Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Ország István

Pomáz - Képviselő, Közösen a Városunkért Egyesület

Korábbi tisztségek
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottság , Elnök
-
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
-
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság
-

Bemutatkozás

Telefon: (30) 846-7310

Felszólalások

Összesen 40 hozzászólás
Találatok
39 db
1 db
1.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.04.30.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés Pomáz Kft. műjégpálya működtetésének pénzügyi elszámolásáról

6. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának jóváhagyása

19. Előterjesztés a felmerülő közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekre adott tervezői javaslatok elbírálására

2.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.03.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2011. (XII.1.) helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

3.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.03.07.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéről

3. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználásról

4.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tájékoztatójának megismerésére

13. Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatójának megismerésére

15. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés Pomáz Város Helyi Építési Szabályzat tervezett 4. módosításának előkészítéséről szóló 19/2024 (I. 30.) Önkormányzati határozat módosítására

16. SÜRGŐSSÉGI Pomáz Város Önkormányzatának tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása kapcsán éven túli kötelezettségvállalás engedélyezésére

5.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Pomáz Város 2024. év költségvetéséről I.-olvasat

3. előterjesztés a művészi ivókutak elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

6.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.30.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2024. évi célfeladat meghatározására

7. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. átmeneti finanszírozás biztosításáról

8. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére a 2023.évre meghatározott célfeladatok teljesítésének értékelése és a 2024.évi célfeladatok meghatározásáról

10. Előterjesztés a védőnői ellátásra szolgáló önkormányzati ingó- és ingatlanvagyon ingyenes használatának szabályait rögzítő szerződés létrehozása és tartalmának megállapítása érdekében teendő intézkedésekről

12. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának bővítésére.

21. Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat tervezett 4. módosításának előkészítésére

22. Előterjesztés Telepítési Tanulmányterv készítését igénylő HÉSZ módosításokra

7.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a költségvetést megalapozó díjak felülvizsgálatára

7. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalnak helyt adó épületek, valamint a Gyermekorvosi Rendelő takarítási feladatainak ellátására

11. Tájékoztatás a 2023-ik évi beruházások időarányos helyzetéről

13. Egyéni képviselői indítvány a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. székhely épületének homlokzati felújításának támogatására

14. Sürgősségi: Zenekastély Kft. feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

15. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

8.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

9.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft-nek az Önkormányzattal szemben szállítói tartozás jogcímén fennálló tartozás fizetési kötelezettségének megtárgyalására

19. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló szerződés megkötéséhez biztostó társaság versenyeztetést követő kiválasztására

8. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között kötendő Közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyására

12. Előterjesztés a pomázi Műjégpálya felállítására és tárgyi ingatlan hasznosítására

17. Előterjesztés a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. módosítására

18. Előterjesztés a Klisováci elkerítés rendezésére vonatkozó előzetes testületi véleménykérésre

10.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyására

19. Előterjesztés Alcsevicát feltáró út nyomvonalának meghatározására

11.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

8. Előterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyására

9. Előterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére célprémium kitűzésére

10. Beszámoló a 2023. I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról

11. Pomáz Város Önkormányzat 2023. év első félévi pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztató megismerése

12.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.07.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés A Zenekastély területén található konyha üzemeltetésére

13.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testülete 109/2023.(V.30) önkormányzati határozatának módosítására

8. Előterjesztés az óvodai dolgozók bérrendezésére

15. Előterjesztés a Pomáz, belterület 2131/26 és 2131/31 hrsz.-ú ingatlan teniszpálya működtetése céljára történő bérbeadására

16. Előterjesztés Pomáz Város „Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv” elfogadására

18. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a védőnői feladatok átadására

14.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. -nek az Önkormányzat felé fennálló tartozások rendezését szabályozó megállapodás tervezetének jóváhagyására

9. Előterjesztés a temetők rendjéről szóló 16/2018.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására

20. Előterjesztés a Pomáz, 3443 hrsz-ú Cégér utca 7. szám alatti ingatlan 825/4151-ed eszmei tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására

22. Előterjesztés a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános illemhely üzemeltetésére

24. Előterjesztés Pomáz 020 hrsz-ú területek rendezése előzetes testületi véleménykérés belterületbe vonás és HÉSZ módosítás kapcsán

25. Előterjesztés Pomáz Udvaros Csárda és környékének rendezéséhez szükséges HÉSZ módosítás kérelemre vonatkozó előzetes testületi véleménykérésére

26. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés az Óvodai dolgozók bérrendezésére

12. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi belső ellenőrzésének végrehajtásáról szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

28. Képviselői kérdések

15.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.09.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a jégpálya felállítása, a szelistye játszótér felújítása és a Beniczky 71. szám alatt található önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítása körülményeinek vizsgálatáról szóló pontosított jelentés megismerésére

3. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

16.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

6. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz város Zöldfelületi növényalkalmazási koncepciójának és a Zöldfelületi növény-kiültetési terveknek az elfogadására

14. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

16. Előterjesztés a gyermekek nyári napközbeni ellátásának módjával kapcsolatos döntés meghozatalára

17.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 2022. munkaévről szóló szakmai beszámolójának megismeréséről

7. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezésére

11. Előterjesztés a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2023. április 1-től, 2024. március 30-ig tartó időszakra Támogatási megállapodásának elfogadására

13. Előterjesztés a felmerülő közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekre adott tervezői javaslatok elbírálására

15. Sürgősségi előterjesztés a földgáz és villamos energia közbeszerzés 2023. évi lebonyolítására

16. Sürgősségi Előterjesztés a Pomáz város területén lévő fák állapota felmérésének és az ápolásra szoruló fák szakszerű ellátásának támogatására

18.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.03.09.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

2. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Keretszerződés és annak mellékleteit képező szerződések jóváhagyására

5. Előterjesztés az Önkormányzat által 2023. évben tervezett közbeszerzésekről szóló éves összesített közbeszerzési terv elfogadására

19.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

11. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő keretszerződés és annak mellékleteit képező szerződések jóváhagyására

14. Előterjesztés a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

23. Előterjesztés az MLSZ sportpálya vonatkozásában előzetes elvi döntés meghozatalára

20.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés a település 2023. évi költségvetés tervezetének megismerésére

14. Előterjesztés a közterület használatáról szóló rendelet megalkotására

20. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-vel kötött műsorszolgáltatásra vonatkozó vállalkozói szerződés felülvizsgálatára

21. Előterjesztés Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének jóváhagyására

23. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz város közvilágítási rendszere korszerűsítésének tárgyában kiírandó tervezési és kapcsolódó feladatok feltételeinek meghatározására, jóváhagyására

24. Képviselői kérdések

21.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 1. rész 2022.12.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. január-február-márciusi hónapra vonatkozó működési megoldással kiegészített átfogó likviditási terv elfogadására

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

7. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyására

9. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2011. (XII.1.) helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosítására

11. Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Alapról szóló rendelet létrehozására I. olvasat

22.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozási terv megismerésére

6. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

9. Előterjesztés a Pomáz, Szabadság tér és környékének forgalomtechnikai felülvizsgálatának és forgalomtechnikai kiviteli tervének elfogadására

23. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában készült belső ellenőrzési jelentésében foglaltak alapján készített intézkedési terv jóváhagyására.

24. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a Műjégpálya-üzemeltetési szerződés módosítására

25. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, síkosságmentesítési feladatok ellátására kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyására

23.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában elrendelt és lefolytatott belső ellenőrzés eredményének megismerésére

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megismerésére

9. Előterjesztés a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámlaszerződés módosítására

11. Előterjesztés a magántulajdonban lévő Pomáz, zártkerti 10228/2 hrsz.-ú 1147 m2 térmértékű, kivett gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű ingatlan belterületbe vonására

12. Előterjesztés a magántulajdonban lévő Pomáz, zártkerti 9228/3 hrsz.-ú 1333 m2 térmértékű, kert megnevezésű ingatlan belterületbe vonására

13. Előterjesztés a magántulajdonban lévő Pomáz, külterület 0224/10 hrsz.-ú 1518 m2 térmértékű, gyümölcsös megnevezésű ingatlan belterületbe vonására

18. Előterjesztés a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános illemhely üzemeltetésére

22. Képviselői kérdések

24.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

14. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó szerződés melléklet javításának elfogadására

15. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között kötendő feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

25.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.01.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

8. Előterjesztés a növények telepítési távolságának meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására

13. Előterjesztés a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. orvosi ügyeleti díj emelésére

14. Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár Bizottság 2022. év I. félévi beszámolójának megismerésére

31. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. belső ellenőrzésének elindítására.

26.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a növények telepítési távolságának meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet tervezet elfogadására I. olvasat

27.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására

12. Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzési jelentéséről

13. Előterjesztés Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezés elfogadására

14. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015(V.20) számú rendelet módosítására

20. Előterjesztés Pomáz Város háziorvosi rendelőjébe EKG készülék megvásárlásának támogatására

28.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.05.04.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE“ Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő használati megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 22/2022. (II. 15.) számú önkormányzati határozat módosítására

29.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására (II.forduló)

19. Előterjesztés a Beniczky utca 35. szám alatti, Goethe köz felöli 293 nm-es épületrész felújításnak, rendeltetésmód változtatásának becsült költségei elfogadására.

30.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.03.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

7. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról

8. Előterjesztés a Pomázi Futó Bajnokok Sportegyesület kérelmének támogatására

18. Képviselő kérdések

31.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről

10. Tájékoztató Pomáz Város környezeti állapotáról

11. Előterjesztés időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló rendelet előkészítéséről

12. Előterjesztés a Pomázi grundok, terek és kutyafuttató kialakításának lehetőségeire

13. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomázi Te Szedd! természetvédelmi akció megszervezéséről és támogatásáról

32.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.02.15.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetője részére meghatározott célfeladatok megvalósítása és kitűzése tárgyában hozandó döntésről

11. Előterjesztés a Hungast Vital Kft. gyermekétkeztetési feladatok ellátásának áremelésére vonatkozóan

13. Előterjesztés a település 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására

15. Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli terv véglegesítésére

33.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

13.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Tv által felajánlott videó anyagok digitalizálására és a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár keretei között létrehozandó digitális archívum létrehozására

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

15.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

17.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda -Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Főegyházmegye részére történő átadásáról

34.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.12.22.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Budakalász fél-elkerülő

Műjégpálya-üzemeltetési szerződés megkötése

Vállalkozói Szerződés megkötése

35.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

6.Előterjesztés a körzetenkénti felosztás alapján kivethető adómérték megállapítás lehetőségeinek megvizsgálására

9.Előterjesztés a Képviselő-testület 2022.évi munkatervének megalkotására

10.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására

36.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli terv elfogadására

10. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésével kapcsolatos egyes költségek átvállalására vonatkozó képviselői indítványhoz

11. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére

37.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

7.Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára

10. Napirendi pont

12 12.Előterjesztés egyes önkormányzati feladatoknak a Pomáz Kft. útján történő ellátására

Előterjesztés a külterületi föld belterületbe vonásról szóló önkormányzati döntések során érvényesítendő szempontok meghatározására

Előterjesztés Pomáz, Cseresznyés utcai lakos kárigényének elbírálására

21 SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés A Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése, próbatermi problémáik megoldása ügyében

26.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Váci Tankerületi Központtal, a Teleki -Wattay Kastély ingatlan tárgyában kötendő Használati Megállapodás megkötésére

28.Képviselői kérdések

38.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.09.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

10. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozatalára

13. Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására

15. Előterjesztés a Budakalász fél-elkerülő út beruházásához adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározásáról szóló 35/2021. (II. 11.) számú önkormányzati határozat módosítására

18. Előterjesztés a Pomáz Barátai Társaság kérelmének elbírálására, a Beniczky 2. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozólag

27. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz városában műjégpálya megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

39.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.08.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a Szentendre Hivatásos a Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló pontosított beszámoló megismerésére

2. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.12) számú önkormányzati rendelet módosítására

6. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság előterjesztése a 8/2021. (VI. 22.) számú bizottsági határozat alapján, a Pomáz város tulajdonában lévő 3614-es hrsz-ú

12. Előterjesztés Pomáz Város közigazgatási területén kihelyezendő közúti jelzőtáblákra

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújítására

40.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

14. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó szerződés melléklet javításának elfogadására

15. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között kötendő feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására