Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Ruzsa Csaba

Pécs MJV Önkormányzata - Alpolgármester

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

1975. december 31-én született Pécsett. A Pécsi Tudományegyetem gazdálkodási szakán 2000-ben okleveles közgazdászként végzett. Ösztöndíjasként az Egyesült Államokban és Németországban tanult. Angol, német és francia nyelven beszél.

Felszólalások

Összesen 60 hozzászólás
Találatok
51 db
9 db
1.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.05.14. ( sávszélesség probléma miatt az első 2 perc hiányzik.)
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

2.) A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

8.) Fedezet biztosítása a „Fizetési számla vezetés szolgáltatás az Önkormányzat és Intézményei részére, valamint 1 db VPOS és maximum 14 db POS terminál kihelyezése és az ezzel járó járulékos szolgáltatások” tárgyú beszerzési eljárás megindításához

9.) A „Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó aquapark építése - tervezés” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása(az anyag pótlólagosan került megküldésre)

10.) Pályázat benyújtása a Magyar Labdarúgó szövetség futsal-csarnok építési felhívására a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club sportszervezettel

11.) Az „Országos Futópálya-építési Program 2023. Pályázat” keretében építendő rekortán futópálya kivitelezéséhez szükséges döntések meghozatala

16.) Fedezet biztosítása útépítési és beruházás-előkészítési munkákhoz

2.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.05.03.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pályázat benyújtása a HUMDA Zrt. felhívására elektromos csuklósbuszok beszerzésére

2.) A „Hidrogénes Energiapark a Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában álló és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett Pécs, Állomás u. 40. szám alatti szennyvíztelepen” tárgyú pályázat megvalósításának támogatása

3.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.04.16.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

4.) Pécs Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2022. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala

5.) Pécs város településképi rendeletének módosítása

6.) Pécs Gyükés városrészében elrendelt építési tilalomról szóló 28/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosítása

10.) Pályázat kiírása a Pécs, Mohácsi út 42251 és 42252 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására, és kapcsolódó döntések meghozatala

13.) Fedezet biztosítása Karbantartási- és felújítási feladatok 2024. tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához

14.) „Útburkolatok felújítása (I.) tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala

23.) A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatala

25.) A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. részére többlettámogatás nyújtása

26.) Kulturális célú pénzeszközök átadása(az anyag pótlólagosan került megküldésre)

28.) A PÉSZ 2024. évi 6. számú módosításához szükséges területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

29.) BIOKOM Nonprofit Kft.-vel eseti közszolgáltatási szerződés kötése

30.) Csapadékvíz elvezető rendszerek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos eseti közszolgáltatási szerződés megkötése a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel

4.
Pécs MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2024.03.19.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2022. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala

9.) Közfoglalkoztatás tárgyában közfeladat-ellátási szerződés megkötése a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel

10.) Pécs Gyükés városrész vízellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

18.) Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények, valamint a Pécsi Ellátó Központ részére önkormányzati tulajdonú rendelők felújítására

20.) Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztési támogatás nyújtása

21.) Többlettámogatás nyújtása a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. részére

22.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. szerződéseinek jóváhagyása

23.) A Tüke Busz Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása

25.) A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Seiren Hungary Kft. között létrejött 8/564/2021 és a 8/23/2022 számú támogatási szerződések módosítása

5.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.20.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

8.) BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött eseti közszolgáltatási szerződés módosítása

12.) A „Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó Aquapark építése - tervezési feladatok” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megvalósításához kapcsolódó feladatok meghatározása

15.) A TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) aktualizált verziójának jóváhagyása

16.) A NetZeroCities által meghirdetett „Klímasemleges városok” program pilot felhívására (NetZeroCities Pilot Cities, Cohort 2(2023)) történő, „Modelling energy transition pathways in Pécs and Miskolc” elnevezésű pályázat ismételt benyújtásának utólagos jóváhagyása

6.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.13.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megalkotása, valamint saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összegének elfogadása a 2025-2027. évekre

7.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.23.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

1.) A közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) Fenntartói döntés meghozatala a Janus Pannonius Múzeum vonatkozásában

9.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatala

10.) Közlekedésbiztonsági célú pótfedezet biztosítása

11.) „Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzése és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítése” tárgyú Támogatási Szerződés 2. számú módosítása (EKMR-ZBP-005/01/09)

12.) „Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása” tárgyú projekt projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosításának elfogadása (TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004)

13.) Korrigált fedezet biztosítása a folyamatban lévő TOP beruházásokhoz – 2024

15.) „A Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Házának fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00588)

16.) A „Pécsbányai Közösségi Ház fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00705)

19.) A TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) aktualizált verziójának jóváhagyása

20.) A PÉSZ 2023. évi 4. számú módosítási eljárásához kapcsolódó telepítési tanulmánytervek elfogadása és településrendezési szerződések megkötése

21.) Hozzájárulás a közétkeztetési szolgáltatás biztosítására irányuló szerződés közös megegyezéssel történő módosításához a Pécsi Ellátó Központ és a Hungast Mecsek Kft. között

8.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.12.05.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

2.) A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló 43/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

10.) Döntés a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. megújuló energiára történő átállásáról - I. ütem

15.) A Test Innovation Technology Zrt. támogatása pécsi tevékenységének bővítéséhez

16.) Támogatási szerződés megkötése a Pécsbányai Kulturális Egyesülettel

26.) Fedezet biztosítása a Pécsi Ellátó Központ részére a Hungast Mecsek Kft.-vel fennálló, közétkeztetés szolgáltatás biztosítására irányuló szerződés díjának módosításához(az anyag pótlólagosan került megküldésre)

27.) Fedezet biztosítása a folyamatban lévő TOP beruházásokhoz(az anyag pótlólagosan került megküldésre)

29.) Ideiglenes önerő fedezet biztosítása a Zöld kapu tárgyú és a Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója tárgyú projektekhez kapcsolódó kivitelezési munkák ellátására kötött vállalkozási szerződések módosítása kapcsán (TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001, TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004)

34.) A Pécsi Kommunikációs Központ Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

25.) A PÉSZ 2023. évi 4. sz. módosítási eljárásához kapcsolódó telepítési tanulmánytervek elfogadása és a településrendezési szerződések megkötése

9.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.14.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.) Környezetvédelmi és fenntarthatósági megbízott megválasztása (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

10.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatala (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

11.) BIOKOM Nonprofit Kft.-vel közfeladat-ellátási szerződés kötése (4-es ponttal kiegészített határozati javaslat került kiosztásra)

12.) Részvétel az Európai Unió AUTENTICITY Projektjében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével

14.) A Pécs, Endresz Gy. utca 8/A. szám alatti ingatlanra a MECSEK-IMMO Kft.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításaHatározat (M)

15.) A Pécsi Kulturális Központ és a Forvertex Kft. között létrejövő hosszú távú bérleti szerződés megkötése a 7633 Pécs, Radnóti Miklós u. 8. számú ingatlanra

18.) Fedezet biztosítása a közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításához

19.) Fedezet biztosítása a TV-torony díszkivilágítása megjavítására és az ezt követő karbantartási feladatok ellátására

20.) Fedezet biztosítása a Modern Városok Program lezárásához és a Program lezárásához kapcsolódó döntések meghozatala (az anyag kiosztásra került)

27.) Fedezet biztosítása a „Magyarürögi vízfolyás rendezése” tárgyú projekt kivitelezésének többletmunkáihoz (az anyag pótlólagosan került megküldésre)A meghívóhoz képest a címben változás történt: Fedezet biztosítása a Magyarürögi vízfolyás rendezése c. projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. módosításához (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

29.) „Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett” tárgyú Támogatási Szerződés módosítása (KEHOP-2.1.11-21-2022-00014)

32.) A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városban” című projekt lezárásával kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001) (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

33.) Konzorciumi Megállapodás aláírása az Európai Unió HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01: Urban greening and re-naturing for urban regeneration, resilience and climate neutrality - GreenIn-Cities című támogatási programjára (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

34.) Döntés a Pécs Gyükés városrészben elrendelt építési tilalom elrendelését követő egyeztetések eredményének megfelelő feladatokról

10.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.17.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

8.) A Tettye Vízház Kft. beolvadása a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-be (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

9.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása

10.) Támogatási szerződés megkötése az FN|MZ International Business Services Kft-vel, valamint a kapcsolódó megállapodások elfogadása(az anyag pótlólagosan került megküldésre)

11.) A Pécsi Tudományegyetem tulajdonában lévő 5105 hrsz-ú ingatlant terhelő útterület közfeladat-ellátás céljából történő önkormányzati tulajdonba vétele

12.) A Magyar Állam tulajdonában álló út- és közterület megnevezésű ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházására irányuló eljárás kezdeményezése

13.) KEHOP projekt keretében beszerzett hulladékgyűjtő járművek bérleti szerződésének megkötése a Dél-Kom NKft.-vel (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

14.) Fedezet biztosítása az Önkormányzat és Intézményei részére mobil telekommunikációs szolgáltatások beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához

16.) Fedezet biztosítása önkormányzati kötelezések és beruházások megvalósításához (módosított határozati javaslat került kiosztásra)

19.) Fedezet biztosítása a „Misina tető fejlesztése című projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú vállalkozási szerződés módosításához (TOP-6.1.4-15-PC1-2022-00005)(az anyag pótlólagosan került megküldésre)

22.) Fedezet ideiglenes biztosítása az Ajtósi Dürer Utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése III tárgyú vállalkozási szerződés módosításához (TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010)(az anyag pótlólagosan került megküldésre) (módosított határozati javaslat került kiosztásra)

23.) A SZOCFÉSZEK című projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.7.1-15-PC1-2016-00001)

27.) Fedezet biztosítása a „Víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett” 1-3. rész tárgyú vállalkozási szerződések módosításaihoz, továbbá a projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri megbízási szerződés módosításához (KEHOP-2.1.11-21-2022-00014)

28.) „Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett” tárgyú támogatási szerződés 1. és 2. sz. módosítása (KEHOP-2.1.11-21-2022-00014)

11.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.19.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Gyükés városrészében építési tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása(jelzem, hogy a rendelet tervezet melléklete tartalmilag változott, az érintett telkek száma lényegesen csökkent,kiosztásra került a pontosított rendelet tervezet szövege és indokolása)

9.) A Pécs Város jelképeiről, a Város nevének és jelképeinek használatáról, a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló 57/2012. (XII.14.) rendelet módosítása és Pécs város Arculati Kézikönyvének elfogadása

17.) Fedezet biztosítása a 2024. évre vonatkozó villamosenergia közbeszerzési eljáráshoz, és döntés az eljárás konzorciumi együttműködés keretében történő lefolytatásáról

18.) Fedezet biztosítás és megbízási szerződés megkötése a Pécs, Mária utca 18. szám alatti épület életveszélyes állapota kapcsán

22.) Fedezet biztosítása a „Zöld kapu – kivitelezés” tárgyú vállalkozási szerződés opciós munkanemének megrendeléséhez (TOP 6.3.2-16-PC1-2017-00001)”(az anyag pótlólagosan került megküldésre)

34.) Tájékoztató 100 Klímasemleges város cím elnyeréséhez szükséges előkészítő munkáról, valamint a Klímaszerződés (CCC) benyújtásáról(az anyag pótlólagosan került kiküldésre)

12.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

2.) Fedezet biztosítása gyalogátkelőhelyek kivitelezéséhez, műszaki ellenőrzéséhez és terveztetéséhez

13.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.07.04.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2.) A közterületi buszvárók telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó koncessziós pályázat kiírása

14.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.06.20.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

3.) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása

23.) Fedezet biztosítása a Régészeti Múzeum fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításához (TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00003)

25.) Fedezet biztosítása a „Diána téri piac rekonstrukciója” kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához (TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003)

26.) „Lauber Dezső sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyú Támogatási Szerződés 3. számú módosítása (TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00008)

30.) A Pécs, Megye utca 22. szám alatti ingatlan értékesítése

31.) Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program keretében kiírt III. pályázat lezárása

32.) Mikromobilitási eszközrendszer kialakítására és üzemeltetésére kiírt pályázat lezárása

33.) A Pécsi Víz Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása

15.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.05.16.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása

3.) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 10/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A Tüke Busz Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

8.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

10.) Pályázat kiírása közcélú naperőművek kialakítása Pécs, Füzes dűlőben tárgyú projekt keretében megépített naperőművekben megtermelt villamos energia piaci alapú értékesítésére 2 évre szóló időtartamra

11.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása

13.) Fedezet biztosítása a Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához

20.) Fedezet biztosítása a „Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése Pécsett című projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához (TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002)

22.) „Beruházás előkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok elvégzése a(z) European City Facility (EUCF) programból támogatott projekt keretében” tárgyú projekt esetében az elkészült dokumentumok elfogadása

26.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., valamint a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. bérlői részére kiírt támogatási pályázat elbírálása

27.) A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. részére ingatlanrész ingyenes használatának biztosítása a Diana téri piac felújítása idejére

28.) A Pécsi Tudományegyetemmel használati szerződés kötése

16.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatása 2023.05.09.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2.) A polgárok és helyi civil szervezetek képviselői által felvetett egyéb közérdekű bejelentések, kérdések, javaslatok

17.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.18.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5.) Pécs helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 23/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása

8.) A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás

10.) Új, magas hozzáadott értékű ipari cég betelepítése a Déli Ipari Parkba: precíziós chipelemek gyártásával és összeszerelésével foglalkozó üzem létrehozásának támogatása - Büttner Kft. támogatása pécsi ipari tevékenységének fellendítéséhez

11.) Gazdaságfejlesztési célú visszatérítendő támogatás nyújtása a pogányi 010/5 és 010/6 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez a Pogány Községi Önkormányzat részére reptéri működési- és adóbevételek növelése érdekében (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

12.) A „Megyeri út fejlesztése I. és II. ütem” tárgyú kivitelezési közbeszerzési eljárás kapcsán ideiglenes önerő biztosítása

13.) Fedezet biztosítása a „Víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyság-növelő fejlesztése Pécsett” tárgyban megkötött kivitelezési munka a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint 1. és 3. rész tárgyú Vállalkozási szerződések módosításához (KEHOP-2.1.11)

14.) Fedezet biztosítása a Lauber Dezső Sportcsarnok energetikai fejlesztése kivitelezés III. tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához (TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00008)(az anyag pénteken került megküldésre)

19.) Hozzájárulás megadása a Janus Pannonius Múzeum használatában álló Pécs, Széchenyi tér 12. szám alatti ingatlan helyiségének liciteljárás keretében történő bérbeadásához

27.) A Baranya Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

18.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.21.
Videófelvétel
43 felszólalás db
Videófelvétel

1.) A közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása

11.) Közfoglalkoztatás tárgyában közfeladat-ellátási szerződés megkötése a Biokom Nonprofit Kft.-vel

12.) HARMAN termelőüzem létesítésévél kapcsolatos döntések

13.) Támogatási pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., valamint a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. bérlői részére és bérlői kedvezmények

14.) A Települési Klímavédelmi Stratégia kommunikációs tervének elfogadása

17.) Fedezet biztosítása a „Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai korszerűsítése” tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. módosításához (TOP-6.5.1-19-PC1-2021)

18.) A „Magyarürögi vízfolyás rendezése” tárgyú projekt vállalkozási szerződés megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

24.) Önerő és önkormányzati ingatlanok biztosítása az „Országos Futópálya-építési Program 2023. Pályázat” keretében építendő rekortán futópálya kivitelezéséhez

25.) Fedezet biztosítása a Biokom Nonprofit Kft.-vel kötött csapadékvíz elvezető rendszerek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos eseti közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításához

26.) Vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatos döntések

27.) Tettye Forrásház Zrt.-vel kötött „2014. év előtti időszakban keletkezett, víziközműre fordítható keret felhasználására” tárgyú keretmegállapodás módosítása

32.) Pályázat kiírása mikromobilitási eszközrendszer kialakítására és üzemeltetésére Pécs közigazgatási területén 3 év időtartamra

33.) A „Homlokzatfelújítás 2023.” pályázat meghirdetése

39.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntésekHatározat (E)

19.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.21.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

9.) Csatlakozás a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagságához

11.) Fedezet biztosítása 2023. II. félévre vonatkozó villamosenergia közbeszerzési eljáráshoz, döntés az eljárás konzorciumi együttműködés keretében történő lefolytatásáról

15.) Tüke Busz Zrt. Zöld Busz projektjének ÁFA - finanszírozása

16.) Visszatérítendő támogatás biztosítása a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. számára a Pécsi Világörökségi Negyed fejlesztése tárgyú projekt felmerült többletköltségeinek átmeneti finanszírozására (GINOP-7.1.6-16-2017-00006)

17.) A TOP-6.5.1 felhívás keretében támogatott projektekhez kapcsolódó döntések meghozatala

18.) „Pécsi városfejlesztés 2021-2027” tárgyú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00003)

19.) „Misina tető fejlesztése II.” tárgyú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése (TOP-6.1.4-15-PC1-2022-00005)

23.) III. Pályázat kiírása a Dénesi Ödön Program keretében

24.) A Homlokzatfelújítás 2022.#2 pályázat támogatási szerződésének megkötése

25.) A PÉSZ 2022. évi 2. számú módosítási eljárásához kapcsolódó telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezési szerződés megkötése

26.) Gépjármű átadása a Pécsi Közterület-felügyelet részére

33.) Elhatárolódás akkumulátorgyár pécsi telepítésétől (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

20.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.14.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megalkotása, valamint saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összegének elfogadása a 2024-2026. évekre

3.) Fejlesztési önerő és előfinanszírozási alap létrehozása(az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

21.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.24.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

3.) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2005. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

7.) Fedezet biztosítása a pécsi postahivatalok visszanyitásához és szerződés megkötése

11.) A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött eseti közszolgáltatási szerződés módosítása

12.) Elektromos meghajtású autóbuszok beszerzését és infrastruktúrájuk kiépítését célzó projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (ZFR-ZBP-005)

13.) „Közcélú naperőmű kialakítása Pécs, Füzes-dűlőben” tárgyú projektekhez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

17.) A „Magyarürögi vízfolyás rendezése” tárgyú projekthez kapcsolódó Vállalkozási Szerződés megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

22.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

22.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.12.14.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítása(2.§-sal kiegészített adórendelet-tervezet került kiosztásra)

2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A 42102/1 hrsz-ú ingatlan csődeljárás során történő megvásárlása (az előterjesztés címe a kiküldött meghívóhoz képest megváltozott)

23.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.12.06.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

8.) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működésével kapcsolatos döntések, a 183/2022. (VI.23.) számú közgyűlési határozat visszavonása (megváltozott - a meghívóhoz képest - az előterjesztés címe)

13.) Az EUNet 2000 Nonprofit Kft. BIOKOM Nonprofit Kft.-be történő beolvadása

29.) A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés módosítása

34.) Pályázat kiírása a Zsolnay Negyedben lévő ingatlanrész bérbeadására

35.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. között a Kodály Központ tekintetében kötendő bérleti szerződés jóváhagyása

39.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

41.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

24.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.15.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

4.) A Pécsi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

5.) Támogatás nyújtása energiaköltség fedezése céljából a TÜKE Busz Zrt. számára (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

6.) Fedezet biztosítása „Pécs, 0212/152 és 0212/153 hrsz-u ingatlanok tereprendezési munkái” kivitelezési szerződésének 2. sz. módosításához (az előterjesztés címe a kiküldött meghívóhoz képest megváltozott - az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

8.) A Pécs, Endresz Gy. utca 8/A. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés meghosszabbítása

10.) Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Energiaaudit és stratégiai irányok meghatározása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához

11.) Fedezet biztosítása a közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításához

12.) Fedezet biztosítása ingatlan értékbecslő és földmérő munkák elvégzéséhez

13.) Fedezet biztosítása az energetikai szakfeladatok ellátásához és a hozzá kapcsolódó beszerzési eljárás megindítása

14.) Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének (KHT) és az elektromos közösségi kerékpározási hálózat kialakításának felülvizsgálatához, valamint tervek aktualizálásához

15.) „A Pécsi Világörökségi Negyed fejlesztése” tárgyhoz kapcsolódó kivitelezési munka című Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása (GINOP-7.1.6-16-2017-00006) (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

16.) Fedezet biztosítása a Kertváros - Belváros kerékpárút megvalósítása tárgyú projekt tervkorszerűsítési felülvizsgálatának lefolytatásához (TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00003)

25.) Pécs Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges elfogadása

25.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.10.21.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Döntés energiatakarékossági tervről: - rövid távú intézkedések - pécsi civil mentőcsomag - egyedi támogatási rend kialakítása helyi cégek számára valamint forrásteremtés - energetikai célú fejlesztések előkészítése és elindítása

26.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2. rész 2022.10.18.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

14.) A 2023. évi villamosenergia közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítására hozott 196/2022.(IX.20.) számú határozat módosítása

15.) A Tettye Forrásház Zrt. Tettye Vízház Kft.-ben fennálló üzletrészének értékesítése

25.) A Füzes-dűlőben kialakított közcélú naperőművek megvalósítására vonatkozó projektekhez kapcsolódó támogatási szerződések módosítása (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001/00002/00003)

26.) Az „Ajtósi Dürer Utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése” projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása (TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010)

27.) Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett projekthez kapcsolódó döntés meghozatala (KEHOP-2.1.11-21-2022-00014)

28.) A Tüke Busz Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása

31.) Pályázat benyújtása a NetZeroCities által meghirdetett „Klímasemleges városok” kísérleti program felhívására

32.) A 622 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

39.) Csatlakozó nyilatkozat a háborús szankciók megszüntetésére

27.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.20.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

4.) A Tüke Busz Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

5.) Pécsi Sport Nonprofit Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

10.) 2023. évre vonatkozó villamosenergia közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása és döntés az eljárás konzorciumi együttműködés keretében történő lefolytatásáról (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

11.) 2023. évre vonatkozó vezetékes földgáz közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása, döntés az eljárás konzorciumi együttműködés keretében történő lefolytatásáról

12.) Fedezet biztosítása a Pécsi Építési Szabályzat módosítása tárgyú beszerzési eljáráshoz

14.) A „Lauber Dezső sportcsarnok energetikai fejlesztése, kivitelezés II.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához fedezet biztosítása (TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00008) (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

15.) A „Pécs, Lánc utca 2-4-6-8. meglévő vegyes rendeltetésű épület átalakítása, felújítása és akadálymentesítése, emeltszintű nyugdíjasház kialakításának tervezése” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos forrásbiztosítás

16.) Az Európai Unió „HORIZON-CL5-2022-D4-01-02: Renewable-intensive, energy positive homes” című támogatási programjára benyújtott támogatási kérelem utólagos jóváhagyása (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

17.) SafeCross Okos Zebra pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala

19.) Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001)

20.) A Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése című projekt Támogatási Szerződése 4. számú módosításának elfogadása (TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004)

21.) A European City Facility Programme (EUCF) projekthez kapcsolódó in-house szerződés megkötésével kapcsolatos döntések meghozatala

22.) A 2023. évi használati díj felosztása, a városi víziközmű 2023-2037. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

23.) A Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói pozíciójára kiírt pályázat lezárása

24.) A Homlokzatfelújítás 2022. pályázat támogatási szerződéseinek elfogadása és új homlokzatfelújítási pályázat meghirdetése

25.) A Castrum Pécs Kft.-vel megkötött településrendezési szerződés módosítása

31.) A kiemelt sportcélú beruházások és fejlesztések koordinálásával megbízott polgármesteri biztos beszámolója

28.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.06.23.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválása a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásból

29.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.06.14.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

7.) Polgármesteri biztos megbízása sporttanácsadói tevékenység ellátására

8.) Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

9.) Pályázat kiírása a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

13.) Támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számára (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

14.) Közbeszerzési eljárás indítása Pécsi közutak és kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése tárgyú keretmegállapodás megkötésére

15.) A Déli Ipari Park áramhálózatának tervezése és fejlesztése új alállomás telepítésével

20.) Okos parkolási rendszer kiépítéséhez kapcsolódó döntések meghozatala (LIFE17 IPE/HU/000017)

21.) Fedezet biztosítása a „Lauber Dezső Sportcsarnok energetikai fejlesztésének kivitelezése II.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához (TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00008)

31.) A „Magyarürögi-vízfolyás rendezése” tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

32.) Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program keretében kiírt II. pályázat lezárása

33.) Pécs Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési és Befektetésösztönzési Stratégiájának elfogadása

34.) Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása

41.) A Pécsbányatelepi Szelídgesztenyés faállománya pótlási munkáinak elvégzésére kötött eseti közszolgáltatási szerződés módosítása

30.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.05.17.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása

3.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

16.) A Füzes-dűlőben kialakított közcélú naperőművek megvalósítására vonatkozó három darab projekthez kapcsolódó döntések meghozatala - Támogatási szerződések módosítása és módszertani vizsgálathoz kapcsolódó forrás biztosítása (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

18.) A „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. projekt keretén belül Pécs települési mélyvonal csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése és a 2-0-0; 3-0-0; 6-0-0 főgyűjtőkkel kapcsolatos vállalkozási szerződések megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005)

21.) A „Homlokzatfelújítás 2022.” c. pályázat kiírása

29.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

31.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.04.19.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.) Az új építési szabályzat megalkotása és a kapcsolódó döntések meghozatala

7.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak és felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

9.) Fedezet biztosítása az Ifjúságpolitikai Koncepció elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolításához

15.) Az „Aktív Pécs - Megújuló Mecsekoldal című 2021-2027-es európai uniós ciklushoz tartozó fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó társadalmi egyeztetés és marketingkommunikációs kampány megvalósításához szükséges fedezet biztosítása

16.) Támogatási Szerződés megkötése az Európai Unió Kis- és Középvállalkozások Végrehajtó Ügynökségével a(z) European City Facility Programme (EUCF) keretében

17.) A „Megyeri út fejlesztése” c. projekthez kapcsolódó tervezés” tárgyú tervezési szerződés 2.sz. módosításával kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006)

18.) A „Megyeri út fejlesztése II. ütem” c. (TOP-6.4.4-16) támogatási kérelem benyújtása

19.) Nagy Jenő utcai óvoda energetikai fejlesztése- Támogatási Szerződés megkötése (TOP-6.5.1-19-PC1-2021-00001)

20.) „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. projekt keretén belül Pécs települési mélyvonal csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése és a 2-0-0; 3-0-0; 6-0-0 főgyűjtőkkel kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005)

33.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

32.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.03.22.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

7.) Önkormányzat és Intézményei számára villamos energia biztosítására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása

10.) A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött közlekedésszervezési közfeladat-ellátási szerződés módosítása

11.) Közfoglalkoztatás tárgyában közfeladat-ellátási szerződés megkötése a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel

15.) Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása tárgyú projekt előkészítéséhez kapcsolódó in-house szerződés megkötése a Pécsi Városfejlesztési NZrt-vel (TOP Plusz-1.3.1-21)

18.) Víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala (KEHOP-2.1.11)

19.) Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése című projekt kommunikációs tervének elfogadása (KEHOP-2.2.2-15-2021-00168)

20.) Az Új Pécsi Vásárcsarnok megépítése című projekt Támogatási Szerződésének 4. sz. módosítása

21.) A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. szerződésének jóváhagyása

22.) Pécs M.J.V. Kertvárosi Óvoda Anikó utcai intézmény áthelyezése kapcsán szükséges döntések meghozatala

24.) 2022. évi vagyongazdálkodás irányelveinek elfogadása

25.) A 622 helyrajziszámú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

32.) A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 10 pontjának támogatása

33.) Települési Klímavédelmi Stratégia elfogadása

36.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

33.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.02.22.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3.) Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala (módosított rendelet-tervezet került kiosztásra)

4.) Az építési telkek kedvezményes értékesítésének feltételeiről szóló 35/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére élőerős őrzés-védési szolgáltatás és portaszolgálat ellátása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosítása

12.) A Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program keretében kiírt pályázat lezárása

34.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.02.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megalkotása, valamint a saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összege 2023-2025. évekre

35.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.01.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

19.) Pécs Megyei Jogú Város sportstratégiájának elfogadása

21.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

36.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.12.14.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelete módosítása

6.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési támogatása(módosított határozati javaslat került kiosztásra – 7-9 pont kikerült a határozati javaslatból)

8.) Támogatás új technológiai (3D-nyomtató gyár) cégnek és munkahelyek létrehozása Pécsett, ipari együttműködés a Pécsi Tudományegyetemmel

11.) Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére takarítás szolgáltatás beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

13.) A Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatala (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

21.) A Magyar Síakadémia Egyesület támogatása pályázati forrásból történő sítanpálya kialakítására és haszonbérleti szerződés megkötése (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

24.) Közcélú naperőművek kialakítása Pécs, Füzes dűlőben projekt keretében megépített naperőmű park 2022-2023. évi üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása (TOP-6.5.2-15)

25.) Az Új pécsi vásárcsarnok megépítése tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.1.3-16-PC1-2016-00002) (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

37.) Pécs Megyei Jogú Város módosított Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása

37.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.11.16.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

2.) A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

3.) A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

5.) A kedvtelésből folytatott állattartásról szóló 47/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

8.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési támogatása

9.) 2014-2020 közötti uniós ciklus projektjeinek zárásával és a 2021-2027 közötti ciklus projektjeinek előkészítésével, előfinanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatala - Európai Beruházási Bankkal megkötött hitelszerződéshez kapcsolódó döntések meghozatala

11.) 2022-2023. évre vonatkozó vezetékes földgáz közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása és döntés az eljárás konzorciumi együttműködés keretében történő lefolytatásáról

12.) Megújuló Mecsek Program előkészítésével kapcsolatos ingatlanhasznosításra vonatkozó döntések

13.) Az „Új pécsi vásárcsarnok megépítése” tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.1.3-16-PC1-2016-00002)

14.) A Modern Városok Program keretében megvalósuló sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához tartozó Aquapark építése tárgyú projekt kapcsán Tervezési Program és Geodéziai felmérés és talajmechanikai, vízföldtani vizsgálatok elvégzése Pécs Tüskésrét fürdőfejlesztése című tanulmányok beszerzési eljárásainak eredményes lezáráshoz szükséges fedezet biztosítása

15.) A Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítésére irányuló beszerzési eljáráshoz kapcsolódó forrás biztosítása

19.) A „Régészeti Múzeum fejlesztése” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.4.1-15-Pc1-2016-00003)

20.) A „KEHOP-2.1.11 - Víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett című projekt kapcsán közbeszerzéshez kapcsolódó szolgáltatások ellátása” tárgyú in-house megbízási szerződéshez kapcsolódó forrás rendelkezésre bocsátása

23.) A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. szerződéseinek jóváhagyása(az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

38.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.10.19.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (lll.20.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

7.) Bizottsági Ügyrendek jóváhagyása

12.) A TÜKE BUSZ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

13.) Pécs, Király u. 66. sz. alatti iroda haszonkölcsönbe adása a SEIREN Hungary Kft. részére

14.) A Pécs, Endresz Gy. utca 8/A. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés meghosszabbítása

19.) A Pécs, Szöcske utca 01606 és 01607 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása

24.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

39.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.09.21.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

3.) Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala

4.) Ürög városrészében változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

5.) Építési telkek kedvezményes értékesítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezeti zajvédelemről szóló 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

13.) Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése

18.) Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program pécsi fiatalok számára

21.) A víziközmű után járó 2021. évi használati díjfelosztás módosítása, a 2022. évi használati díj felosztása, a városi víziközmű 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása, döntés a fokozott felújítási programhoz szükséges és a pályázati források igénybevételi feltételeinek megfelelő feltételes keretközbeszerzés lebonyolításáról

22.) A KEHOP-2.1.11 - Víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése c. pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

23.) Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó döntések meghozatala

25.) Támogatási Szerződés megkötése a Zöld Busz programhoz kapcsolódóan (ZFR-ZBP-005)

27.) Baranya Megyei Kormányhivatallal kötött ingyenes ingatlanhasználati megállapodás

28.) Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés módosítása

29.) Pécs, Anikó u. 1. sz. alatti ingatlan tornatermeinek haszonkölcsönbe adása

30.) Döntés az Önkormányzat Pécsi Testvérvárosi Egyesületben betöltött tagsági jogviszonyáról

31.) A Pécs Története Alapítvány Polgármesteri keretből történő támogatása

35.) Szándéknyilatkozat a tangó korlátozásmentes gyakorlásáról

40.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyûlése 2021.07.13.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pályázat lezárása a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

41.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2021.06.15.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Pécs Város településképi rendeletének 2021. évi 1. sz. módosítása

13. A Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

14. Erdészeti szakirányító szakfeladat ellátásához pénzügyi fedezet biztosítása

15. A Nagy Lajos király útja 13. sz. alatti irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos beszerzési eljárás indítása és fedezet biztosítása

16. Uránvárosi rendelő kialakítása c. projekt Támogatási Szerződésének 2. sz. módosítása (TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00002)

17. Bánki Donát Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése c. pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítása (TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001)

20. A "Pécs Megyei Jogú Város közösségi közlekedés fejlesztése" c. projekt keretében elektromos autóbuszok beszerzése érdekében megkötött adásvételi szerződés eladói késedelem kimentettségének vizsgálata (IKOP-3.2.0-15-2017-00021)

21. Pécs, 38699/1. hrsz.-on lévő távközlési bázisállomás alatti közterületre bérleti szerződés kötése

28. Kulturális intézmények előirányzatai közötti átcsoportosítás

30. A Közalapítvány az „Újhegyi Városrészért” választókörzeti keretből történő támogatása

32.Döntés a Pécsi Sport Nonprofit Kft. és a PMFC Nonprofit kft között kötendő szerződések jóváhagyásáról

42.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.10.20.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Fenntartói döntés intézményi költségvetési előirányzatok módosításáról

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése és felújítása tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001)

A Tüke Busz Zrt. 2020. évi fejlesztési támogatásának átstrukturálása és a Támogatási szerződés módosítása

Intézkedésekről, Pécs fenntartható közlekedésének fejlesztése érdekében

Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések + napirendek utáni kérdések

43.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.09.22.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítása

Polgármesteri Biztos megbízása a Kiemelt Sportcélú Beruházások és Fejlesztések koordinálására

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázat lezárása

A TÜKE BUSZ ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztása

A Tettye Forrásház Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Közfeladat-Ellátási Megállapodás megkötése a Pécsi Kommunikációs Központ Kft.-vel

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A TÜKE BUSZ ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A városi víziközmű 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének újabb módosítása, a 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása, a víziközmű után járó 2020. évi használati díj felosztásának módosítása és a víziközmű után járó 2021. évi használati díj felosztása

44.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2020.07.15.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

45.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2020.06.23.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Alapító Okiratának módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Döntés a pogányi 08/9 hrsz-ú repülőtér ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése tárgyában, valamint stratégiai együttműködési megállapodás megkötése a Pogány Községi Önkormányzattal

A Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-vel megkötött háromoldalú megállapodás és adásvételi szerződés módosítása

A városi víziközmű-rendszereket érintő 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

Pályázat beadása az önkormányzati feladatellátást fejlesztések támogatására kiírt felhívásra

A Kőrösi Csoma Sándor utcai rendelőbe költöző alapellátó házi gyermekorvosok részére telephely használathoz hozzájáruló nyilatkozat kiadása

Tiltakozás a Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedési ellen

Pécs válasza a klímaváltozás kihívásaira

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás között létrejött használati szerződés módosítása

Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

46.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. éviköltségvetése

Önkormányzati vagyontárgyak árverés útján történőhasznosításáról rendelkező önkormányzati rendeletekmódosítása

Közfoglalkoztatás tárgyában közfeladat ellátási szerződésmegkötése a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel

A Pécs, Lovarda utcai 338/8 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanértékesítése

Az "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" program keretébeniparcsarnok kivitelezése tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz.módosításával kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005)

Az Önkormányzat, a BIOKOM Nonprofit Kft. és a QUARTZKft. között megkötött megállapodás módosítása

A Tüke Borház, a Szilárd Leó Park Pavilon és a Megyeri téripavilon hasznosítása

Deklaráció a Székely Szabadság Napjáról (pótlólagos)

47.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.11.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása - I. forduló

48.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének III. módosítása

Fedezet biztosítása az Önkormányzat pénzügyi helyzetének átvilágítása, valamint az Önkormányzat intézményei jogi átvilágítása, és az Önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei jogi átvilágításának szakértői felügyelete feladatok ellátásához (pótlólagos)

A Pécs, Endresz Gy. utca 8/A. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés meghosszabbítása

Zöld Város Lakossági Pályázat-I. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésére, felújítására benyújtott pályázatok támogatása

Új pécsi vásárcsarnok megépítése projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002)

A Homlokzatfelújítás 2020 pályázat meghirdetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Viziközmű fejlesztésével és felújításával kapcsolatos uniós vissza nem terítendő támogatást nyújtó pályázatokra vonatkozó önerő biztosításához szükséges fedezet megteremtése (pótlólagos)

Közvetlen uniós pályázat benyújtása innovációs céllal a "régi" Bóbita Bábszínház épületének felújítására tekintettel

Nyilatkozat a Bodára tervezett nagy aktivitású nukleáris hulladéklerakó kapcsán

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének nyilatkozata a mecseki uránbánya tervezett újra nyitásáról

49.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatás 2019.12.05.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

50.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2019.11.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 315/2017. (XII.14.) számú határozatának hatályon kívül helyezése

2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

3. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (pótlólagos)

51.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2019.10.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

52.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.05.17.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
Hangfelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása

3.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

16.) A Füzes-dűlőben kialakított közcélú naperőművek megvalósítására vonatkozó három darab projekthez kapcsolódó döntések meghozatala - Támogatási szerződések módosítása és módszertani vizsgálathoz kapcsolódó forrás biztosítása (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

18.) A „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. projekt keretén belül Pécs települési mélyvonal csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése és a 2-0-0; 3-0-0; 6-0-0 főgyűjtőkkel kapcsolatos vállalkozási szerződések megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005)

21.) A „Homlokzatfelújítás 2022.” c. pályázat kiírása

29.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

53.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
54.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
55.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Hangfelvétel
27 felszólalás db
56.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.11.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása - I. forduló

57.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
58.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatás 2019.12.05.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
59.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1.rész 2019.11.14.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
60.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 1. rész 2019.10.31.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel