Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Nagy Tibor

Biatorbágy Önkormányzata - Képviselő 2009-2014

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 35 hozzászólás
Találatok
35 db
0 db
1.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.09.18.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy településfejlesztési koncepciójáról

A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

A lovas oktatás bevezetéséről

Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról

A 2014. évi útépítésekkel összefüggő kérdésekről

2.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.06.12.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

3.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

4.
Biatorbágy, testületi ülés II. 2014.04.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésen alapuló ösztönző rendszerének kialakításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról

Kun László önéletrajzi regényének kiadásával összefüggő kérdésekről

5.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.03.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató az Önkormányzat tevékenységének lakossági megítéléséről

A 2014. évi útfelújításokról

6.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.02.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A központi orvosi ügyelettel összefüggő kérdésekről

Földgázbeszerzéssel összefüggő kérdésekről

A Viadukt alatti forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásáról

7.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi kommunikációs feladatainak végrehajtásáról

A Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervérőlszóló 176/2013. (XII.05.) önkormányzati határozat módosításáról

8.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.10.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat-felújításáról

Tájékoztatások, javaslatok

9.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.09.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Hantai Simon emlékmű megvalósítására benyújtott pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

10.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.06.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A leendő első osztályok elhelyezéséről

A Táncsics utca forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Gyalogátkelőhelyek kijelöléséről

Települési értéktár létrehozásáról

11.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.05.23.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

12.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Közbeszerzési eljárás kiírása A Szily kastélyban konyhatechnológia kivitelezése” tárgyában

A Biatorbágy, 6607. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelméről

A Biatorbágy, 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi előszerződésről

13.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.03.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A fonyódligeti üdülő és az iharosi tábor üzemeltetési tervéről

Családi napközik részvételéről a bölcsődei és óvodai feladat-ellátásban

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Telekadó bevezetésével összefüggő kérdésekről

14.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily kastély középső és nyugati szárnyában tantermek kialakítására kötendő tervezési szolgáltatási szerződéssel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

15.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.01.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A lisztérzékenység szűrésről

Közterületek elnevezésével összefüggő kérdésekről

Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről

16.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.01.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Pest Megye Közgyűlése által jóváhagyott megyei területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetfeltárásról

17.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításáról A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

18.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításáról A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

19.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

20.
Biatorbágy testületi ülés 2012.12.06.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Biatorbágy, 2065 hrsz.-ú ingatlan hasznosításával összefüggő kérdésekről

A biatorbágyi viziközmű-vagyon üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról

A 2013/2014-es tanév várható tanteremigényének biztosításával összefüggő kérdésekről

21.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.11.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy Város Önkormányzat te rületén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére

22.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.10.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A Székely utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről; A Diófa utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről

A 12 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásának szabályozásáról

23.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásáról

A közterületek használatával kapcsolatos helyi szabályok felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról

24.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.07.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - Kivitelezési feladatok ellátására

25.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.04.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról

"Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - A viadukt alatt körforgalmú csomóp

26.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

"Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - A projektmenedzseri szerződés megk

27.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

28.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.01.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére

29.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.02.23.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy, 8672. hrsz. alatti út elnevezéséről

30.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Varga rektor és Arany János utcák felújításáról

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. évi Kommunikációs feladatainak megvalósulásáról

31.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.12.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése " integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről

A Szabadság út 80. szám alatti buszmegálló áthelyezésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetési koncepciójáról

32.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.11.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Összefogás Építési Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről

33.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.10.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy település 2012. évi ivóvíz- és csatornadíjairól

34.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.09.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről - Oktatásszakmai fejlesztési lehetőségek

35.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.06.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről