Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Nagy Balázs János

Százhalombatta Önkormányzata - Alpolgármester , Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
képviselőtestületi tag
2014 - 2019
Gazdálkodási, Pénzügyi és Integrációs Bizottság
2014 - 2019
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Telefonszám: +36 70 373-3553

Felszólalások

Összesen 53 hozzászólás
Találatok
53 db
0 db
1.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2024.03.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

21. Napirendi pont

2.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

25. Napirendi pont

4.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2. Javaslat az egészségügyi szakellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Javaslat a városi energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos döntések meghozatalára

7. Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezésével kapcsolatos elvi döntés (szándéknyilatkozat) meghozatalára

9. Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

5.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.12.08.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Gesztenyés u. 9. sz. alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

Javaslat a városi víziközmű vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

6.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

7.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2019.12.12.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

17. Napirendi pont

21. Napirendi pont

8.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselo-testület rendkívüli ülése 2019.11.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9.
Százhalombatta Önkormányzata Rendkívüli testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

10.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.17.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálattal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalására

Javaslat a Százhalombatta, Óváros Matta-kerti területen közösségi tér és parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat Településrendezési Eszközök karbantartásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Tájékoztató Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Tájékoztató a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

11.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.08.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló Százhalombatta Város közbiztonságának helyzetéről és javaslat további feladatok meghatározására

Javaslat az Érdi Szakképzési Centrum alapító okiratának módosításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására

Javaslat az egészségügyi szakellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézmények keretében történő, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

Javaslat a Korshak Kft-nél végzett tulajdonosi ellenőrzéshez kapcsolódó döntések meghozatalára

Javaslat a Halom Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodási tervének meghatározására

Tájékoztató az Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottságra átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

12.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.03.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló a SZÁKOM Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodási tervének végrehajtására

Javaslat a SZÁKOM Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodási tervének meghatározására

Beszámoló a Sporthalom Kft. 2018. évi gazdálkodási terve végrehajtásáról

Javaslat a Sporthalom Kft. Alapító okiratának módosítására

Javaslat az Iparos úti felüljáró önkormányzati tulajdonba vételére, az üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására

13.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.14.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat az Ady Endre u. 5. sz. Társasház kérelmének elbírálására

Javaslat a Dunafüredi úti garázssor közvilágításának biztosítására, valamint a közlekedés biztonság érdekében a növényzet beláthatósági szempontok szerinti felülvizsgálatára

Javaslat a Nemzeti Sportpark Program pályázat keretében elnyert sportpark létesítésére

Javaslat a Százhalombatta (bez.) - Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése tárgyú projekthez kapcsolódóan az ELMÛ tulajdonú 0,4 kV-os elektromos hálózat átépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadása ügyében

Javaslat a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-vel érvényben levő Bérleti szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

14.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.06.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Sporthalom Kft. részére kölcsön nyújtására

Javaslat a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek javadalmazásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Barátság Kulturális Központ tagintézményeinek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

15.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.06.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató a Sporthalom Kft. működésének eredményességére vonatkozó vizsgálat eredményéről, és javaslat a Sporthalom Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására

Javaslat bérlakás építési koncepció kidolgozására

16.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.03.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat sportlétesítmény fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az Óvárosban létesítendő postafiók kialakításához szükséges további intézkedések megtételére

Tájékoztató a SZÁKOM Nonprofit Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Halom Televízió Nonprofit Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Korshak Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Javaslat a Korshak Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására

Javaslat a Sporthalom Kft. feladatellátásához szükséges vagyonelemek biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

17.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására/peres anyagok

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására/peres anyagok

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására/peres anyagok

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására/peres anyagok

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására/peres anyagok

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására/peres anyagok

Javaslat a gyermekek védelme érdekében működtetett helyi, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

18.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a SZIKE Egyesület éves működésének támogatására

Javaslat a Sporthalom Kft. feladatellátásához kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára

19.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló Százhalombatta Város közbiztonságának helyzetéről, és javaslat további feladatok meghatározására

Tájékoztató a P. Dussmann Kft-vel kötött, az önkormányzati tulajdonú konyhák üzemeltetésére és az étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés teljesítéséről, valamint javaslat a 2018 évben esedékes közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézmények keretében történő, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

Javaslat Százhalombatta Város 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

20.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

14. Dr. Kárász Erzsébet saját halottá nyilvánítása

21.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

16. Napirendi pont

22.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2017.10.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6./ Javaslat az Ifjúságpolitikai támogatási keret pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálására

9./ Javaslat defibrillátor beszerzésére

23.
Százhalombatta Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2017.09.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

20. Napirendi pont

23. Napirendi pont

26. Napirendi pont

24.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.06.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7Javaslat a Korshak Kft. Alapító Okiratának módosítására

13Javaslat a települési támogatás formáiról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

17Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

18Javaslat a Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének meghatározására

25.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.05.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4./ Javaslat sportlétesítmény fejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára

5./ Javaslat a Százhalombattai Pitypangos Óvoda magasabb vezetői állásával kapcsolatos döntések meghozatalára

14./ Javaslat a Korshak Kft. Alapító Okiratának módosítására

26.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselõ-testületi ülése 2017.05.04.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Korshak Kft. 2017. évi gazdálkodási tervének meghatározására

Javaslat a 2015. évi adósságkonszolidációs pályázatból visszaigényelt összeg felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés felmondására

Javaslat a Vasút utca- Dunafüredi utca kereszteződésében közlekedési lámpa létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat Ifjúságpolitikai kerettel kapcsolatos döntés meghozatalára

27.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló Százhalombatta Város közbiztonságának helyzetéről, és javaslat további feladatok meghatározására

3. Javaslat az egészségügyi alap-, illetve szakellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

5. Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjaival kapcsolatos döntések meghozatalára

13. Javaslat az Esélyegyenlőségi Támogatási Keret pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálására

14. Javaslat ifjúságpolitikai támogatási keret létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára

28.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.02.16.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2. Javaslat sportlétesítmény fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

10. Javaslat Településrendezési Eszközökkel kapcsolatos döntések meghozatalára

12. Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

29.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.12.07.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat sportlétesítmény fejlesztésére

4. Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

10. ÁSZ ellenőrzésről szóló tájékoztató és intézkedési terv

30.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.11.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Javaslat a Korshak Kft. tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának módosítására

31.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.09.20.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

4. Javaslat a Városi Családsegítő és Gondozási Központ magasabb vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására

15. Tájékozató a SZÁKOM Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodásáról

16. Javaslat a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására

32.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.06.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

22. Napirendi pont

33.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.05.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

34.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

35.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.03.31.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

36.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2016.02.11.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13. Napirendi pont

37.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2015.12.16.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

38.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.11.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

20. Napirendi pont

30. Napirendi pont

36. Napirendi pont

39.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.11.04.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

40.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.09.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

41.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

42.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.04.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

22. Napirendi pont

43.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.03.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

9. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

44.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2015.02.12.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10-031 INt kv ig. Napirendi pont

10-032 Kodály st. társasház. Napirendi pont

10-005 Költségvetés 2015.. Napirendi pont

45.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2014.09.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

46.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2014.08.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

47.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2014.06.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

24. Napirendi pont

30. Napirendi pont

48.
Százhalombatta Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2014.04.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

11. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

49.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2014.02.13.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a 361/2013. (XII. 17.) Önkormányzati határozat alapján gazdasági társaság alapításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat Százhalombatta Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Javaslat a társasházak törvényességi felügyeletének ellátásához kapcsolódó döntések meghozatalára

Javaslat környezetvédelmi beruházás, valamint munkahelymegtartás céljára irányuló támogatások nyújtására

50.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.12.17.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Településfejlesztési Koncepció, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia megtárgyalására (Első olvasatban)

Javaslat az 50/2013. (II. 14.) számú önkormányzati határozat alapján a fiatal felnőtt fogyatékosok ellátása érdekében használatba adott Piac tér B/2. szám alatti helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására és működési támogatás nyújtására

Javaslat az Értéktár Bizottság működési szabályzatának, éves munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására, valamint a működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételek biztosítására

Beszámoló a Promotion Service Nonprofit Kft. rádiós kommunikációjának 2014. évre vonatkozó működéséről

51.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.11.27.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a 300/2013. (X. 31.) önkormányzati határozat alapján sportfejlesztésekkel kapcsolatos további döntések meghozatalára

Javaslat a Tóth László u. 2-8. számú Társasház közös képviselője által benyújtott kérelem megtárgyalására

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

21. Napirendi pont

52.
Százhalombatta Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.10.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Bolyai J. u. 2-8. számú Társasház és a Kodály Z. st. 26-28. számú Társasház közös képviselője által benyújtott kérelmek megtárgyalására

Javaslat az óvodapedagógusok bérpótlékára vonatkozó fenntartói döntések meghozatalára

Javaslat a 260/2013. (IX. 26.) sz. önkormányzati határozat alapján sportfejlesztésekkel kapcsolatos további döntések meghozatalára

Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak megválasztására

53.
Százhalombatta Önkiormányzata Képviselő-testületi ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a Hajós utcai 1400-as express vezetéken a dunai árvíz okozta károk helyreállítására

Javaslat a Radnóti Miklós u. 1 - 7. számú Társasház közös képviselője által benyújtott kérelmek megtárgyalására

Javaslat a 214/2013. (VI. 27.) Önkormányzati határozat végrehajtására (területvásárlási stratégiai terv)