Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Lendvai Anna

Budapest Főváros Önkormányzata - Közgyűlési tag 2009-2014, MSZP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 16 hozzászólás
Találatok
16 db
0 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.06.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

15. Napirendi pont

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

49. Napirendi pont

50. Napirendi pont

3.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.02.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a fővárosi hajléktalan ellátási kapacitás növelése érdekében új ingatlanok bevonására, Addiktológiai Rehabilitációs Intézet létesítésére vonatkozó döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Bp. VIII., Gutenberg tér 3. és Rökk Szilárd u. 3. szám alatti ingatlanok értékesítése. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont: Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.12.11.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

39. Napirendi pont

46. Napirendi pont

51. Napirendi pont

53. Napirendi pont

67. Napirendi pont

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.06.12.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a Budapesti Operettszínház főigazgatói álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, a főigazgatói álláshely betöltésére kiírandó pályázati felhívásra. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat működtetői vélemény kiadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények névváltoztatásához, átszervezéséhez. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmények részére komplex energetikai szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális ágazatba tartozó nonprofit társaságok 2013. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre. Előterjesztő: Csomós Miklós

7.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

Beszámoló a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2012. évi kegyeleti közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és az éves kompenzáció elszámolása.

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

19. Napirendi pont

21. Napirendi pont

26. Napirendi pont

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)

Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére és a feladatellátás racionalizálására. Előterjesztők: Tarlós István, Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő, a többcélú, gyermekvédelmi feladatot is ellátó köznevelési intézmények gyermekvédelmi intézményegységeinek működtetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására. Előterjesztő: Csomós Miklós

10.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Margitszigeti szökőkút átépítésével kapcsolatos támogatási megállapodás megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes gazdasági szervezetek alapító okiratainak módosítására és egyes gazdasági szervezetek megszüntetésére. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat az „Európai Alap a 3. országbeliek integrálására” című pályázati felhívásra pályázat benyújtására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlan tulajdonjogának az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével történő rendezésére. Előterjesztő: Csomós Miklós

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Csomós Miklós

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat emléktáblák elhelyezésére

Javaslat önkormányzati rendelet alkotására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest XX., Virág Benedek u. 36. szám alatti Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona további működtetési formájára

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat szociális intézmények támogatására

Javaslat a Dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére felállított emlékpad újbóli felállítására

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat köznevelési intézményeinél hatályos jogszabályokhoz igazodó fejlesztések, intézkedések jóváhagyására

Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára.

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.03.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

23.Javaslat a Budapest Főváros Levéltára intézmény csoportos létszámleépítéssel érintett álláshelyeinek végleges megszüntetéséhez kapcsolódó tényleges kifizetésekről szóló elszámolás elfogadására. Előterjesztő: Csomós Miklós

28. Javaslat egyes köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására. Előterjesztő: Csomós Miklós

32. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek (1011 Budapest, Fő u. 43.) egyházi jogi személlyel. Előterjesztő: Csomós Miklós

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat kollégiumok átszervezésére. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat közoktatási intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a Budapesti Művelődési Központ 2011. évi szakmai beszámolójának és 2012. évi munkatervének jóváhagyására. Előterjesztő: Csomós Miklós