Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Molnár Péter

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Képviselő, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság
2014 -
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Tősgyökeres miskolci vagyok. Itt születtem, itt végeztem alap-, közép- és felsőfokú iskoláimat. Jelenleg is szülővárosomban élek és dolgozok. Miskolcon születtem 1979-ben. 2003-tól középiskolai tanárként dolgozok. 2005-ben a KDNP Miskolc Városi Szervezetének elnökévé választottak, azóta betöltöm ezt a tisztet. 2006-tól vagyok Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője. A Vörösmarty-városrészen élek a családommal egy 10 emeletes panelban. Jól ismerem a választókerületben élő emberek gondjait, problémáit, hiszen azokkal magam is nap, mint nap szembesülök. Tudom, mi a felelősség és, hogy a közös érdekek érvényesítéséhez megfelelő érdekképviseletre van szükség. Képviselőként azért dolgozok, hogy mindannyian biztonságban, tiszta, gondozott környezetben éljünk. A politizálást szolgálatnak tekintem. 2010 óta közreműködésemnek köszönhetően több játszóteret, járdát, utat sikerült felújítani. Rendbe tettük a Vörösmarty-Király-Arany János utcák által határolt teret, valamint az aluljárót. Három térfigyelő kamerát helyeztünk ki a városrészben. Sok köztéri pad, szemetes, faültetési akciók tették élhetőbbé a városrészt. 100 millió forintból felújítottuk az Arany János utcán a Miskolci Családsegítő Központ (MESZEGYI) épületét, 111 millió forintból pedig a Vörösmarty–Soltész utcai csomópontot. 2014-ben teljesen megújult a Bihari utca. 2017-ben a Corvin utcai gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő megújul. A következő években is azért kívánok dolgozni, hogy a városrész még szebb, még élhetőbb legyen. Célom a közintézmények korszerűsítése, újabb közterületek megújítása, a közbiztonság további javítása.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 10 hozzászólás
Találatok
9 db
1 db
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.09.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

2.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.07.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére bérlőkijelölési jogok biztosítására

3.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.12.11.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedéves korrekció)

Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 62/1997. (XI.1.) sz. rendelet módosítására

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosítására Javaslat közterületek elnevezésére Javaslat közterület elnevezésére

Javaslat a Miskolci Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által felvenni kívánt hitel fedezeteként jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges jóváhagyás megadásáról szóló III-52/4397/2013. sz. határozat módosítására

Javaslat a 2014. évi ellenőrzési terv megállapítására

4.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.11.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedévi előirányzat módosítás). Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint az idegenforgalmi adóról szóló 23/1991. (XI.28.) önkormányzati rendelet és az azt módosító önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Javaslat ´Az MVSC Sportpálya önkormányzati tulajdonba vételéről szóló igény bejelentése a Magyar Állam felé´ című, Miskolc, Csorba-tó Vízi telep 0816/3 helyrajzi számú ingatlant érintő XII-359/3754/2012. sz. határozat módosítására

8. Napirendi pont

Javaslat a Miskolc és agglomerizációja digitális közösség elnevezésű program végrehajtásához szükséges döntések meghozatalára

5.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.10.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

10. Napirendi pont

6.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.09.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására. Tájékoztató az Önkormányzat adósságállományának állam által történő részbeni átvállalásáról.

Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyonelemek használati kérdéseinek rendezésére. Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Javaslat a Miskolc belvárosában lévő védett övezetbe való behajtást ellenőrző rendszámfelismerő kamera rendszer ellenőrzési pontjainak kijelölésére.

Javaslat a Norvég alap pályázati forrásokban a fenntartható helyi gazdaságfejlesztési tevékenység erősítése Miskolcon.

7.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.05.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvánnyal bérleti szerződés, Javaslat a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal kedvezményes bérleti szerződés megkötésére megkötésére, Javaslat a Laurus Szociális és Kulturális Egyesülettel bérleti és ellátási szerződés megkötésére

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött "Közszolgáltatási Szerződés" mellékleteinek módosítására

8.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.04.18.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Avasi Gimnáziummal kötött Közművelődési Megállapodás megszüntetésére, valamint az Önkormányzat és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés módosítására

Javaslat az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2012. év II. félév) szóló beszámoló elfogadására

Beszámoló a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

9.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.03.07.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.02.13.
Hangfelvétel
5 felszólalás db