Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Nagy István

Pomáz - Képviselő, Közösen a Városunkért Egyesület

Korábbi tisztségek
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság , Elnök
-

Bemutatkozás

Telefon: (20) 498-5672

Felszólalások

Összesen 41 hozzászólás
Találatok
39 db
2 db
1.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.04.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

3. Előterjesztés a Pomázi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló megismerésére

5. Előterjesztés Pomáz Kft. műjégpálya működtetésének pénzügyi elszámolásáról

11. Beszámoló a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

19. Előterjesztés a felmerülő közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekre adott tervezői javaslatok elbírálására

20. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapból történő beszerzések finanszírozásáról

2.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.03.26.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomáz Város közbiztonságának 2023. évi helyzetéről szóló beszámolójának megismerésére

14. Előterjesztés a tűzifaként hasznosítható faanyag rászorulók részére történő átadására

18. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

3.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.03.07.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéről

3. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználásról

7. Előterjesztés a Pomáz belterület 3740/4 helyrajzi szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

4.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ étkeztetési feladatainak a Pomázi Zenekastély Kft. általi ellátására kötött Vállalkozási Szerződés módosítására I. olvasat

14. Előterjesztés Pomáz város 2023. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadására

5.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Pomáz Város 2024. év költségvetéséről I.-olvasat

3. előterjesztés a művészi ivókutak elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

6.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására - I. olvasat

14. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között 2024. évre vonatkozó feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

20. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

21. Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat tervezett 4. módosításának előkészítésére

22. Előterjesztés Telepítési Tanulmányterv készítését igénylő HÉSZ módosításokra

7.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

10. Előterjesztés a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósággal fakivágás és gallyazás tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés módosítására

8.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi pont

9.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

19. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló szerződés megkötéséhez biztostó társaság versenyeztetést követő kiválasztására

8. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között kötendő Közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyására

11. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a síkosságmentesítési feladatok ellátására kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyására

13. Előterjesztés a pomázi piac és vásár működéséről és üzemeltetéséről szóló döntés meghozatalára

18. Előterjesztés a Klisováci elkerítés rendezésére vonatkozó előzetes testületi véleménykérésre

20. Előterjesztés a városi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására

23. Képviselői kérdések

10.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

19. Előterjesztés Alcsevicát feltáró út nyomvonalának meghatározására

21. Képviselői kérdések

11.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9. Előterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére célprémium kitűzésére

14. Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

10. Beszámoló a 2023. I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról

11. Pomáz Város Önkormányzat 2023. év első félévi pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztató megismerése

17. Előterjesztés Pomáz Város közművesítetlen építési telkeinek főépítészi szakmai konzultációjával kapcsolatos döntésre

12.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.07.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

5. ELŐTERJESZTÉS Pomáz parkjainak I. ütemben megvalósuló növénytelepítéséhez pót fedezet biztosítására

13.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

8. Előterjesztés az óvodai dolgozók bérrendezésére

10. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

12. Előterjesztés a maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2023/2024 nevelési évre vonatkozóan

19. Képviselői Kérdések

14.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a temetők rendjéről szóló 16/2018.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására

20. Előterjesztés a Pomáz, 3443 hrsz-ú Cégér utca 7. szám alatti ingatlan 825/4151-ed eszmei tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására

22. Előterjesztés a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános illemhely üzemeltetésére

24. Előterjesztés Pomáz 020 hrsz-ú területek rendezése előzetes testületi véleménykérés belterületbe vonás és HÉSZ módosítás kapcsán

25. Előterjesztés Pomáz Udvaros Csárda és környékének rendezéséhez szükséges HÉSZ módosítás kérelemre vonatkozó előzetes testületi véleménykérésére

27. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a LIFE LOGOS 4 WATER pályázat keretében megvalósuló esőkert pénzügyi fedezetének Környezetvédelmi Alapból történő kiegészítésre

28. Képviselői kérdések

15.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

12. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 2/2019 (I.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

13. Előterjesztés az időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló 23/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

22. Képviselői kérdések

16.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 2022. munkaévről szóló szakmai beszámolójának megismeréséről

16. Sürgősségi Előterjesztés a Pomáz város területén lévő fák állapota felmérésének és az ápolásra szoruló fák szakszerű ellátásának támogatására

17. Sürgősségi Előterjesztés a „Föld napi Tanösvény megnyitó és vetélkedő” program támogatására

18. Képviselői kérdések

17.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.03.09.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

18.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

11. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő keretszerződés és annak mellékleteit képező szerződések jóváhagyására

14. Előterjesztés a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

20. Előterjesztés a „Nikola Tesla – Végtelen Energia” musical shownak a Tesla Napok Pomázon rendezvénysorozat keretén belüli bemutatására

19.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés a település 2023. évi költségvetés tervezetének megismerésére

14. Előterjesztés a közterület használatáról szóló rendelet megalkotására

20. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-vel kötött műsorszolgáltatásra vonatkozó vállalkozói szerződés felülvizsgálatára

21. Előterjesztés Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének jóváhagyására

23. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz város közvilágítási rendszere korszerűsítésének tárgyában kiírandó tervezési és kapcsolódó feladatok feltételeinek meghatározására, jóváhagyására

24. Képviselői kérdések

20.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 1. rész 2022.12.15.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. január-február-márciusi hónapra vonatkozó működési megoldással kiegészített átfogó likviditási terv elfogadására

5. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére pályázati felhívás kiírására

7. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyására

11. Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Alapról szóló rendelet létrehozására I. olvasat

15. Előterjesztés a Pomázi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltósággal megkötött fakivágásra, gallyazásra vonatkozó vállalkozási keretszerződés felülvizsgálatára

21.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

24. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a Műjégpálya-üzemeltetési szerződés módosítására

25. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, síkosságmentesítési feladatok ellátására kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyására

22.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megismerésére

5. Előterjesztés a Teleki-Wattay Kastélyban tartandó polgári szertartások után felszámolt szolgáltatások díjtételeire

9. Előterjesztés a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámlaszerződés módosítására

15. Előterjesztés Pomáz Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 3. - Budakalász-Pomáz elkerülő út megvalósítását érintő - módosítására. Egyeztetési tervdokumentáció elfogadására és partnerségi egyeztetésre bocsájtására

16. Előterjesztés Pomáz város zöldfelületi növényalkalmazási koncepciójának kidolgozására, valamint az ahhoz kapcsolódó növénykiültetési tervek elkészítésére vonatkozó meghívásos beszerzési eljárás lefolytatására

22. Képviselői kérdések

23.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.10.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Szerencsejáték Zrt. által kötelező kötelezettségvállalás jogcímén ellenérték nélkül felajánlott „Befogadó játszótér” építéséhez való hozzájárulásra és az ezzel összefüggésben létrejövő együttműködési megállapodás elfogadására

24.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

14. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó szerződés melléklet javításának elfogadására

17. Képviselői kérdések

25.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.01.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

13. Előterjesztés a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. orvosi ügyeleti díj emelésére

17. Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9572/26 hrsz-ú 984 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

31. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. belső ellenőrzésének elindítására.

26.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a növények telepítési távolságának meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet tervezet elfogadására I. olvasat

23. Képviselői kérdések

27.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

13. Előterjesztés Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezés elfogadására

14. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015(V.20) számú rendelet módosítására

25. Előterjesztés komposztálási kampány támogatására

26. Előterjesztés biológiai szúnyoggyérítési kampány támogatására

27. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz külterület 0127 hrsz. (vízfolyás) – ingatlan-nyilvántartási rendezésére

29. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírására

28.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására (II.forduló)

10. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi beszámolójának elfogadására

19. Előterjesztés a Beniczky utca 35. szám alatti, Goethe köz felöli 293 nm-es épületrész felújításnak, rendeltetésmód változtatásának becsült költségei elfogadására.

29.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.03.24.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról

8. Előterjesztés a Pomázi Futó Bajnokok Sportegyesület kérelmének támogatására

17. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Föld Napja városi vetélkedő és rajzverseny támogatásáról

30.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.10.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Előterjesztés a Pomázi Civil Szövetség pályázatának benyújtásához szükséges ingyenes használatba adásra vonatkozó megállapodás megkötésére

31.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

10. Tájékoztató Pomáz Város környezeti állapotáról

11. Előterjesztés időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló rendelet előkészítéséről

12. Előterjesztés a Pomázi grundok, terek és kutyafuttató kialakításának lehetőségeire

13. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomázi Te Szedd! természetvédelmi akció megszervezéséről és támogatásáról

14. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Klímavédelmi stratégia közösségi tervezésének megszervezéséről és támogatásáról

32.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.02.15.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetője részére meghatározott célfeladatok megvalósítása és kitűzése tárgyában hozandó döntésről

11. Előterjesztés a Hungast Vital Kft. gyermekétkeztetési feladatok ellátásának áremelésére vonatkozóan

12. Előterjesztés a biológiai szúnyoggyérítésre történő átállás megkezdéséről és annak költségéről

15. Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli terv véglegesítésére

33.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2.Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről, LEVENNI A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője, 2021. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2022. évi célfeladat meghatározása

13.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Tv által felajánlott videó anyagok digitalizálására és a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár keretei között létrehozandó digitális archívum létrehozására

10.Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár Bizottság 2021. második félévi beszámolójának megismerésére.

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

17.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda -Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Főegyházmegye részére történő átadásáról

34.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.12.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Budakalász fél-elkerülő

Műjégpálya-üzemeltetési szerződés megkötése

35.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

10.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására

18.Előterjesztés három fa helyi védelem alá helyezési eljárásának megindítására

19.Előterjesztés a magáningatlanon történő fakivágásra, valamint a növények telekhatártól mért ültetési távolságának és a telekhatárra ültetett sövények magasságának korlátozására vonatkozó rendelet megalkotásának előkészítésére

20.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2022. évi Fejlesztési és Pályázati Akciótervének megalkotására

28.Képviselői kérdések

36.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli terv elfogadására

10. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésével kapcsolatos egyes költségek átvállalására vonatkozó képviselői indítványhoz

37.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

7.Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára

12 12.Előterjesztés egyes önkormányzati feladatoknak a Pomáz Kft. útján történő ellátására

Előterjesztés a külterületi föld belterületbe vonásról szóló önkormányzati döntések során érvényesítendő szempontok meghatározására

Előterjesztés Pomáz, Cseresznyés utcai lakos kárigényének elbírálására

20 Előterjesztés az önkormányzat által végeztetett síkosság mentesítés során, a hatékonyabb és környezetkímélőbb szóróanyag beszerzésének és használatának előírására

21 SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés A Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése, próbatermi problémáik megoldása ügyében

38.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.09.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

12. Előterjesztés a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött megbízatásának lemondására

21. Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9398 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1460 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelölésére

27. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz városában műjégpálya megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

39.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.08.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

6. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság előterjesztése a 8/2021. (VI. 22.) számú bizottsági határozat alapján, a Pomáz város tulajdonában lévő 3614-es hrsz-ú

7. Előterjesztés a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésére

13. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindított közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújítására

40.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.10.11.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Előterjesztés a Szerencsejáték Zrt. által kötelező kötelezettségvállalás jogcímén ellenérték nélkül felajánlott „Befogadó játszótér” építéséhez való hozzájárulásra és az ezzel összefüggésben létrejövő együttműködési megállapodás elfogadására

41.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

14. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó szerződés melléklet javításának elfogadására

17. Képviselői kérdések