 hrsz., 88866/2 hrsz., 88863/2 hrsz., 88864/7 hrsz., és a 88864/4 hrsz.-ú ingatlanok) – Csomád u. menti E-TG/XV övezeti besorolású ingatlan (88864/5 hrsz.) – (91177) hrsz-ú közterület – (88867) hrsz-ú közterület által határol terület Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) jóváhagyásáról

9. Előterjesztés a Budapest XV. kerület "Volt Bőrgyár" területére és környékére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

10. Előterjesztés Budapest XV. kerület Újpalota Fő tér, Nyírpalota utca – Zsókavár utca – Legénybíró utca –által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) jóváhagyásáról

11. Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi rendelő megvalósítási ütemtervéről

13. Előterjesztés az ÉPK 13-as számú épület koncepció tervéről és bekerülési költségbecsléséről, valamint az ÉPK 3-as számú épület terveztetéséről, és ÉPK 4-es számú épület állagmegóvásáról

14. Előterjesztés az Észak-Pesti Kórház további hasznosításának ütemezéséről és lebonyolításáról

15. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

16. Előterjesztés a XV. kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

17. Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról

18. Előterjesztés települési önkormányzati tagoknak az iskolai intézményi tanácsokba történő delegálásáról

19. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat intézményeinél munkaviszonyban álló közalkalmazottak juttatási szabályzatának felülvizsgálatáról

20. Előterjesztés az önkormányzat költségvetési szervei udvarainak, kert- és zöldfelületeinek karbantartási feladatairól

21. Előterjesztés az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjára benyújtott pályázatról

22. Előterjesztés távhőszolgáltatásra vonatkozó szerződések jóváhagyásáról

23. Előterjesztés a 60+ programról és a kedvezménykártya bevezetéséről

24. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének újabb módosításáról és részére többletforrás biztosításáról

25. Előterjesztés kerületi iskolák felvételi körzeteinek megállapításával kapcsolatos önkormányzati véleményezésről

16.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.10.30.
Videófelvétel
326 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség részére templomépítés céljára telek biztosításáról (Ikt.sz. 1/79-316/2013. sz. anyag)

2.Előterjesztés a kerületi belgyógyászati fekvőbeteg-szakellátás ellátási területe módosításának kezdeményezéséről

3. Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

4. Előterjesztés az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról szóló 27/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. Előterjesztés az Önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2003. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) sz. önkormányzati rendelet megalkotásáról

6. Előterjesztés a településképi véleményezési eljárásról szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/79-323/2013. sz. anyag) „R”

7.Előterjesztés a Budapest-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia templom telkének bővítéséről

8. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyoni helyzetéről, valamint a 2013. évi üzleti terv 1-8., illetve 1-9. havi teljesítéséről

9. Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi új, módosított beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz. 1/79-301/2013. sz. anyag)

11. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének módosításáról és részére többletforrás biztosításáról

12. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosításáró

14. Előterjesztés a GMK energetikai tárgyú felméréseivel kapcsolatos intézkedésekről

15. Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi rendelő megvalósítási ütemtervéről

16. Előterjesztés a Kossuth utcai háziorvosi rendelő jelenlegi helyszínen új épület elhelyezésével történő fejlesztéséről szóló képviselő-testületi határozat visszavonásáról

17. Előterjesztés a kerületi és fővárosi közterület-felügyeleti feladatok összehangolt ellátásához szükséges megállapodás-tervezetekről

18. Előterjesztés a Rákos-menti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás felhalmozási pótelőirányzat iránti, továbbá működési pénzmaradvány felhasználása iránti kérelmeiről

19. Előterjesztés az új Rákospalotai Múzeum építészeti ötletpályázatáról

20. Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház egyes épületeinek hasznosításáról és terveztetéséről

21. Előterjesztés a Zsókavár III. ütem pályázaton kívüli projektelemek parkfelújítások megvalósítása tárgyában felmerült módosításról

22. Előterjesztés a versenysport egyesületek 2013. évi működési támogatásának (I. részlet) elszámolásáról

23. Előterjesztés Települési értéktár létrehozásáról

24. Előterjesztés a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány támogatás iránti kérelméről

25. Előterjesztés víziközmű vagyon átadásáról

26. Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére többletforrás biztosításáról

27. Előterjesztés folyószámlahitel szerződésről

28. Előterjesztés téli közfoglalkoztatás megszervezéséről

29. Előterjesztés a Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyhája felújításának engedélyokiratáról

17.
Budapest XV. kerület Közmeghallgatás 2013.10.09.
Videófelvétel
20 felszólalás db
18.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.09.25.
Videófelvétel
303 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

16. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

25. Napirendi pont

26. Napirendi pont

27. Napirendi pont

28. Napirendi pont

29. Napirendi pont

31. Napirendi pont

32. Napirendi pont

19.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.07.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról

20.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2013.07.17.
Videófelvétel
88 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek a módosításáról.

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról.

Előterjesztés pályázati támogatás átutalásának engedélyezéséről alapítványok számára.

Előterjesztés a REAC Sport Kft. támogatásáról.

Előterjesztés az M3-as autópálya bevezető útja mentén hiányzó zajvédő falszakasz megvalósításáról.

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény szakmai létszámának, működésének és személyi jellegű kiadásainak fejlesztéséről.

Előterjesztés a Répszolg Kft. részére biztosítandó többletforrásról, üzleti tervének módosításáról.

Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható felhalmozási célú pénzbeni támogatások keretösszegének növeléséről.

Előterjesztés a bölcsődei főzőkonyhák bővítésével kapcsolatos fenntartói feladatokról.

Előterjesztés a Rákospalotai Helytörténeti Fasor kialakításáról.

Előterjesztés az új Rákospalotai Múzeum helykijelöléséről és tervezési programjáról.

Előterjesztés a Szilas-patak Menti Szennyvíz Főgyűjtő-csatorna létesítésével összefüggésben szükségessé váló vízvezeték kiváltásokról.

Előterjesztés facsemete-nevelő kertek létrehozásáról.

Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Baksay S. utca 21/B. (86194 hrsz.) állami tulajdonú ingatlan igényléséről.

Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámon kiírt pályázat támogatási szerződésének aláírásáról.

21.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.06.26.
Videófelvétel
232 felszólalás db