Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Motyovszki Mátyás

Dunaújváros - Képviselő , Rajta Újváros! Egyesület

Korábbi tisztségek
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

06/30 947 8709

Felszólalások

Összesen 37 hozzászólás
Találatok
37 db
0 db
1.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére 2024.07.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

29 Javaslat a 2024. évi párizsi Olimpiára részvételi jogot szerzett sportolók támogatására

2.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.06.20.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

18 Javaslat a 2024. évi párizsi Olimpiára részvételi jogot szerzett sportoló támogatására

19 Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan üzemeltetésére (Dunaújvárosi Sportcsarnok)

20 Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel megállapodás megkötésére – az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hsz.-ú ingatlan – Dunaújvárosi Sportcsarnokban végzendő beruházás (talaj felújítás, kisterem) megvásárlására

3.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.05.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

20 Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötendő támogatási szerződés aláírására

4.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.04.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

16 Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlanon található Tornacsarnok üzemeltetési szerződésének meghosszabbítására

37 Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére – Tao önrész biztosítása (be/SFP-11272/2023/MKSZ)

5.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.03.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

33 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására – Dunaújvárosi Kézilabda csarnok felújítása az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan (Dunaújvárosi Sportcsarnok) igénybevételével, DKKA Nonprofit Kft.

34 Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – Műfüves kispálya építés, az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 490/2 hrsz.-ú ingatlan (DSZC Lórántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium) egy részének igénybevételével

35 Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – talaj felújítás az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan (Dunaújvárosi Sportcsarnok, kis- és nagyterem), valamint a dunaújvárosi 42/24 hrsz.-ú ingatlan (Dózsa György Általános Iskola)

36 Javaslat a 2024. évi párizsi Olimpiára részvételi jogot szerzett sportolók támogatására

6.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.02.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

7.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.01.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

10 Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés 10. számú módosítására az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában

18 Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt, „Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához” (IX. ütem) dokumentum megismerésére és a pályázat benyújtásának jóváhagyására – Dunaújváros Kézilabda csarnok felújítása az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan (Dunaújvárosi Sportcsarnok) igénybevételével

8.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.12.14.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és lakbérekről szóló …./….. (…...) önkormányzati rendelete megalkotására

06 Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

07 Javaslat Motyovszki Mátyás képviselő képviselői indítványának megtárgyalására

11 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros engedélyezett szakmai létszámának, valamint a Zengő-Bongó Bölcsőde működési engedélyének módosítására

12 Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására

13 Javaslat az Anyák a Hordozásért Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosítására

14 Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 7. számú módosítására

33 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 545/2023. (X.19.) számú határozata módosítására

34 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

38 Javaslat az alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az Emergency Service Kft.-vel feladat-átadási szerződés megkötésére

39 Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai költségvetési előirányzatának módosítására

41 Javaslat a „Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület” támogatására

43 Javaslat Vállalkozási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel a partvédmű tereplépcsőinek karbantartási munkáinak elvégzésére

9.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.11.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

22 Javaslat a 2024. évi párizsi Olimpiára részvételi jogot szerzett sportoló támogatására

10.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.10.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) rendelete módosítására és a dunaújvárosi 3318 hrsz.-ú, Palánk utca 11. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítási eljárás és adásvételi szerződés véleményezésére

10 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására

12 Javaslat az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának módosítására

13 Javaslat az Angels Női Jégkorong Sportegyesület székhelyhasználat engedélyezési kérelmének elbírálására

28 Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására

11.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.09.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

40 Javaslat felterjesztés Pénzügyminisztériumhoz történő megküldésére a szolidaritási hozzájárulás összegének mérséklése érdekében

12.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2023.08.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

12 Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. és a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7/A hrsz.-ú ingatlan (dunaújvárosi jégcsarnok) igénybevételével

14 Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület székhelyhasználat engedélyezési kérelmének elbírálására

13.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.07.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

22 Javaslat a Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány megszűnési oka tudomásulvételére

28 Javaslat a Nagy Dunaújvárosi Sportágválasztó c. rendezvény támogatására

14.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2023.06.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

04 Javaslat a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályairól szóló, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal kötendő megállapodás véleményezésére

15.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.06.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

46 Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. által a Dunaújvárosi Kézilabda csarnok felújítására benyújtott pályázati dokumentációnak a Magyar Kézilabda Szövetség támogatási nyilatkozata alapján a támogatás igénybevételéhez szükséges szerződések megkötésére, és nyilatkozatok megtételére vonatkozó felhatalmazás megadására

16.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2023.06.09.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat „Villamos energia beszerzése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 2023. év második felére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

17.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.05.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

01 Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről

31 Javaslat a Dunaújvárosi Központi Sportegyesülettel a II. Wichmann Tamás Nemzetközi Regatta kajak-kenu verseny támogatására kötendő szerződés jóváhagyására

42 Javaslat az „Országos Bringapark Program 2023” program keretében megvalósítandó „Kerékpáros pumpapálya létesítése Dunaújvárosban” c. projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozására

18.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.04.20.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

14 Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel megkötött támogatási szerződés módosítására

19.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.03.16.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

27 Javaslat a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

37 Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunapataji 4077 hrsz.-ú, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan, DVG Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására

42 Javaslat a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola tornaterme padlózata felújítása

52 Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – Dunaújvárosi Kézilabda csarnok felújítása az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan (Dunaújvárosi Sportcsarnok) igénybevételével

20.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.02.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

07 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

21 Javaslat az Angels Női Jégkorong Sportegyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására – Többfunkciós sportközpont kialakítása az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 365/9 hrsz.-ú ingatlan (Radari sporttelep, Atlétikai csarnok) egy részének igénybevételével

31 Javaslat a DVG Zrt. részére bruttó 53.215.540,- Ft vállalkozói díj biztosítására a Fabó Éva Sportuszoda tanmedencéje gépészeti felújításával kapcsolatosan

21.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.01.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

31 Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel és a DVG Zrt.-vel kötött Együttműködési megállapodás és DMJV Önkormányzata Közgyűlése 586/2022. (XII.15.) határozata módosítására

22.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.12.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

18 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1038/2022. (XII.16.) határozata alapján megkötött támogatási szerződés módosítására – Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület

19 Javaslat a „Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület” támogatására

24 Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnokra vonatkozóan üzemeltetési szerződés 1. számú módosítására

25 Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. részére 1.557.740,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítására

26 Javaslat a Pannon Triatlon Klub Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

23.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.11.17.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelete módosítására

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról szóló 28/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete módosítására

08 Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására

14 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2023. évi nyári nyitvatartási rendjének meghatározására

15 Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézménynél bölcsődeorvos alkalmazása

18 Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására

21 Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosítására

29 Javaslat a CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozására

30 Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés 9. számú módosítására az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában

47 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására

57 Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a PATRONUS-MEDICAL Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítására

24.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.10.20.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

09 Javaslat energiatakarékossági intézkedések meghozatalára

25.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.09.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

20 Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. és 2019. évi önkormányzati támogatás elszámolás elfogadására – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 333/2022. (VI.16.) határozat végrehajtása

26 Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2022. évi támogatására

26.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.08.02.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

03 Javaslat a Pentelei Szent Pantaleimon Alapítvány 2016 alapítvánnyal megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására

27.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.07.13.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete módosítására

17 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 334/2021. (VI.16.) határozata módosítására – Búvársuli Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítása

18 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló a 94/2012. (III.08.) határozatának módosítására

20 Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközséggel szociális konyha működtetésére kötendő ellátási szerződés jóváhagyására

22 Javaslat az Om Dent Kft.-vel megkötött adásvételi szerződés módosítására

28.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.06.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

31 Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos nyilatkozat kiadására Tao elszámolás elősegítésére

40 Javaslat a volt Kőrösi Iskola épületére, a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvánnyal megkötött haszonkölcsön szerződés módosítására

29.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.03.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

21 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány közbiztonsági rendezvénysorozata támogatására

30.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.02.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

06 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

31.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.12.16.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

23 Javaslat az MVP keretében megvalósuló „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekttel kapcsolatos kivitelezési szerződés 5. sz. módosítására

44 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 108/2020.(II.13.) és 110/2020.(II.13.) határozatának, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020.(V.06.) PM és 385/2020.(V.06.) PM módosító határozatának hatályon kívül helyezésére

51 Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés megkötésére

32.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.11.18.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

11 Javaslat az Egészségmegorzési Központ költségvetési eloirányz

12 Javaslat a 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a ?RENo10

13 Javaslat a 24. számú felnott háziorvosi körzet ellátására a DENo10

15 Javaslat a Bölcsodék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022.ENo10

17 Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelezo önkormányzati ENo10

24 Javaslat muszaki üzemeltetési szerzodés módosítására az OktóbENo10

34 Javaslat a 878/2021. (X.21.) közgyulési határozat módosításárENo10

35 Javaslat az Útkeresés Segíto Szolgálatnak önkormányzati tulajENo10

38 Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, vENo10

33.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.10.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

01 Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyulés utolsó

34.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.09.16.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évet érintő folyószámlahitel igénybevételének szándékára

06 Javaslat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési önkormányzatok részére meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat benyújtására 142.693.478 Ft összegben

07 Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

08 Javaslat Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára

09 Javaslat Fejér megye előzetes integrált területi program 2021-2027 egyeztetési anyagának véleményezésére

10 Javaslat a „GINOP-7.1.6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési tevékenységek ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetésére

11 Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2021. évi keretösszeg megállapítására és a szerződés határidejének módosítására

12 Javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

13 Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére a 3360 helyrajzi számú ingatlan használatára vonatkozóan

14 Javaslat kiegészített együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

15 Javaslat vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntések meghozatalára a 3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

16 Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot! – 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásra

17 Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására Dunaújváros közigazgatási határának módosulásával kapcsolatban

18 Javaslat a dunaújvárosi 0172/10 és 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott külterületi ingatlanok elidegenítésére (Hamburger Hungária Kft. kérelme)

19 Javaslat a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések elfogadására

20 Javaslat a 2400 Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan („Temetői szolgáltatóház”) használatával járó költségek megosztására

21 Javaslat a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület társasházzá alakítására, az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat elkészítésére

23 Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.000.000,- Ft összegű működési támogatás-felhasználás elfogadására

24 Javaslat Élményfürdő üzemeltetési szerződés meghosszabbítására

25 Javaslat a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának biztosítására szolgáló Közszolgáltatási szerződés elfogadására

26 Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés megkötésére

27 Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2021. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására

28 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2021. április-december hónap – megkötésére

29 Javaslat a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötésére

30 Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

31 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződésének módosítására

32 Javaslat a Baptista Tevékeny Szeret Misszióval kötendő ellátási szerződések jóváhagyására

33 Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásra

34 Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési Központ gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyására

35 Javaslat az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó egészségügyi szolgáltatókkal haszonkölcsön szerződés megkötésére

36 Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására (2021. Karácsony ünnepe)

37 Javaslat előirányzat átcsoportosítására a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosítására

38 Javaslat együttmuködési megállapodás megkötésére a Duna-Ipoly

39 Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy

40 Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön szerzodés megkötésére

35.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 1. 2021.08.26.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyuléfi11

02 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyuléfi10

03 Javaslat a Litresits Ügyvédi Iroda megbízására

04 Javaslat jogi képviselo megbízására és forrás biztosítására Dfi10

05 Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére tufi9

06 Javaslat egyezség ajánlat benyújtására a Dunaújvárosi Szennyvfi9

07 Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosífi9

08 Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszáfi10

09 Javaslat a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadionfi9

10 Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elfi10

36.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2. 2021.08.26.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

11 Javaslat a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerze

12 Javaslat Móder Rezso lakáshasználati jogviszony rendezési kér??10

13 Javaslat a TOP-6.1.416-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogató??10

14 Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 ?Nyugati gazdasági ter??9

15 Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 ?Táborállás csapadékví??10

16 Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projekt??9

17 Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú ?Helyi ??10

18 Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-00044 azonosító számú projekt Szerz??10

19 Javaslat a ?Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése? projek??10

20 Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található??10

21 Javaslat az Egészségmegorzési Központ foglalkoztatottak továb??10

22 Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévo Útkeresés Segíto??10

23 Javaslat ?Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére??10

24 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhi??10

25 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala??10

37.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 2021.06.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

25 Javaslat a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés

41 Javaslat a Dunaújvárosi Központi Sportegyesülettel kötött köl˜