Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Pakusza Zoltán

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Képviselő , Jobbik

Korábbi tisztségek
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság
2014 -

Bemutatkozás

telefon: 70/633-0713

Felszólalások

Összesen 10 hozzászólás
Találatok
9 db
1 db
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.09.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

2.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.07.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének (TszT) és a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosítására

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére bérlőkijelölési jogok biztosítására

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a ´Megújulás ? Jelenlét az Avasi lakótelepen´ Konzorcium között létrejövő együttműködési és támogatási megállapodás megkötésére

3.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Rendkívüli Közgyűlése 2013.12.20.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001.(XII.12.) sz. rendelet és az azt módosító önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VIII-182/5286/2013. sz. határozatával jóváhagyott Kölcsönszerződés módosításának elfogadására

4.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.12.11.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedéves korrekció)

Javaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 62/1997. (XI.1.) sz. rendelet módosítására

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosítására Javaslat közterületek elnevezésére Javaslat közterület elnevezésére

Javaslat a Miskolci Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által felvenni kívánt hitel fedezeteként jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges jóváhagyás megadásáról szóló III-52/4397/2013. sz. határozat módosítására

Javaslat a 2014. évi ellenőrzési terv megállapítására

5.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.11.21.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a ´Fészekrakó´ követelések végrehajtási eljárásban történő érvényesítése során szerzett ingatlanok minősítésére

8. Napirendi pont

Javaslat a Miskolc és agglomerizációja digitális közösség elnevezésű program végrehajtásához szükséges döntések meghozatalára

Javaslat az Északmagyarországi Operatív Program Önkormányzati informatikai fejlesztések c. konstrukció ÉMOP 4.3.2-13 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

6.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.10.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

7.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.09.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására. Tájékoztató az Önkormányzat adósságállományának állam által történő részbeni átvállalásáról.

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének (TszT) és Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges döntések meghozatalára.

Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyonelemek használati kérdéseinek rendezésére. Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Javaslat a Miskolc belvárosában lévő védett övezetbe való behajtást ellenőrző rendszámfelismerő kamera rendszer ellenőrzési pontjainak kijelölésére.

Javaslat Miskolc város közigazgatási területén II. kategóriájú játékkaszinó működésére vonatkozó koncessziós pályázati kiírás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára.

Javaslat a Norvég alap pályázati forrásokban a fenntartható helyi gazdaságfejlesztési tevékenység erősítése Miskolcon.

8.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.05.16.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat az MVK Zrt. 2012. évi beszámolójának az elfogadásához szükséges „szándéknyilatkozat” kiadása a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság számára

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött "Közszolgáltatási Szerződés" mellékleteinek módosítására

9.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.04.18.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a lakosság közüzemi költségeinek mérséklésére irányuló kormányzati intézkedések támogatására

Javaslat Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Pályaépítési Program IV. ütem pályázatának benyújtására és önrész biztosítására

10.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.02.13.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt