Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Pulai Edina

Érd MJV Önkormányzat - Képviselő 2014-2019, Jobbik

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának elnökeként, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság tagjaként veszek részt a bizottsági üléseken és a Közgyűlés munkájában, jelenleg független képviselőként. Városunk lakosságával tartott kapcsolatom rendszeres, mely életkortól független. Elmondhatom, hogy egyre több fiatal keres meg a város életét érintő javaslatával, észrevételével, kritikájával. A telefonon történő és a személyes megkeresések rendszeresek, napi szintűek. Leginkább közlekedésbiztonsági, közbiztonsági és szociális területeket érintő kérésekkel, kérdésekkel keresnek meg az érdiek, esetenként a környékbeliek. Mint a helyi Ifjúsági Önkormányzat megalakítására tett egyik javaslattevő, folyamatosan figyelemmel kísérem az Ifjúsági Önkormányzat munkáját, és lehetőségeim szerint részt veszek a diákokat érintő rendezvényeken. Képviselői munkám egyik eredményének azt tartom, hogy az általam többször javasolt fejlesztések is megjelentek a város fejlesztési tervei között. Legfontosabb feladatnak továbbra is az út- és járdaépítést, a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos fejlesztéseket, a munkahelyteremtés irányába tett lépéseket tartom.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 29 hozzászólás
Találatok
29 db
0 db
1.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.09.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

2.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2019.05.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

14. Napirendi pont

18. Napirendi pont

3.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.04.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2018. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Javaslat az Érd, Budafoki út 017/2, 017/6 és 018/2 hrsz-ú ingatlanok tervezett beépítésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

Javaslat a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra benyújtottpályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosítására

Egyebek

4.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.03.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. 2018. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Javaslat a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználására

Javaslat a polgármester 2019. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

5.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.02.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Érd, Tolmács u. 091/4, 091/6, 091/34, 091/144 és 091/146 ingatlanok gazdasági célú fejlesztésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő érdi 0304/2, 0304/3, 0304/4, 0304/6 (volt honvédségi bázis) hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Beszámoló

6.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.02.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Javaslat a környezetvédelmi alap 2019. évi felhasználására

Javaslat pályázat benyújtására a ”Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című felhívásra

7.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.01.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására

Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítására

Javaslat a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázat benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozat módosítására

8.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.10.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a 2. számú iskolafogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Fácán közi lakótelep közterületként használt „utcáinak” és kapcsolódó közmű létesítmények tulajdonjogi rendezésére

Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezetvédelmi Programjának jóváhagyására

9.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.09.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztatók:

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Tájékoztató és helyzetjelentés a Modern Városok Program jelenlegi helyzetéről, és javaslat a további célok meghatározására

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására (későbbi postázás)

Javaslat pályázat benyújtására kerékpárút megvalósítására

10.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.06.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Rendeletalkotási javaslat a város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról

Javaslat alapítványi források átadására

11.
Érd Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2018.05.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2017. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról - Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2017. évi felhasználásáról - Tájékoztató a polgármesteri keret 2017. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Javaslat döntés-előkészítő bizottságba történő póttag delegálására

Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről

12.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.05.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3. Javaslat az Érdi Sport Kft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft., valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

4. Javaslat beruházási célokmány elfogadására a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan

5. Javaslat az Érdi Sport Kft. és a Delta Röplabda Sportegyesület között röplabdacsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

6. Javaslat pályázat benyújtására vállalkozói díj megfizetésének teljesítése érdekében (későbbi postázás)

12. Egyebek

13.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.04.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Javaslat beruházási célokmány elfogadására a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan

Javaslat az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztására

Egyebek

14.
Érd Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2018.03.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Tolmács utca- Velencei út II. szakaszának (Jegyző utca - 7-es főút között) útépítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. 2017. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti ingatlan átalakítási munkáinak elvégzéshez

15.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.02.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelési szerződésből keletkező kötelezettségének elengedésére

4. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervének módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására, valamint azok működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

11. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

16.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2018.02.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről

Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználására

17.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.01.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Beszámolók:

14. Javaslat a Soros-terv elutasítására

18.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.12.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2018. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Javaslat beruházási célokmányok elfogadására:

Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására

Beszámolók:

Egyebek

19.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.11.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5. Javaslat Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházásról szóló beruházási célokmányok elfogadására

6. Javaslat a tervezett játszóterek megvalósításáról szóló beruházási célokmányok elfogadására

16. Beszámoló a távhőszolgáltató 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

17. Egyebek

20.
Érd Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2017.11.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. - Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

21.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.10.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztatók

Rendeletalkotási javaslat a településképet meghatározó reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről

Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet

Javaslat az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan vagyonkezelésbe adására

22.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.09.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. Tájékoztatók:

5. Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítására, és az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat beruházási célokmányok elfogadására, módosítására

7.Javaslat pályázat benyújtására a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra

9. Javaslat az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására

23.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017.05.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

15. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.04.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

4. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2016. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet, valamint az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

22. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Hargitai Farkasok Sportegyesület között jégcsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

25.
Érd Megyei Jogú Város Közgyulése 2017.03.23.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. Tájékoztató a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programról

16. Javaslat az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott alapítványok részére történő forrás átadására

17. Javaslat a Sportiskola Alapítvány és a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatására

19. Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

23. Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

26.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendkívüli ülése 2017.03.09.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel

27.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017.02.23.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

11. Napirendi pont

16. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

28.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017.01.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

19. Napirendi pont

29.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendkívüli ülése 2017.01.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat pályázat benyújtására az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című kiírásra, valamint beruházási célokmány elfogadására