Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Lévai Sándor

Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata - Képviselő 2014-2019, MSZP

Korábbi tisztségek
Köznevelési, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2014 - 2019
Egészségügyi Bizottság
2014 - 2019
Tulajdonosi és közbeszerzési bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 60 hozzászólás
Találatok
33 db
27 db
1.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A köznevelési intézmények (óvodák) magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázatok elbírálása, valamint pályázati kiírás nélküli magasabb vezetői beosztások adása

Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél adományozása

A Semmelweis-napon adományozható elismerések odaítélése

A 62. számú felnőtt háziorvosi körzet Zuglói Egészségügyi Szolgálat által történő működtetése

2.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

16. Napirendi pont

3.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Ideiglenes vizsgáló bizottság felállítása parkolási rendszer üzemeltetése ügyében

Javaslat az óvodák versenyképességének a megőrzése, a zuglói gyerekekért dolgozó óvodapedagógusok, óvodai dolgozók megtartása, munkájuk megbecsülése érdekében tett intézkedésre

4.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.07.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a zuglói gyermekek szünidei kiegészítő étkeztetéséről szóló önkormányzati rendelet és önkormányzati határozat megalkotására

5.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.21.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A köznevelési intézmények (óvodák) magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázat kiírása és közzététele, valamint a pályázati eljárásban eseti bizottság létrehozása

A 3. számú, a 9. számú és a 19. számú házi gyermekorvosi körzetek feladatellátásra vonatkozó pályáztatási eljárás lefolytatása

Pillangó park közpark felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

Közszolgáltatási szerződés megkötése a Zuglói Sport -és Rendezvényszervező Nkft.-vel és rendelkezés a csíkszeredai ingatlanról

Zuglói Helytörténeti Gyűjtemény alapítása és ennek helyt adó állandó Kiállítási hely létrehozása

Tájékoztató kérése a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Zugló köztisztasága érdekében 2018. évben végzett munkájáról

6.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelete módosítására

Döntés Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által 2019. évben megvalósítandó emléktáblákról

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

Tulajdonosi nyilatkozat megadása a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület részére

Tulajdonosi nyilatkozatok megadása a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest részére

Szándéknyilatkozat az Erzsébet királyné útja 80. sz. alatti ingatlan tartós használatba adására a Görög Katolikus Egyház részére

7.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

21./ Személyi kérdések

40./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata területén a díjfizetéshez kötött várakozási övezet kibővítése

52./ Együttműködési Megállapodás a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola tornatermi öltözőjé-nek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett tornaterem felújítási pályázat keretében

57./ A Zuglói Sport – és Rendezvényszervező Nkft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala

8.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.11.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

8. A 378/2018. (X. 18.) Öh. számú határozat végrehajtásával kapcsolatos meghallgatás

9. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

9.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.11.08.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.18.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Önkormányzat tulajdonában álló (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 5-7. szám (Hrsz.: 31637/0/B/1))

Jelentés a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. gazdasági helyzetéről, különös tekintettel az OTP részvények eladásából befolyt pénzeszköz meglétére

Kerületi Építési Szabályzattal összefüggő településrendezési szerződés

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel megkötött bérleti szerződés felbontása

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia centrumának 2019. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Csecsemő és gyermekgyógyászat kapacitásának átcsoportosítása Allergológia szakrendelés indítása céljából

11.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.20.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház épület felújítási célú önkormányzati támogatás felhasználásának határidő-módosítása

Beszámoló a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről

Budapest XIV. kerület 31928/14 helyrajzi számú (Pillangó park melletti) névtelen közterület elnevezése tárgyában érkezett kezdeményezés véleményezése

Téli igazgatási szünet elrendelése (2018. december 27-28-ára, valamint 2019. január 2-ára) a Zuglói Polgármesteri Hivatalban

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Benkő utca 2. (Nagy Lajos király útja 111/A-B.) (31484/49 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező telkek együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Egressy út 106. (Angol utca 28.) (31797 hrsz.), Egressy út 102-104. (31800 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonában álló helyiség (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest XIV. kerület, Szobránc u. 18-22. B.1. (Hrsz.: 32521/0/B/1))

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XIV., Szőnyi út 2. szám alatti ingatlan fejlesztéséhez

Az Önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség kedvezményes bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Ilka u. 35. (Hrsz.: 32582/0/A/23))

12.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.08.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel megkötött haszonkölcsön szerződés meghosszabbítása, és a Nkft. átalakítására vonatkozó javaslat előterjesztésére vonatkozó határidő módosítása

A 3. számú gyermekorvosi körzet működtetésének átadása a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnak

13.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Üzemeltetési szerződés megkötése a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesülettel

BVSC- Zugló Közhasznú Egyesület Budapest XIV. kerület 29889 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatt található, „kivett sporttelep" megnevezésű 54 420 m2 területű ingatlan hasznosításáról szóló 2017. évi beszámolójának elfogadása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő nemzeti vagyon részét képező közterületek zöldfelület fenntartási-, valamint a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási szerződéseinek meghosszabbítása

14.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 100% tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek jóváhagyása

Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária krt. — Kerepesi út — Ifjúság útja —Stefánia út által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat kapcsán településrendezési szerződés megkötésére, valamint a kerületi építési szabályzat elfogadására

Emlékmű állítása

15.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

A Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra történő átruházására

Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 számú, ?Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó? című projekt esetében

Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés mellékleteinek módosítása

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Közép-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanok korszerű villamosenergia termelő rendszereinek kialakításához

A 6. számú gyermek fogorvosi körzet működtetése és pályázat kiírása

Elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondás (a Budapest XIV. kerület, Thököly út 169. szám alatti ingatlan vonatkozásában)

Köztéri szoborpályázatok elbírálása (Slachta Margit szobor, Pillangó szobor)

Elvi hozzájárulás adása elektromos töltőállomások telepítéséhez

Döntések meghozatala a II. Közösségi Kert ügyében

Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség felújítása (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 100. (hrsz.: 31900/3))

16.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.02.07.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

17.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.23.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Zuglói Cseperedő Óvoda magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázatok elbírálása

2. A Közép-Pesti Tankerületi Központ Intézményfejlesztési Tervének véleményezése

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (V1.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

5. Intézkedési csomag a zuglói idős személyek élethelyzetének javítására

7. Pillangó park közpark felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

11./ Kerületi építési szabályzat módosítása — szabályozási koncepció (a Budapest XIV. kerület, Thököly út — Nagy Lajos király útja — Bácskai utca — Nagybecskerek utca által határolt területre)

14./ Alapítványok támogatása (Partitúra Alapítvány, Jókai Mór Általános Iskola Iskolánkért Alapítvány, 1956 Öröksége Alapítvány, XIV. kerület Heltai Gáspár Általános Iskola Alapítványa, Belvárosi Gyülekezet Alapítvány, Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapítvány)

15./ Vagyongazdálkodási terv elfogadása

21. 2017. Év végi jutalom biztosítása az önkormányzat hivatalában és intézményeiben dolgozók részére

18.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.19.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés 1/A. és 1/B. mellékletének módosítása

2. Javaslat Felújítási célokmány és program elfogadására, valamint közbeszerzési eljárás megindítására (Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. Csertő parkban, Csertő park 5-22. környezete)

4. Köztéri szobrok elhelyezése Zuglóban

10. Lelki Egészségvédő Alapítvány támogatása

11.Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 2017.07.31 fordulónapi közbenső mérlegének alapján tőke leszállításra

16. Az önkormányzat tulajdonában álló helyiség kedvezményes bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Rózsavölgyi tér 13. (Hrsz: 31269/19))

17. ÁSZ jelentés alapján kialakított döntés

18. A komplex lovasterápiás fejlesztési program megvalósítása érdekében a Zabszalma Alapítvánnyal történő haszonkölcsön szerződés megkötése

20. Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2017. évi üzleti tervének és a 2017. I. félévre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának jóváhagyása

21. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2017. évi üzleti tervének és a 2017.I. félévre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának jóváhagyása

25. Református templom külső világítása

19.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (V1.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

14. Pillangó park közpark felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

24. Az önkormányzat tulajdonában álló helyiség kedvezményes bérbeadása (Rózsavölgyi tér 13.)

27. Javaslat a Zuglói sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 2017.07.31. fordulónapi közbenső mérlegének alapján osztalék előleg kifizetésére

20.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.08.31.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közt 1. Zugló közigazgatási területén a parkolás-üzemeltetési és beruházási feladatok ellátására vonatkozó Együttműködési Megállapodások jóváhagyása és a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. A Hungast 14. Kft.-vel intézmények tálalókonyháinak üzemeltetése tárgyában kötött szerződés meghosszabbítása

3. A „Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

4. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola tornatermi öltözőjének felújítása a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett tornaterem felújítási pályázat keretében

7. Napirendi pont

21.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.06.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

22.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

26. Közvilágítási vagyonelemek átadása a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. részére

32. A Nyugodt Szív Alapítvány kérelme alapján, lakás rendeltetésszerű állapotba hozására biztosított határidő módosítása

35. Civil szervezetek (alapítványok) 2016. évi támogatására kiírt pályázat elszámolásával kapcsolatos tájékoztatójának elfogadása

40. Beszámoló a bölcsödei ellátásról Zuglóban

45. A vészkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű elkészítésére kiírt pályázat elbírálása

54. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása

23.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

24.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.03.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Örs vezér téri szakrendelő fejlesztése

3. A Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy-kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén tárgyú, a Kbt. Második rész 81.§ (1) bekezdés pont szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás lezárása

4. Felnőtt központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása közreműködői szerződés keretében tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

9. A polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítása

25.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.23.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

2. „Zugló közigazgatási területén megvalósuló fizető parkoló övezetek üzemeltetési feladatainak ellátása"

3. Közutas közbeszerzés

8. Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról szóló 2712015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

12. A köznevelési intézmények (óvodák) magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázati kiírás és közzététel

17. A Zuglói Médiaszolgáltató Kft. „v.a." végelszámolásával összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatal

20. A Képviselő-testület 599/2016. (X. 20.) határozat visszavonása (BVSC részére nyújtott 68 580 000 Ft támogatás felhasználásnak módosítása)

22. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

26.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.01.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

14. Egyes területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

15. Megállapodás megkötése a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesülettel a zuglói nyugdíjasok és hivatali dolgozók úszási lehetőség biztosítására

16. A Hungast- Mecsek Kft.-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés meghosszabbítása

27.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

28.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

10. Napirendi pont

17. Napirendi pont

27. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

31. Napirendi pont

29.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.15.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7. Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (11.17.) önkormányzati rendelet módosítása

11. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 23/2011. (V. 2.) rendeletének módosítására

17. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények 2016/17. nevelési évi feladatváltozása

18. Zugló Kerületi Drogellenes Stratégia 2016-2017

19. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvétel

26. Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek kapcsán felhalmozott behajthatatlan követelések leírása

28. Martinuzzi-kertben játszótér kialakítására vonatkozó döntések meghozatala

29. Együttműködési megállapodás megkötése a Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvánnyal, a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskolával és a Bóbita Óvodával

30. A Levendula Lakópark megépítése okozta közúti leterheltség enyhítése

33. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány helyzetéről, a lakásgazdálkodásról Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány, lakásgazdálkodás fejlesztésének feladatai

35. Szociális frakció nyilatkozata

30.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.07.04.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat jégpálya támogatására a 2016. évre

11. Javaslat támogatás nyújtásáról a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete részére

12. Javaslat Hungast- Mecsek Kft-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés meghosszabítására a Képviselő- testület által elfogadott 296/2016. (V. 19.) határozat módosítására

13. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatala dolgozóinak 2016. évi jutalmazásáról

18. Javaslat a Liget Budapest projekttel összefüggő tiltakozások elleni brutális fellépés elítélésére

31.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.21.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység támogatásáról szóló 17/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület 31772, 31773, 31774 helyrajzi számú ingatlanok ingatlanfejlesztési-ingatlanhasznosítási pályázatának kiírására és közzétételére

Javaslat a Budapest, XIV. kerület Nagy Lajos király útja – Ungvár u. – Kacsóh Pongrác út – Szikszó Park által határolt terület (29977/18; 29977/19; 29973/283 hrsz.-ú ingatlanok) rendezésére, rekonstrukciójára. Területrendezési megállapodás megkötése a Bár-Co-2 Ingatlanhasznosító Kft.-vel, az Atlantis Casino tulajdonosával a környező terület rendezése érdekében

Javaslat a kerületi tanulmányi ösztöndíjról szóló 14/2009. (V.8.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VH.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatára

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények 2016/17. nevelési évi feladatváltozására

Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére

Javaslat a Budapest XIV., Újváros park 2. szám alatti ingatlanon földhasználati jog alapítására, valamint a BVSC-Zuglóval üzemeltetési feladatok ellátásáról szerződés megkötésére

Javaslat a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ alapító okiratának módosítására

Javaslat Zuglói Szociális Szolgáltató Központ közalkalmazotti létszámának emelésére

Javaslat tehetségkutató rendezvénysorozat elvi támogatásáról

Javaslat a háziorvosi és fogorvosi tevékenységet feladat-ellátási szerződéssel ellátók részére nyújtható működési támogatás megvalósítására

32.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.05.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Képviselő-testület 2016. I. féléves munkatervének módosítására

33.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.19.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

2. Javaslat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló ... önkormányzati rendelet megalkotására

13. Javaslat Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához történő csatlakozásról

14. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a kedvezményes macskaivartalanítási programban való részvétel feltételeiről és módjáról

15. Javaslat a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyására

16. Javaslat 2016. évi támogatási szerződés megkötésére a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft.-vel

18. Javaslat a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 2015. évi (egyszerűsített) beszámolójának, szakmai beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének és közhasznúsági mellékletének elfogadására

22. Javaslat a Zugló név, valamint az önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 2/211. (I.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadására

23. Javaslat az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelésére

24. Javaslat az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység támogatásáról szóló 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó és a képviselő-testület 231/2016. (IV.21.) számú határozatában rögzített határidő meghosszabbítására

29. Javaslat a 22. számú háziorvosi körzet Zuglói Egészségügyi Szolgálat által történő működtetésére és a praxis ellátása érdekében pályázat kiírására

30. Javaslat a Gyermekkuckó Alapítvány óvodai férőhely-bővítésre vonatkozó pályázatához kapcsolódó nyilatkozatok elfogadására

31. Javaslat Hungast- Mecsek Kft-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés meghosszabbítására

39. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő részvénytársaság között 1-2254/42014. szerződésszámon kötött eseti Megbízási szerződés (Mesevonat Bölcsőde építés beruházás bonyolítása) módosítására

45. Beszámoló a Képviselő-testület 2016. április 21-i ülésén hozott határozatok végrehajtásáról

34.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.21.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
35.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1 A „Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy-kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén" tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § (1) bekezdés pont szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás megindítására

2 Javaslat a Zuglói Zrt. ajánlatkérő által kiírt „Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény Második Rész 81. § (1) bekezdés szerinti hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárás lezárására

3 A „Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

4 A „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása" tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

12 Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 712015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

19 Nagycsoportos óvodások 2017. évi lisztérzékenységi szűrővizsgálatához szükséges forrás biztosítása

28 Budapest, XIV. kerület Ungvár-Miskolci utcák-Erzsébet királyné úja és a Szuglói körvasút sor által határolt területen korlátozott sebességű övezet megvalósítása

30 A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Budapest XIV. kerület Örs vezér tere 23. sz. alatti szakrendelőjének korszerűsítése-felújítása

31 A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése

32 A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásról szóló 25/2016. (V 19.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-1331/2016

36.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.15.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

7. Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (11.17.) önkormányzati rendelet módosítása

11. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 23/2011. (V. 2.) rendeletének módosítására

17. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények 2016/17. nevelési évi feladatváltozása

18. Zugló Kerületi Drogellenes Stratégia 2016-2017

19. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvétel

26. Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek kapcsán felhalmozott behajthatatlan követelések leírása

28. Martinuzzi-kertben játszótér kialakítására vonatkozó döntések meghozatala

29. Együttműködési megállapodás megkötése a Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvánnyal, a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskolával és a Bóbita Óvodával

30. A Levendula Lakópark megépítése okozta közúti leterheltség enyhítése

33. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány helyzetéről, a lakásgazdálkodásról Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány, lakásgazdálkodás fejlesztésének feladatai

35. Szociális frakció nyilatkozata

37.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a "Városliget, mint kiemelt zuglói közpark megújításával kapcsolatos együttműködési megállapodásról" hozott 238/2016. (IV. 21.) határozat döntés megismételt tárgyalására

38.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.03.24.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Javaslat a BRFK XIV Kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

2.Javaslat a XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolójának elfogadására

7. Javaslat a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról szóló 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Javaslat a „Rákosfalva park 1-3. parkrekonstrukció megvalósítása" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

15. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Zeg-Zug Waldorf Egyesület között együttműködési megállapodás, továbbá az Önkormányzat és a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésére

18. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának megalkotására 2016-2020. közötti évekre vonatkozóan

19. Javaslat a Herman Ottó Általános Iskola bővítéséhez szükséges elvi hozzájárulás megadására

20. Javaslat a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítésével kapcsolatos határozati javaslatra

21. Javaslat a Németh Imre Általános Iskola régi műfüves pályájának felújítására

25. Javaslat a Budapest XIV kerület (32806) hrsz.-ú, jelenleg Népstadion köz elnevezésű közterület Radovic Dusánról történő elnevezésének kezdeményezésére

39.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.03.02.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapet Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

40.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

6./ Javaslat a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V 2.) rendelet módosítására

10./ Javaslat a szociális intézmények alapító okiratainak módosítására

12./ Javaslat a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázat kiírására és közzétételére

13./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a nemzetiségi önkormányzatokkal

14./ Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. között létrejött közművelődési megállapodás módosítására

15./ Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének jóváhagyására

16./ Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális non-profit Kft. törzstőkéjének megemelésére, alapító okiratának módosítására, cégjegyzési jog megszüntetésére, létesítésére

20./ Javaslat a Budapest XIV. kerület, Kerepesi út 78/d. szám alatti helyiség kedvezményes bérbeadására

21./ Javaslat szakmai munkacsoport megalakítására könyvmegálló létesítésére vonatkozóan

25./ Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosítása iránti kérelem benyújtására Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

26./ Javaslat az ötven év alatti zuglói lakosság egészségfelmérésének elvégzésére

31./ Politikai nyilatkozattétel a kötelező beléptetési kvóta, és a visszatoloncolás ellen

32./ Nyilatkozat a zuglói állampolgárok érdekében

33./ Javaslat a Thököly út 80. sz. (Stefánia u. 93.) alatti ház falán elhelyezett Boros-Fischer emléktábla cseréjére

41.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

42.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.01.21.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

6. Javaslat a Budapest főváros XIV kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendeletének módosítására

7. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezet véleményezése

10. Beszámoló a 2015. évben lefolytatott és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokról

11. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásra a Budapest XIII. kerület, 28023117. hrsz-ú és a Budapest XIV kerület, 28023/18. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

13. Javaslat Ifjúságpolitikai Koncepció, és az abból adódó cselekvési program elfogadására

14. Javaslat a köznevelési intézmények magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázatok kiírására és közzétételére

15. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

18. Javaslat a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár elfogadására

19. Javaslat a képviselő-testületi ülések interneten történő közvetítésének megvalósítására

28. Beszámoló a Képviselő-testület által a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságra átruházott hatáskörben ellátott 2015. évi feladatokról

43.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.12.17.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
44.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkÍvüli Képviselő-testületi ülése 2015.12.01.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat az építményadó rendelet módosítására

2. Javaslat a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V. 2.) rendelet módosítására

45.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.10.15.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat a fizető parkoló rendszer bevételének megosztása tárgyában kötendő Együttműködési Megállapodás-tervezet elfogadására és a fizető parkoló üzemeltető rendszer bevezetéséhez, működéséhez szükséges további feltételek biztosítására

8. Javaslat Budapest XIV Kerület Bosnyák téren ideiglenes jégpálya kialakítására

11. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének háziorvosi körzetekről szóló 23/2005. (VII 1.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Javaslat pályázati önrész biztosítására a Jókai Mór Általános Iskolában és a Hunyadi János Általános Iskolában létesítendő Műfüves pálya megépítését célzó pályázathoz

17. Javaslat a Nemzetiségek Házának áthelyezésére

22. Javaslat Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 2015/2016-os nevelési évi feladatváltozás költségvetési igény-korrekciójának elfogadására

23. Javaslat a zuglói óvodák alapító okiratainak módosítására

24. Javaslat a Tücsöktanya Óvoda és a Bóbita Óvoda jelenleg hatályos óvodai felvételi körzethatárainak módosítására

25. Javaslat a Budapest XIV. kerület, Szugló u. 90/a. szám alatti Rózsavár Óvoda kerítésének átalakítására

27. Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatási szerződésének módosítására

30. Javaslat a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola stúdiójának működőképessé tételére

31. Hozzájárulás a zuglói Kormányablak kialakításához szükséges terület Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő ingyenes átadásához és az erről szóló megállapodás megkötéséhez

33. Rendkívüli adatszolgáltatás a BVSC- Zugló Közhasznú Egyesület használatba adott terület hasznosításáról

37. Javaslat az Önkormányzat fenntartásában álló óvodai és működtetésében lévő általános iskolai műfüves pályák karbantartásához szükséges eszközbeszerzés támogatására és ehhez szükséges fedezet biztosítására

46.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.09.24.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a Képviselő-testületnek a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V 2.) rendelete módosítására

10. Javaslat a Dorozsmai utca 21113. szám alatti ingatlanra vonatkozó használat jog alapításról szóló megállapodás módosításának kezdeményezésére

11. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában levő nemzeti vagyon részét képező közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására a közbeszerzési eljárások megindításához

12. Javaslat önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltására

15. Javaslat a BVSC- Zugló Közhasznú Egyesület 2014. évi beszámolója a Budapest XIV kerület 29889 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 3142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatt található, „kivett sporttelep" megnevezésű 54 420 m2 területű ingatlan hasznosításáról

17. Javaslat a Nemzetiségek Házának áthelyezésére

47.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése II. rész 2015.09.17.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

16. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata parkolási rendeletének megalkotására

18. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzatának 2015. I. féléves gazdálkodásáról

21. Javaslat köznevelési intézmények magasabb vezetői illetményeinek pontosítására

23. Javaslat a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázatok kiírására és közzétételére

25. Javaslat pályázat kiírására a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

27. Javaslat a Zuglói Egyesített Bölcsődék közalkalmazotti létszámának megemelésére és a többletforrás biztosítására

28. Javaslat a Zuglói Gyermektábor magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázat kiírására és közzétételére vonatkozó határidő módosításáról

29. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 2015/2016. nevelési évi feladatváltozásának módosítására

30. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvételre

33. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Dunamelléki Református Egyházkerület fenntartásában lévő Sylvester János Református Gimnáziumot érintő pályázathoz

34. Javaslat a BVSC Zugló által TAO pályázat keretében finanszírozott Szőnyi úti uszodafejlesztés I. és II. üteméhez kapcsolódó pótmunkák kifizetéséhez szükséges önerő biztosításár

35. Közérdekű kérdések, felszólalások

48.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.09.17.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

12. Javaslat a „Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. kerület Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete)" tárgyú fejlesztés megvalósítására

13. Javaslat a Helyzetfeltárás és helyzetelemzés, a Helyzetértékelés, a Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására, valamint a 895/2011 (X.25.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott „Zugló Fejlesztési Koncepció 2012-2020" tárgyú dokumentum és a 161/2009. (III. 31.) sz. határozattal elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia hatályon kívül helyezéséről

49.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.28.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

50.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.02.
Hangfelvétel
36 felszólalás db
Hangfelvétel

6. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2015-2019 évig terjedő időszakra szóló Gazdasági Program elfogadására

8. Javaslat a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ alapító okiratának módosítására

9. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésben előírt fajlagos költségek megállapítááról

13. Tájékoztató a Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft. 2014. évi Éves beszámolójáról

15. Javaslat az óvodapszichológusi hálózat működtetéséről szóló átfogó intézményvezetői beszámoló elfogadására

16. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest, Szőnyi út 2-12. szám alatti ingatlanon végzendő beruházáshoz

18. Javaslat a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program valamint az Intézkedési Terv módosításának elfogadására

19. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 2015/2016-os nevelési évi feladatváltozására

20. Javaslat a Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány támogatására

24. Javaslat a 28889 helyrajzi számon a Budapesti Vasutas Sport Club — Zugló BVSC területén levő, 13/6-2-460/1 azonosítószámű müWves futballpálya fedéséhez szükséges önerö biztosítására és a szakmai partnerrel korábban aláírt együttműködési megállapodás módosítására, valamint kiegészítő együttműködési megállapodás megkötésére

26. Javaslat a Budapest Főváros XIV. ker., Zugló Önkormányzata és ÉLESS-SZÍN Alkotó-és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére

27. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat parkolási díjfizetö zónáinak kibővítésére

29. Javaslat megállapodások kötésére a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesülettel a zuglói nyugdíjasoknak, valamint a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által alapított intézmények munkavállalói részére nyújtandó úszási lehetőség biztosítására

30. Javaslat az EMMI által meghirdetett „Közmüvelődési érdekeltségnövelő támogatás" pályázaton való indulásról és a saját forrás biztosításáról

32. Javaslat a Civilek utcája rendezvény, valamint a Civil Füzet kiadvány támogatására

34. A X. Balkán és II. Szláv Napok

35. Javaslat Budapest XIV. kerület Örs vezér terén lévő aluljáró akadálymentesítése érdekében tárgyalások folytatására

36. Beszámoló az önkormányzat intézményeinek helyet adó épületállomány műszaki állapotáról, döntés cselekvési terv készítéséről

37. Javaslat a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Ingatlangazdálkodási Koncepció" tárgyú dokumentum elfogadására

38. Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvány részére támogatás nyújtására

39. Javaslat Budapest Főváros • XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. féléves munkatervére

42. Javaslat Zuglói Gyermekjóléti Kerekasztal létrehozására, tagjaira, résztvevő

51.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Hangfelvétel
36 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a Helyzetértékelés, a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezeteinek előzetes jóváhagyására, valamint a 195/2015. (IV .23.) határozat kiegészítésére

2. Javaslat Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

4. Javaslat az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 6/2015. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

9. Javaslat a Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

10. Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, alapító okiratának módosítására

11. Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft, felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyására

12. Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

17. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014, évi Éves Beszámolójának elfogadására, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásul vételére, továbbá a 2014. évben képződött adózás utáni eredmény felhasználására

18. Javaslat az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelésére

21. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XIV kerület, Pétervárad utca 11-17. szám alatti Okmányiroda területén, a Magyar Államkincstár számára létesítendő 2 db munkaállomással kapcsolatban

22. Javaslat a Keleti és üjpalota közötti villamosközlekedés kiépítéséről szóló nyilatkozat elfogadására

23. Tájékoztatás az EMMI által meghirdetett Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt pályázaton történt indulásról és javaslat a támogatás elnyerése esetén az önrész biztosításáról

24. Tájékoztatás az EMMI által meghirdetett Kábítószer-prevenciós programok támogatására kiírt pályázaton történt indulásról („A" kategória) és javaslat a támogatás elnyerése esetén az önrész biztosításáról

25. Tájékoztatás az EMMI által meghirdetett Kábítószer-prevenciós programok támogatására kiírt pályázaton történt indulásról („B" kategória) és javaslat a támogatás elnyerése esetén az önrész biztosításáról

26. Javaslat az Arany János Általános- Iskolában és a Németh Imre Általános Iskolában létesítendő műfüves sportpályák építéséhez szükséges együttműködési megállapodás megkötésére, költségvetési átcsoportosításra, valamint az előkészítéshez kiegészítő forrás biztosítására

27. Javaslat az NGM által a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő indulásról és a pályázati önrész biztosításáról

31. Javaslat a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány részére a „Fiatalok biztonságosabb szórakozása" programhoz támogatás nyújtására

32. Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatására

33. Javaslat a civil szervezetek (alapítványok) 2015, évi pályázatainak támogatására

52.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.04.23.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

6. Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft-vel támogatási szerződés megkötésére

7. Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft-vel támogatási szerződés megkötésére

8. Javaslat a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft-vel támogatási szerződés megkötésére

12. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

13. Javaslat a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V. 2.) rendelet módosítására

16. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 22/2011. (V. 2.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

17. Javaslat a sajátos helyzet fogalmának meghatározásáról az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozáskor szóló 14/2007. (IV. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

19. Javaslat a gyermektáborokban fizetendő térítési díjak megállapítására, a nyári napközis tábor helyszínének kiválasztására

21. Javaslat a Zuglói Filharmónia Non-profit Korlátolt Felelösségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának visszahívására és új Felügyelő Bizottsági tag megválasztására, valamint a Kft. Alapító Okiratának módosítására

27. Javaslat a második Zuglói Közösségi Kert kialakítására Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

29. Beszámoló az önkormányzat intézményeinek helyet adó épületállomány műszaki állapotáról, döntés cselekvési terv készítéséről

53.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.04.01.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. között közszolgáltatási szerződés megkötésére

3. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kit. között közművelődési megállapodás megkötésére

4. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Sport — és Rendezvényszervező Non-profit Kft. között közszolgáltatási szerződés megkötésére

54.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.03.26.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015 (II. 7.) önkormányzati rendelet megalkotásával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására

6. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására

7. Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága Elnökének megválasztására, valamint a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyására

8. Javaslat a Zuglói Filharmónia Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának — módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt — Ügyrendje jóváhagyására

12. Javaslat a 25/2011. (127.) sz. határozattal elfogadott településfejlesztési koncepció felülvizsgálatára

16. A 2015. évi költségvetésben forrás átcsoportosítása a Bóbita óvoda felújítási munkáira

18. Előterjesztés Budapest XIV kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői etikai szabályzat meghatározására

20. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata között a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése fővárosi beruházási projekt tárgyában létrejött szerződés módosítására

55.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.03.05.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapest főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

56.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.02.26.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a kerület "Környezetvédelmi Alap"-járól--szóló 6/199 -7. (IV 2-9.) sz. rendeletének módosítására

15. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló önkormányzata 2015. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

57.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés II. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés II. rész

58.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés I. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (X1.14.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a betöltetlen 30. számú felnőtt háziorvosi praxis ellátása érdekében pályázat kiírására

21. Javaslat támogatás biztosítására a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. részére szénmonoxid érzékelő berendezések beszerzésére

59.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2014.12.17.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

5. Javaslat a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

60.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.12.04.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése