Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Lindmayer Viktor

Budapest, VI. kerület Önkormányzata - Képviselő, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Humán Bizottság
-
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
-

Bemutatkozás

A családom itt él Terézvárosban, én is itt nőttem fel, ide jártam óvodába, itt voltam ‘bajzás’ diák. Jelenleg a Corvinus egyetemre járok, igazgatásszervezést hallgatok. Biztos vagyok ab-ban, hogy tanulmányaimat jól tudom majd hasznosítani képviselői munkám során. 2006-ban kapcsolódtam be a helyi közéletbe. Előbb az önkormányzat közbiztonsági alapítványának, később a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának lettem a tagja, 2010 tavaszán pedig az ügyrendi és jogi bizottságban kezdtem külsős tagként dolgoz-ni. Jelenleg a jogi, valamint a városgazdálkodási és környezetvédelmi bizottság tagja vagyok. Önökkel együttgondolkodva, a jövőben egy élhetőbb kerületet szeretnénk működtetni. Egy olyan kerületet, ahol a közbiztonság, a közrend és a köztisztaság nemcsak üres kifejezések, hanem tartalommal bíró fogalmakká válnak. Hiszem, hogy egy kis odafigyelés, gondoskodás kell ahhoz, hogy Terézváros nagyságrendekkel szerethetőbb kerület legyen. Szeretném megköszönni a rám leadott szavazatokat, a bizalmukat. Remélem, akik másokat tiszteltek meg szavazatukkal, azoknak az előttünk álló öt esztendőben lelkiismeretes munkámmal kellemes csalódást fogok okozni. Tel.:+36 20 994 8402
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 32 hozzászólás
Találatok
31 db
1 db
1.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2024.06.20.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. napirend előtt

3. Rendeletalkotás egyes szociális és oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

4. Pótelőirányzat biztosítása a „Terézváros 2030 program fedezetére

10. Az EGYSÉG Ukrán Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása

12. Döntés térítésmentes vagyonátadásról

14. Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2023. évi teljesítményértékeléséről

2.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2024.04.15.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 47/2023. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása

Eredeti 7. napirend Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

2. napirend folytatása A 2024. évi költségvetésről szóló 47/2023. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása

3. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló 2/2011. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosítása

8 Javaslat a biztonságos gyalogos közlekedést szolgáló intézkedésekre

9. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2014 és 2019 közötti működésének vizsgálatára alakított eseti vizsgálóbizottság jelentésének elfogadására

13. Döntés a Fenntartható kezdeményezések és zöld programok pályázati támogatásáról, alapítványok számára

19. A magyar mint idegen nyelv oktatásának támogatása a VI. kerületi általános iskolákban, valamint az angol nyelv oktatásának támogatása az önkormányzati fenntartású óvodákban

25. Döntés alapítványoktól beérkezett kulturális pályázatokról

30. Döntés a 2024. évi egyházi pályázati támogatásokról

34. Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023.évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról

37. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

3.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2024.03.13.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III.21.) önkormányzati rendelet módosítására, megállapodás az Utcáról lakásba! Egyesülettel

3. Vizsgálóbizottság felállítása a terézvárosi önkormányzat vezetése által okozott több, mint 143 millió forintos károkozási ügyek és egyéb szabálytalanságok kivizsgálására

4.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5.Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, és a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása

8.Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

9.Rendeletalkotás a Terézváros lakosaiért kiemelten fontos munkát végzők lakhatásának támogatásáról szóló 37/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

10.Rendeletalkotás a fenntartható kezdeményezések és zöld programok támogatásáról szóló 40/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

12.Javaslat közterületek tervezésével kapcsolatos kiviteli tervek elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

13.Döntés a Budapest, VI. kerület Szinyei Merse u 4. szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adása ügyében

14.Döntés a Budapest, VI. kerület 28359 helyrajzi számú és 28362 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezés ügyében

18.Ajánlattételi felhívás elfogadása anafilaxiás sokk kezelésére szolgáló oltóanyagok beszerzésére

20.Pályázat benyújtása támogató szolgáltatás létrehozására, valamint az intézményes ellátásból kilépő áldozatok számára lakhatást biztosító önkormányzati lakások felújítására a Fővárosi Szociális Közalapítvány által kiírt, FSZA 2023 számú pályázati eljárásban, továbbá az eljárásban pályázni kívánó civil szervezetekkel együttműködési megállapodások megkötése

34.Rendeletalkotás a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselői kérdések, közlemények

5.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2023.12.19.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

2.Rendeletalkotás egyes szociális és oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

4.A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal megállapodás megkötése

7.Döntés vételi ajánlatról (Bp. VI. kerület Szinyei Merse u. 22-24.)

10.A Csak Egyet Szolgálat Alapítvány téli felkészülése tárgyú támogatási kérelmének elbírálása

11.Döntés a Terézvárosi Zöldítési és Adományozási Program felülvizsgálatáról

12.Javaslat a 2023. évi közösségi költségvetéshez kapcsolódó döntések meghozatalára

13.A 2019-2023. ciklusra szóló Terézváros Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és lezárása, valamint a 2024-2028. közötti ciklusra vonatkozó Terézváros Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotása

16.Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Képviselői kérdések, közlemények

6.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének kötött ülése 2023.12.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása

7.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2023.11.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.Rendeletalkotás egyes szociális, oktatási és egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

4.A fa nyílászárók felújításának, helyreállításának pályázati úton történő támogatásáról szóló 29/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

6.Javaslat az építményadóról szóló 35/1995. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

8.Javaslat vizsgálóbizottság felállítására

10.Döntés a VI. kerület Andrássy út Csengery utca – Kodály körönd közötti szakaszán lévő zöldsáv felújítására vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő támogatási megállapodás elfogadásáról

Képviselői kérdések, közlemények

8.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

5.Javaslat sebességmérő trafiboxok telepítésére és együttműködési megállapodás megkötésére a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

6.Döntés a Budapest, VI. kerület Szinyei Merse u 4. szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adása ügyében

7.A Fővárosi Szolidaritási Alap céljainak megvalósulásához szükséges hozzájárulás

9.Kedvezményes parkolóházi helyek biztosítása terézvárosi lakók számára

10.Javaslat a Dessewffy utca felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára

11.Javaslat a Paulay Ede utca (hrsz: 29255) közterülettel kapcsolatos döntés meghozatalára

12.Javaslat közterületek tervezésével kapcsolatos kiviteli tervek elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

13.Döntés az Andrássy út zöldsáv rehabilitáció Csengery utca és Kodály körönd közötti szakaszának megvalósításához szükséges költség betervezéséről a 2024. évi költségvetésbe

15.Együttműködési megállapodás kötése a Liszt Ferenc téren vendéglátóipari egységeket üzemeltető vállalkozásokkal

17.A 2023. évi második közmeghallgatás időpontjának és helyének meghatározása

19.Giga-közbeszerzési bírság a Soproni Tamás vezette önkormányzatnál Terézvárosban, a felelősök megnevezése

20.Személyügyek

Képviselői kérdések, közlemények

9.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
36 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

3.Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2022. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása

4.Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 33/2017. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelete módosítása

6.Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló 2/2011. (II. 3.) számú önkormányzati rendelete módosítása

8.Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 33/2022. (IX.1.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

10.A Terézváros lakosaiért kiemelten fontos munkát végzők lakhatásának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

11.Javaslat a társadalmi egyeztetés folyamatának alkalmazásáról szóló rendelet megalkotására

12.Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 13/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása

14.Előzetes kötelezettségvállalások

15.A Podmaniczky utcai kommunális hulladéklerakó

16.Döntés meghozatala a Podmaniczky utcai MÁV-területen lévő szeméttároló lebontásáról

17.Ukrán menekültek megsegítésére döntések meghozatala -1. Döntés napközbeni ellátásról, 2. Helyiség biztosítása a Magyarországi Ukrán Görög Katolikus Egyház Alapítvány részére

23.Döntés ingatlan értékesítésről (Bp. VI. kerület Rippl-Rónai u 32.) és vételi ajánlatról (Bp. VI. kerület Szinyei Merse u 22-24.)

24.Döntés szociális területen dolgozók elismeréséről

26.A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. (Eötvös10 Művelődési Ház) támogatása 1,5 millió forinttal a 2024-es téli napköziotthonos tábor megszervezésére

32.Döntés a Terézvárosi Önkormányzat Favédelmi és Zöldfelület Fejlesztési számlájára érkező befizetések felhasználásáról

35.Képviselői kérdések, közlemények

10.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2023.06.27.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

3.Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítására

5.Rendeletalkotás egyes szociális és oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

6.A terézvárosi rendőrök, önkormányzati fenntartású bölcsődék, óvodák, szociális intézmények dolgozói kerületi lakásbérletének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

7.Budapest Főváros Önkormányzatával kötött parkolásüzemeltetési együttműködési megállapodás módosítása

8.Egyes eljárási döntések meghozatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti és egyéb ügyekben

12.Javaslat a Podmaniczky Park döntés-előkészítő tanulmányterv I. és II. kötetével kapcsolatos döntések meghozatalára

14.Személyügyek

16.A magyar mint idegen nyelv oktatásának támogatása a VI. kerületi általános iskolákban, valamint az angol nyelv oktatásának támogatása a kerületi fenntartású óvodákban

17.Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat Terézvárost is érintő módosító indítványának támogatása

23.Döntés a Centrál Színház támogatásáról, a Függöny fel! című előadás megvásárlásáról

27.Képviselői kérdések

11.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.Rendeletalkotás egyes szociális és oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

13.Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2022. évi teljesítményértékeléséről

23.A 2023. évi közmeghallgatás időpontjának és helyének meghatározása

26.Csatlakozás az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) számú békepárti határozatához

28. Képviselői kérdések, közlemények

12.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének "kötött" ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2022. évi zárszámadásról

13.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.Rendeletalkotás az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

6.A 459/2022. (X.25.) számú határozat pontosítása

7.Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023. évi üzleti terveinek jóváhagyásáról, a vezető tisztségviselők 2023. évi teljesítménykövetelményeiről

8.Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése céljából pályázat kiírására

15.Döntés a 2023. évi egyházi pályázati támogatásokról

20.A Ferdinánd híd lábánál álló „Szigonyos női akt” kútszobor hátterét adó gyalogos aluljáró területének rendezése

22. Képviselői kérdések, közlemények

14.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

4.A településkép védelméről szóló 33/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

5.Budapest Főváros VI. kerület TerézvárosÖnkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2022. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása

7.Javaslat a Budapest VI. kerület Andrássy út Kodály körönd és Hősök tere közötti szakaszának fejlesztésére

10.Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervének és intézkedési tervének az elfogadása

12.Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023. évi közszolgáltatási és támogatási szerződéseinek elfogadása

13.A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2022. évi beszámolójának jóváhagyása

17.Döntés a „Négy civil nőszervezet közös képzéssorozatának” 2023. évi szakmai programjáról

18.Döntés fa ültetéséről és a fához emléktábla állításáról Kabai Lóránt író, költő emlékére

19.A Budapest VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium fenntartói jog átadásának véleményezése

22. Képviselői kérdések

15.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2023.03.23.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Álláspont kialakítása a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önkormányzati fenntartásáról

16.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

3.Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

4.A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) önkormányzati rendelet módosítása

7.Döntés személyi ügyben

10.Parkolási és adatátadási megállapodás kötése

13.Kedvezményes parkolóházi helyek biztosítása terézvárosi lakók számára – új parkolóbérleti szerződések megkötése

29.A parkolási időtartam-korlátozások felülvizsgálata

30.A Közbeszerzési Döntőbizottság által hozott D381/18/2022. számú határozattal összefüggésben tervezett jogi eljárás

33.A „Térfelügyeleti kamera rendszer rekonstrukciója és fejlesztése” tárgyában döntések meghozatala

34. Képviselői kérdések, közlemények

17.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének (kötött) ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2.Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása

18.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2023.01.26.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

2.A lakosság önszerveződő közösségeinek, valamint a civil szervezetek pályázati úton történő támogatásáról szóló rendelet megalkotása

3.Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek pályázati úton történő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4.A fenntartható városi közösségek támogatásáról szóló 34/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

5.A Civil Kerekasztal létrehozásáról szóló rendelet megalkotása

9.Hozzájárulás megadása a Budapest, VI., 29412 helyrajzi számú, természetben Andrássy út 47. számú, magántulajdonú ingatlan visszavásárlási jogának törléséhez

10.Javaslat a repohár-rendszer használatának feltételeire a terézvárosi önkormányzati rendezvényeken

12.Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek idegennyelv-tudási pótlékának megállapításával összefüggő jogszabályi változásról

17.Együttműködési megállapodás ebrendészeti feladatokra

Képviselői kérdések, közlemények

19.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2022.12.20.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Előzetes kötelezettségvállalás a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére

13. Javaslat a Pethő Sándor ösztöndíj koncepciójára

15. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére

23. Radnóti Színház Ikrek hava előadás finanszírozása terézvárosi diákok számára

30. Képviselői kérdések, közlemények

20.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2022.10.25.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Képviselői kérdések, közlemények

4.Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

6.Javaslat új közterület létesítésére és utcanév elnevezésre

9.Vezető tisztségviselői megbízás meghosszabbítása

11.Döntés egyes közterületek megújítására vonatkozó vázlattervekről

12.Döntés Terézváros Önkormányzata – közterületek tervezése tárgyú tervezési szerződések módosításáról

16.Megállapodás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral (FSZEK) szépkorúak kulturális támogatásáról

19.Döntés a Bajzások Jövője Alapítvány támogatott kulturális pályázati programjai módosítása iránti kérelemről

21.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2022.10.06.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Képviselői kérdések, közlemények

4.Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 25/2013. (VI. 27.) számú, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletének módosítására

9.Döntés energiamegtakarítást célzó és energiahatékonyságot növelő intézkedésekről

17.A Magyarországi Ukrán Görög Katolikus Egyház Alapítvány támogatása

20.A Magyarországot sújtó energiaválsággal kapcsolatos intézkedési terv Terézvárosban

21.A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Eötvös10 Művelődési Ház támogatása 1 millió forinttal Téli napköziotthonos-tábor megszervezésére

22.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2022.09.01.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Képviselői kérdések, közlemények

5.A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) önkormányzati rendelet módosítása

6.A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

7.Budapest Főváros VI. kerület Terézváros területén működő játszóterek, sportpályák és parkok használatának rendjéről szóló 42/2020. (IX.30.) rendelet módosítása

10.Budapest VI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének véleményezése

12.Döntés MOL BUBI gyűjtőállomások VI. kerületi közterületeken történő létesítéséről

16.Döntés a 2022. évi iskolai könyvtárfejlesztési támogatásokról

25.Kiállás az oktatásért, a nemzet jövőjéért

26.Terézváros területén található köztéri órák feltérképezése és működésének biztosítása

23.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Képviselői kérdések, közlemények

5.A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

6.Az önkormányzat jelképeiről és a Terézváros név használatáról szóló rendelet megalkotása

7.Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005.(V.23.) önkormányzati rendelet módosítása

9.Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 20/2009.(VI.29) rendelet módosítása

13.A helyi lakástulajdonosok részére hevederzár felszerelésének pályázati úton történő támogatásáról szóló rendelet megalkotása

18.A közterületek tervezése tárgyú szerződésekkel, valamint az energiabeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatala

19.Döntés a kerületben működő Közép-magyarországi ASZC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítványa számára nyújtandó, a környezeti neveléshez kapcsolódó egyszeri támogatásról

21.Döntés a Terézvárosi kisléptékű zöldfelületi fejlesztések környezetrendezési tervének elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívásról

22.Döntés a Vörösmarty u. 54. sz. alatti telek átmeneti hasznosításáról

26.A dunabogdányi főzőkonyha üzemeltetése tárgyú szerződés módosítására irányuló kérés elbírálása

27.Személyi ügyek

28.Budapest Főváros VI. kerület Terézváros teljes területét érintő forgalomtechnikai beavatkozások tervcsomagjának elfogadása

31. Döntés a Budapest VI. kerület Dózsa György út 104. (hrsz.: 28246/2) és Szondi utca 91. (hrsz.: 28246/1) – engedélyezési terv és kiviteli terv készítése bölcsődei funkcióra tárgyú beszerzési eljárás eredményéről és a Szabályozási tervben 80-as tömbként megjelölt, Rippl -Rónai – Szondi – Dózsa György – Lendvay utcák, mint közterület által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

32. Döntés a Jókai utca 1. szám alatti társasházban élők gyorssegélyben részesítéséről

33.A Liget Budapest Projekt folytatásának támogatása

34.Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

24.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2022.05.05.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Képviselői kérdések, közlemények

3. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

4. Az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

5. A siófoki önkormányzati üdülő használatáról szóló 23/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása133/2022. 5. A siófoki önkormányzati üdülő használatáról szóló 23/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása133/2022.

6. Terézváros fás szárú növényeinek védelméről, pótlásáról szóló rendelet megalkotása134/2022.

8. Őstermelői piac munkacsoport mandátumának meghosszabbítása(szóbeli előterjesztés)

11. Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveinek jóváhagyásáról, vezető tisztségviselők 2022. évi teljesítménykövetelményeiről

12. A Jókai tér komplex megújításához kapcsolódó döntések meghozatala

15. Kerületi mikromobilitási pontok létesítésével és használatával kapcsolatos döntések meghozatala142/2022.

21. A 2022. évi első, második és harmadik, a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó pályázati felhívás időpontjának meghatározása, közzététele

22. Döntés pályázati kiírásról a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek számára 148/2022

23. Döntés pályázati kiírásról a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak és egyházi jogi személyeknek minősülő szervezetek számára149/2022.

24. Döntés a társasházak részére kiírt favizsgálatra és faápolásra irányuló kérelmekről150/2022

25. Döntés a Ferdinánd híd Podmaniczky utcai lehajtóinak rézsűire, a gyalogos aluljáró előtti térre és a Bajza utca felőli kutyafuttatóra vonatkozó kertépítészeti terv elkészítésére vonatkozó ajánlatokról151/2022.

26. Javaslat az Andrássy út 25. sz. alatti beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára152/2022

A siófoki önkormányzati üdülő használatáról szóló 23/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (5. napirendi pont folytatása)133/2022.

31. Javaslat a 2022. évi postaládák cseréjét támogató pályázat elbírálására157/2022.

32. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására158/2022.

33. Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására159/2022.

35. Javaslat a 29076. helyrajzi számú, természetben Budapest, VI. kerület Nagymező u. 20. szám alatti Társasház alakuló közgyűlésének összehívására

36. Döntés a Szinyei Merse Pál Gimnázium közösségi fejlesztési keretből történő támogatásról162/2022.

37. Előterjesztés az alpolgármesteri illetményekről182/2022.

38. Döntés személyi ügyben183/2022.

39. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról168/2022.

25.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
53 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása

A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

Képviselői kérdések, közlemények

A Terézvárosba beköltözők tájékoztatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők juttatásáról szóló rendelet megalkotására

Tiltakozás a háború ellen

Pályázati felhívások közzététele a fenntartható városi közösségek támogatására

Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2021. évi működéséről és a 2022. évi támogatás összegének meghatározása

Közétkeztetési szerződés módosítása

Ajánlattételi felhívás 2000 darab tartós élelmiszercsomag beszerzésére

Ajánlattételi felhívás oltóanyagok beszerzésére

Közbeszerzési eljárás megindítása a „Terézváros újság nyomdai szolgáltatásának nyújtása” tárgyában

Javaslat a Hunyadi téri Vásárcsarnokban elhelyezkedő J-27/A jelű helyiség használatba adására

Döntés a Budapest VI. kerület Dózsa György út 104. (hrsz.: 28246/2) és Szondi utca 91. (hrsz.:28246/1) beépítési tervről és telepítési tanulmánytervről

A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. FEB ügyrendjének jóváhagyása, javaslat a TERIBER Kft. új könyvvizsgálójának személyére

Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására

A polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének elfogadása

Beszámoló a Hunyadi téri korcsolyapályával kapcsolatos közösségi szavazásról

Önálló képviselői előterjesztés parkolásszabályozásra a Szondi utcában a Szent Család Plébánia és a Patrona Hungarie Óvoda előtti szakaszon

Beszámoló a Jókai téri vizsgálóbizottság munkájáról

26.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Képviselői kérdések, közlemények

Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt., az Eötvös10 Művelődési Ház 2021-es évre vonatkozó szakmai beszámolója

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt., az Eötvös10 Művelődési Ház 2022-es évre vonatkozó évi munkaterve

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt., az Eötvös10 Művelődési Ház 2021-es és 2022-es évre vonatkozó Szabályzatai

A Terézvárosi Közösségi Költségvetési program elindítása

Döntés az EU-s pályázatok kidolgozására, konzorciális pályázatokban való részvétellel kapcsolatos feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról

Megállapodás kötése a Belső-Pesti Tankerületi Központtal a dunabogdányi önkormányzati intézményben, erdei iskolában ellátandó pedagógiai feladatok tárgyában

Döntés a Hunyadi téri Vásárcsarnok belső tereinek felújítására vonatkozó építészeti koncepciótervről

Javaslat bérbeadás keretében hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése céljából pályázat kiírására

Javaslat üres önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése céljából pályázat kiírására, illetőleg meghirdetésére

Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására

Előterjesztés a polgármesteri és alpolgármesteri illetményekről

Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése a fővárosi kormányhivatalnál

Előterjesztés a polgármesteri és alpolgármesteri illetményekről

27.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
53 felszólalás db
Videófelvétel

Képviselői kérdések, közlemények

A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Társasházak postaládáinak felújításáról szóló rendelet megalkotása

Ismételt szavazás a képviselő-testület 1024/2021.(XI.25.) számú határozatáról

A végrehajtási ügyben a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság ítélete és következményei

2018-as választáson történt csalás elleni nyomozás elősegítése

Közösségi szavazás kezdeményezése a Hunyadi téri korcsolyapályával kapcsolatban

Előzetes kötelezettségvállalás közbeszerzési pályázatok kiírásához a Vagyonkezelő Zrt. részére

Közbeszerzési eljárást lezáró döntés “Dunabogdányi főzőkonyha üzemeltetése” tárgyában

Javaslat a 2021. évi társasházi felújítási pályázat elbírálására

Eötvös10 kulturális utalvány biztosítása a 62 év felettiek terézvárosi lakosok számára433/2021.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2022. évi Belső Ellenőrzési Munkaterve

A 29130 helyrajzi számú, természetben Budapest, VI. kerület Nagymező u. 52. szám alatti Társasház ügye

A P52 Projekt Kft-vel kötött megállapodás 2. sz. módosítása

Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására

Közösségi fejlesztési keret kapcsán döntések meghozatala

A 6SZÍN támogatása

Munkacsoport bővítése

28.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
49 felszólalás db
Videófelvétel

2. Képviselői kérdések, közlemények

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

4. A terézvárosi kulturális pályázatok kiírásáról és lebonyolításáról szóló rendelet megalkotása

5. Döntés személyi ügyben

7. Budapest, VI. kerület Terézváros Mobilitási Tervének elfogadása

8. Döntés a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros teljes területét érintő forgalomtechnikai beavatkozások megtervezése tárgyú beszerzési eljárás eredményéről

10. Javaslat a Centrál színházzal kötendő megállapodásra

14. Döntés Terézváros zöldfelület-fejlesztési programja 2021-2024. elfogadásáról

25. Munkacsoport létrehozása a Hunyadi téri piac őstermelői részlege működésének kivizsgálására

26. Javaslat a Budapest VI. kerület, Hunyadi téri Vásárcsarnok és piac külső asztalterületeinek használatba adásával, díjtételeivel kapcsolatos döntésekre

27. Javaslat a Hunyadi téri Vásárcsarnok helyiségeire és területrészeire kiírt pályázatok elbírálására

33. Téli Terézváros kulturális pályázat

35. Együttműködési megállapodás kötése Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával korcsolyapálya használatára

36. Közösségi fejlesztési keret kapcsán döntések meghozatala

39. Támogatási megállapodás kötése a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért szervezettel

40. Belső Ellenőrzés lefolytatása a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. Piacüzemeltetési Csoportjának tevékenységére vonatkozóan

41. A Jókai tér komplex felújítására irányuló közbeszerzést vizsgáló bizottság vizsgálati határidejének meghosszabbítása tárgyában

29.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Képviselői kérdések, közlemények

11. Javaslat a 2021. évi fa nyílászárók felújításának, helyreállításának pályázatára benyújtott pályázat elbírálására, pályázati úton történő támogatására

12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros teljes területét érintő forgalomtechnikai beavatkozások megtervezése

20. Döntés a Nagymező utca 8. számú társasház közösségi fejlesztési keretből történő támogatásáról

21. A Podmaniczky u. 81. sz. társasház gázcsővezeték cseréjének, felújításának támogatása képviselői közösségi fejlesztési keretből

22. A Podmaniczky u. 83-93. sz. társasház (Podmaniczky Hatház Társasház) postaláda cseréjének támogatása képviselői közösségi fejlesztési keretből

30.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2021.10.05.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról

1/b Vizsgálóbizottság felállítása a Jókai tér felújításának ügyében

1/c Frakciók és tanácsnokok elhelyezése

5. A játszóterek, sportpályák és parkok használatának rendjéről szóló 42/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása

6. Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

12. Döntés a 2021. évi civil pályázati támogatásokról

15. A Terézváros magazin előállítása

17. Döntés magánterületi fák állapotfelmérésére beérkezett második körös pályázatokról

21. Javaslat a Budapest VI. kerület, Bajnok u. 24. szám 28520/0/A/2 helyrajzi számú helyiség bérleti jogviszonyának meghosszabbítására

28.Javaslat a Budapest VI. kerület, Bajza utca 47. szám alatti 28333/0/A/38 helyrajzi számú helyiség ismételt bérbeadására

31.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2021.09.07.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Közbeszerzési eljárást lezáró döntés „Hunyadi téri Vásárcsarnok belső felújításának tervezése” tárgyában (hatáskör átruházásáról szóló döntés)

4. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotására és a Közművelődési megállapodás elfogadására, Alapszabály módosítása

8. Döntés a terézvárosi, független kulturális projektek számára történő pályázat kiírásáról 269/2021

9.Képviselői kérdések, közlemények

32.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2022.09.01.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.Képviselői kérdések, közlemények

5.A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) önkormányzati rendelet módosítása

6.A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

7.Budapest Főváros VI. kerület Terézváros területén működő játszóterek, sportpályák és parkok használatának rendjéről szóló 42/2020. (IX.30.) rendelet módosítása

10.Budapest VI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének véleményezése

12.Döntés MOL BUBI gyűjtőállomások VI. kerületi közterületeken történő létesítéséről

16.Döntés a 2022. évi iskolai könyvtárfejlesztési támogatásokról

25.Kiállás az oktatásért, a nemzet jövőjéért

26.Terézváros területén található köztéri órák feltérképezése és működésének biztosítása