Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Pohankovics András

Kiskőrös Önkormányzata - Képviselő , Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság
-

Bemutatkozás

20/947-9533 1984-ben születtem kiskőrösi családban, édesapám dr. Pohankovics István közgazdász, egykori országgyűlési képviselő, édesanyám Mohácsy Mónika közgazdász. Nővérem, Ágnes szintén közgazdász. Feleségem, Dóra kiskőrösi születésű, ő is közgazdászként dolgozik. A Batthyány óvodában töltött gyermekévek után a Petőfi Általános Iskolában tanultam, majd a Petőfi Sándor Gimnázium hatosztályos képzését végeztem, amelyet kitűnő eredménnyel zártam, kiváló tanulmányi és sport eredményekért a tantestülettől Petőfi Sándor Különdíjat kaptam. Tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karán, vízgazdálkodási és vízépítési szakon folytattam. Középiskolás diákként több nyarat Németországban, valamint tolmácsként a XIII. kerületi rendőrkapitányságon dolgoztam. 2005-től egy távközlési cég kereskedelmi igazgatója mellett, ezután egy fúziókkal, akvizíciókkal és ingatlanfejlesztéssel foglalkozó német cég menedzser-asszisztenseként, majd elemzőjeként dolgoztam. 2008-tól Brüsszelben, az Európai Parlamentben voltam két évig felelős a közlekedési, valamint mezőgazdasági szakpolitikai területekért, Becsey Zsolt képviselő tanácsadójaként. Hazatérésem után Barsiné Pataky Etelka mellett a Magyar Mérnöki Kamara elnöki titkári, majd titkárságvezetői feladatait láttam el. 2014-től újra Kiskőrösön élek, itt dolgozom a For-Tész Szövetkezetnél, ahol feladatom a termelés és a feldolgozás koordinálása. Őrizve a családi hagyományokat, a nagyszüleimtől és a szüleimtől átörökített tudást, 2009-től szőlőtermesztéssel is foglalkozom. Jómagam a minőségi szőlő termesztésében és a minőségi borok készítésében látom a jövőt, ezért nagy megtiszteltetés, egyúttal kihívás is a Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend tagjaként népszerűsíteni a kiskőrösi szőlészetet és a helyi borokat. Szüleim révén már gyermekkorom óta foglalkoztat a közéleti tevékenység. Több ifjúsági szervezetnek is aktív tagja, vezetője voltam, tanulmányaim alatt és azt követően is részt vettem népfőiskolai, szakkollégiumi, valamint vidékfejlesztési és külügyi szakpolitikai munkákban. Képviselői és társadalmi megbízatású alpolgármesteri munkám során törekszem a tisztességes, őszinte, keresztény értékrend szerinti szolgálatra, igyekszem a mérnöki szemléletet és fiatalos lendületet megőrizve, ám a bölcs javaslatokat megfogadva gyorsan intézkedni, megoldásokat találni, továbbá jó együttműködést kialakítani nemcsak a lakóközösséggel, hanem a munkát és megélhetést biztosító helyi vállalkozókkal is. Kevés szabadidőmben feleségemmel szeretünk kerékpározni és barangolni a természetben.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 7 hozzászólás
Találatok
7 db
0 db
1.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2024.04.17.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Beszámoló a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek klubja), támogató szolgáltatás fogyatékos személyek nappali ellátása keretében végzett tevékenységéről

5. Beszámoló a Sorsfordító Szolgáltató Központ pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása és a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása keretében végzett tevékenységről

6. A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

8. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

9. A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, PARKOLÓHELY-ÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

10. KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

11. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS)

12. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS)

2.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2024.02.21.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Kiskőrös város 2024. évi költségvetése

3. KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

4. alapítói hatáskörök gyakorlása a Kőröskom NONPROFIT Kft.-nél

5. A KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.-VEL VÁROSMARKETING ÉS A TURIZMUSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN KÖTÖTT SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

6. A fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása tárgyában megkötött ellátási szerződés módosítása

7. A Sorsfordító Szolgáltató Központtal ellátási szerződés megkötése támogató szolgáltatás biztosítására

8. 2024. ÉVI EBÖSSZEÍRÁS

9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

10. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IDŐSEK OTTHONA HÁZIRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

11. BESZÁMOLÓ A VÁROS 2023. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KULTURÁLIS ÉLETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

12. A KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁT RÉSZLETEZŐ MUNKATERVE

13. A 2024/2025-öS ÓVODAI NEVELÉSI ÉV BEIRATKOZÁSI RENDJÉNEK ÉS AZ ÓVODAI FELVÉTELI KÖRZETEKNEK A MEGHATÁROZÁSA

14. A POLGÁRMESTER 2024. ÉVI SZABADSÁG ÜTEMTERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

15. IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSE A KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

16. A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYVEZETŐJE, A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM INTÉZMÉNYVEZETŐJE, TOVÁBBÁ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYVEZETŐJE RÉSZÉRE MEGÁLLAPÍTOTT MUNKABÉR/ ILLETMÉNY JÓVÁHAGYÁSA

17. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁLTALÁNOS ELÁRÁS)

18. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS)

19. A KISKŐRÖS, POZSONYI U. 2. SZÁM ALATTI INGATLAN MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATBA ADÁSA A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. RÉSZÉRE

20. A KISKŐRÖS ÉS AKASZTÓ KÖZÖTT MEGVALÓSULT KERÉKPÁRÚT TÉRÍTÉSMENTES ÁTVÉTELE

3.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2024.01.24.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

2. A 2023. évi költségvetés módosítása

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

4. POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

5. A POLGÁRMESTER ÉS AZ ALPOLGÁRMESTER JUTALMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

6. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

7. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Bölcsődéjének 2024. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

8. ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELVÉTELI KÖRZETEK VÉLEMÉNYEZÉSE

9. TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA a KőrösSZOLG Kft. RÉSZÉRE

10. INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

11. A KISKŐRÖS, 0560/65 és a 0560/67 HRSZ. ALATTI INGATLANOK HASZONBÉRLETBE ADÁSA DR. CSVILA ISTVÁN RÉSZÉRE

12. A KISKŐRÖS, KOSSUTH LAJOS ÚT 41. SZÁM ALATTI INGATLAN BÉRBEADÁSA A PRO-TEAM REHABILITÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÉSZÉRE

4.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023.12.13.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FELADATAINAK ÉS LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE

3. A „KISKŐRÖS VÁROSÉRT” ALAPÍTVÁNY ELNÖKÉNEK, ELNÖKHELYETTESÉNEK ÉS TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA ÉS ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

4. A 2024. évi városi ünnepségek ÉS rendezvények

5. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2024. ÉVI MUNKATERVE

6. A 2024. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV JÓVÁHAGYÁSA

7. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT-NÉL

8. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT-NÉL

9. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ELFOGADÁSA

10. A KISKŐRÖS, POZSONYI UTCA 2. SZÁM ALATTI HELYISÉG INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA A HÉTSZÍNVIRÁG OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE

11. A SPORTTELEP MEGBÍZÁSI-ÜZEMELTETÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

12. SZÉKHELYHASZNÁLAT LÉTESÍTÉSE A KISKŐRÖS, LIGET U. 20. FÖLDSZINT 1. SZÁM ALATTI INGATLANBAN

13. A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTFEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT INGATLANRÉSZ TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

14. A KISKŐRÖS, RÁKÓCZI F. UTCA 106. SZÁM ALATTI INGATLAN TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

15. A KISKŐRÖS, SAFÁRI J. UTCA 2. SZÁM ALATTI INGATLAN TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

16. KUNSÁG-HALAS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. –BEN LÉVŐ ÜZLETRÉSZ VISSZTERHES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

17. HORVÁTH TIBOR LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

18. JAKAB ESZMERALDA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

19. JAKAB GINA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

20. KULCSÁR MADLEN LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

21. KUNHEGYESI BORBÁLA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

22. VIRÁG TÍMEA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

23. BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 2023. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

5.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023.11.22.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

2. A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

4. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK (SZERKEZETI TERV) MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KERETÉBEN

5. KISKŐRÖS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 18/2015. (IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

6. Beszámoló az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szakmai tevékenységéről

7. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

8. Beszámoló a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről

9. BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

10. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK ÉS PÓTTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA

11. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT KFT. -NÉL

12. KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEA KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.-VEL VÁROSMARKETING ÉS A TURIZMUSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

13. A KISKŐRÖS, SAFÁRI UTCA 2. SZÁM ALATTI INGATLAN ÁTMINŐSÍTÉSE ÉS ÉRTÉKESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSE

14. A KISKŐRÖS, PETŐFI SÁNDOR TÉR 3. SZÁM ALATTI 3093/A/53 ÉS A 3093/A/54 HRSZ-Ú IRODAHELYISÉG ADÁSVÉTELE

15. A KISKŐRÖS, KOSSUTH LAJOS ÚT 25. SZÁM ALATTI INGATLAN ADÁSVÉTELE

6.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése - az első 10 percben hanghiba tapasztalható 2023.10.25.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

3. A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

4. Az önkormányzat Szervezeti és működési SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

5. POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

6. Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás jogutód nélküli megszüntetése

7. A Kiskőrösi Óvodák munkatervének véleményezése

8. IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSE A KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

9. A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE

10. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖTÖTT KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

11. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA

12. ESZKÖZÖK, BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK SELEJTEZÉSE

13. Polereczkiné Rimár Andrea HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

14. DÖNTÉS AZ FBH-NP KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., DUNA-TISZA KÖZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.-BE TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSA TÁRGYÁBAN

15. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS DR. MEZEI TÍMEA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ FOGORVOS RÉSZÉRE A KISKŐRÖS, ÁRPÁD U. 8. SZÁM ALATTI FOGORVOSI RENDELŐ SZÉKHELYKÉNT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁHOZ

16. LAKÁS BÉRBEADÁSA DR. MEZEI TÍMEA RÉSZÉRE

17. LAKÁS BÉRBEADÁSA CHUDI BARBARA RÉSZÉRE

18. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

7.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023.09.20.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

2.Beszámoló a petőfi szülőház és emlékmúzeum tevékenységéről

3.BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖSI ÓVODÁK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

4.EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE AZ OLASZORSZÁGI NOTO TELEPÜLÉSSEL

5.KISKŐRÖS-ERDŐTELEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

6.AJÁNLATKÉRÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ

7.A 2. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetése tárgyú 97/2023.számú Képviselő-testületi határozat módosítása

8.A 3. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE TÁRGYÚ 60/2021. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

9.CSATLAKOZÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2024. ÉVI FORDULÓJÁHOZ

10.A KISKŐRÖS, POZSONYI UTCA 2. SZÁM ALATTI INGATLAN MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA A MALOM DARTS SPORTEGYESÜLET KISKŐRÖS RÉSZÉRE

11.KISKŐRÖS vÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSI FOLYAMATÁBAN A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS LEZÁRÁSA

12.Kiskőrös Város Településrendezési terve (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosításának előkészítése

13.KUNSÁG-HALAS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. –BEN LÉVŐ ÜZLETRÉSZ ÁTMINŐSÍTÉSE

14.KUNSÁG-HALAS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. –BEN LÉVŐ ÜZLETRÉSZ VISSZTERHES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

15.DÖME GÉZA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

16.HORVÁTH-MUCSI ANNAMÁRIA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA