Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Pálmai Attila

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Képviselő , Magyar Kétfarkú Kutyapárt

Korábbi tisztségek
Jogi Bizottság
-

Bemutatkozás

+36 20 777 6837

Felszólalások

Összesen 29 hozzászólás
Találatok
29 db
0 db
1.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.04.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai beszámolójáról és a 2024-2028. évi szakmai tervéről

2.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés női egészségügyi csomag bevezetéséről, valamint a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.Eloterjesztés a 2024/2025-ös nevelési év elokészítéséről.

12.Előterjesztés a földgáz- és villamos energia 2024. és 2025. éveket érintő közbeszerzéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalásokról

3.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.02.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

9.Eloterjesztés a Siemens Zrt.-vel kötött rendelkezési jog átr

17.Eloterjesztés a ?Fedett, zárható kerékpártárolók létesítésér

19.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. kerület Rákospalota, Pe

4.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

9.Eloterjesztés a Fo út ? Széchenyi tér közötti terület fejlesz

10.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Drégelyvár utca 6. szá

11.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Bethlen Gábor utca 92. s

17.Eloterjesztés személyes érintettség utólagos megállapításáró

17.Eloterjesztés személyes érintettség utólagos megállapításáró

5.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.06.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

15.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Énekes utca 10/B szám

Eloterjesztés a Hosök útja 1-3. szám alatti rendeloépületek 2020

6.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapesti Rendor-fokapitányság XV. kerületi

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérb

4.Eloterjesztés az Önkormányzat közmuvelodési feladatairól szól

5.Eloterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény2022.

7.Eloterjesztés ingatlan térítésmentes átadásáról az Esztergom-

14.Eloterjesztés bizottsági tagcserérol.

7.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról|

2.Eloterjesztésa települési támogatás megállapításának, kifize

3.Eloterjesztésa civil szervezetek támogatásáról szóló önkormá

5.Eloterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítéséro

6.Eloterjesztés alapító okiratok módosításáról.

7.Eloterjesztés kulturális javak kölcsönzésérol.

8.Eloterjesztés energia-veszélyhelyzeti intézkedésekrol és ene

17.Eloterjesztés ?Nyilatkozat a gyermekvédelemrol?

18.Eloterjesztés az Országos Kórházi Foigazgatóság részére adot

8.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

4.Eloterjesztés az Önkormányzat muködésének és gazdálkodásának

7.Eloterjesztés az ,,A lakhatás esélyének megteremtése a XV. ke

9.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az energia-veszélyhelyzetre figyelemmel szükség

5.Eloterjesztés az óvodai intézményhálózat tervezett átszervezé

9.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Bezsilla Nándor utca 36

11.Eloterjesztés az Etikai Kódex, valamint az átláthatósági ren

11.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

6.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

21.Eloterjesztés a közrendvédelmi tanácsnok tevékenységérol

12.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2022.06.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes¤§?20. Napirendi pont

3.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkozta¤§?20. Napirendi pont

13.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5.Eloterjesztés a Kulturális Bizottság tisztségviseloirol.

13.Eloterjesztés az ?Indián? szobor rekonstrukciójáról.

14.Eloterjesztés a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációsü

14.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2021. évi szakmai beszámolójáról és a 2022-2026. évi szakmai tervéről, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú társaságok szervezetfejlesztési koncepció implementáció keretében a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. átalakulásáról

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveinek elfogadásáról és könyvvizsgálóinak megválasztásáról

Előterjesztés a Tizián Kft-vel való hosszútávú bérleti szerződéskötésről

Előterjesztés intézményi bizottság munkájáról

15.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”

4.Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról

6.Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

7.Előterjesztés a 17/2020. (II. 4.) ök. számú határozat határidejének módosításáról (Ikt.sz. 2/25-24/2022. sz. anyag)

10.Előterjesztés a Palota-Holding Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

12. Előterjesztés muzeális intézmény működtetéséről szóló megállapodás megkötéséről

13.Előterjesztés a Palota Parkváros településrendezési szerződés módosításáról

15.Előterjesztés a polgármestert megillető szabadság 2022. évi ütemezéséről

16.Előterjesztés etikai kódex a képviselők és kerületvezetők családtagjainak megbízási és munkaviszonyáról az önkormányzati tulajdonú cégeknél

17.Előterjesztés átláthatósági rendelet megalkotásáról

18.Eloterjesztés a Kulturális Bizottság tisztségviseloirol.

16.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.03.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. Előterjesztés a Csokonai Nonprofit Kft. feladatellátáshoz szükséges ingó vagyontárgyak biztosításáról

17.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2021.12.16.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

12-168_14-2020_ökr_módosítás

12-161_Parkőrszolgálat_beszámoló

12-162_Előkészítő_program_indítása

18.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2021.11.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés önkormányzati közmuvelodési feladatok ellátásal kapcsolatos módosítás

19.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

3.Előterjesztés a Magyar Díszkertészetek Szakmaközi Szervezetével kötendő együttműködési megállapodásról

5.Előterjesztés a közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról

20.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.11.03.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szó

21.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.10.06.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2 Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei szervezeti és m

9. 9.Előterjesztés a Szilas patak menti erdőrész tulajdonjogáró

22.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.09.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

4.Előterjesztés a Palota Liget telepítési tanulmánytervéről.

5.Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról

23.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2020.08.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés XV. kerületi helyi önkormányzati képviselők meg

24.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.06.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

7.Előterjesztés helyi önkormányzati képviselő megbízásáról.

25.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.03.03.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

26.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.02.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

4.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pest

27.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.02.04.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5.Előterjesztés a VEKOP városrehabilitációs projekttel kapcsola

28.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2019.12.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

17.Előterjesztés a Mogyoród útján elhelyezkedő egyes önkormányzޓ21. Napirendi pont

29.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2019.11.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

15.Előterjesztés a „Szabad Önkormányzatokért!” nyilatkozatról. Napirendi pont