Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Leidinger István

Pomáz - Polgármester, Független

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Telefon: (26) 814-381

Felszólalások

Összesen 47 hozzászólás
Találatok
45 db
2 db
1.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.04.30.
Videófelvétel
68 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

3. Előterjesztés a Pomázi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló megismerésére

4. Előterjesztés a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

5. Előterjesztés Pomáz Kft. műjégpálya működtetésének pénzügyi elszámolásáról

6. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának jóváhagyása

7. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2024.évi Üzleti tervének elfogadására

9. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzat módosításáról

10. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Helyiségek bérbeadási szabályzatának módosításáról

11. Beszámoló a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

12. Előterjesztés a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2023. (XI.02.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról

14. Előterjesztés „Pomáz Város Közművelődéséért” 2024. évi adományozására felhívás kiírására

15. Előterjesztés „Pomáz Város Közszolgálatáért” 2024. évi adományozására felhívás kiírására

16. Előterjesztés a Pomáz 0127 hrsz-ú kivett közterület és a 0126/21 hrsz-ú kivett út elnevezésére

19. Előterjesztés a felmerülő közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekre adott tervezői javaslatok elbírálására

20. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapból történő beszerzések finanszírozásáról

21. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

13. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról

2.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.03.26.
Videófelvétel
50 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomáz Város közbiztonságának 2023. évi helyzetéről szóló beszámolójának megismerésére

4. Előterjesztés a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi beszámolójának megismerésére

5. Előterjesztés az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának megismerésére

6. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2023. évi beszámolójának megismerésére

7. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2011. (XII.1.) helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

8. Előterjesztés a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2023. (XI.02.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat közművelődésről szóló 4/2000 (IV. 25.) számú rendeletének módosítására - I. olvasat

10. Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde óvodai körzethatárainak megállapítása 2024/2025. nevelési évre vonatkozóan

11. Előterjesztés a Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének támogatására

12. Előterjesztés „Pomáz Közoktatásáért díj” 2024. évi adományozásra felhívás kiírására

13. Előterjesztés „Pomáz Város Egészségügyéért” 2024. évi adományozásra felhívás kiírására

14. Előterjesztés a tűzifaként hasznosítható faanyag rászorulók részére történő átadására

15. Előterjesztés a Hungast Vital Kft. szolgáltatási egységár módosító javaslatának elfogadásáról

16. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának 2024-ik évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

17. Előterjesztés a Pomáz belterület 950/4 hrsz. (kivett árok) ingatlan-nyilvántartási rendezésére

18. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

3.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.03.07.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről

2. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéről

3. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználásról

4. Előterjesztés a Csatlakozás Madárbarát Települések Szövetségéhez indítványról

5. Előterjesztés a Gyógymű Kft. feladat-ellátási szerződésének megszűnésére

6. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása kapcsán éven túli kötelezettségvállalás engedélyezésére

7. Előterjesztés a Pomáz belterület 3740/4 helyrajzi szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

8. Előterjesztés a Pomáz Város Helyi Építési Szabályzat tervezett 4. módosításának előkészítéséről szóló 19/2024 (I. 30.) Önkormányzati határozat módosítására

9. Előterjesztés az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

10. SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS az „Anamorfózis” ivókút helyének, témájának kiválasztása ügyében

4.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.27.
Videófelvétel
47 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. Előterjesztés a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tájékoztatójának megismerésére

4. Előterjesztés a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tájékoztatójának megismerésére

5. Előterjesztés a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tájékoztatójának megismerésére

6. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ étkeztetési feladatainak a Pomázi Zenekastély Kft. általi ellátására kötött Vállalkozási Szerződés módosítására I. olvasat

7. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ étkeztetési feladatainak a Pomázi Zenekastély Kft. általi ellátására kötött Vállalkozási Szerződés módosítására I. olvasat

8. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. Előterjesztés a civil és sport szervezetek 2023. évi támogatások pénzügyi elszámolásáról

10. Előterjesztés a Pomáz 0127 hrsz-ú kivett közterület és a 0126/21 hrsz-ú kivett út elnevezésére

11. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

12. Előterjesztés a Polgármester éves szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

13. Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatójának megismerésére

14. Előterjesztés Pomáz város 2023. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadására

15. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés Pomáz Város Helyi Építési Szabályzat tervezett 4. módosításának előkészítéséről szóló 19/2024 (I. 30.) Önkormányzati határozat módosítására

16. SÜRGŐSSÉGI Pomáz Város Önkormányzatának tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása kapcsán éven túli kötelezettségvállalás engedélyezésére

17. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

5.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés Pomáz Város 2024. év költségvetéséről I.-olvasat

2. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés a városi kitüntetések művészi megtervezésére és elkészítésére meghívásos pályázat kiírásáról

3. előterjesztés a művészi ivókutak elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

6.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.30.
Videófelvétel
84 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

3. Előterjesztés Pomáz Város 2024. év bevételi és kiadási adatainak megismeréséről és döntések meghozataláról

4. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2024 (….) önkormányzati rendelet megalkotására.

5. Előterjesztés az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására - I. olvasat

6. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2024. évi célfeladat meghatározására

7. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. átmeneti finanszírozás biztosításáról

8. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére a 2023.évre meghatározott célfeladatok teljesítésének értékelése és a 2024.évi célfeladatok meghatározásáról

10. Előterjesztés a védőnői ellátásra szolgáló önkormányzati ingó- és ingatlanvagyon ingyenes használatának szabályait rögzítő szerződés létrehozása és tartalmának megállapítása érdekében teendő intézkedésekről

12. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának bővítésére.

13. Előterjesztés a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesülettel kötött Használati megállapodás módosítására

14. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között 2024. évre vonatkozó feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

15. Előterjesztés a Pomáz, belterület 938/13 helyrajzi számú kivett, helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

16. Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményegységeiben a 2024. évi tavaszi és nyári zárva tartás elfogadására

17. Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2024. évi beiratkozási időpontjának meghatározására

18. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi munkatervének elfogadása

19. Előterjesztés a 2024/2025. tanévre vonatkozóan Pomáz Város területén az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére

21. Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat tervezett 4. módosításának előkészítésére

22. Előterjesztés Telepítési Tanulmányterv készítését igénylő HÉSZ módosításokra

23. Előterjesztés a 2024. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

24. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város 3. számú háziorvosi praxis átadására

7.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.12.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Településrendezési terv szabályozási vonalainak felülvizsgálata

8.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
34 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Pomáz Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési koncepció és tervezési körirat jóváhagyására

5. Előterjesztés a költségvetést megalapozó díjak felülvizsgálatára

6. Előterjesztés Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló kiegészített Jelentés megismeréséről és jóváhagyásáról

7. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalnak helyt adó épületek, valamint a Gyermekorvosi Rendelő takarítási feladatainak ellátására

8. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ státuszbővítésére

9. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi Munkatervének jóváhagyására

10. Előterjesztés a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósággal fakivágás és gallyazás tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés módosítására

11. Tájékoztatás a 2023-ik évi beruházások időarányos helyzetéről

13. Egyéni képviselői indítvány a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. székhely épületének homlokzati felújításának támogatására

14. Sürgősségi: Zenekastély Kft. feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

15. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

9.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Videófelvétel
53 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

10.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Videófelvétel
64 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. rendkívüli javítási felújítási kérelmének megtárgyalására

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft-nek az Önkormányzattal szemben szállítói tartozás jogcímén fennálló tartozás fizetési kötelezettségének megtárgyalására

19. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló szerződés megkötéséhez biztostó társaság versenyeztetést követő kiválasztására

5. Előterjesztés pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII törvény szerinti Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde pedagógusainak bérrendezéséhez finanszírozás biztosítására

6. Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2022/2023. évi munkájáról

7. Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményegységeiben a 2022. évi téli zárva tartás elfogadására

8. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között kötendő Közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyására

9. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között kötendő Közfeladat-ellátási szerződést kiegészítő Eszközátadási Szerződés jóváhagyására

10. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalnak helyt adó épületek, valamint a Gyermekorvosi Rendelő takarítási feladatainak ellátására

11. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a síkosságmentesítési feladatok ellátására kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyására

12. Előterjesztés a pomázi Műjégpálya felállítására és tárgyi ingatlan hasznosítására

13. Előterjesztés a pomázi piac és vásár működéséről és üzemeltetéséről szóló döntés meghozatalára

14. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és a Váci tankerületi Központ között létrejött használati megállapodás módosítására

15. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési szolgáltatásokról szóló rendelet megalkotására

16. Előterjesztés A 2023. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló 17/2023. (I.31.) önkormányzati határozat módosítására

17. Előterjesztés a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. módosítására

18. Előterjesztés a Klisováci elkerítés rendezésére vonatkozó előzetes testületi véleménykérésre

20. Előterjesztés a városi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására

21. Előterjesztés a Pomázi Polgárőr Egyesület és az Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás módosítására

23. Képviselői kérdések

11.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Videófelvétel
34 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyására

5. Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 10/2020 (VI.12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.

6. Előterjesztés A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01303-2/2023 számú törvényességi felhívásának elfogadására

7. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési szolgáltatásokról szóló rendelet megalkotására

8. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásának módosítására

10. Előterjesztés a városi kitüntetések készítésére vonatkozó Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsági kezdeményezés támogatására

11. Előterjesztés a városi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (I. olvasat)

12. Előterjesztés az Union Biztosító Zrt. és Pomáz Város Önkormányzata között fennálló, 2013. január 1. napján létrejött, 81453123 kötvényszámú vagyonbiztosítási szerződés felmondására

13. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadására

14. Előterjesztés a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására

15. Előterjesztés a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírás feltételrendszerének meghatározására

16. A 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére

17. Előterjesztés „Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2023-2025” jóváhagyására

18. Előterjesztés a 158/2020 (IX. 24) önkormányzati határozat módosításáról

19. Előterjesztés Alcsevicát feltáró út nyomvonalának meghatározására

20. Előterjesztés a Pomáz, Tölgyfa utca (9865/1 hrsz.) forgalmi rendjéről szóló döntés meghozatalára

21. Képviselői kérdések

12.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
58 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. évi módosított Üzleti tervének elfogadására

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Kft. üzemeltetésében álló Teleki-Wattay kastély konyhájának és éttermének bérbevételére és az alvállalkozói feladatok együttes ellátására lefolytatott pályázati eljárásról szóló döntés megismerésére

5. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője részére célprémium kitűzésére

7. Előterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában készült belső ellenőrzési jelentésben foglaltak alapján készített intézkedési terv megismerésére

8. Előterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyására

9. Előterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére célprémium kitűzésére

14. Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

10. Beszámoló a 2023. I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról

11. Pomáz Város Önkormányzat 2023. év első félévi pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztató megismerése

12. Tájékoztató a Magyar Államkincstár által végzett utóellenőrzésről

13. Előterjesztés „Szociális díj” 2023. évi adományozására felhívás kiírására

15. Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár 2023. első félévi beszámolójának megismerésére

16. Előterjesztés Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

17. Előterjesztés Pomáz Város közművesítetlen építési telkeinek főépítészi szakmai konzultációjával kapcsolatos döntésre

13.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.07.11.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés A Zenekastély területén található konyha üzemeltetésére

2. Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

4. Előterjesztés a „Bem József és Luppa Vidor utca járda felújítása” tárgyú beruházás során felmerülő pótmunka elrendelésére

5. ELŐTERJESZTÉS Pomáz parkjainak I. ütemben megvalósuló növénytelepítéséhez pót fedezet biztosítására

14.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Videófelvétel
62 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

3. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testülete 109/2023.(V.30) önkormányzati határozatának módosítására

4. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Keretszerződés és annak mellékleteit képező szerződések jóváhagyására

6. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására

7. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Előterjesztés az óvodai dolgozók bérrendezésére

9. Előterjesztés „Pomáz Testnevelési és Sport díj” 2023. évi adományozása felhívás kiírására

10. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

11. Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló rendelet módosítására

12. Előterjesztés a maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2023/2024 nevelési évre vonatkozóan

13. Előterjesztés a 14/2023 (I.31.) önkormányzati határozat módosítására

14. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2021. (X.8.) önkormányzati rendelet módosítására

15. Előterjesztés a Pomáz, belterület 2131/26 és 2131/31 hrsz.-ú ingatlan teniszpálya működtetése céljára történő bérbeadására

16. Előterjesztés Pomáz Város „Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv” elfogadására

17 SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyására

18. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a védőnői feladatok átadására

15.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.30.
Videófelvétel
78 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. -nek az Önkormányzat felé fennálló tartozások rendezését szabályozó megállapodás tervezetének jóváhagyására

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének jóváhagyására

6. Előterjesztés a Pomáz Kft. könyvvizsgálójának megbízására

7. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. évi beszámolójának jóváhagyására

8. Előterjesztés a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft 2021. és 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadására

9. Előterjesztés a temetők rendjéről szóló 16/2018.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására

11. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

13. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.08.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódására, létszámára, munka- és ügyfélfogadási rendjére vonatkozó normatív határozat meghozatalára

15. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat kiírására

16. Előterjesztés az intézményi térítési díjakról szóló 11/2022. (VII. 15.) számú rendelet módosítására

17. Előterjesztés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 14/2021 (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosítására

18. Előterjesztés a 1997.évi XXXI. tv. előírásai alapján a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

19. Előterjesztés a 2023/2024 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

20. Előterjesztés a Pomáz, 3443 hrsz-ú Cégér utca 7. szám alatti ingatlan 825/4151-ed eszmei tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására

21. Előterjesztés a Pomáz, ICO út 9., 2988/35 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására

22. Előterjesztés a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános illemhely üzemeltetésére

24. Előterjesztés Pomáz 020 hrsz-ú területek rendezése előzetes testületi véleménykérés belterületbe vonás és HÉSZ módosítás kapcsán

25. Előterjesztés Pomáz Udvaros Csárda és környékének rendezéséhez szükséges HÉSZ módosítás kérelemre vonatkozó előzetes testületi véleménykérésére

26. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés az Óvodai dolgozók bérrendezésére

27. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a LIFE LOGOS 4 WATER pályázat keretében megvalósuló esőkert pénzügyi fedezetének Környezetvédelmi Alapból történő kiegészítésre

12. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi belső ellenőrzésének végrehajtásáról szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

28. Képviselői kérdések

16.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.19.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése

17.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.09.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Szakmai Programjának módosítására

2. Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a jégpálya felállítása, a szelistye játszótér felújítása és a Beniczky 71. szám alatt található önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítása körülményeinek vizsgálatáról szóló pontosított jelentés megismerésére

3. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

18.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.25.
Videófelvétel
39 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi beszámolójának megismerésére

4. Előterjesztés az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának megismerésére

5. Előterjesztés Pomáz Város Polgárőr Egyesületével kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyására

6. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz város Zöldfelületi növényalkalmazási koncepciójának és a Zöldfelületi növény-kiültetési terveknek az elfogadására

8. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. működési előleg megítélésére

9. Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a jégpálya felállítása, a szelistye játszótér felújítása és a Beniczky 71. szám alatt található önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítása körülményeinek vizsgálatáról szóló jelentésének megismerésére

11. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból történő kilépésére

12. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 2/2019 (I.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

13. Előterjesztés az időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló 23/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

15. Beszámoló a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

16. Előterjesztés a gyermekek nyári napközbeni ellátásának módjával kapcsolatos döntés meghozatalára

17. Előterjesztés a Critical Care Kft. feladat-ellátási szerződés megszűnésére

18. Előterjesztés Pomáz Közművelődéséért díj 2023. évi elnyerésére felhívás kiírására

19. Előterjesztés Közszolgálati díj 2023. évi elnyerésére felhívás kiírására

21. Előterjesztés a Pomáz, zártkert 9119/1 helyrajzi számú kivett, helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

22. Képviselői kérdések

19.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.28.
Videófelvétel
42 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

6. Előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselői tagja kinevezésére

5. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 2022. munkaévről szóló szakmai beszámolójának megismeréséről

7. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezésére

8. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde óvodai körzethatárainak megállapítása 2022/2023 nevelési évre vonatkozóan

9. Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

10. Előterjesztés „Pomáz Közoktatásáért díj” 2023. évi adományozásra felhívás kiírására

11. Előterjesztés a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2023. április 1-től, 2024. március 30-ig tartó időszakra Támogatási megállapodásának elfogadására

12. Előterjesztés a Pomáz Polgármesteri Hivatal személyi állományának pontosítására

13. Előterjesztés a felmerülő közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekre adott tervezői javaslatok elbírálására

14. Sürgősségi előterjesztés a Pomáz, belterület 2131/26 és 2131/31 hrsz.-ú ingatlan teniszpálya működtetése céljára történő bérbeadására

15. Sürgősségi előterjesztés a földgáz és villamos energia közbeszerzés 2023. évi lebonyolítására

16. Sürgősségi Előterjesztés a Pomáz város területén lévő fák állapota felmérésének és az ápolásra szoruló fák szakszerű ellátásának támogatására

17. Sürgősségi Előterjesztés a „Föld napi Tanösvény megnyitó és vetélkedő” program támogatására

18. Képviselői kérdések

20.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.03.09.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

2. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Keretszerződés és annak mellékleteit képező szerződések jóváhagyására

4. Előterjesztés a Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének támogatására

5. Előterjesztés az Önkormányzat által 2023. évben tervezett közbeszerzésekről szóló éves összesített közbeszerzési terv elfogadására

6. Előterjesztés a Pomáz, belterület 1462/2 hrsz.-ú ingatlan ajándékként történő elfogadására

21.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.28.
Videófelvétel
66 felszólalás db
Videófelvétel

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

9. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. műsorkészítési tevékenysége plusz finanszírozásának lehetőségére

10. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Javadalmazási Szabályzatának felülvizsgálatára

11. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő keretszerződés és annak mellékleteit képező szerződések jóváhagyására

12. Előterjesztés az intézményi térítési díjakról szóló 11/2022. (VII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítására

13. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (III.11.) önkormányzati rendeletének módosítására

14. Előterjesztés a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

15. Előterjesztés Pomáz Város egyes területrészére vonatkozó építési tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotására

16. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadására

17. Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló tájékoztatójának megismerésére

19. Előterjesztés az Alpolgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapítására

21. Előterjesztés Pomáz város 2022. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadására

22. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között 2023. évre vonatkozó feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

23. Előterjesztés az MLSZ sportpálya vonatkozásában előzetes elvi döntés meghozatalára

24. Előterjesztés a Tölgyfa utca (9865/1 hrsz.) forgalmi rendjéről szóló döntés meghozatalára

26. Előterjesztés a 9557 hrsz. (Rozmaring utca) árok hulladék kötelezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

27. Előterjesztés a Pomáz, külterület 073/12 hrsz.-ú ingatlan ajándékként történő elfogadására

28. Előterjesztés a Pomáz zártkert 9652/2 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

29. Előterjesztés a” Pomáz, Messelia-hegy csapadékvíz-elvezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottsági tagjainak az elfogadására

30. Képviselői kérdések

22.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.02.16.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. -működési előleg igénylésének tárgyában

2. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2020 (VII.07.) számú önkormányzati rendelet módosítására

3. Előterjesztés a reklámcélú közterület-használatról szóló rendelet megalkotására

4. SÜRGŐSSÉGI Szóbeli Előterjesztés a Pomáz belterület 449 hrsz. alatti - természetben Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. számú ingatlan – egyes helységeire vonatkozóan (Városháza földszintje) létrejött Járási Megállapodás megszüntetésére

23.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Videófelvétel
60 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. Előterjesztés a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tájékoztatójának megismerése

5. Előterjesztés a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tájékoztatójának megismerése

6. Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár 2022. második félévi beszámolójának megismerésére

7. Előterjesztés a település 2023. évi költségvetés tervezetének megismerésére

8. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére a 2022. évre meghatározott célfeladatok teljesítésének értékelése és a 2023. évi célfeladatok meghatározásáról

10. Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményegységeiben a 2023. évi nyári zárvatartás elfogadásáról

11. Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi beiratkozási időpontjának meghatározásáról

12. Előterjesztés a 2023/2024. tanévre vonatkozóan Pomáz Város területén az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése

13. Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Alapról szóló rendelet létrehozására

14. Előterjesztés a közterület használatáról szóló rendelet megalkotására

15. Előterjesztés A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesülettel kötendő megállapodásra

16. Előterjesztés Pomáz Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének 2. - a 2341/1 hrsz-ú ingatlant érintő - módosítására. Egyeztetési tervdokumentáció partnerségi egyeztetésre lezárására

17. Előterjesztés Pomáz Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 3. - Budakalász-Pomáz elkerülő út megvalósítását érintő – módosítás dokumentációjában környezeti vizsgálat készítésétől való eltekintésről

18. Előterjesztés Pomáz Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 3. - Budakalász-Pomáz elkerülő út megvalósítását érintő – módosítás partnerségi egyeztetésének lezárására

19. Előterjesztés a 2023. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

20. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-vel kötött műsorszolgáltatásra vonatkozó vállalkozói szerződés felülvizsgálatára

21. Előterjesztés Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének jóváhagyására

22. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a reklámcélú közterület-használatról szóló rendelet megalkotására (első olvasat)

23. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz város közvilágítási rendszere korszerűsítésének tárgyában kiírandó tervezési és kapcsolódó feladatok feltételeinek meghatározására, jóváhagyására

24. Képviselői kérdések

24.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 1. rész 2022.12.15.
Videófelvétel
50 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. január-február-márciusi hónapra vonatkozó működési megoldással kiegészített átfogó likviditási terv elfogadására

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

5. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére pályázati felhívás kiírására

6. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. által biztosított szociális buszjárat kiegészítő finanszírozásának jóváhagyására

7. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyására

8. Előterjesztés Pomáz Város 2023. évi költségvetési koncepció és tervezési körirat jóváhagyására

9. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2011. (XII.1.) helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosítására

10. Előterjesztés a szociális támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 10/2022. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására

11. Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Alapról szóló rendelet létrehozására I. olvasat

12. Előterjesztés a közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó rendelet megalkotására

13. Előterjesztés a Közterületi Térfigyelő Rendszerről szóló 19/2014. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására

14. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének jóváhagyására

15. Előterjesztés a Pomázi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltósággal megkötött fakivágásra, gallyazásra vonatkozó vállalkozási keretszerződés felülvizsgálatára

25.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
92 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozási terv megismerésére

4. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására

5. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

6. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

7. Előterjesztés a közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó rendelet megalkotására I. olvasat

8. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendelet megalkotására

9. Előterjesztés a Pomáz, Szabadság tér és környékének forgalomtechnikai felülvizsgálatának és forgalomtechnikai kiviteli tervének elfogadására

10. Előterjesztés az időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

11. Előterjesztés a háziorvosi körzetekről szóló 7/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítására a védőnői körzetek kialakításával kapcsolatban

12. Előterjesztés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 14/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Előterjesztés az óvodai és a bölcsődei intézményegységek zárvatartásának megállapítására

14. Előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról szóló 112/2022. (V.26.) önkormányzati határozat módosítására

15. Előterjesztés A Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

16. Előterjesztés a 2022. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló 10/2022. (I.27.) önkormányzati határozat módosításáról

17. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és az E-Szoft Team Kft. közötti Vállalkozási szerződés módosítására

18. Előterjesztés a Pomáz belterület 9221/7 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

19. Előterjesztés a „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2023-2024. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadására

21. Előterjesztés a Pomáz zártkert 10118 és 10119. hrsz.-ú ingatlanok összevonására

22. Előterjesztés a Pomáz belterület 803/6 és 804/7 hrsz – természetben Knézits utca – valamint 802/2 – természetben Török I. utca részlete – ingatlannyilvántartási rendezéséről

23. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában készült belső ellenőrzési jelentésében foglaltak alapján készített intézkedési terv jóváhagyására.

24. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a Műjégpálya-üzemeltetési szerződés módosítására

25. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, síkosságmentesítési feladatok ellátására kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyására

26. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz belterület 2988/24 hrsz-ú – természetben Bihari János utca 7/A. – ingatlan bérleti anomáliáinak megszüntetéséről szóló 60/2022 (III. 24.) számú önkormányzati határozat módosítására

26.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
76 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

3. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában elrendelt és lefolytatott belső ellenőrzés eredményének megismerésére

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megismerésére

5. Előterjesztés a Teleki-Wattay Kastélyban tartandó polgári szertartások után felszámolt szolgáltatások díjtételeire

6. Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotására

7. Előterjesztés a közművelődésről szóló 4/2000 (04.25.) számú rendelet módosítására

8. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ létszámbővítésére

9. Előterjesztés a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámlaszerződés módosítására

10. Előterjesztés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

11. Előterjesztés a magántulajdonban lévő Pomáz, zártkerti 10228/2 hrsz.-ú 1147 m2 térmértékű, kivett gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű ingatlan belterületbe vonására

12. Előterjesztés a magántulajdonban lévő Pomáz, zártkerti 9228/3 hrsz.-ú 1333 m2 térmértékű, kert megnevezésű ingatlan belterületbe vonására

13. Előterjesztés a magántulajdonban lévő Pomáz, külterület 0224/10 hrsz.-ú 1518 m2 térmértékű, gyümölcsös megnevezésű ingatlan belterületbe vonására

14. Előterjesztés Pomáz Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének 2. - a 2341/1 hrsz-ú ingatlant érintő - módosítására. Egyeztetési tervdokumentáció elfogadására és partnerségi egyeztetésre bocsájtására

15. Előterjesztés Pomáz Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 3. - Budakalász-Pomáz elkerülő út megvalósítását érintő - módosítására. Egyeztetési tervdokumentáció elfogadására és partnerségi egyeztetésre bocsájtására

16. Előterjesztés Pomáz város zöldfelületi növényalkalmazási koncepciójának kidolgozására, valamint az ahhoz kapcsolódó növénykiültetési tervek elkészítésére vonatkozó meghívásos beszerzési eljárás lefolytatására

17. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

18. Előterjesztés a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános illemhely üzemeltetésére

19. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására

20. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés A közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának változtatására

21. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyására

27.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.10.11.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Szerencsejáték Zrt. által kötelező kötelezettségvállalás jogcímén ellenérték nélkül felajánlott „Befogadó játszótér” építéséhez való hozzájárulásra és az ezzel összefüggésben létrejövő együttműködési megállapodás elfogadására

28.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
49 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

4. Előterjesztés az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepségekről szóló rendelet megalkotására

5. Előterjesztés a szociális étkeztetés és idősek klubja szociális alapszolgáltatás Csobánka részére történő biztosításáról a Szociális Szolgáltatási Központ által

6. Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2021/2022. évi munkájáról

7. Előterjesztés a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására

8. Előterjesztés a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírás feltételrendszerének meghatározására

9. Előterjesztés a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére

10. Előterjesztés a közművelődésről szóló rendelet részleges felülvizsgálatának előkészítésére

11. Előterjesztés A Pomázi Nemzetiségi Önkormányzatok által megrendezendő Városi Szüreti Rendezvény támogatására

12. Előterjesztés a Városháza Díszterme bérleti díjának megállapítására

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

14. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó szerződés melléklet javításának elfogadására

15. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között kötendő feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

16. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során felmerülő II. sz. pótmunka elrendelésére

29.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.01.
Videófelvétel
52 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Előterjesztés a 2022. év első félévi pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztató megismerésére

5. Előterjesztés a közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

7. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek megalkotásában való társadalmi részvételről szóló rendeletének megalkotására

8. Előterjesztés a növények telepítési távolságának meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására

9. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Váci Tankerületi Központ között 2016. december 07. napján kötött vagyonkezelési szerződés módosítására, a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola vonatkozásában

10. Előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés hatályának hosszabbítására

11. Előterjesztés Pomáz Szociális díj 2022. évi adományozására felhívás kiírására

12. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására

13. Előterjesztés a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. orvosi ügyeleti díj emelésére

14. Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár Bizottság 2022. év I. félévi beszámolójának megismerésére

15. Előterjesztés a Pomáz, Sport utca 10. (311, 312 és 304/2 hrsz.) szám alatt lévő felépítményes labdarúgó pálya rendeltetésű ingatlan bérleti szerződés, előbérleti jog érvényesítés tudomásulvételére

16. Előterjesztés a Pomáz, Hegyalja utca 45. (1111/3 hrsz.) szám alatti ingatlan csatornabekötés elmaradásával kapcsolatos döntés meghozatalára

17. Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9572/26 hrsz-ú 984 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

30. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során felmerülő pótmunka elrendelésére

31. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. belső ellenőrzésének elindítására.

32. Képviselői kérdések

30.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.07.14.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az egyes önkormányzati rendeleteknek az önkormányzati működés átalakításával összefüggő módosítására

2. Előterjesztés a közterület-használatról és a közterület eltérő használatáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

3. Előterjesztés az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Előterjesztés az időkorlátos várakozási területek bevezetésére és használatának szabályairól szóló rendelettervezetre (I. olvasat)

5. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására

6. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti szabályzata módosításának jóváhagyására

7. Előterjesztés orvosi ügyeleti ellátásáért fizetendő díj emelése iránti kezdeményezés elbírálására

8. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) önkormányzati rendeletének függelékét képező új Közbeszerzési Szabályzat megalkotására

9. Előterjesztés az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására és a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatása keretében megvalósítandó járdafelújításra vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzési szakértő és bírálóbizottság megbízására

31.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
48 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

22. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet átadására

8. Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

9. Előterjesztés a növények telepítési távolságának meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet tervezet elfogadására I. olvasat

10. Előterjesztés a Hungast Vital Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés meghosszabbításáról

11. Előterjesztés „Pomáz Testnevelési és Sport díj” 2022. évi adományozására felhívás kiírására

12. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára

13. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) önkormányzati rendeletének függelékét

14. Előterjesztés a Pomáz város közvilágítás rendszere korszerűsítésének tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának módosítására

15. Előterjesztés a Pomáz belterület 945/4 hrsz-ú, természetben Berkenye utca használaton kívüli felső szakaszának rendezésére

16. Előterjesztés a Pomáz Berkenye utca (944/10 és 945/4 hrsz) megvalósítandó útfelújítására, útépítésére vonatkozó döntésekre

17. Előterjesztés Pomáz, Vár utca felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának és a bíráló bizottság tagjainak elfogadására

18. Előterjesztés Liliom utca építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak elfogadására

19. Előterjesztés a Dera-patak 4+916 szelvényében építendő gyalogos híd beszerzési eljárásával kapcsolatos bíráló bizottság tagjainak elfogadására

20. Előterjesztés a Pomáz zártkert 9223/39 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

21. Előterjesztés Pomáz belterület 1687/24 helyrajzi számú ingatlan telekhatárrendezésére

23. Képviselői kérdések

32.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
70 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi belső ellenőrzésének végrehajtásáról szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására

4. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetés Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására

5. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására

6. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

7. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi szakmai programjának jóváhagyására

9. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

10. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

12. Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzési jelentéséről

13. Előterjesztés Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezés elfogadására

14. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015(V.20) számú rendelet módosítására

15. Előterjesztés a szociális feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

16. Előterjesztés az 1997.évi XXXI. tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

17. Előterjesztés a 2022/2023 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

18. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapdokumentumai módosítására a helyi digitális videóarchívum létrehozása vonatkozásában

19. Előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására

20. Előterjesztés Pomáz Város háziorvosi rendelőjébe EKG készülék megvásárlásának támogatására

21. Tájékoztató a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

22. Előterjesztés A Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulási Megállapodás módosítására

23. Előterjesztés a Sharks Ladies Cheerleader Sportegyesület kérelmének támogatására

24. Előterjesztés Pomáz, Felső Vár utca felújításával kapcsolatos beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és a bíráló bizottság tagjainak elfogadására

25. Előterjesztés komposztálási kampány támogatására

26. Előterjesztés biológiai szúnyoggyérítési kampány támogatására

27. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz külterület 0127 hrsz. (vízfolyás) – ingatlan-nyilvántartási rendezésére

29. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírására

33.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.05.04.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE“ Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő használati megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 22/2022. (II. 15.) számú önkormányzati határozat módosítására

34.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

13. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

5. Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására (II.forduló)

7. Előterjesztés a gyermekek nyári napközbeni ellátásának módjával kapcsolatos döntés meghozatalára

8. Előterjesztés az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2021. évi beszámolójának megismerésére

9. Előterjesztés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi beszámolójának megismerésére

10. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi beszámolójának elfogadására

11. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalban a 2023/2024. évre vonatkozóan bérelt vonali internet és IP telefon szolgáltatás kötelezettség vállalására

12. Előterjesztés a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. április 1-től, 2023. március 30-ig tartó időszakra támogatási megállapodásának elfogadására

19. Előterjesztés a Beniczky utca 35. szám alatti, Goethe köz felöli 293 nm-es épületrész felújításnak, rendeltetésmód változtatásának becsült költségei elfogadására.

20. Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9544 hrsz-ú 1831 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

23. Képviselői kérdések

35.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.03.24.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a szociális támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására I. olvasat

6. Előterjesztés „Pomáz Közoktatásáért díj” 2022. évi adományozásra felhívás kiírására

7. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról

8. Előterjesztés a Pomázi Futó Bajnokok Sportegyesület kérelmének támogatására

9. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomáz Város 2021. évi közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására

10. Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére történő átadására irányuló kezdeményezés elbírálására

11. Előterjesztés a Pomáz belterület 2988/24 hrsz-ú – természetben Bihari János utca 7/A. – ingatlan bérleti anomáliáinak megszüntetésére

12. Előterjesztés a Pomáz belterület 929 hrsz-ú – természetben részben Vadvirág utca – ingatlan megosztására

13. Előterjesztés a HÉV állomás területén illemhelység kialakítására

14. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2022-ik évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

15. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok pénzügyi, gazdálkodási feladatok közös ellátására

16. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola alapfeladat bővítésének véleményezésére

17. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Föld Napja városi vetélkedő és rajzverseny támogatásáról

18. Képviselő kérdések

36.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.10.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Előterjesztés a Pomázi Civil Szövetség pályázatának benyújtásához szükséges ingyenes használatba adásra vonatkozó megállapodás megkötésére

3. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítással kapcsolatos módosított településrendezési és településtervezési szerződések megkötésére

4. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés munkagépek beszerzése tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak megválasztására és a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására

37.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről

5. A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2021 évi szakmai beszámolójának elfogadása

6. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2022-es munkatervének elfogadására

8. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

10. Tájékoztató Pomáz Város környezeti állapotáról

11. Előterjesztés időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló rendelet előkészítéséről

12. Előterjesztés a Pomázi grundok, terek és kutyafuttató kialakításának lehetőségeire

13. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomázi Te Szedd! természetvédelmi akció megszervezéséről és támogatásáról

14. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Klímavédelmi stratégia közösségi tervezésének megszervezéséről és támogatásáról

15. Képviselői kérdések

38.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.02.15.
Videófelvétel
35 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és a település Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti közigazgatási szerződés jóváhagyására

6. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött használati megállapodás megszüntetéséről

8. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének jóváhagyására

9. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetője részére meghatározott célfeladatok megvalósítása és kitűzése tárgyában hozandó döntésről

11. Előterjesztés a Hungast Vital Kft. gyermekétkeztetési feladatok ellátásának áremelésére vonatkozóan

12. Előterjesztés a biológiai szúnyoggyérítésre történő átállás megkezdéséről és annak költségéről

13. Előterjesztés a település 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására

15. Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli terv véglegesítésére

39.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
51 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről, LEVENNI A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője, 2021. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2022. évi célfeladat meghatározása

3.A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 2021. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2022. évi célfeladat meghatározása

4.Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár helyiségek bérbeadási szabályzatának felülvizsgálatára

13.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Tv által felajánlott videó anyagok digitalizálására és a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár keretei között létrehozandó digitális archívum létrehozására

10.Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár Bizottság 2021. második félévi beszámolójának megismerésére.

12.Előterjesztés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való részvételre

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

15.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

16.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés az Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

18.Képviselő kérdések

17.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda -Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Főegyházmegye részére történő átadásáról

18.Képviselő kérdések

40.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.12.22.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Feladatellátási szerződés jóváhagyása

Műjégpálya-üzemeltetési szerződés megkötése

Vállalkozói Szerződés megkötése

41.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
51 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek aktualizálására

5.Előterjesztés a helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

6.Előterjesztés a körzetenkénti felosztás alapján kivethető adómérték megállapítás lehetőségeinek megvizsgálására

7.Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

8.Előterjesztés Pomáz Város 2022. évi költségvetési koncepció és tervezési körirat jóváhagyására

9.Előterjesztés a Képviselő-testület 2022.évi munkatervének megalkotására

10.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására

11.Előterjesztés a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. évi Támogatási megállapodásának elfogadására

12.Előterjesztés a Pomázi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltósággal megkötött fakivágásra, gallyazásra vonatkozó vállalkozási keretszerződés felülvizsgálatára, módosítására

16.Előterjesztés a Főutca-program megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

18.Előterjesztés három fa helyi védelem alá helyezési eljárásának megindítására

19.Előterjesztés a magáningatlanon történő fakivágásra, valamint a növények telekhatártól mért ültetési távolságának és a telekhatárra ültetett sövények magasságának korlátozására vonatkozó rendelet megalkotásának előkészítésére

20.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2022. évi Fejlesztési és Pályázati Akciótervének megalkotására

22.Előterjesztés a Pomáz zártkert 9223/37 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

23.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának a Víz Koalíció által indított petícióhoz történő csatlakozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

24.Sürgősségi előterjesztés a Pomáz, 599 helyrajzi számú ingatlan 585 helyrajzi számú ingatlannal határos szakaszának utcanév változásról

25.Sürgősségi előterjesztés a Pomáz belterület 1167/2 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

27.Sürgősségi előterjesztés gasztroenterológiai diagnosztikai eszköz beszerzésének támogatására a Szentendrei Egészségügyi Intézménynél

42.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
60 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

5. Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

6. Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírására

7. Előterjesztés Pomáz Város 1. számú fogorvosi körzet, a Dentiful Fogászat Kft. feladat-ellátási szerződésének megszüntetésére

8. Előterjesztés a Pomáz zártkert 9557 hrsz – természetben Rozmaring és Majoranna utcák – ingatlannyilvántartási rendezéséről szóló határozat módosítására

9. Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli terv elfogadására

10. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésével kapcsolatos egyes költségek átvállalására vonatkozó képviselői indítványhoz

11. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére

43.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
77 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tájékoztatójának megismerésére.

4.Előterjesztés a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tájékoztatójának megismerésére.

5.Előterjesztés a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tájékoztatójának megismerésére.

6.Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

7.Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára

8.Előterjesztés az elektronikus ügyintézésről szóló 24/2008 (VII.24.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

9 9.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek leadásának feltételeit és felhasználásának módját szabályozó rendelet megalkotásáról szóló 2/2018(I.26) számú rendelet módosítására

11 11.Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését érintő tájékoztatás elfogadásáról szóló 47/2021 (III.01.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezésére

12 12.Előterjesztés egyes önkormányzati feladatoknak a Pomáz Kft. útján történő ellátására

Előterjesztés helyi típusú műsor gyártására vonatkozó pályázat kiírására

Előterjesztés Pomáz Város 1. számú fogorvosi körzet praxisjogának átadására

15. Napirendi pont

Előterjesztés a külterületi föld belterületbe vonásról szóló önkormányzati döntések során érvényesítendő szempontok meghatározására

Beszámoló a beruházások időarányos helyzetéről

18. Napirendi pont

Előterjesztés Pomáz, Cseresznyés utcai lakos kárigényének elbírálására

20 Előterjesztés az önkormányzat által végeztetett síkosság mentesítés során, a hatékonyabb és környezetkímélőbb szóróanyag beszerzésének és használatának előírására

21 SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés A Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése, próbatermi problémáik megoldása ügyében

23 23.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a 2013 Pomáz, 1769/2 helyrajzi számú (Árvácska utca) és 1819/18 helyrajzi számú (Árvácska utca 13.) ingatlanokat érintő területrendezésről

24.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Ócsai Károly szobrászművész által Vujicsics Tihamérról készített névtábla ajándékként történő elfogadására

25.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítás, településrendezési és településtervezési szerződés megkötésére

26.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Váci Tankerületi Központtal, a Teleki -Wattay Kastély ingatlan tárgyában kötendő Használati Megállapodás megkötésére

27.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Váci Tankerületi Központ között 2016. december 07. napján kötött vagyonkezelési szerződés módosítására, a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola vonatkozásában

28.Képviselői kérdések

44.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.09.30.
Videófelvétel
101 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az óvodai és bölcsődei intézmények 2020/2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

4. Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló beszámolójának megismerésére

5. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

6. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló eljárás megindítására

8. Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotására

9. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

10. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozatalára

11. Tájékoztató a 2021.évi első félévi pénzügyi teljesítésről.

12. Előterjesztés a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött megbízatásának lemondására

13. Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására

14. Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása feltételrendszerének meghatározására

15. Előterjesztés a Budakalász fél-elkerülő út beruházásához adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározásáról szóló 35/2021. (II. 11.) számú önkormányzati határozat módosítására

16. Előterjesztés a Pomáz belterület 973 hrsz – természetben Alma utca – ingatlannyilvántartási rendezésére

17. Előterjesztés Pomáz zártkert 9557 hrsz – természetben Rozmaring és Majoranna utcák - ingatlannyilvántartási rendezésére

18. Előterjesztés a Pomáz Barátai Társaság kérelmének elbírálására, a Beniczky 2. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozólag

19. Előterjesztés Pomáz, Orlovácz utca 28. szám, 730/19 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog bejegyzéshez való hozzájárulás tárgyában

20. Előterjesztés Pomáz, belterület 1052/1 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

21. Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9398 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1460 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelölésére

23. Előterjesztés a Pomáz Város Alcsevica városrész területén ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz közműtársulat szervezéséhez szükséges előkészítő döntésre

25. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízására

26. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Üzleti tervének és Beszámolójának jóváhagyására

27. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz városában műjégpálya megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

45.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.08.26.
Videófelvétel
116 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról Előadó: Leidinger István polgármester

5. Előterjesztés a Szentendre Hivatásos a Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló pontosított beszámoló megismerésére

2. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.12) számú önkormányzati rendelet módosítására

3. Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról

4. Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár Bizottság első félévi beszámolójának elfogadására

6. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság előterjesztése a 8/2021. (VI. 22.) számú bizottsági határozat alapján, a Pomáz város tulajdonában lévő 3614-es hrsz-ú

7. Előterjesztés a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésére

9. Előterjesztés az Óbuda Zrt. tulajdonában álló és Pomáz területén elhelyezkedő ingatlanjainak ajándékként történő elfogadására

10. Előterjesztés az „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás lezáró döntésének meghozatalára

11. Előterjesztés az „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás eredményének elfogadására

12. Előterjesztés Pomáz Város közigazgatási területén kihelyezendő közúti jelzőtáblákra

13. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindított közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújítására

15. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

16. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város házi gyermekorvosi 2. számú körzet betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

17.Képviselői kérdések

46.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.10.11.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés a Szerencsejáték Zrt. által kötelező kötelezettségvállalás jogcímén ellenérték nélkül felajánlott „Befogadó játszótér” építéséhez való hozzájárulásra és az ezzel összefüggésben létrejövő együttműködési megállapodás elfogadására

2. Előterjesztés a Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során felmerülő pótmunka elrendeléséről szóló 181/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozat módosítására

47.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Hangfelvétel
66 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

4. Előterjesztés az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepségekről szóló rendelet megalkotására

5. Előterjesztés a szociális étkeztetés és idősek klubja szociális alapszolgáltatás Csobánka részére történő biztosításáról a Szociális Szolgáltatási Központ által

6. Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2021/2022. évi munkájáról

7. Előterjesztés a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására

8. Előterjesztés a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírás feltételrendszerének meghatározására

9. Előterjesztés a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére

10. Előterjesztés a közművelődésről szóló rendelet részleges felülvizsgálatának előkészítésére

11. Előterjesztés A Pomázi Nemzetiségi Önkormányzatok által megrendezendő Városi Szüreti Rendezvény támogatására

12. Előterjesztés a Városháza Díszterme bérleti díjának megállapítására

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

14. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó szerződés melléklet javításának elfogadására

15. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között kötendő feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

16. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során felmerülő II. sz. pótmunka elrendelésére