Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Ripka András

Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata - Képviselő, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 33 hozzászólás
Találatok
33 db
0 db
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli ülése 2024.05.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Javaslat a Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkor

2.) Javaslat a 2024. évi költségvetésrol szóló 6/2024. (II. 21.)

3.) Javaslat tulajdonosi nyilatkozattételre a Jósika utcában és

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2024.04.24.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.)Javaslat a Budapesti Rendor-fokapitányság VII. Kerületi Rend

7.)Javaslat a Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkor

29.)Javaslat tulajdonosi döntésrol az Erzsébetvárosi Piacüzemel

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2024.03.20.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

13.) Javaslat „Budapest VII. kerület, Klauzál téri park (hrsz: 34302) felújítása tárgyában” Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. által kötött bonyolítói szerződés 1. számú módosítására

20.) Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára az Erzsébetvárosi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek az EVIN Nonprofit Zrt.-be történő beolvadását követő végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elfogadása tárgyában

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2024.02.21.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2.)Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotására

17.)Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló 34101 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1077 Budapest, Király utca 49. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása tárgyában kiírt versenyeztetési eljárás eredményéről

19.)Interpellációk, képviselői kérdések

5.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli ülése 2024.01.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

6.) Tájékoztatás a Fovárosi Önkormányzatot és a kerületi önkorm

13.) Javaslat a ?TOP Plusz-4.1.1-23 Egészséges utcák program? cí

15.) Döntés a 2024. évi húsvéti ajándékutalványok beszerzésérol

6.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.12.06.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

4.) Javaslat a Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkor

6.) Javaslat az Erzsébetváros Önkormányzata területén található

8.) Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ést

15.) Javaslat az Örkény Színház 2024. évi támogatására.

16.) Javaslat a k2 Színház Alapítvány támogatására.

18.) Javaslat a 2023. évi szénmonoxid érzékelo berendezések igén

20.) Tulajdonosi döntés az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkod

22.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bé

23.) Tulajdonosi döntés Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetv

7.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.11.15.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

5.) Javaslat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2023. év.

20.) Javaslat a Klaudió Civil Központ muködtetésével kapcsolatos.

22.) Javaslat a Klauzál Téri Vásárcsarnok bérloi által fizetendo.

23.) Javaslat az Erzsébetvárosi Iskola (Kertész u. 30.) elotti k.

27.) Interpellációk, képviseloi kérdések.

8.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.10.18.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

2.) Javaslat egyes hatósági tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

15.) Javaslat az Erzsébetváros Kft. közterületi köztisztasági fe

16.) Döntés a megmaradt ajándékutalványok felhasználásról és új

20.) Tulajdonosi döntés Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetvá

24.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bé

25.) Javaslat az Erzsébetváros Kft. 2022. évi beszámolójának el

26.) Interpellációk, képviseloi kérdések.

9.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.09.20.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete általi felhatalmazás pályázati kiírás előkészítésére a parkolóhely megváltás díjának felhasználása tekintetében

A Klaudió Civil Központ működtetésére kiírt felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

Javaslat az Erzsébetváros Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására

Tulajdonosi döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló kihasználatlan üres telkek és egyéb ingatlanok értékesítésére kiírt árverési eljárások eredményének kihirdetése tárgyában

Tulajdonosi döntés az Erzsébetvárosi Szolgáltató Nonprofit Kft-nek az EVIN Nonprofit Zrt-be történő beolvadása tárgyában

Interpellációk, képviselői kérdések

10.
Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata Rendkívüli testületi ülése 2023.09.01.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Javaslat eseti bizottság létrehozására a Király utca 47. szám alatti társasház lift beruházásával kapcsolatban

11.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

12.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli ülése 2023.07.12.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

9.) Tulajdonosi döntés a Budapest belterület 34268 és 34269 hely

13.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli ülése 2023.07.04.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Javaslat a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 25/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására – vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának megszüntetéséreElőterjesztő: Garai Dóra Képviselő

2.) Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására, az érintett társasházak kompenzációjáraElőterjesztő: Garai Dóra Képviselő

14.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.06.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

2.)Javaslat a Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkort

10.) Döntés a 2023. évi civil pályázati felhívásra beérkezett

13.)Javaslat lakás- és helyiséggazdálkodási irányelvek meghatár

16.)Tulajdonosi döntés Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetvá

17.)Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbt

24.) Interpellációk, képviseloi kérdések.

15.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.05.17.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Javaslat a Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkor.

2.) Javaslat a 2023. évi költségvetésrol szóló 3/2023. (II. 15.).

4.) Javaslat az Erzsébetvárosban élo ifjú, idos és nagykorú álla

6.) Javaslat a szociális támogatások és szociális szolgáltatások

7.) Javaslat a közösségi együttélés alapveto szabályairól, ezek

11.) Beszámoló a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Kö.

12.) A gyermekvédelmi munka 2022. évi átfogó értékelése.

15.) Javaslat az Önkormányzat és az EVIN Nonprofit Zrt. között m

19.) Döntés támogatás elszámolásának elfogadásával kapcsolatban

22.) Javaslat az ?Energiahatékony beruházások finanszírozása ene.

23.) Az Erzsébet krt. 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal és a

25.) Javaslat az AKÁCFA UDVAR Építoipari és Ingatlanforgalmazó K

26.) Javaslat az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. 2022. évi

32.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bé

33.) Tulajdonosi döntés a Budapest belterület 34268 és 34269 hel.

37.) Interpellációk, képviseloi kérdések

16.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.04.19.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13.) Erzsébetvárosi Civil Koncepció II - Javaslat a lakosság és a civil szervezetekbevonására az önkormányzati döntéshozatalba

19.) Tulajdonosi döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló kihasználatlan üres telkek és egyéb ingatlanok értékesítése tárgyában

22.) Interpellációk, képviseloi kérdések.

17.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli ülése 2023.03.14.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

7.) Döntés a megmaradt ajándékutalványok felhasználásról és újab.

8.) Javaslat Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkormá.

10.) Javaslat az Erzsébetváros Applikáció (Szolgáltató Önkormány

13.) Javaslat esovízgyujto szetteket biztosító társasházi pályá

18.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli ülése 2023.02.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3.) Döntés az ajándékutalványok kiosztásának lezárásáról, illetv

4.) Tulajdonosi döntés Külso-Erzsébetváros közterületén különböz

19.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2023.02.15.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ké 

3.) Javaslat az Erzsébetváros közterületein a jármuvel várakozás 

5.) Javaslat a Budapest Fováros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor 

8.) Javaslat a Varázsdoboz Fejleszto Központ és Játszóház tovább 

12.) Interpellációk, képviseloi kérdések.

20.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli ülése 2023.01.24.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Javaslat a Budapest Fováros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor 

3.) Javaslat Budapest Fováros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormá 

11.) Javaslat a Klauzál téri vásárcsarnok bérloi által fizetendo

16.) Javaslat a Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önko 

21.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Ajándékutalványok biztosítása a 65 év feletti kerületi lakosok , továbbá gyermeket nevelő családok részére

22.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2022.12.07.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Sürgosségi indítvány.

6.) Javaslat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

10.) Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Herszon (Ukrajna) városával

15.) Tulajdonosi döntés 100 % -ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok részére történő eszközátadás tárgyában

18.) Javaslat a Klauzál téri vásárcsarnok üzemeltetési költségeinek bérlők felé történő kiszámlázásával kapcsolatban

21.) Javaslat az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatására

23.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása tárgyában

23.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2022.11.16.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

13.) Javaslat a 1074 Budapest, VII. ker. Dob utca 37. számú, 342. Napirendi pont

1.) Javaslat a rendorségi túlszolgálat finanszírozására, 2023. j. Napirendi pont

6.) Javaslat az Erzsébetváros közterületein a jármuvel várakozás. Napirendi pont

8.) Döntés a polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvéte. Napirendi pont

9.) Közterületek használatáról és rendjérol szóló 6/2017. (II.17. Napirendi pont

12.) Javaslat támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára. Napirendi pont

15.) Javaslat Bonyolítói szerzodés megkötésére az Erzsébetvárosi. Napirendi pont

24.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2022.10.19.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

9.) Javaslat a Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros ÖnkorE?014. Napirendi pont

11.) Javaslat a polgári engedetlenség vagy sztrájk miatt elbocsáE?014. Napirendi pont

14.) Belso-Erzsébetváros átfogó forgalomcsillapításával kapcsolaE?013. Napirendi pont

16.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Muködési SzaE?014. Napirendi pont

19.) Javaslat menstruációs szabadság bevezetésérol, többletszabaE?015. Napirendi pont

25.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2022.09.21.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Javaslat a 2022. évi költségvetésrol szóló 6/2022. (II. 17.)A_

2.) Javaslat Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkormá

4.) Kerületi építészeti értékvédelem alá helyezés.

13.) Javaslat a VEKOP pályázatokkal kapcsolatos döntések meghoza

21.) Tulajdonosi döntés az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkod

22.) Tulajdonosi döntés az EVIN Nonprofit Zrt. hatályos feladate

26.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2022.07.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

9. Javaslat a közterületi köztisztasági feladatellátási szerzodé

11. Javaslat az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. és az Akácf

12. Javaslat a Klauzál téri vásárcsarnok üzemeltetési költségein

27.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2022.04.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2.) Javaslat a Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkor

28.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2022.03.18.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

5., Javaslat Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros ÖnkormáO?@11. Napirendi pont

11., Javaslat a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató KözO?@12. Napirendi pont

15., Javaslat FoodWave pályázat beadására. Napirendi pont

23., Tulajdonosi döntés az EVIN Erzsébetvárosi IngatlangazdálkodO?@11. Napirendi pont

29.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2022.02.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

10.)Javaslat a 2018-as választási csalás elleni nyomozás eloseg

30.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2022.01.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3.) Javaslat a Budapest Fováros VII. kerület Erzsébetváros Önkor

31.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2021.12.15.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 25/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. feladat-ellátási szerződésének módosítására

Beszámoló a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Programja (2018-tól 2023-ig előirányzott) részfeladatainak 2020. évi teljesítéséről

Krízisközpont szolgáltatás biztosítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatala

32.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2021.11.17.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről szóló 37/2015. (X.30.) önkormányzati rendeletének módosítására

8. ERöMUVHÁZ Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések.

9. Javaslat a rendőrségi túlszolgálat finanszírozására, 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig

10. Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzatának 2. számú módosítására

11. Belső-Erzsébetváros átfogó forgalomcsillapításával kapcsolatos döntés, Pilot projekt meghosszabbítása 2022.06.30-ig

12. Döntés a Jelen Mindenütt Alapítvány támogatásáról

14. Közterületek takarításának további átláthatóságát célzó intézkedések

15. Átláthatóságot célzó további intézkedések az “Ez a Minimum!” program alapján

16. Javaslat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak visszahívására és új tagok megválasztására

19. Javaslat az EVIN Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének módosítására parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásának tárgyában

33.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2021.09.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolóhelyek és rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről szóló 4/2019. (III.22.) önkormányzati rendeletének módosítására

14. Belső-Erzsébetváros közterületén különböző helyszíneken telepítendő Mikromobilitási pontok (mMP-k) megépítéséhez, valamint kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakításához szükséges döntések

Javaslat az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására

Tulajdonosi döntés a Budapest belterület 33520 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1071 Budapest, Damjanich u. 4. szám alatt található nem lakás céljáró szolgáló önkormányzati épület bérbeadása tárgyában

23. Tulajdonosi döntés a Budapest belterület 34341/0/A/3 és a 34341/0/A/6 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben a 1073 Budapest, Kertész u. 32. szám alatt található ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosítása tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapításáról