Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Ligeti József

Szolnok MJV Önkormányzata - Képviselő

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 37 hozzászólás
Találatok
37 db
0 db
1.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2024.04.25.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Előterjesztés Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Előterjesztés Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

6. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

7. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

8. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

9. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

10. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

11. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

12. Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

20. Előterjesztés a "Szolnok Város településrendezési eszközeinek 2023. évi részmódosítása III. általános eljárás keretében" tárgyú egyeztetési dokumentációhoz érkezett vélemények elfogadására

21. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntésekre

22. Előterjesztés alapítványok támogatására

2.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.03.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközei megvalósulásának és hatályosulásának tapasztalataira (pótlólagos)

8 Eloterjesztés Szolnok Város településrendezési eszközeinek 202

9. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

14. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének és 2024. évi önkormányzati támogatási szerződésének módosítására (pótlólagos)

18. Előterjesztés alapítványok támogatására

21. Előterjesztés Szolnok város közbiztonságának növelését szolgáló térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére és új csomópontok kialakítására

3.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.02.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

9 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 20

4.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.01.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

4 Sportcentrum Kft-vel kapcsolatos döntések.

5.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.12.07.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi;

8 Eloterjesztés a ?Tanulás és közösségfejlesztés ? komplex humáni;`15. Napirendi pont

14 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Nonprofit Kft-vel kapcsoi;

16 Eloterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatosi

28 Eloterjesztés Szolnok város településképi arculati kézikönyvéi;`13. Napirendi pont

29 Eloterjesztés a Csáklya úti híd megvalósítása érdekében Szolni

30 Eloterjesztés ?Szolnok Város településrendezési eszközeinek

31 Eloterjesztés ?Szolnok Város településrendezési eszközeinek

32 Eloterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendor-fokapi

33 Eloterjesztés a 32-es foút fejlesztésével kapcsolatos intézke

6.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8 Eloterjesztés Szolnok város helyi parkolási rendjérol szóló 17

9 Eloterjesztés az NHSZ Zounok Zrt.-vel kapcsolatos intézkedések

17 Eloterjesztés a Szolnoki Szakképzési Centrum feladatainak ell

20 Eloterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek mó

7.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Eloterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos dönt

8.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2023.08.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023.ibh15. Napirendi pont

2 Eloterjesztés a SZVÜ Kft. által végzett fenntartási és fejleszibh15. Napirendi pont

3 Eloterjesztés a víziközmu vagyon átadásához kapcsolódó intézkeibh15. Napirendi pont

4 Eloterjesztés a ?Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztibh15. Napirendi pont

5 Eloterjesztés a Szolnok, Ady Endre útról nyíló parkolók megépíibh15. Napirendi pont

9.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.06.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5 Beszámoló ?Az Alcsi Holt-Tiszáért? Közalapítvány 2022. évi

9 Eloterjesztés a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és

10 Eloterjesztés a Szolnok, Piroskai úti ipari park területének

12 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

15 Eloterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapc

16 Eloterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek

10.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Sürgosségi önálló indítvány nyilatkozat megtételére.

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023.

7 Eloterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolato

10 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapc

19 Eloterjesztés a Kacsa úti Óvoda fejlesztése tárgyú projekt

21 Eloterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kapcsolatos döntésekre.

11.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1 Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetérol, a közbizton|

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. év

5 Eloterjesztés egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos

11 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-ve|

13 Eloterjesztés a városüzemeltetéssel kapcsolatos intézkedésekr

14 Eloterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2022. évi gazdálkodásáról szó

21 Eloterjesztés bérlo-meghatározási jog biztosítására. Napirendi pont

22 Eloterjesztés a Szolnok, Piroskai úti ipari park területének |

30 Tájékoztató a városmarketing és turisztikai feladatok végreha

12.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12 Eloterjesztés az Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. között fennál

13.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

14.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2023.02.02.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1 Sürgosségi Önálló Indítvány nyilatkozat megtételére.

15.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.01.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési eszk

16.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11 Előterjesztés utasvárók és megállóhelyek fejlesztésével, rekonstrukciójával kapcsolatos döntésekre

12 Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

13 Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. -vel kapcsolatos intézkedések meghozatalára

16Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

17Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének elfogadására

20 Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására

21 Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására

23 Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosítására

24 Előterjesztés postai szolgáltatóhely visszanyitásával kapcsolatos intézkedésekre

27 Előterjesztés a Szolnok, Hild V. u. 1. szám alatti helyiség hasznosításával összefüggő döntések meghozatalára

17.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

13 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város TOP keretének felhasz¤?D14. Napirendi pont

15 Eloterjesztés a Szollak Kft vagyonhasznosításával kapcsolatos¤?D13. Napirendi pont

18.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.10.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2 Eloterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. ügyvezetojének

4 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. év

15 Eloterjesztés a CLLD program keretében ?Dobó utcai játszótér

21 Eloterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. tulajdonát képezo

19.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.)Előterjesztés az MVM OTSZ Zrt. által végzendő beruházások meghatározására

12.)Előterjesztés energiagazdálkodással kapcsolatos szükséges intézkedésekre

20.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2022.08.01.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

21.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

7.Beszámoló a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről

22.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

13 Eloterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-vel kapcsolat

14 Eloterjesztés a Szolnok, Gátor úti ivóvízhálózat rekonstrukc

16 Eloterjesztés a Szolnoki Városfejleszto Nonprofit Zrt-vel köt

18 Eloterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos dön

23.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

16. Előterjesztés a "Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése" tárgyú projekt Támogatói Okiratától történő elállásra vonatkozó döntés meghozatalára

19. Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosításra

24.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2022.03.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

25.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Eloterjesztés a Szomorú Jézus-szobor restaurálása, áthelyezés

26.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására (pótlólagos)

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

14 Eloterjesztés a Vörösmezo és Gátor u. mentén elhelyezkedo ingatlan

21 Eloterjesztés a KEHOP-2.1.11 kódszámú felhívás keretében

25 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol

27.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére

34 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról (pótlólagos)

28.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülés és Közmeghallgatás 2021.11.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

8. Napirendi pont

29.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendkívüli Testületi ülése 2021.08.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Szállásértékesítési Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciójának és cselekvési tervének jóváhagyására

Előterjesztés a "Temető úti rendelő újjáépítése" című projekt megvalósításához kapcsolódó Üzemeltetési Koncepció elfogadására

Előterjesztés a "Szolnok Intelligens Városi Energia Modell" (SZIVEM) című projekt indítására

Előterjesztés a "Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása" című pályázat előkészítésére és benyújtására

Előterjesztés a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés Szolnok város településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének módosítására

Előterjesztés "Szolnok város településrendezési eszközeinek 2020. évi részmódosítása II. teljes eljárás" tárgyú egyeztetési dokumentációhoz érkezett vélemények elfogadására

Előterjesztés "Szolnok város településrendezési eszközeinek 2020. évi részmódosítása II. teljes eljárás" tárgyú egyeztetési dokumentációhoz készített környezeti értékelés elfogadására

Előterjesztés a Közgyűlés 2021. II. félévi munkatervének jóváhagyására

30.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2020.10.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Ig”Â17. Napirendi pont

4. Napirendi pont

8. Napirendi pont

23. Napirendi pont

31.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendkívüli Testületi ülése 2020.10.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Kezdeményezés a Szolnoki Szigligeti Színházzal kapcsolatos döntés ismételt tárgyalására Előadó: Szalay Ferenc polgármester

32.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.09.24.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

4.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

9.Tájékoztató a 2019. évi „Tiszta Szolnokért” Program megvalósításáról

12.Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. előzetes pályázati jelentkezésének jóváhagyására

33.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.07.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

25Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési e

34.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

35.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2020.01.30.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 7/2014. (II.28) önkormányzati rendelet módosítására

Határozati javaslat Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármesterének megválasztására

Előterjesztés szakértői, tanácsadói szerződéssel kapcsolatos döntésekre

Előterjesztés az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi Megállapodásban lefektetett célok eléréséhez történő hozzájárulásra

Előterjesztés a Rozmaring u. forgalmi rendjének módosítására

Előterjesztés egyes városüzemeltetési tárgyú döntésekre

Előterjesztés közterület elnevezésére

Előterjesztés a Vörösmező u. 2. sz. alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

36.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2019.12.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

8. Napirendi pont

11. Napirendi pont

37.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

14. Napirendi pont