Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Lóth Gyula

Biatorbágy Önkormányzata - Képviselő

Korábbi tisztségek
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság
2014 -

Bemutatkozás

1978-ban születtem Budapesten. Szüleim hivatásos katonák voltak, így a szolgálati helyüktől függően több városban, településen éltem, míg végül feleségem révén 2002-ben megtaláltam Biatorbágyot, ahol a gyermekeim is születtek. Logisztikai területen dolgozom felső vezetőként, munka mellett elvégeztem több szaktanfolyamot, illetve sikeresen államvizsgáztam közgazdászként logisztika szakon. A Szövetség Biatorbágyért Egyesület jelöltjeként kerültem a 2014-es választások során a képviselő-testületbe, és azóta a pénzügyi területekkel foglalkozó bizottságoknak vagyok aktív tagja. Munkám és civil életem során megszerzett tapasztalataimat sokszor tudtam hasznosítani az elmúlt években a bizottsági és testületi üléseken, hogy egész Biatorbágy érdekeit hatékonyan képviseljem. 2018-tól, egyesületünk elnökeként sikeresen részt vettem a Szövetség Biatorbágyért Egyesület megfiatalításában, a taglétszám bővítésében – tiszteletben tartva elődeink munkáját, megőrizve lokálpatrióta szemléletünket. Fontosnak tartom, hogy – az egyes emberek problémáitól kezdve az egész várost érintő kérdésekig – mindennel maximális energiával kell foglalkozni, mert ezzel tehetünk a legtöbbet Biatorbágy jövőjéért. Kiemelten fontos számomra, hogy az 1-es választókerület problémáira megoldást találjunk az emberekkel és a városvezetéssel együttműködve. Célom, hogy a következő ötéves önkormányzati ciklus során továbbra is aktívan részt vegyek a döntések előkészítésében és meghozatalában, segítsem a körzetem és a város fejlődését!
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 85 hozzászólás
Találatok
85 db
0 db
1.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testület munkaterven kívüli ülése 2024.04.04.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2024. évi támogatásáról

2.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2024.02.29.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

25. Napirendi pont

29. Napirendi pont

31. Napirendi pont

33. Napirendi pont

34. Napirendi pont

3.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2024. évi munkatervéről

Az ifjúság 2023. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról II. forduló

TOP-3.1.3- Helyi humán fejlesztések pályázatról

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

Biatorbágyi játszóterek felújításáról

Értékmentő kiadvány kiadásáról

Tájékoztatások, javaslatok

4.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Páty és Biatorbágy között tervezett kerékpárút c. nyomvonalával és területével kapcsolatos telepítési tanulmánytervről

Az Élmény- és Szabadidősport Program 2024 pályázatról

Tájékoztatás a Szily kastély melletti tornateremről

6.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről

Nyugati III. lakóterület úthálózat és közvilágítási hálózat átadásával kapcsolatos megkeresésről

A város adventi koszorújáról

Vasúti pályafelújítás alatti buszos különjáratokról

A BMX freestyle pálya zajcsillapításáról és zajszint méréséről

7.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.06.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Esély Szociális Társulás pénzügyi beszámolójáról

A „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00028 Élhető települések” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

8.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.06.08.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Összefogás Építési Alap 2023. évi külterületi (zártkerti) pályázatainak megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

9.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.06.01.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

BMX freestyle pálya használati rendjéről, valamint a zajcsökkentési lehetőségekről

Az ifjúság 2023. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról I. forduló

Belső ellenőrzési terv 2022. évi végrehajtásáról

A Biatorbágy 9201, a 9202, a 0307/12, a 0313/4a és a 0313/4b hrsz.-ú területekre helyi természetvédelmi terület kiterjesztéséről

10.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2023. évi támogatásáról

A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló 7/2015. (V. 8.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról

Biatorbágy - Szőlőhegyek területére változtatási tilalom elrendeléséről

A Biatorbágy, 2689 és 2691 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról

A városi piac üzemeltetése iránti kérelemről

Járóbeteg szakellátásról

A kerti hulladék nyílt téri égetéséről rendelet hatályon kívül helyezéséről

11.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolóiról és a 2023. évi üzleti terveiknek jóváhagyásáról

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolóiról és a 2023. évi üzleti terveiknek jóváhagyásáról

A fenntartói pótlékról szóló 5/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

12.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.01.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a CCE Ipari Park Kft részéről benyújtott, a Biatorbágy belterület 7748/6. hrsz területet érintő telepítési tanulmánytervről

13.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Változtatási tilalom elrendeléséről

14.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A közútkezelői hatáskörök átruházásáról és ezzel összefüggésben Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Táncsics utca forgalmi rendjéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről

A kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről

15.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A Budapest-Balaton-kerékpárút Biatorbágyot érintő szakaszáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének kiegészítéséről

16.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

17.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (tanácsnokok feladata, beszámolási kötelezettségük, stb.)

A 2022. évre tervezett gyalogátkelőhely fejlesztésekről

18.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.03.31.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

A Viadukt Nonprofit Sport Kft. 2021. évi szakmai beszámolójáról

A Budapest–Balaton-kerékpárút ideiglenes belterületi nyomvonalának módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi kommunikációs tervéről

A 40/2022. (I.27.) számú képviselő- testületi határozat módosításáról

A Szabadság úton tervezett további parkolókról és csomópontok rendezéséről

A helyi népszavazás elrendeléséről

19.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójáról

A Bio Gastro Kft-vel kötött szerződés módosításáról

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda számítástechnikai felméréséről

A Kolozsvári utcai sportpálya kapcsán létrejött egyezség felülvizsgálatáról

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium tanulói számára biztosított hozzájárulásáról

Vasútállomásnál P+R és B+R parkolók BFK általi fejlesztéséről

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2022. évi támogatásáról

20.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Forgalomtechnikai kérdésekről (zónásítás, forgalomcsillapítás stb.)

A Budakörnyéki kerékpár-turisztikai hálózat részeként Páty-Biatorbágy között tervezendő kerékpáros kapcsolatról

21.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város településképi védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos Haszonkölcsön szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

A Viabusz Kolozsvári utcai nyomvonaláról

Bölcsődei nevelés fejlesztése című ( RRF-1.1.2-2021 azonosító számú) pályázaton való részvételről - Forrás utcai bölcsőde

Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program pályázatáról

Tájékoztató a Forrás-projekt elemeinek Madár-forrás környékére gyakorolt hatásáról, és a tanulmánytervek bemutatásáról

Dr. Szentkereszty Leonóra 2. számú fogorvosi körzetet ellátó egészségügyi szolgáltató feladat-ellátási szerződése módosításáról

Tájékoztatások, javaslatok

22.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.09.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

A mezei őrszolgálat létesítéséről

Jégpálya létesítéséről a Fő téren

Forrás projekt - tanulmánytervek bemutatásáról

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, a NIF Zrt. részéről érkezett telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2021. évi munkatervének módosításáról

2021. évi út és járda építésekről

A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” szóló 5/2007. (05. 03.) önkormányzati rendelet, valamint a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest-Balaton kerékpárút átkelési szakaszának ideiglenes nyomvonaláról

23.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.06.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Biatorbágy Szőlőhegyek (volt zártkerti) területére a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítását megalapozó fejlesztési tanulmány elkészítésére

Biatorbágy közigazgatási területén lévő körforgalmú csomópontok zöldszigetében lévő városépítészeti jelek kialakításáról

A Viabusz ellenirányú és zártkerti útvonalak tervezett beindításáról

24.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.10.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2021-2035 időszakra vonatkozóan

Jégpálya létesítéséről

Az Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.10.01.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásról

Az iskolaorvosi feladatok ellátását biztosító pályázat kiírásáról

Települési szennyvízkezelési programról

A Tudáspark területére tervezett szakgimnázium tárgyában kötendő együttműködési megállapodásról

26.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.08.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi közoktatási, közművelődési intézményekben, könyvtárban dolgozók COVID szűrése költségének önkormányzat általi átvállalásáról

A hétvégi különjárati személyszállítással kapcsolatos kérdésekről

27.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.07.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról – a Gólyafészek Bölcsőde főzőkonyhájának kapacitásbővítéséről

Az Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról

28.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről: vázlatterv benyújtásáról

Hatályos településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetési lezárása

SM kastély udvarán megvalósuló B típusú tornateremről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi nyári karbantartási programjáról

Beszámoló az egészségügyi koordinátor 2019. évi munkájáról

A Biatorbágy, 9554/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról

Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról és az önkormányzati képviselők költségtérítéséről szóló 28/2014 (XI.28) önkormányzati rendelettel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

29.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.01.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Önkormányzatok ellenőrzése - Integritás - és belső kontrollrendszer című számvevőszéki ellenőrzési jelentés alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírandó pályázatról

Biatorbágy Város 2020. évi költségvetésének koncepciójáról

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola fejlesztéséről

Tájékoztatás a Viabusz szolgáltatással kapcsolatban

A hétvégi különjárati szolgáltatással kapcsolatos kérdésekről

30.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.12.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekkel kapcsolatos – Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák szilárd burkolatú felújítása és csapadékvíz-elvezetése – közbeszerzés kiírásáról

A tűzcsapok kialakításáról

A Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft-vel kötött településrendezési szerződés módosításáról

31.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről

A „Carhivum” Telepítési Tanulmánytervéről

A Főépítészi megbízási szerződés módosításáról

A járóbeteg - szakellátás igénybevételéről szóló 2020 évre vonatkozó Együttműködési Megállapodásokról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi munkatervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi rendezvénytervéről

Bölcsődefejlesztés pályázattal kapcsolatos közbeszerzés kiírásáról

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról

A hétvégi különjárati személyszállítással összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről

32.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

A Viabusz bevezetésével kapcsolatos kérdésekről

Hétvégi különjárati személyszállítással összefüggő kérdésekről

A Sportpark működtetésével kapcsolatos feladatokról

A Gördülő Fejlesztési Tervről az ivóvíz és csatornahálózat vonatkozásában

33.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.08.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása” című pályázati döntéséről

34.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.07.17.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről

A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

35.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott államigazgatási véleményezés lezárásáról

Igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról szóló pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának lakossági értékeléséről

Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról

Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázatról

A Biatorbágy 6300 hrsz-ú ingatlanon elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről

A Biatorbágy, Szent László u. 8. szám alatti ingatlan átalakítása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére – koncepció terv elfogadásáról, engedélyes és kiviteli tervek megrendeléséről

Tájékoztatások, javaslatok

36.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Ifjúság támogatási lehetőségekről

A Szentháromság téri iskola hátsó udvarának rendezéséről

A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról – tartaléklistára kerülésről szóló döntésről

A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázatról

Biatorbágy, 6610 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Játszótér építéséről a Biatorbágy 9005/2 hrsz-ú ingatlanon

37.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2018.10.25.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy közösségi közlekedésének felülvizsgálatáról – vizsgálati dokumentáció elfogadásáról

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezéséről

Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatásáról III. forduló

A Katalin hegy 3149 hrsz-ú út elnevezéséről

Budaörs város járási székhely kialakítási kérelemről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról

38.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.09.27.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet módosításáról Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos rendelkezések módosításáról

Kolozsvári utcai sportpálya használati rendjének módosításáról

Torbágyi temető ravatalozójának rehabilitációjáról

HÉSZ felülvizsgálatának eljárási rendjéről

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal terveiről

Buszvárakozó helyek kialakításáról

A kátyúzási keret felhasználásáról

Völgyhíd TV stúdió elhelyezési kérelméről

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról

39.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.07.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft. által benyújtott telepítési tanulmánytervről

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételrő

Sportpark és futópálya megvalósításáról

A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára – tervek elkészültéről

40.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

41.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.03.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítási eljárása során megtartott partnerségi egyeztetés lezárásáról

A Nemzeti Sportközpontokkal együttműködési megállapodás a Biatorbágyon létesítendő új általános iskola építéséről

42.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Kolozsvári utcai sporttelep használati rendjének felülvizsgálatáról

A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2017. évi támogatási pályázatainak lszámolásáról, valamint a 2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi kommunikációs tervéről

A Tópark településrendezési szerződésének módosításáról

Biatorbágyi Városfejlesztési Kft. megszüntetésével összefüggő kérdésekről

43.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.22.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

„Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

44.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a Katalin-hegyen telepíteni kívánt távközlési toronyról

A Biatorbágyon létesítendő új 16 tantermes általános iskola építéséről

45.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2007. (05. 03.) Ör. sz. rendelete „A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” módosításáról

A helyi építési szabályzat felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről – Településrendezési szerződések megkötéséről

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város 2017- es költségvetésének elemzéséről, Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójáról

46.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.13.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítéséről

47.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9.)Érdi Tankerületi Központ Intézményfejlesztési Tervéről.

10.)Iharos völgyi tábor üzemeltetési tervéről.

13.)Az Önkormányzati pince elnevezéséről.

Beépítésre nem szánt területek (külterületek), és a hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről

18.)A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára.

20.)A Völgyhíd televízió adásának lineáris sugárzásáról.

48.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.16.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” (pályázat kódja: PM_OVODAFEJLESZTES_2017) című pályázattal összefüggő kérdésekről

49.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.28.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatáról

Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről

Köznevelési pályázat II. forduló kiírásáról

A Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

I. világháborús emlékmű pályázatról

„Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról

Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felméréséről

Rozália Park útüzemeltetés CTP részéről

Biatorbágy 04/29 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/2001. (06.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

29.)Tájékoztatások, javaslatok

50.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.08.10.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

A Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztéséről

Biatorbágy településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

A Nagydobronyi Református Egyházközség kérelméről

Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségekről

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft üzleti tervének elfogadásáról és a járóbeteg szakellátást érintő óraszámok átcsoportosításáról

Oktatásszervezési kérdésekről

Tájékoztató

51.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.06.29.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Beszámoló a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről

Beszámoló a Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről

Beépítésre nem szánt területek, hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2017/2018 évi együttműködési megállapodásról

A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről

A Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetőjének létszámbővítési kérelméről

Oktatásszervezési kérdésekről (testnevelési órák, lovas oktatás)

A Digi Kft. bázisállomás telepítésére vonatkozó kérelméről

A Tópark Településrendezési Szerződésének módosításáról

A Biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről

Intézményi nyári karbantartási feladatokról, az önkormányzati vagyonelemek értékének megőrzéséről

Tájékoztatások

52.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi munkájáróla) A Budakörnyéki Közterület Felügyelet 2016. évi beszámolójáról

Forgalmi rend módosításokról (tanulmánytervek elfogadása: Kolozsvári u., Karinthy u., Kálvin tér)

Biatorbágy 7724/66 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telepítési tanulmánytervről

Biatorbágy 7702/51 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 379 m3/nap szennyvíz befogadására kezdeményezett háromoldalú megállapodásról

Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről

A Karikó János Könyvtár könyvtári területének bővítéséről

Szily kastély alagsor megerősítés költségvetés módosításáról

A Sándor-Metternich Kastély TSZ szárnyán belüli iskolaudvar rendezéséről

A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet módosításáról (az üzemképtelen járművekkel kapcsolatos szabályozás pontosításáról)

A Kormányablak kialakításával összefüggő kérdésekről

„Esélyes vagy!” című pályázaton együttműködő partnerként való részvételről

53.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.04.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Városi Sportcsarnok építéséről – a tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó támogatási kérelemmel összefüggő kérdésekről

Turisztikai szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv

Biatorbágy 3920, 3921 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról

A Nagy utca 58. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

A Viadukt Sport Kft.-vel kötött vagyonkezelői szerződés módosításáról

54.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.04.11.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes kérelméről

A Biatorbágyi Általános Iskola Tankerületi Központ által kezdeményezett átszervezésének véleményezése

55.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

A KMOP 2009.5.2.1/B számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő műszaki és pénzügyi beszámolóról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről

Ebrendeletről

Losonci utca támfalról

Behajtási engedély védett övezetekbe

Biatorbágy 3718, 6715, 04/30 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról

NKA Örökségvédelmi kollégiumának pályázata Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására „Pannon-tenger kincsei” – műemlékvédelmi konferencia megvalósításáról

Tájékoztatások, javaslatok

56.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.23.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

A Gólyafészek Bölcsőde vezetői pályázatának kiírásáról

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásának elszámolásáról

Az OBI áruház melletti szennyvízátemelő szolgalmi jogi bejegyzéséről

A Sándor–Metternich kastélyban kialakításra kerülő új tantermek fedezetemeléséről

Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi kommunikációs tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

57.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.01.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről

A polgármester 2017. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról és a polgármester illetményével összefüggő kérdésekről

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában

A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2017. évi támogatásáról

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatásáról

Juhász Ferenc szoborpályázatról

Dr. Csaba János egészségügyi koordinátorral kötött együttműködési megállapodás meghosszabbításáról

Pályázat önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén

NKA Örökségvédelmi Pályázat Veszélyeztetett helyzetű műemléképületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatásáról

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programmal kapcsolatos pályázatról

A biatorbágyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésének kérdéséről

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról

58.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A KLIK fenntartásában lévő iskolák működtetői feladatainak átadásáról

A Képviselő-testületi ülés közvetítőrendszer fejlesztéséről

59.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A KMB iroda használati megállapodásáról

Tájékoztatások, javaslatok

60.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Közlekedés helyzetéről

A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről

Nagydobronyi pedagógus konferenciáról

Értéktár működéséről, és a testvértelepülések kapcsolatairól

A torbágyi római katolikus temetővel, ravatalozóval kapcsolatos kérdésekről

Első világháborús emlékművek, és az 56’-os emlékművek felújítására benyújtandó pályázatokról

Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak aktualitásáról

61.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.08.23.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Városi jégcsarnok építéséről II. – a sportfejlesztési program önrészének biztosításáról

2. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

9. A Nagydobronyi Református Egyházközség kérelméről

10. Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Szabadság út (8101. j. ök. út - Gábor Áron utca és Deák Ferenc utca között) Déli oldali parkolósáv és a Május 1. utcai csatlakozás kiépítése tárgyában

62.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.01.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy, Karinthy u. 4. szám alatti iskolaépület bővítésének projekttervéről

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezése

Mezőgazdaságunk és Természeti környezetünk általános helyzete Biatorbágyon

63.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.26.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek módosításáról – (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek módosításáról – (Biatorbágy új településrendezési eszközeinek készítésére vonatkozó egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról)

A testnevelési órák helyszínének biztosításáról

A biatorbágyi sportpályák pályahasználati rendjéről

Nagydobrony testvértelepülés támogatásának folytatásáról

A Torbágyi Katolikus Temető üzemeltetéséről

Tájékoztatások, javaslatok

64.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról

Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

A Vendel téri óvoda falainak vizesedéséről

Grundfoci pálya építéséről

65.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.03.31.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi értékvédelmi rendeletek felülvizsgálatáról

A 2016. évi nyári karbantartási programról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. vagyonüzemeltetési szerződéséről

Pályázat elbírálása Biatorbágy Város arculati elemeinek megújításáról

Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról – (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Tájékoztatások, javaslatok

66.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.03.10.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Kolozsvár utcai Sportpályán lábteniszpálya, támfal, és térburkolás kivitelezésére közbeszerzési eljárás kiírásáról

67.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.02.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, 011/5, 011/6, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6 hrsz-ú külterületek belterületbe csatolásáról

A 2016. évi kommunikációs tervről

Városi Sportcsarnok építéséről

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetése

68.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.01.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

A civil szervezetek támogatási pályázatának kiírásáról

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.-vel összefüggő kérdésekről

A Biatorbágyi Körkép kiadói és főszerkesztői bejegyzésének megváltoztatásával összefüggő kérdésekről

A 2016. évi költségvetési rendelet koncepciójáról

Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről

Az illegális bevándorlással összefüggő kérdésekről

Az általános iskolások úszásoktatásához szükséges személyszállítási feltétek biztosításáról

A főépítészi megbízási szerződés megszüntetéséről, új főépítészi pályázat kiírásáról

Tájékoztatások, javaslatok

69.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.12.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek véleményeztetésre kiküldendő anyagának elfogadásáról – I. (Településrendezési szerződéssel nem érintett területek vonatkozásában)

A torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről – Közbeszerzési eljárás kiírása a Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti (2311/4 hrsz.) ingatlanon álló iskolaépület bővítésének projekttervezési feladataira

70.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.12.03.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

24. Napirendi pont

71.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.10.29.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A helyi építési szabályzat megalkotásával összefüggő kérdésekről

A Biatorbágyon működő egészségügyi ellátók és a központi orvosi ügyelet szervezett formában történő koordinációjáról és működéséről

Az Iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési terve

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosításáról

Katalin-hegy közterületeinek elnevezéséről

Városgondnokság telephelyével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) rendelet módosítása

72.
Biatorbágy, rendkívüli képviselő-testületi ülés 2015.10.05.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, Kolozsvári utca (hrsz.: 704/2) sporttelepen atlétikai pálya megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról

73.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.09.24.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Településrendezési Eszközök kidolgozásával kapcsolatos kérdésekről

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői állás pályázat kiírásáról

NKA szoborpályázat önrészéről

Biatorbágy Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről

A „Tájház” megalapításáról, használati és működési rendjéről

Sándor-Metternich kastély iskolabővítésével kapcsolatos az NSK-val megkötött Együttműködési Megállapodás módosításáról

A Viadukt Nonprofit Sport Kft.-vel kapcsolatos feladatokról

Fővárosi Vízművek Gördülő Fejlesztési Terv 2016-2030 időszakra, Beruházási Terv, Felújítási és Pótlási Terv

Utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról

Tájékoztatások, javaslatok

74.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.09.01.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési eljárás kiírása „Biatorbágy Város közigazgatási határán belül közutakon, közterületeken hó eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására”

75.
Biatorbágy, rendkívűli testületi ülés 2015.07.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy 455/2 hrsz-ú ingatlanrész vásárlásáról

76.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.06.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi építési szabályzat megalkotásával összefüggő kérdésekről

Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan egy részének vételi ajánlatáról

Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal

A 2015. évi nyári táborokról, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek elhelyezéséről, szociális étkezésről, bűnmegelőzési programról

A Faluház és Karikó János Könyvtár közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton történő indulásáról és a kapcsolódó önrész biztosításáról

Az óvodai csoportszámok és csoportlétszámok engedélyezéséről

A Biatorbágy Fülemüle u. 3436/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról

A Viadukt SE sportprogramjának támogatásáról

77.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.06.03.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

A Füzes táncegyüttes támogatási kérelméről

78.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.05.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzés kiírása a Szily kastély homlokzatának és nyugati szárnyi alagsori épületrészének felújítására

Benedek Elek Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelméről

Az ivóvíz szolgáltatásra, szennyvízelvezetésre, szennyvízkezelésre vonatkozó kérdésekről

Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól szóló rendelet módosításáról

A helyi építési szabályzat megalkotásával összefüggő kérdésekről - területrendezési hatósági eljárás kezdeményezése, a hatályos településszerkezeti terv BATrT - vel való összhangjának megállapítására

A közterület felügyelet kérdésének rendezéséről

Tájékoztatások, javaslatok

79.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.04.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

A köznevelési pályázat elbírálásáról

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció feladataival összefüggő kérdésekről

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvari sporteszközeinek bővítéséről

Az iharosi tábor használatának és hasznosításának koncepciója I.

A Gyöngyvirág utca forgalmával összefüggő kérdésekről

Biatorbágy jó hírének öregbítésével összefüggő kérdésekről

Budapest – Balaton közötti kerékpárút nyomvonalával kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő 16 tantermes általános iskola II. ütemének építési engedélyezési tervdokumentációja és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról

80.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.03.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatról

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2015. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról

81.
Biatorbágy, testületi ülés II. 2015.02.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, testületi ülés II.

82.
Biatorbágy, testületi ülés I. 2015.02.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

83.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.01.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

Hungarovox Kiadó könyvkiadás támogatási kérelméről

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról

A köznevelési intézmények működésével kapcsolatos kérdésekről

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2015. évi támogatásáról

84.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.11.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

10. Napirendi pont

15. Napirendi pont

20. Napirendi pont

23. Napirendi pont

85.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.10.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról