Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Novákovics Ferenc

Diósd Önkormányzata - Képviselő 2014-2019, Független

Korábbi tisztségek
Kulturális, Hagyományőrző és Sport Bizottság, bizottsági tag
2014 - 2019
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat ellenőrző Bizottság, bizottsági tag
2014 - 2019

Bemutatkozás

tel:+36 20 936-4541

Felszólalások

Összesen 42 hozzászólás
Találatok
0 db
42 db
1.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.08.29.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

5.)Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 34/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

2.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.29.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

18. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékelésére

3.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

A Helyi Választási Bizottság 1/2019.(IV.16.) határozatának ismertetése, Kővári Tibor Tamás eskütétele

18.Az önkormányzati rendkívüli támogatás tárgyú pályázat benyújtásáról

26.A Notre-Dame-székesegyház újjáépítésének támogatásáról

4.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.03.28.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

15. Diósd Város 2019 – 2024. évekre vonatkozó Környezetvédelmi programjának elkészítéséről

5.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.27.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Munkacsoport megalakításáról és az Önkormányzat honlapjának adattartalmának módosításáról

15/A Diósd Város Víziközmű Társulat 2017.évi beszámolójáról,valamint az elszámolási eljárással kapcsolatos teendőkről

6.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 3. rész 2018.08.30.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Diósd Város Viziközmű Társulat 2017.évi beszámolójáról,valamint az elszámolási eljárással kapcs.teendőkről

Diósdi sport díj alapításáról szóló 22/2007 (VIII.18.) önk.rend.módosítására

7.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.28.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

8.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.24.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

18. Diósdi Polgármesteri Hivatal elhelyezési problémáinak megoldásáról

19. Diósd város területén lévő utas várók fejlesztésére és azok reklámcélú hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás elfogadására

9.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.29.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

14. A civil szervezetek 2018. évi pályázatairól

10.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.01.25.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 4/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (később kerül kiküldésre)

Pót 19. Tájékoztató a Diósdi Polgárőrség munkájáról

11.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.14.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

19. A Diósdi Polgárőrség támogatási kérelméről

12.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.21.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

8. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás érd 26249 hrsz-ú ingatlanára vonatkozó tulajdoni hányadainak pontosításáról és Társulási Megállapodásának módosításáról

10. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Programban megvalósított vagyonelemek átvételéről és a vagyonátadás nyomán fizetendő ÁFA megfizetésével kapcsolatos döntésekről

13.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.28.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

8. A szabadidős jádrőrszolgálat támogatásáról

11. Közlekedési koncepció

19.a Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatójáról

14.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.08.31.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

12 Diósd Város hatály településfejlesztési dokumentumai és településrendezési eszközei aktuális módosításaihoz településfejlesztési döntések meghozatalára

15.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.07.04.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

9. Diósdi Víziközmű Társulat 2016. évi beszámolója

19. Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési eszközök módosítása

13. Javaslat az iskolaudvar kialakítására

16.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.02.
Hangfelvétel
21 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

6. A diósdi posta melletti szőlőprés felújítása

5. Az Önkormányzati Érd Médiacentrum beszámolója és Diósd Város Önkormányzat kommunilációs feladatainak, munkáinak összefogása

15. Közlekedési koncepció

22. Zöldfa utca portalanítása

23 Konténeróvoda helyének közparkosítása

17.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.07.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének bevezetése

9. Civil szervezetek 2016. évi pénzügyi elszámolása

8. Civil szervezetek 2017. évi támogatása

7. JCDecaux óriás plakát bérleti szerződés

18.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.01.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása

10.Diósd, Szent Gellért utca 1805. és 1808 hrsz-ú önkormányzati területek használatáról

5.Diósd Város hatályos településrendezési eszközei – teljes eljárással – indított módosítása véleményezési szakaszában érkezett vélemények megismerése és jóváhagyása

6.3809/5 hrsz ingatlan ingyenes felajánlása

8.Születésfa programról

9. Ifjúság úti tűzesettel kapcsolatos döntés

11. Gyógytorna támogatás iránti kérelem

12.Rágcsálóirtás

13.A lakás és helységbérleti díjak felülvizsgálatáról

14. Tájékoztató a polgármesteri segélyekről

19.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.11.24.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

01 Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításása

02 Dió óvoda vezetői megbízás időtartamának pontosítása

20.
Diósd Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.11.10.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1. A diósdi MEGALIT Fürdő megvalósíthatósági tanulmányának és építészeti vázlattervének bemutatása

21.
Diósd Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.11.10.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat az óvodai bútorok és eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

3. RB 74-71 frsz rendszámú gépjármű ingyenes használatba adásáról a Diósdi Rendőrőrs részére

22.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése II. rész 2016.11.03.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

10.Temetőüzemeltetésre vonatkozó közszolgáltatási feladatok ellátásáról

11.Diósd, 2385/1 hrsz-ú természetben Kossuth Lajos út 19 sz. alatti ingatlan szolgalmi jog alapítása

12.Diósd közvilágítás felülvizsgálatának megkezdésére

13.Diósd 18 hrsz-ú ingatlan egy részének forgalomképessé nyilvánításáról

14.Diósd, Szent Gellért u. 6/b. bérbeadása

23.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2016.11.03.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

4.A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.Az önkormányzat kormányzati funkcióiról

7.Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyáról (hitelállományáról, likviditási tervéről)

8.Beszámoló az elmúlt időszak adóhatósági tevékenységéről

9.A Diósdi gyermekvédelmi tevékenységről

24.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.05.26.
Hangfelvétel
25 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Társasházak hőszigetelésének, épület felújításainak támogatásáról szóló rendelet

4.A Diósd, Karolina utca 500 hrsz. alatti ingatlan 143 m2 nagyságú területének megvásárlására irányuló kérelemről

5.A Diósdi Városgazda Kft. beszámolójának, mérlegének elfogadásáról és a szükséges tőkepótlásról

6. IV. háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálásáról

7.Kisebbségi Önkormányzatok támogatásának megosztása

8.Könyvvizsgálói megbízás

9.Diósd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos teendőkről

10.Iskola büfé pályázat

11.Teniszpálya pályázat elbírálásáról

12.Radnóti Miklós utca 280/5 helyrajzi szám alatti ingatlan felajánlásáról

13. Szennyviztisztító műtárgyak utólagos megszüntetése miatti csatornarákötési díj átvállalásáról

14.DDSE Kézilabda fejlesztés, TAO

15.Javaslat közbeszerzés indítására: hó és síkosság mentesítés

16.Tájékoztató a településüzemeltetési feladatok végrehajtásáról

17.Javaslat a helyi közútkezelési feladatok végrehajtására és a közlekedési koncepció felülvizsgálatára

18.Beszámoló a polgármesteri hatáskörben kifizetett segélyekről

19. Az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

20. Diósd, Gárdonyi Géza u. 9. szám alatti iskola átalakítása és óvoda kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

25.
Diósd Önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.05.18.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat Diósd kőbánya területén barlangfürdő kialakítása című projekt megindítására

26.
Diósd Önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.05.10.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

01. Javaslat közbeszerzési szabályzat elfogadására

02. Iskolaépület energetikai korszerűsítése - közbeszerzési felhívás

03. Javaslat pályázatok benyújtására

27.
Diósd Önkormányzatának II. rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.04.14.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

3.DTC kérelme a focipálya bővítésére, parkolók építésére

28.
Diósd Önkormányzatának I. rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.04.14.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel
29.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.03.31.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Diósd Város Önkormányzat 2015. évi utolsó módosításáról

4.Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI.28.) rendelet módosításáról

5.Diósdi gyermekekért díj és Diósdi ifjúságért díj alapításáról

15.Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről

8.Diósd, 1842 hrsz – Szent Gellért utca 33. - ingatlan melletti közterület megvásárlására irányuló kérelemről

17.A civil pályázatok elbírálásáról

30.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.01.28.
Hangfelvétel
33 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Diósd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete I. olvasat

4.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 27/2001. (XII. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

5.A háziorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.A helyi iparűzési adóról szóló 35/2004. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2006. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

9.A civil szervezetek támogatására vonatkozó 2016. évi pályázatról

8.Városgazda Kft. beszámolójáról

16.Az Önkormányzati biztosításokró

10.Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásról

11.Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásról

12.Diósd Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési ütemtervének kiegészítésről

13.Kivitelezési szerződéskeretében a Diósd, Gárdonyi Géza u. 9. szám alatti iskola átalakítása és óvoda kialakítása

14.A volt TIGÁZ irodaház átalakításáról, iskola épület kialakításáról

15.A Rézsű utca (1027 / 4 Hrsz.) egy részének bérbevételére irányuló kérelemről

17.Az ingyenes jogsegély szolgálatról

18.Diósd gazdasági (fejlesztési) programja

19.Ajánlat Diósd Város 3-5 perces légi felvételekből összeállított kisfilm elkészítéséről

20.Diósdi Gyermekekért díj és Diósdi Ifjúságért díj alapításáról

21.Tájékoztató a decemberben kifizetett segélyekről

22.Diósd termálvíz hasznosítással kapcsolatos előkészítési munkák

22.Diósd termálvíz hasznosítással kapcsolatos előkészítési munkák

23.Kivitelezési szerződés keretében a „462. és 463. hrsz. szám alatti kőbánya ( sziklafal ) Ny-i oldali károsodásainak helyreállítása Vis maior támogatás keretében II. ütem” tárgyú közbeszerzés

24.Az Egészségházba telepített személyfelvonó éves biztonságtechnikai vizsgálati díjáról

31.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.11.26.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

16.Gyalogos közlekedés biztonságával kapcsolatos döntések

20.A közvilágítási szerződésekkel kapcsolatos döntésekről

32.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.10.28.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

10.A 462. és 463. hrsz. szám alatti kőbánya (sziklafal) beomlásainak helyreállítása a Vis maior támogatás kertében kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

18. Diósd Város közlekedési problémáiról

19. Születésfa-program elindításáról

22. az Érd Médiacentrum ajánlatával kapcsolatban

33.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.10.01.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

34.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.08.27.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

14. A volt TIGÁZ irodaház egy részének bérbeadásáról

35.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.07.16.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet I. számú módosításáról

4. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

5.Zöldfa Bölcsőde Szakmai Program módosítása

7.Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

8.Diófasor árok (Fülemüle utca telekleadások

9.A Pipecon Kft. kérelmével kapcsolatos keretösszeg módosításáról

12.A rágcsáló-írtásról

13.Szúnyoggyérítésről

14.Sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásról

36.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.06.24.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

9.A 2015 évi Tele –iskolatáska programról

10.A polgármesteri hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2015. május hónapban

11.Diósd Város Ciklusprogramjáról

37.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

25.Az Agárdi Popstanddal kötendő együttműködési megállapodásról

38.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.04.23.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

6.Civil pályázatok elbírálásáról

7.A Diósdi Rendőrőrs 2014. évben végzett tevékenységéről

39.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.03.26.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

7. A kialakításra kerülő Diósd, 16/1 Hrsz. alatt felvett kivett út ingyenes tulajdonba vételéről

19. Diósd Város közlekedésének újragondolásáról

17. Diósdi Torna Clubbal kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új szerződés megkötéséről

18. Egy diósdi kerékpáros szabadidőpark -“bringapark”- létesítéséről

40.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.01.29.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

12. A Meggyes utca útlezárásáról

15. Az önkormányzat weblapjának fejlesztésére kiírt pályázat eredményéről

24. a Városgazda Kft. szerződésének módosításáról

41.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2014.12.02.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

8. A szociális feladat-ellátási pályázatok kiírásáról

9. A „B” program felülvizsgálatáról

18. Kossuth Lajos utca forgalmi rendjéről (Később kerül kiküldésre)

42.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2014.11.06.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt